Ágúst Ólafur Ágústsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 535 nefndarálit, fjárlög 2021
 2. 536 breytingartillaga, fjárlög 2021
 3. 653 nefndarálit, fjármálaáætlun 2021--2025
 4. 654 breytingartillaga, fjármálaáætlun 2021--2025
 5. 700 breytingartillaga, fjárlög 2021

150. þing, 2019–2020

 1. 448 nefndarálit, fjárlög 2020
 2. 449 breytingartillaga, fjárlög 2020
 3. 465 breytingartillaga, fjárlög 2020
 4. 541 nefndarálit, fjárlög 2020
 5. 548 breytingartillaga, fjárlög 2020
 6. 549 breytingartillaga, fjárlög 2020
 7. 670 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2019
 8. 1194 nefndarálit, fjáraukalög 2020
 9. 1194 nefndarálit, sérstakt tímabundið fjárfestingarátak
 10. 1197 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 11. 1336 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2020
 12. 1337 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2020
 13. 1338 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 14. 1339 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 15. 1340 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 16. 1864 nefndarálit, fjáraukalög 2020
 17. 1865 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 18. 2089 nefndarálit, breyting á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu 2018--2022
 19. 2106 nefndarálit, fjáraukalög 2020
 20. 2106 nefndarálit, ríkisábyrgðir

149. þing, 2018–2019

 1. 451 nefndarálit, fjárlög 2019
 2. 452 breytingartillaga, fjárlög 2019
 3. 587 nefndarálit, fjárlög 2019
 4. 588 breytingartillaga, fjárlög 2019
 5. 1877 nefndarálit, breyting á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu 2018--2022
 6. 1931 nefndarálit, fjármálaáætlun 2020--2024
 7. 1932 breytingartillaga, fjármálaáætlun 2020--2024

148. þing, 2017–2018

 1. 93 nefndarálit, fjárlög 2018
 2. 97 breytingartillaga, fjárlög 2018
 3. 132 breytingartillaga, fjárlög 2018
 4. 554 nefndarálit, fjármálastefna 2018--2022
 5. 1107 nefndarálit, fjármálaáætlun 2019--2023
 6. 1130 breytingartillaga, fjármálaáætlun 2019--2023

136. þing, 2008–2009

 1. 81 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (breytt staða íslenskra banka)
 2. 82 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (breytt staða íslenskra banka)
 3. 139 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (leyfisbundin starfsemi þrotabús)
 4. 140 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (leyfisbundin starfsemi þrotabús)
 5. 233 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (takmörkun gjaldeyrisviðskipta)
 6. 236 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (takmörkun gjaldeyrisviðskipta)
 7. 351 nefndarálit viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofn eftirlitsgjalds)
 8. 352 breytingartillaga viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofn eftirlitsgjalds)
 9. 374 nál. með brtt. viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging (lækkun dráttarvaxta)

