Þuríður Backman: þingskjöl

1. flutningsmaður

140. þing, 2011–2012

 1. 1478 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, aðgengi að hverasvæðinu við Geysi
 2. 1632 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (akstur utan vega o.fl.)
 3. 1633 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (akstur utan vega o.fl.)

139. þing, 2010–2011

 1. 485 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
 2. 580 breytingartillaga, sjúkratryggingar (frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
 3. 927 nefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, landlæknir og lýðheilsa (sameining stofnana)
 4. 928 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, landlæknir og lýðheilsa (sameining stofnana)
 5. 1273 nál. með brtt. heilbrigðisnefndar, ávana- og fíkniefni og lyfjalög (leyfisveitingar og gjaldtaka)
 6. 1561 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðisnefndar, tóbaksvarnir (skrotóbak)
 7. 1867 nefndarálit minnihluta heilbrigðisnefndar, staðgöngumæðrun (heimild til staðgöngumæðrunar)

138. þing, 2009–2010

 1. 407 nefndarálit heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
 2. 1036 nefndarálit heilbrigðisnefndar, brottfall laga nr. 16/1938 (afkynjanir)
 3. 1126 nefndarálit heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (gjafaegg og gjafasæði)
 4. 1149 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðisnefndar, heilbrigðisþjónusta (sveigjanleiki í starfsemi heilbrigðisstofnana)
 5. 1181 framhaldsnefndarálit heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (gjafaegg og gjafasæði)
 6. 1234 nefndarálit heilbrigðisnefndar, bólusetning gegn HPV-smiti og leghálskrabbameini
 7. 1235 nefndarálit heilbrigðisnefndar, bólusetningar barna gegn pneumókokkasýkingum
 8. 1236 nefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, geislavarnir (bann við afnotum ungmenna af sólarlömpum)

136. þing, 2008–2009

 1. 679 nefndarálit heilbrigðisnefndar, tóbaksvarnir (EES-reglur, varúðarmerking og auglýsingar)
 2. 769 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 3. 770 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar (hlutaatvinnuleysisbætur, auknar upplýsingar, eftirlit o.fl.)
 4. 772 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, barnaverndarlög (bann við líkamlegum refsingum o.fl.)
 5. 773 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, barnaverndarlög (bann við líkamlegum refsingum o.fl.)
 6. 777 nál. með brtt. heilbrigðisnefndar, lífsýnasöfn (skil milli þjónustusýna og vísindasýna o.fl.)
 7. 880 nál. með brtt. heilbrigðisnefndar, sjúkraskrár (heildarlög)
 8. 887 breytingartillaga, lífsýnasöfn (skil milli þjónustusýna og vísindasýna o.fl.)
 9. 953 frhnál. með brtt. heilbrigðisnefndar, sjúkraskrár (heildarlög)

134. þing, 2007

 1. 32 nefndarálit minnihluta heilbrigðisnefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (afnám tekjutengingar við atvinnutekjur 70 ára og eldri)
 2. 33 breytingartillaga minnihluta heilbrigðisnefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (afnám tekjutengingar við atvinnutekjur 70 ára og eldri)

133. þing, 2006–2007

 1. 1317 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta (heildarlög)

132. þing, 2005–2006

 1. 416 breytingartillaga, fjárlög 2006
 2. 487 breytingartillaga, fjárlög 2006

131. þing, 2004–2005

 1. 455 breytingartillaga, fjárlög 2005
 2. 456 breytingartillaga, fjárlög 2005
 3. 1321 breytingartillaga, almannatryggingar (tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna)

130. þing, 2003–2004

 1. 430 breytingartillaga, fjárlög 2004
 2. 438 breytingartillaga, fjárlög 2004
 3. 444 breytingartillaga, fjárlög 2004
 4. 454 breytingartillaga, fjárlög 2004
 5. 702 breytingartillaga, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara
 6. 717 breytingartillaga, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara
 7. 1378 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.)
 8. 1379 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.)
 9. 1576 nefndarálit, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (tryggingaráð, skipulag TR o.fl.)
 10. 1652 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga)

