Bjarni Benediktsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

89. þing, 1968–1969

 1. 68 breytingartillaga, ráðstafanir vegna nýs gengis

87. þing, 1966–1967

 1. 141 breytingartillaga, verðstöðvun

86. þing, 1965–1966

 1. 89 breytingartillaga, fuglaveiðar og fuglafriðun

83. þing, 1962–1963

 1. 616 breytingartillaga, almenningsbókasöfn

82. þing, 1961–1962

 1. 663 rökstudd dagskrá, almannavarnir

81. þing, 1960–1961

 1. 461 breytingartillaga, lausn fiskveiðideilunnar við Breta

78. þing, 1958–1959

 1. 406 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög

77. þing, 1957–1958

 1. 157 breytingartillaga, tollskrá o. fl
 2. 172 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 3. 465 breytingartillaga, útflutningur hrossa

76. þing, 1956–1957

 1. 180 breytingartillaga, tollskrá o. fl.
 2. 234 rökstudd dagskrá, kjörbréf varaþingmanns
 3. 423 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 4. 585 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, hlutafélög
 5. 593 breytingartillaga, hlutafélög

75. þing, 1955–1956

 1. 290 breytingartillaga, fjárlög 1956

74. þing, 1954–1955

 1. 309 breytingartillaga, fjárlög 1955

73. þing, 1953–1954

 1. 424 breytingartillaga, stjórn flugmála
 2. 483 breytingartillaga, Búnaðarbanki Íslands
 3. 774 rökstudd dagskrá, húsaleiga
 4. 775 breytingartillaga, húsaleiga
 5. 828 breytingartillaga, húsaleiga

72. þing, 1952–1953

 1. 146 breytingartillaga, tilkynningar aðsetursskipta
 2. 263 breytingartillaga, kaup á togurum og togveiðibát
 3. 336 breytingartillaga, kaup á togurum og togveiðibát
 4. 589 breytingartillaga, leigubifreiðar í kaupstöðum
 5. 732 breytingartillaga, verðjöfnun á olíu og bensíni
 6. 788 breytingartillaga, verðjöfnun á olíu og bensíni

71. þing, 1951–1952

 1. 368 breytingartillaga, heimilishjálp í viðlögum
 2. 431 breytingartillaga, skipun prestakalla
 3. 481 breytingartillaga, skipun prestakalla
 4. 753 breytingartillaga, skipun prestakalla

70. þing, 1950–1951

 1. 353 breytingartillaga, fræðsla barna
 2. 569 breytingartillaga, bifreiðalög (ökukennsla)
 3. 672 breytingartillaga, áfengislög
 4. 674 breytingartillaga, áfengislög
 5. 800 breytingartillaga, áfengislög

69. þing, 1949–1950

 1. 678 breytingartillaga, skógrækt
 2. 688 breytingartillaga, skógrækt

68. þing, 1948–1949

 1. 87 breytingartillaga, happadrættislán ríkissjóðs

67. þing, 1947–1948

 1. 36 rökstudd dagskrá, Parísarráðstefnan og dollaralán
 2. 142 breytingartillaga, menntaskólar
 3. 332 breytingartillaga, samkomudagur reglulegs Alþingis 1948
 4. 438 breytingartillaga, menntaskólar
 5. 588 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga

66. þing, 1946–1947

 1. 288 nefndarálit allsherjarnefndar, heimilisfang
 2. 299 nefndarálit allsherjarnefndar, aldurshámark opinberra starfsmanna
 3. 498 breytingartillaga, skipulag og hýsing prestssetra
 4. 649 breytingartillaga, vatnsveitur
 5. 870 breytingartillaga, eftirlit með skipum

65. þing, 1946

 1. 11 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, bandalag hinna sameinuðu þjóða
 2. 38 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, niðurfelling herverndarsamningsins frá 1941 o.fl.
 3. 58 breytingartillaga, rannsóknarstofnun í búfjármeinafræði
 4. 59 breytingartillaga, rannsóknarstofnun í búfjármeinafræði

64. þing, 1945–1946

 1. 537 breytingartillaga, raforkulög
 2. 605 breytingartillaga, skólakerfi og fræðsluskylda
 3. 662 breytingartillaga, skólakerfi og fræðsluskylda
 4. 668 breytingartillaga, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 5. 754 breytingartillaga, virkjun Sogsins
 6. 888 breytingartillaga, gagnfræðanám
 7. 891 breytingartillaga, húsmæðrafræðsla
 8. 940 breytingartillaga, menntaskólar
 9. 990 breytingartillaga, sameining Selfossbyggðar í eitt hreppsfélag