135. þing, 2007–2008

 1. 164 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 348 nefndarálit viðskiptanefndar, umferðarlög og vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 3. 349 nefndarálit viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (starfsleyfi)
 4. 358 nefndarálit viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofn eftirlitsgjalds)
 5. 359 breytingartillaga viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofn eftirlitsgjalds)
 6. 460 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (afmörkun á heimild til upplýsingaöflunar)
 7. 478 nefndarálit viðskiptanefndar, fyrning kröfuréttinda (heildarlög)
 8. 479 breytingartillaga viðskiptanefndar, fyrning kröfuréttinda (heildarlög)
 9. 679 nál. með brtt. viðskiptanefndar, sértryggð skuldabréf (heildarlög)
 10. 943 nefndarálit viðskiptanefndar, eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins (EES-reglur)
 11. 944 breytingartillaga viðskiptanefndar, eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins (EES-reglur)
 12. 957 nefndarálit viðskiptanefndar, sértryggð skuldabréf (staða afleiðusamninga)
 13. 966 nefndarálit viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun reglna um greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé, EES-reglur o.fl.)
 14. 967 breytingartillaga viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun reglna um greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé, EES-reglur o.fl.)
 15. 968 nefndarálit viðskiptanefndar, öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (löggilding á rafverktökum)
 16. 969 breytingartillaga viðskiptanefndar, öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (löggilding á rafverktökum)
 17. 987 breytingartillaga, öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (löggilding á rafverktökum)
 18. 1058 nefndarálit viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa (viðskipti með verðbréf í erlendri mynt)
 19. 1068 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga
 20. 1090 nefndarálit viðskiptanefndar, neytendalán (efling neytendaverndar)
 21. 1091 breytingartillaga viðskiptanefndar, neytendalán (efling neytendaverndar)
 22. 1092 nefndarálit viðskiptanefndar, innheimtulög (heildarlög)
 23. 1093 breytingartillaga viðskiptanefndar, innheimtulög (heildarlög)
 24. 1102 nefndarálit viðskiptanefndar, samkeppnislög (samruni fyrirtækja, EES-reglur)
 25. 1103 breytingartillaga viðskiptanefndar, samkeppnislög (samruni fyrirtækja, EES-reglur)
 26. 1104 nál. með brtt. viðskiptanefndar, breyting á lögum er varða verðbréfaviðskipti (breyting ýmissa laga)
 27. 1138 nál. með brtt. viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (aukið eftirlit og skráningarskylda)
 28. 1341 nál. með brtt. viðskiptanefndar, Viðlagatrygging Íslands (staðfesting bráðabirgðalaga)

134. þing, 2007

 1. 28 nefndarálit viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki o.fl. (EES-reglur)
 2. 28 nefndarálit viðskiptanefndar, kauphallir (EES-reglur, heildarlög)
 3. 28 nefndarálit viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög, EES-reglur)
 4. 29 breytingartillaga viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög, EES-reglur)
 5. 30 breytingartillaga viðskiptanefndar, kauphallir (EES-reglur, heildarlög)
 6. 31 breytingartillaga viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki o.fl. (EES-reglur)

133. þing, 2006–2007

 1. 628 breytingartillaga, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 2. 629 breytingartillaga, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 3. 632 breytingartillaga, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 4. 1138 breytingartillaga, íslenskur ríkisborgararéttur (próf í íslensku o.fl.)
 5. 1206 breytingartillaga, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)

132. þing, 2005–2006

 1. 1346 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (samningar við sérgreinalækna)

131. þing, 2004–2005

 1. 1352 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum)

130. þing, 2003–2004

 1. 1534 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, útlendingar (aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
 2. 1535 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, útlendingar (aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
 3. 1682 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (rannsóknargögn, símhlerun o.fl.)
 4. 1750 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vændi)
 5. 1751 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vændi)

Meðflutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 364 nefndarálit fjárlaganefndar, opinber fjármál (skilyrði um heildarjöfnuð og skuldahlutfall)
 2. 473 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, staðfesting ríkisreiknings 2019
 3. 796 breytingartillaga, stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (forseti Íslands, ríkisstjórn o.fl.)
 4. 844 breytingartillaga, stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (forseti Íslands, ríkisstjórn o.fl.)
 5. 1166 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (skattalegir hvatar fyrir lögaðila sem starfa til almannaheilla)
 6. 1167 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (skattalegir hvatar fyrir lögaðila sem starfa til almannaheilla)
 7. 1171 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (hvatar til fjárfestinga)
 8. 1172 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (hvatar til fjárfestinga)
 9. 1689 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsluþjónusta

150. þing, 2019–2020

 1. 661 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, staðfesting ríkisreiknings 2018
 2. 1099 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, rekstraraðilar sérhæfðra sjóða
 3. 1100 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, rekstraraðilar sérhæfðra sjóða
 4. 1196 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 5. 1198 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 6. 1199 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 7. 1648 nál. með brtt. meirihluta fjárlaganefndar, heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu
 8. 1679 nál. með brtt. meirihluta fjárlaganefndar, opinber fjármál (samhliða framlagning mála á samkomudegi reglulegs Alþingis haustið 2020)
 9. 1874 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu
 10. 1883 breytingartillaga, fjáraukalög 2020