128. þing, 2002–2003

 1. 482 breytingartillaga, fjárlög 2003
 2. 483 breytingartillaga, fjárlög 2003
 3. 484 breytingartillaga, fjárlög 2003
 4. 565 breytingartillaga, fjárlög 2003
 5. 566 breytingartillaga, fjárlög 2003
 6. 567 breytingartillaga, fjárlög 2003
 7. 1149 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta (stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
 8. 1322 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta (stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
 9. 1385 breytingartillaga, lyfjalög og læknalög (lyfjagagnagrunnar)

127. þing, 2001–2002

 1. 1194 breytingartillaga, almannatryggingar o.fl. (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
 2. 1359 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.
 3. 1360 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.
 4. 1437 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
 5. 1438 breytingartillaga minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)

126. þing, 2000–2001

 1. 539 nefndarálit, innflutningur dýra (rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
 2. 1310 breytingartillaga, tóbaksvarnir (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)

125. þing, 1999–2000

 1. 466 breytingartillaga, málefni aldraðra (heildarlög)
 2. 900 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 3. 901 breytingartillaga minnihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 4. 1188 breytingartillaga, starfsréttindi tannsmiða
 5. 1268 breytingartillaga, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjárafurðir)
 6. 1330 nefndarálit, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjárafurðir)

Meðflutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. 171 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, sjúkratryggingar og lyfjalög (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði, frestun)
 2. 251 nefndarálit velferðarnefndar, skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (réttur til launa í veikindum, EES-reglur)
 3. 263 nefndarálit velferðarnefndar, barnaverndarlög (frestun tilfærslu heimila og stofnana fyrir börn)
 4. 677 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, sjúkratryggingar (samningar sjúkratryggingastofnunar)
 5. 735 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, greiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara (hækkun gjalds)
 6. 736 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, búnaðarlög og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (leiðbeiningarþjónusta, búvörusamningar o.fl.)
 7. 744 nefndarálit atvinnuveganefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
 8. 813 nál. með brtt. velferðarnefndar, almannatryggingar (frítekjumark)
 9. 814 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, fæðingar- og foreldraorlof (hækkun greiðslna og lenging)
 10. 815 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, fæðingar- og foreldraorlof (hækkun greiðslna og lenging)
 11. 817 nál. með brtt. velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar (greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks o.fl.)
 12. 821 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, barnalög (frestun gildistöku o.fl.)
 13. 1008 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, lyfjalög (lyfjablandað fóður, EES-reglur)
 14. 1073 nefndarálit velferðarnefndar, Ábyrgðasjóður launa (staðfesta vinnuveitanda og miðlun upplýsinga, EES-reglur)
 15. 1125 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun í barnavernd til 2014
 16. 1157 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um almannatryggingar
 17. 1183 nál. með brtt. velferðarnefndar, ætlað samþykki við líffæragjafir
 18. 1184 nefndarálit utanríkismálanefndar, áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013--2016
 19. 1185 breytingartillaga utanríkismálanefndar, áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013--2016
 20. 1186 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 217/2012 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (merkingar á orkutengdum vörum)
 21. 1187 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 115/2012 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (geymsla koltvísýrings í jörðu)
 22. 1189 nefndarálit velferðarnefndar, jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum (tvöfalt lögheimili)
 23. 1190 nefndarálit velferðarnefndar, starfsmannaleigur (kjör starfsmanna, EES-reglur)
 24. 1202 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, tóbaksvarnir og verslun með áfengi og tóbak (bann við sölu skrotóbaks)
 25. 1228 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, kísilver í landi Bakka (fjárfestingarsamningur og ívilnanir)
 26. 1228 nefndarálit atvinnuveganefndar, uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (stækkun hafnar og vegtenging)
 27. 1296 nefndarálit velferðarnefndar, velferðarstefna -- heilbrigðisáætlun til ársins 2020