63. þing, 1944–1945

 1. 54 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 2. 71 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 3. 96 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, atkvæðagreiðsla um niðurfellingu dansk-íslenzka sambandslagasamningsins og lýðveldisstjórnarskrár Ís
 4. 132 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 5. 348 nefndarálit allsherjarnefndar, Brunabótafélag Íslands
 6. 388 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Ólafsfirði
 7. 389 nefndarálit allsherjarnefndar, æskulýðshöll í Reykjavík
 8. 406 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ljósmæðralög
 9. 438 breytingartillaga allsherjarnefndar, æskulýðshöll í Reykjavík
 10. 439 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarmálefni Reykjavíkur
 11. 473 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækningaleyfi til handa dr. Karl Kroner
 12. 481 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuverndarstöðvar
 13. 488 breytingartillaga, síldarverksmiðja Siglufjarðarkaupstaðar
 14. 542 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 15. 550 nefndarálit allsherjarnefndar, vera herliðs hér á landi
 16. 592 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 17. 611 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Hjúkrunarkvennaskóli Íslands
 18. 616 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, manneldisráð
 19. 617 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, prófessorsembætti í heilbrigðisfræði
 20. 659 nefndarálit allsherjarnefndar, eyðing á rottum
 21. 667 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 22. 685 nefndarálit allsherjarnefndar, brunamál í Reykjavík
 23. 688 breytingartillaga, laun háskólakennara Háskóla Íslands
 24. 730 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 25. 737 breytingartillaga, eyðing á rottum
 26. 753 breytingartillaga, útsvör
 27. 812 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 28. 873 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahús o.fl.
 29. 897 nefndarálit allsherjarnefndar, veðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðar og kappróður
 30. 921 nefndarálit allsherjarnefndar, Ólafsfjarðarkaupstaður, eignarnám lóðarréttinda
 31. 979 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn
 32. 981 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 33. 1044 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kjör forseta Íslands
 34. 1086 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1945
 35. 1092 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 36. 1105 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 37. 1114 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjur bæjar- og sveitarfélaga
 38. 1159 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, vernd barna og ungmenna

62. þing, 1943

 1. 95 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla
 2. 98 nefndarálit allsherjarnefndar, ákvæðisvinna
 3. 127 nefndarálit allsherjarnefndar, afmáning veðskuldbindinga úr veðmálabókum
 4. 132 breytingartillaga, kjötmat o.fl.
 5. 178 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldserinda
 6. 200 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag
 7. 204 breytingartillaga, birting laga og stjórnvaldserinda
 8. 214 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarsamþykktir
 9. 241 nefndarálit allsherjarnefndar, tjóni af veru herliðs hér á landi
 10. 262 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 11. 301 breytingartillaga, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 12. 303 breytingartillaga, lífeyrissjóður barnakennara
 13. 318 nefndarálit allsherjarnefndar, lóðir og lönd Reykjavíkurkaupstaðar
 14. 319 nefndarálit allsherjarnefndar, fyrning skulda og annarra kröfuréttinda
 15. 365 breytingartillaga, heilsuhæli fyrir drykkjumenn
 16. 380 nefndarálit allsherjarnefndar, friðun Patreksfjarðar fyrir skotum
 17. 406 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuhæli fyrir drykkjumenn
 18. 413 nefndarálit allsherjarnefndar, dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimta o.fl. í Reykjavík
 19. 428 nefndarálit allsherjarnefndar, málflytjendur
 20. 431 breytingartillaga, dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimta o.fl. í Reykjavík
 21. 466 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvarsinnheimta 1944
 22. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðhiti
 23. 556 breytingartillaga, kjötmat o.fl.
 24. 580 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, alþýðutryggingar
 25. 581 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, alþýðutryggingar
 26. 582 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, alþýðutryggingar
 27. 591 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, alþýðutryggingar
 28. 599 breytingartillaga, fjárlög 1944
 29. 643 breytingartillaga, alþýðutryggingar

61. þing, 1942–1943

 1. 135 nefndarálit allsherjarnefndar, orlof
 2. 153 breytingartillaga, flugmál Íslendinga
 3. 172 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur
 4. 197 breytingartillaga allsherjarnefndar, orlof
 5. 199 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 6. 207 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 7. 240 breytingartillaga allsherjarnefndar, orlof
 8. 245 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 9. 259 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðsla íslenzkra afurða
 10. 263 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar
 11. 273 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 12. 280 nefndarálit allsherjarnefndar, verzlunaratvinna
 13. 292 breytingartillaga, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur
 14. 347 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 15. 356 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á Höfn í Siglufirði
 16. 380 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 17. 395 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1943
 18. 418 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 19. 431 breytingartillaga allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 20. 434 breytingartillaga allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 21. 478 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 22. 481 breytingartillaga, húsaleiga
 23. 483 nefndarálit allsherjarnefndar, taka ljósmynda og meðferð ljósmyndavéla
 24. 534 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 25. 543 nefndarálit allsherjarnefndar, jöfnunarsjóður vinnulauna
 26. 587 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, húsaleiga
 27. 632 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, æskulýðshöll í Reykjavík
 28. 659 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 29. 686 nefndarálit allsherjarnefndar, stríðsslysatrygging sjómanna
 30. 691 breytingartillaga, óskilgetin börn
 31. 711 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur

60. þing, 1942

 1. 61 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 2. 62 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, dómnefnd í verðlagsmálum
 3. 76 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 4. 91 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, dómnefnd í verðlagsmálum
 5. 122 nefndarálit allsherjarnefndar, notkun byggingarefnis
 6. 155 nefndarálit allsherjarnefndar, sala Ólafsvíkur og Ytra-Bugs
 7. 156 breytingartillaga, notkun byggingarefnis
 8. 160 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 9. 161 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 10. 179 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 11. 191 breytingartillaga allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 12. 215 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög

Meðflutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. 57 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, biskupskosning
 2. 171 breytingartillaga allsherjarnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 3. 305 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 4. 327 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 5. 344 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 6. 388 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Hafnarfirði

77. þing, 1957–1958

 1. 204 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 2. 206 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 3. 248 nefndarálit allsherjarnefndar, vörumerki
 4. 253 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög
 5. 300 nefndarálit allsherjarnefndar, Veðurstofa Íslands
 6. 339 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 7. 340 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaðar að Skriðulandi
 8. 341 breytingartillaga, umferðarlög
 9. 349 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 10. 363 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 11. 364 breytingartillaga, umferðarlög
 12. 370 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 13. 437 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, samvinnufélög

76. þing, 1956–1957

 1. 222 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 2. 223 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þinglýsing skjala og aflýsing
 3. 224 nefndarálit allsherjarnefndar, veð
 4. 322 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 5. 323 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 6. 349 nefndarálit allsherjarnefndar, taka eignarnámi jarðirnar Borg, Dynjanda og Rauðsstaði
 7. 538 nefndarálit iðnaðarnefndar, tunnuverksmiðjur ríkisins

74. þing, 1954–1955

 1. 297 breytingartillaga, fjárlög 1955

73. þing, 1953–1954

 1. 330 breytingartillaga, fjárlög 1954

72. þing, 1952–1953

 1. 618 breytingartillaga, fjárlög 1953

71. þing, 1951–1952

 1. 165 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn

68. þing, 1948–1949

 1. 372 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög
 2. 730 breytingartillaga, fjárlög 1949

65. þing, 1946

 1. 22 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 2. 35 nefndarálit allsherjarnefndar, skatt- og útsvarsgreiðsla útlendinga o.fl.

64. þing, 1945–1946

 1. 138 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 2. 139 nefndarálit allsherjarnefndar, æskulýðshöll í Reykjavík
 3. 238 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 4. 276 nefndarálit allsherjarnefndar, verkfræðingar, húsameistarar, iðnfræðingar
 5. 278 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 6. 284 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 7. 325 breytingartillaga, fjárlög 1946
 8. 351 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, landsvistarleyfi nokkurra útlendinga
 9. 362 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 10. 366 breytingartillaga, fjárlög 1946
 11. 429 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjóri á Dalvík
 12. 430 nefndarálit allsherjarnefndar, girðingar kringum hveri og laugar
 13. 479 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðhiti
 14. 566 nefndarálit allsherjarnefndar, einkaleyfi
 15. 567 nefndarálit allsherjarnefndar, embættisbústaðir héraðsdómara
 16. 574 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám lóðarréttinda og mannvirkja á Siglufirði
 17. 575 nefndarálit allsherjarnefndar, Tunnuverksmiðja á Siglufirði
 18. 646 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjórar í Fáskrúðsfirði og í Dalvík
 19. 669 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 20. 670 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 21. 764 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 22. 813 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðar
 23. 873 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining Selfossbyggðar í eitt hreppsfélag
 24. 944 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur

63. þing, 1944–1945

 1. 70 nefndarálit sérnefndar, niðurfelling dansk-íslenzka sambandslagasamningsins frá 1918
 2. 145 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 3. 646 breytingartillaga, fjárlög 1945
 4. 740 breytingartillaga, fjárlög 1945
 5. 1186 nefndarálit meirihluta sérnefndar, endurskoðun stjórnskipunarlaga

62. þing, 1943

 1. 517 breytingartillaga, fjárlög 1944

61. þing, 1942–1943

 1. 410 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 2. 420 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943