148. þing, 2017–2018

 1. 131 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2017
 2. 136 breytingartillaga, fjárlög 2018
 3. 137 breytingartillaga, fjárlög 2018
 4. 139 breytingartillaga, fjárlög 2018
 5. 142 breytingartillaga, fjárlög 2018
 6. 453 nefndarálit fjárlaganefndar, stofnefnahagsreikningar
 7. 564 frávísunartilllaga, fjármálastefna 2018--2022
 8. 923 nefndarálit fjárlaganefndar, markaðar tekjur
 9. 924 breytingartillaga fjárlaganefndar, markaðar tekjur
 10. 930 nefndarálit fjárlaganefndar, lokafjárlög 2016

136. þing, 2008–2009

 1. 292 nefndarálit allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara (rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
 2. 293 breytingartillaga allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara (rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
 3. 335 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
 4. 336 breytingartillaga allsherjarnefndar, rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
 5. 367 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð sakamála (frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara)
 6. 415 nefndarálit allsherjarnefndar, fjárhagsleg fyrirgreiðsla úr ríkissjóði til málshöfðunar fyrir erlendum dómstólum
 7. 425 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara (réttindaávinnsla o.fl.)
 8. 672 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins
 9. 689 nefndarálit viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (yfirtökureglur)
 10. 690 breytingartillaga viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (yfirtökureglur)
 11. 698 nefndarálit viðskiptanefndar, opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og verðbréfaviðskipti (gagnsæi í störfum Fjármálaeftirlitsins)
 12. 710 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun)
 13. 764 nefndarálit allsherjarnefndar, íslenskur ríkisborgararéttur (próf og gjaldtökuheimild)
 14. 777 nál. með brtt. heilbrigðisnefndar, lífsýnasöfn (skil milli þjónustusýna og vísindasýna o.fl.)
 15. 790 frhnál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun)
 16. 800 nefndarálit allsherjarnefndar, aðför o.fl. (bætt staða skuldara)
 17. 801 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðför o.fl. (bætt staða skuldara)
 18. 885 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (bann við kaupum á vændi)
 19. 886 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (bann við kaupum á vændi)

135. þing, 2007–2008

 1. 323 nefndarálit heilbrigðisnefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 2. 324 nefndarálit heilbrigðisnefndar, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra (brottfall laganna)
 3. 336 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands (breyting ýmissa laga)
 4. 337 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands (breyting ýmissa laga)
 5. 388 nefndarálit allsherjarnefndar, Hagstofa Íslands og opinber hagskýrslugerð (heildarlög)
 6. 389 breytingartillaga allsherjarnefndar, Hagstofa Íslands og opinber hagskýrslugerð (heildarlög)
 7. 399 nefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, almannatryggingar o.fl. (verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
 8. 400 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, almannatryggingar o.fl. (verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
 9. 498 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis (starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
 10. 499 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis (starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
 11. 619 nefndarálit heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 12. 620 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 13. 669 nefndarálit heilbrigðisnefndar, flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis (breyting ýmissa laga)
 14. 670 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis (breyting ýmissa laga)
 15. 702 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (aðstoðarmenn alþingismanna)
 16. 703 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (aðstoðarmenn alþingismanna)
 17. 716 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis (breyting ýmissa laga)
 18. 755 nefndarálit heilbrigðisnefndar, geislavarnir (einfaldara eftirlit o.fl.)
 19. 756 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, geislavarnir (einfaldara eftirlit o.fl.)
 20. 959 nefndarálit heilbrigðisnefndar, brottfall laga um læknaráð
 21. 977 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almannavarnir (heildarlög)
 22. 978 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almannavarnir (heildarlög)
 23. 1059 nefndarálit allsherjarnefndar, Norðurlandasamningur um hjúskap, ættleiðingu og lögráð (lagaval í málum er varða fjármál hjóna)
 24. 1060 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðingar (gildistími forsamþykkis)
 25. 1067 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð einkamála (fullgilding þriggja alþjóðasamninga)
 26. 1150 nál. með brtt. allsherjarnefndar, staðfest samvist (heimild presta til að staðfesta samvist)
 27. 1151 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)
 28. 1152 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)
 29. 1153 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð sakamála (heildarlög)
 30. 1154 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð sakamála (heildarlög)
 31. 1161 nefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (heildarlög)
 32. 1162 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (heildarlög)
 33. 1163 nefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, lyfjalög (aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.)
 34. 1164 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, lyfjalög (aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.)
 35. 1205 nál. með brtt. heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (heimild einhleypra kvenna o.fl.)
 36. 1327 framhaldsnefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (heildarlög)
 37. 1328 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (heildarlög)
 38. 1334 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, nálgunarbann (heildarlög)
 39. 1335 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, nálgunarbann (heildarlög)