140. þing, 2011–2012

 1. 307 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2011
 2. 308 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2011
 3. 309 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2011
 4. 319 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2011
 5. 469 breytingartillaga, fjárlög 2012
 6. 506 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, happdrætti fyrir Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga (breyting á hlutatölu)
 7. 507 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, skil menningarverðmæta til annarra landa (seinkun gildistöku laganna)
 8. 508 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara)
 9. 509 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fólksflutningar og farmflutningar á landi (einkaleyfi)
 10. 510 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, eftirlit með skipum (hækkun gjaldskrár)
 11. 511 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, vitamál (hækkun gjaldskrár)
 12. 548 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjarskiptasjóður (framlenging líftíma o.fl.)
 13. 607 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fólksflutningar og farmflutningar á landi (einkaleyfi)
 14. 795 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 97/2011 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (rafrænar undirskriftir)
 15. 796 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 54/2010 um breytingar á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi á vinnustöðum, jafnrétti kynjanna)
 16. 800 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (refsingar fyrir náttúruspjöll)
 17. 876 nál. með brtt., upplýsingaréttur um umhverfismál (frumkvæðisskylda stjórnvalda)
 18. 918 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, skipulagslög (skilvirkari afgreiðsla aðalskipulags)
 19. 920 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála (heildarlög)
 20. 920 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála (heildarlög)
 21. 922 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála (heildarlög)
 22. 934 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, upplýsingaréttur um umhverfismál (frumkvæðisskylda stjórnvalda)
 23. 936 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins
 24. 1008 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (akstur utan vega o.fl.)
 25. 1009 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (lagasafn)
 26. 1251 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, siglingalög (tryggingar skipaeigenda gegn sjóréttarkröfum, EES-reglur)
 27. 1309 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjarskipti og Póst- og fjarskiptastofnun (gjaldtaka)
 28. 1310 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjarskipti og Póst- og fjarskiptastofnun (gjaldtaka)
 29. 1318 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála (heildarlög)
 30. 1319 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála (heildarlög)
 31. 1333 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, myndlistarlög (heildarlög)
 32. 1334 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, myndlistarlög (heildarlög)
 33. 1339 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (varnir gegn kynferðislegri misnotkun barna)
 34. 1345 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, menningarminjar (heildarlög)
 35. 1346 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, menningarminjar (heildarlög)
 36. 1380 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, umhverfisábyrgð (heildarlög, EES-reglur)
 37. 1381 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, háskólar (sjálfstæði og lýðræði í háskólum, réttindi fatlaðra nemenda)
 38. 1382 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, háskólar (sjálfstæði og lýðræði í háskólum, réttindi fatlaðra nemenda)
 39. 1421 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (hesthús)
 40. 1426 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (mengunarvarnaráð hafna og bráðamengun)
 41. 1456 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014
 42. 1456 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, samgönguáætlun 2011--2022
 43. 1457 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014
 44. 1459 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, samgönguáætlun 2011--2022
 45. 1476 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, tólf ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011--2022
 46. 1477 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011--2014
 47. 1485 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hækkun hámarksgreiðslna o.fl.)
 48. 1528 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (heildarlög, EES-reglur)
 49. 1541 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, menningarminjar (heildarlög)
 50. 1542 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (heildarlög)
 51. 1543 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (heildarlög)
 52. 1548 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, framhaldsskólar (réttur og ábyrgð nemenda og efnisgjöld)
 53. 1549 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, fjölmiðlar (eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur)
 54. 1550 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, fjölmiðlar (eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur)
 55. 1552 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, vinnustaðanámssjóður (heildarlög)
 56. 1567 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu
 57. 1574 breytingartillaga, samgönguáætlun 2011--2022
 58. 1581 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (vegabréfsáritanir, hælisleitendur og EES-reglur)
 59. 1590 frhnál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki (málshöfðunarfrestur o.fl.)
 60. 1625 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (heildarlög)
 61. 1626 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (heildarlög)
 62. 1651 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki (málshöfðunarfrestur o.fl.)
 63. 1659 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (vegabréfsáritanir, hælisleitendur og EES-reglur)