134. þing, 2007

 1. 13 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis (skipan fastanefnda)
 2. 24 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (sameining ráðuneyta, tilfærsla verkefna)
 3. 25 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (sameining ráðuneyta, tilfærsla verkefna)

133. þing, 2006–2007

 1. 457 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (vaxtabætur)
 2. 473 nefndarálit allsherjarnefndar, upplýsingalög (endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur)
 3. 474 nefndarálit allsherjarnefndar, flutningur verkefna frá dóms- og kirkjumálaráðuneyti til sýslumannsembætta
 4. 475 breytingartillaga allsherjarnefndar, flutningur verkefna frá dóms- og kirkjumálaráðuneyti til sýslumannsembætta
 5. 491 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóðir (lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða)
 6. 492 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóðir (lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða)
 7. 522 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarhlutföll)
 8. 544 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (refsiákvæði og tímabundin lækkun olíugjalds)
 9. 545 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (skuldabréfaeign lífeyrissjóða)
 10. 546 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (vanskil á ársreikningi)
 11. 555 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (framlenging tímabundinnar lækkunar gjalds)
 12. 570 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.)
 13. 571 breytingartillaga, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.)
 14. 604 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigið fé, EES-reglur)
 15. 605 breytingartillaga, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.)
 16. 621 nefndarálit allsherjarnefndar, Þjóðhátíðarsjóður (starfslok sjóðsins)
 17. 626 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 18. 627 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 19. 630 breytingartillaga, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 20. 639 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (ökutæki á erlendum skráningarnúmerum, EES-reglur)
 21. 640 nefndarálit allsherjarnefndar, ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli
 22. 641 breytingartillaga allsherjarnefndar, ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli
 23. 654 nefndarálit allsherjarnefndar, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (heildarlög)
 24. 655 breytingartillaga allsherjarnefndar, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (heildarlög)
 25. 694 breytingartillaga, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.)
 26. 886 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (löggilding starfsheitis grafískra hönnuða)
 27. 887 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á lögum á sviði Neytendastofu (áfrýjunarnefnd neytendamála, faggilding)
 28. 888 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á lögum á sviði Neytendastofu (áfrýjunarnefnd neytendamála, faggilding)
 29. 949 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sameignarfélög (heildarlög)
 30. 950 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sameignarfélög (heildarlög)
 31. 1009 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (aukin refsivernd lögreglu)
 32. 1051 nefndarálit allsherjarnefndar, lögmenn (EES-reglur)
 33. 1052 nefndarálit allsherjarnefndar, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (eignarhald prestssetra, skipan sóknarpresta)
 34. 1053 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur)
 35. 1054 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur)
 36. 1061 nefndarálit allsherjarnefndar, vísitala neysluverðs (viðmiðunartími, EES-reglur)
 37. 1072 nefndarálit allsherjarnefndar, breytingar á ýmsum lögum er varða útgáfu leyfa o.fl. (leyfisveitingar sýslumanna)
 38. 1073 breytingartillaga allsherjarnefndar, breytingar á ýmsum lögum er varða útgáfu leyfa o.fl. (leyfisveitingar sýslumanna)
 39. 1091 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging (verðsöfnunartími vísitölu)
 40. 1106 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, neytendavernd (EES-reglur)
 41. 1107 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, breytingar á ýmsum lögum um neytendavernd (EES-reglur, neytendavernd)
 42. 1130 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfstengdir eftirlaunasjóðir (EES-reglur)
 43. 1131 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, starfstengdir eftirlaunasjóðir (EES-reglur)
 44. 1151 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 45. 1152 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 46. 1188 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (samsköttun sambúðarfólks, EES-reglur o.fl.)
 47. 1204 breytingartillaga, vátryggingarsamningar (upplýsingaöflun vátryggingafélaga)
 48. 1207 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (ríkisstarfsmenn hjá alþjóðlegum stofnunum)
 49. 1208 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (upplýsingaöflun vátryggingafélaga)
 50. 1259 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skattlagning kaupskipaútgerðar (tonnaskattur og ríkisaðstoð)
 51. 1275 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög o.fl. (EES-reglur)
 52. 1276 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög o.fl. (EES-reglur)
 53. 1334 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali
 54. 1338 nál. með frávt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög o.fl. (mansal, fórnarlambavernd)
 55. 1366 nál. með frávt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann)