139. þing, 2010–2011

 1. 294 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2010
 2. 295 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2010
 3. 296 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2010
 4. 358 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2010
 5. 359 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2010
 6. 360 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2010
 7. 361 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2010
 8. 413 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2011
 9. 414 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2011
 10. 415 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2011
 11. 416 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2011
 12. 515 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2011
 13. 516 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2011
 14. 517 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2011
 15. 518 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2011
 16. 519 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2011
 17. 520 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2011
 18. 522 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2011
 19. 523 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2011
 20. 529 breytingartillaga, fjárlög 2011
 21. 530 breytingartillaga, fjárlög 2011
 22. 531 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2011
 23. 630 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (uppgjör gengistryggðra lána o.fl.)
 24. 631 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (uppgjör gengistryggðra lána o.fl.)
 25. 768 nál. með brtt. meirihluta fjárlaganefndar, samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins (heildarlög)
 26. 1139 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (sjúkdómatryggingar)
 27. 1282 nefndarálit utanríkismálanefndar, rannsóknarnefnd um aðdraganda ákvörðunar um stuðning Íslands við innrásina í Írak árið 2003
 28. 1283 breytingartillaga utanríkismálanefndar, rannsóknarnefnd um aðdraganda ákvörðunar um stuðning Íslands við innrásina í Írak árið 2003
 29. 1293 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2009
 30. 1359 nefndarálit menntamálanefndar, almenningsbókasöfn (gjaldtökuheimildir)
 31. 1409 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, Byggðastofnun (ársfundur og stjórnarmenn)
 32. 1462 nál. með brtt. menntamálanefndar, skil menningarverðmæta til annarra landa (heildarlög, EES-reglur)
 33. 1467 nefndarálit menntamálanefndar, staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls (heildarlög)
 34. 1468 breytingartillaga menntamálanefndar, staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls (heildarlög)
 35. 1541 nefndarálit fjárlaganefndar, brottfall laga um ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta
 36. 1572 nál. með brtt. menntamálanefndar, menntun og atvinnusköpun ungs fólks
 37. 1608 nefndarálit iðnaðarnefndar, ferðamálaáætlun 2011--2020
 38. 1609 breytingartillaga iðnaðarnefndar, ferðamálaáætlun 2011--2020
 39. 1612 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, gjaldeyrismál og tollalög (reglur um gjaldeyrishöft)
 40. 1625 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 41. 1626 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 42. 1640 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (bættur réttur nemenda o.fl.)
 43. 1641 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskólar (bættur réttur nemenda o.fl.)
 44. 1696 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, gistináttaskattur (heildarlög)
 45. 1697 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, gistináttaskattur (heildarlög)
 46. 1795 breytingartillaga þingskapanefndar, þingsköp Alþingis (nefndaskipan, eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.)
 47. 1828 frhnál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Landsbókasafn -- Háskólabókasafn (heildarlög)
 48. 1829 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Þjóðminjasafn Íslands (heildarlög)
 49. 1845 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, safnalög (heildarlög)
 50. 1849 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, safnalög (heildarlög)
 51. 1893 nál. með brtt. menntamálanefndar, menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (leyfisbréf)

138. þing, 2009–2010

 1. 247 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (Icesave-reikningar)
 2. 263 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2009
 3. 264 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2009
 4. 265 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2009
 5. 377 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2009
 6. 378 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2009
 7. 379 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2009
 8. 380 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2009
 9. 381 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2009
 10. 382 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2009
 11. 383 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2010
 12. 384 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2010
 13. 385 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2010
 14. 386 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2010
 15. 387 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2010
 16. 388 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2010
 17. 389 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2010
 18. 390 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2010
 19. 441 nefndarálit meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar o.fl. (breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs)
 20. 442 breytingartillaga meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar o.fl. (breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs)
 21. 443 nefndarálit meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar o.fl. (aukið eftirlit og þrengri reglur)
 22. 444 breytingartillaga meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar o.fl. (aukið eftirlit og þrengri reglur)
 23. 518 nál. með brtt. menntamálanefndar, framhaldsskólar (gjaldtökuheimildir)
 24. 543 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2010
 25. 544 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2010
 26. 545 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2010
 27. 546 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2010
 28. 547 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2010
 29. 599 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (Icesave-reikningar)
 30. 770 framhaldsnefndarálit meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
 31. 771 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
 32. 1080 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 127/2007 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 33. 1081 nefndarálit utanríkismálanefndar, eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu (heildarlög)
 34. 1082 breytingartillaga utanríkismálanefndar, eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu (heildarlög)
 35. 1110 frhnál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ
 36. 1121 nefndarálit allsherjarnefndar, sanngirnisbætur (heildarlög)
 37. 1122 breytingartillaga allsherjarnefndar, sanngirnisbætur (heildarlög)
 38. 1160 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2008
 39. 1161 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2008
 40. 1162 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2008
 41. 1193 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, notendastýrð persónuleg aðstoð við fólk með fötlun
 42. 1194 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, húsaleigulög o.fl. (fækkun úrskurðar- og kærunefnda)
 43. 1198 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (hækkun gjalds)
 44. 1212 nál. með brtt. meirihluta fjárlaganefndar, bygging nýs Landspítala við Hringbraut (heildarlög)
 45. 1219 nál. með brtt. umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (lengri úrskurðarfrestur ráðherra)
 46. 1220 frhnál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi (uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
 47. 1444 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald (ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess)
 48. 1464 nefndarálit umhverfisnefndar, skipulagslög (heildarlög)
 49. 1465 breytingartillaga umhverfisnefndar, skipulagslög (heildarlög)
 50. 1488 frhnál. með brtt. umhverfisnefndar, skipulagslög (heildarlög)