132. þing, 2005–2006

 1. 464 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Túnis
 2. 465 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (upplýsingar um umhverfismál)
 3. 466 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (rafbúnaðarúrgangur)
 4. 467 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög)
 5. 531 nefndarálit allsherjarnefndar, Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (skráning upplýsinga um einstaklinga og hluti, EES-reglur)
 6. 532 breytingartillaga allsherjarnefndar, Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (skráning upplýsinga um einstaklinga og hluti, EES-reglur)
 7. 740 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (kjördæmi kirkjuþings o.fl.)
 8. 973 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (heimilisofbeldi)
 9. 982 nefndarálit allsherjarnefndar, heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar
 10. 983 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðlendur (framkvæmdastjóri og verklok nefndarinnar)
 11. 1128 nefndarálit allsherjarnefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar (sameiginleg forsjá barns o.fl.)
 12. 1129 breytingartillaga allsherjarnefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar (sameiginleg forsjá barns o.fl.)
 13. 1181 nefndarálit allsherjarnefndar, réttarstaða samkynhneigðra (breyting ýmissa laga)
 14. 1182 breytingartillaga allsherjarnefndar, réttarstaða samkynhneigðra (breyting ýmissa laga)
 15. 1224 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þjóðskrá og almannaskráning (flutningur Þjóðskrár til dómsmálaráðuneytisins)
 16. 1225 nál. með brtt. allsherjarnefndar, flutningur þjóðskrár og almannaskráningar frá Hagstofu Íslands til dómsmálaráðuneytis
 17. 1226 nál. með brtt. allsherjarnefndar, vegabréf (ný gerð vegabréfa, nýr útgefandi o.fl.)
 18. 1235 nefndarálit allsherjarnefndar, fullnusta refsidóma (flutningur sektarinnheimtu til Blönduóss)
 19. 1236 nál. með brtt. allsherjarnefndar, framsal sakamanna (málsmeðferðarreglur)
 20. 1242 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði (skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
 21. 1243 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði (skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
 22. 1260 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (reykingabann)
 23. 1261 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (reykingabann)
 24. 1269 nál. með brtt. allsherjarnefndar, starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur)
 25. 1374 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands (einkaleyfisgjald og greiðsla vinninga í peningum)
 26. 1406 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Matvælarannsóknir hf.
 27. 1407 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, Matvælarannsóknir hf.
 28. 1414 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög o.fl. (samningur Evrópuráðsins um tölvubrot)
 29. 1467 nál. með brtt. allsherjarnefndar, aðgangur að opinberum gögnum um öryggismál

131. þing, 2004–2005

 1. 350 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum
 2. 479 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 3. 480 breytingartillaga, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 4. 527 breytingartillaga, fjárlög 2005
 5. 561 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (kirkjugarðsgjald o.fl.)
 6. 562 breytingartillaga allsherjarnefndar, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (kirkjugarðsgjald o.fl.)
 7. 569 nefndarálit allsherjarnefndar, Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (heildarlög)
 8. 570 breytingartillaga allsherjarnefndar, Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (heildarlög)
 9. 645 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, einkamálalög og þjóðlendulög (gjafsókn)
 10. 756 breytingartillaga, einkamálalög og þjóðlendulög (gjafsókn)
 11. 946 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 12. 947 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur)
 13. 948 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 14. 951 nefndarálit allsherjarnefndar, löggiltir niðurjöfnunarmenn sjótjóns og sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (EES-reglur)
 15. 952 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vararefsing fésektar)
 16. 1296 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna)
 17. 1297 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og heilbrigðisþjónusta (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.)
 18. 1298 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og heilbrigðisþjónusta (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.)
 19. 1320 breytingartillaga, almannatryggingar (tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna)
 20. 1338 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sektarinnheimta)
 21. 1339 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sektarinnheimta)

130. þing, 2003–2004

 1. 390 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 2. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fullgilding spillingarsamnings)
 3. 409 nefndarálit allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu (13. samningsviðauki)
 4. 410 nefndarálit allsherjarnefndar, talnagetraunir (framlenging rekstrarleyfis)
 5. 411 nefndarálit allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands (endurnýjað einkaleyfi)
 6. 469 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur á sviði refsiréttar um spillingu
 7. 577 breytingartillaga, Happdrætti Háskóla Íslands (endurnýjað einkaleyfi)
 8. 601 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (yfirstjórn málaflokksins)
 9. 603 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (öryggi vöru)
 10. 604 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (sæfiefni)
 11. 631 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót)
 12. 632 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót)
 13. 664 nefndarálit allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (breytt kjördæmaskipan o.fl.)
 14. 665 breytingartillaga allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (breytt kjördæmaskipan o.fl.)
 15. 879 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (alþjóðlegir reikningsskilastaðlar)
 16. 880 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjarsala á fjármálaþjónustu)
 17. 970 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópska efnahagssvæðið (ný aðildarríki)
 18. 1150 nefndarálit allsherjarnefndar, björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn (vátryggingar)
 19. 1174 nefndarálit allsherjarnefndar, framboð og kjör forseta Íslands (kjörskrár, mörk kjördæma)
 20. 1262 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (matsreglur, EES-reglur)
 21. 1263 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (matsreglur, EES-reglur)
 22. 1265 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Evrópufélög (EES-reglur)
 23. 1266 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Evrópufélög (EES-reglur)
 24. 1286 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (heildarlög)
 25. 1287 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (heildarlög)
 26. 1316 breytingartillaga, vátryggingarsamningar (heildarlög)
 27. 1539 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (tæknirannsóknir o.fl.)
 28. 1574 nefndarálit, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (tryggingaráð, skipulag TR o.fl.)
 29. 1575 breytingartillaga, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (tryggingaráð, skipulag TR o.fl.)
 30. 1584 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Norðurlandasamningur um almannatryggingar
 31. 1593 nál. með brtt. allsherjarnefndar, áfengislög (aldursmark)
 32. 1605 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (skrá um sýklalyfjanotkun)
 33. 1606 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (skrá um sýklalyfjanotkun)
 34. 1629 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum)
 35. 1650 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga)
 36. 1651 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga)
 37. 1655 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðgarðurinn á Þingvöllum
 38. 1656 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðgarðurinn á Þingvöllum
 39. 1661 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, einkamálalög og þjóðlendulög (gjafsókn)
 40. 1706 nefndarálit allsherjarnefndar, sala fasteigna, fyrirtækja og skipa
 41. 1707 breytingartillaga allsherjarnefndar, sala fasteigna, fyrirtækja og skipa
 42. 1712 nefndarálit allsherjarnefndar, lögmenn (lögmannsréttindi, EES-reglur o.fl.)
 43. 1713 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögmenn (lögmannsréttindi, EES-reglur o.fl.)
 44. 1724 framhaldsnefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum)
 45. 1896 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga um breytingu á útvarpslögum og samkeppnislögum
 46. 1897 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga um breytingu á útvarpslögum og samkeppnislögum
 47. 1898 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)