137. þing, 2009

 1. 200 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, aðild starfsmanna við samruna félaga með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri (EES-reglur, aðild starfsmanna að ákvörðunum)
 2. 201 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, starfsmenn í hlutastörfum (EES-reglur, brottfall undanþágna)
 3. 202 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, tímabundin ráðning starfsmanna (EES-reglur, ráðningarsamningar)

136. þing, 2008–2009

 1. 594 nál. með brtt. menntamálanefndar, íslensk málstefna
 2. 759 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (samræmd könnunarpróf)
 3. 763 nefndarálit menntamálanefndar, náms- og starfsráðgjafar (heildarlög, EES-reglur)
 4. 781 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar (heildarlög)
 5. 782 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar (heildarlög)
 6. 795 nál. með brtt., listamannalaun (heildarlög)
 7. 816 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum
 8. 817 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, aðgengi í gömlu íbúðarhúsnæði
 9. 832 frhnál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, barnaverndarlög (bann við líkamlegum refsingum o.fl.)
 10. 833 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, félagsleg aðstoð (rýmri ákvæði um umönnunargreiðslur)

135. þing, 2007–2008

 1. 323 nefndarálit heilbrigðisnefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 2. 324 nefndarálit heilbrigðisnefndar, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra (brottfall laganna)
 3. 501 breytingartillaga, almannatryggingar o.fl. (verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
 4. 619 nefndarálit heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 5. 620 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 6. 716 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis (breyting ýmissa laga)
 7. 755 nefndarálit heilbrigðisnefndar, geislavarnir (einfaldara eftirlit o.fl.)
 8. 756 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, geislavarnir (einfaldara eftirlit o.fl.)
 9. 959 nefndarálit heilbrigðisnefndar, brottfall laga um læknaráð
 10. 1205 nál. með brtt. heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (heimild einhleypra kvenna o.fl.)
 11. 1207 nefndarálit, sjúkratryggingar (heildarlög)
 12. 1209 nefndarálit minnihluta heilbrigðisnefndar, lyfjalög (aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.)
 13. 1330 framhaldsnefndarálit, sjúkratryggingar (heildarlög)
 14. 1331 breytingartillaga, sjúkratryggingar (heildarlög)

133. þing, 2006–2007

 1. 599 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
 2. 600 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
 3. 1045 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra)
 4. 1046 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (vistunarmatsnefndir)
 5. 1145 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.)
 6. 1146 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.)
 7. 1156 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 8. 1157 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 9. 1241 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, skipulögð leit að krabbameini í ristli

132. þing, 2005–2006

 1. 351 breytingartillaga, fjáraukalög 2005
 2. 407 breytingartillaga, fjárlög 2006
 3. 412 breytingartillaga, fjárlög 2006
 4. 415 breytingartillaga, fjárlög 2006
 5. 417 breytingartillaga, fjárlög 2006
 6. 445 breytingartillaga, fjáraukalög 2005
 7. 485 breytingartillaga, fjárlög 2006
 8. 486 breytingartillaga, fjárlög 2006
 9. 497 breytingartillaga, fjárlög 2006
 10. 525 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 11. 533 breytingartillaga, starfsmannaleigur
 12. 990 rökstudd dagskrá, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins
 13. 1250 breytingartillaga, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun olíugjalds)
 14. 1252 breytingartillaga, tekjuskattur (gengishagnaður)
 15. 1260 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (reykingabann)
 16. 1261 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (reykingabann)

131. þing, 2004–2005

 1. 442 breytingartillaga, fjárlög 2005
 2. 443 breytingartillaga, fjárlög 2005
 3. 453 breytingartillaga, fjárlög 2005
 4. 479 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 5. 480 breytingartillaga, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 6. 522 breytingartillaga, fjárlög 2005
 7. 527 breytingartillaga, fjárlög 2005
 8. 1152 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, meinatæknar og heilbrigðisþjónusta (lífeindafræðingar)
 9. 1296 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna)
 10. 1297 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og heilbrigðisþjónusta (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.)
 11. 1298 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og heilbrigðisþjónusta (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.)

130. þing, 2003–2004

 1. 390 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 2. 429 breytingartillaga, fjárlög 2004
 3. 436 breytingartillaga, fjárlög 2004
 4. 439 breytingartillaga, fjárlög 2004
 5. 442 breytingartillaga, fjárlög 2004
 6. 445 breytingartillaga, fjárlög 2004
 7. 451 breytingartillaga, fjárlög 2004
 8. 456 breytingartillaga, fjárlög 2004
 9. 603 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (öryggi vöru)
 10. 604 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (sæfiefni)
 11. 631 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót)
 12. 632 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót)
 13. 981 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, sjóntækjafræðingar (sjónmælingar og sala tækja)
 14. 1087 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (gjaldtaka o.fl.)
 15. 1584 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Norðurlandasamningur um almannatryggingar
 16. 1605 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (skrá um sýklalyfjanotkun)
 17. 1606 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (skrá um sýklalyfjanotkun)

128. þing, 2002–2003

 1. 568 breytingartillaga, fjárlög 2003
 2. 587 breytingartillaga, fjárlög 2003
 3. 686 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 4. 687 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (skerðingarhlutfall tekjutryggingarauka)
 5. 1046 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búnaðarlög (erfðanefnd)
 6. 1067 breytingartillaga, álverksmiðja í Reyðarfirði
 7. 1126 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra
 8. 1131 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, nýting innlends trjáviðar
 9. 1238 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og læknalög (lyfjagagnagrunnar)
 10. 1239 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og læknalög (lyfjagagnagrunnar)
 11. 1259 nál. með frávt. landbúnaðarnefndar, aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað
 12. 1320 nefndarálit landbúnaðarnefndar, aðstaða til hestamennsku
 13. 1321 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðjöfnun við útflutning)
 14. 1344 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, áfallahjálp í sveitarfélögum
 15. 1370 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, Lýðheilsustöð
 16. 1402 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógrækt 2004--2008

127. þing, 2001–2002

 1. 502 nefndarálit landbúnaðarnefndar, girðingarlög (heildarlög)
 2. 503 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingarlög (heildarlög)
 3. 511 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar (forgangsröð verkefna o.fl.)
 4. 512 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar (forgangsröð verkefna o.fl.)
 5. 588 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (Heyrnar- og talmeinastöð)
 6. 589 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (Heyrnar- og talmeinastöð)
 7. 939 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, geislavarnir (heildarlög)
 8. 940 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, geislavarnir (heildarlög)
 9. 1020 nefndarálit landbúnaðarnefndar, flokkun og mat á gærum og ull (ullarmat)
 10. 1022 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tollalög (tollar á grænmeti)
 11. 1031 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (gjaldstofn)
 12. 1032 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (gjaldstofn)
 13. 1166 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o.fl. (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
 14. 1167 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o.fl. (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
 15. 1195 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (heildarlög)
 16. 1196 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (heildarlög)
 17. 1203 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa
 18. 1204 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Stokkhólmssamnings um þrávirk lífræn efni
 19. 1205 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi í siglingum
 20. 1206 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar
 21. 1207 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002
 22. 1215 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, óhefðbundnar lækningar
 23. 1270 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um vörslu kjarnakleyfra efna
 24. 1280 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (rekstur lyfjabúða o.fl.)
 25. 1347 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, heilsuvernd í framhaldsskólum
 26. 1348 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, samstarf fagstétta í heilsugæsluþjónustu
 27. 1349 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana
 28. 1350 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna
 29. 1351 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, unglingamóttaka og getnaðarvarnir
 30. 1352 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, átraskanir
 31. 1354 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, eldi og heilbrigði sláturdýra (hækkun gjalds)
 32. 1357 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landgræðsluáætlun 2003 -- 2014
 33. 1382 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (gróðurhúsaafurðir og garðávextir)
 34. 1383 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárhald o.fl. (heildarlög)
 35. 1384 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjárhald o.fl. (heildarlög)
 36. 1396 nefndarálit landbúnaðarnefndar, varnir gegn landbroti (heildarlög)
 37. 1397 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, varnir gegn landbroti (heildarlög)

126. þing, 2000–2001

 1. 396 breytingartillaga, fjárlög 2001
 2. 398 breytingartillaga, fjárlög 2001
 3. 399 breytingartillaga, fjárlög 2001
 4. 423 breytingartillaga, fjáraukalög 2000
 5. 465 breytingartillaga, fjárlög 2001
 6. 466 breytingartillaga, fjárlög 2001
 7. 469 breytingartillaga, fjárlög 2001
 8. 476 breytingartillaga, fjárlög 2001
 9. 477 breytingartillaga, fjárlög 2001
 10. 478 breytingartillaga, fjárlög 2001
 11. 479 breytingartillaga, fjárlög 2001
 12. 480 breytingartillaga, fjárlög 2001
 13. 500 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (Framkvæmdasjóður aldraðra)
 14. 660 nál. með rökst. minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
 15. 888 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tekjutrygging ellilífeyrisþega)
 16. 918 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lækningatæki
 17. 919 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lækningatæki
 18. 929 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýrasjúkdómar (sjúkdómaskrá o.fl.)
 19. 930 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýrasjúkdómar (sjúkdómaskrá o.fl.)
 20. 1135 nefndarálit landbúnaðarnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna (aðild RALA að hlutafélögum)
 21. 1228 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Suðurlandsskógar (starfssvæði)
 22. 1253 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
 23. 1254 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
 24. 1256 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ávana- og fíkniefni (óheimil efni)
 25. 1259 breytingartillaga, tóbaksvarnir (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
 26. 1315 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
 27. 1319 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisáætlun til ársins 2010
 28. 1320 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisáætlun til ársins 2010
 29. 1324 breytingartillaga, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
 30. 1340 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)
 31. 1341 breytingartillaga minnihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)

125. þing, 1999–2000

 1. 352 breytingartillaga, fjárlög 2000
 2. 353 breytingartillaga, fjárlög 2000
 3. 354 breytingartillaga, fjárlög 2000
 4. 355 breytingartillaga, fjárlög 2000
 5. 365 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Framleiðsluráð landbúnaðarins (breyting ýmissa laga)
 6. 366 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðalög (lögræðisaldur)
 7. 419 breytingartillaga, fjárlög 2000
 8. 436 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 9. 437 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 10. 441 breytingartillaga, fjárlög 2000
 11. 442 breytingartillaga, fjárlög 2000
 12. 443 breytingartillaga, fjárlög 2000
 13. 940 frhnál. með brtt. landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 14. 1074 breytingartillaga, starfsréttindi tannsmiða
 15. 1109 nefndarálit landbúnaðarnefndar, yrkisréttur
 16. 1159 nefndarálit landbúnaðarnefndar, markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða (ríkisframlag)
 17. 1304 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og almannatryggingar (Lyfjamálastofnun o.fl.)
 18. 1305 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og almannatryggingar (Lyfjamálastofnun o.fl.)
 19. 1306 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúklingatrygging
 20. 1307 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúklingatrygging
 21. 1308 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lífsýnasöfn
 22. 1309 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lífsýnasöfn