Anna Kristín Gunnarsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. 1153 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjársamningur)

131. þing, 2004–2005

 1. 527 breytingartillaga, fjárlög 2005

130. þing, 2003–2004

 1. 1770 nefndarálit, búnaðarfræðsla (Landbúnaðarháskóli Íslands)
 2. 1771 nefndarálit, rannsóknir í þágu atvinnuveganna (Landbúnaðarháskóli Íslands)
 3. 1783 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (samningur um mjólkurframleiðslu 2005--2012)
 4. 1829 breytingartillaga, búnaðarfræðsla (Landbúnaðarháskóli Íslands)

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. 794 nefndarálit samgöngunefndar, siglingavernd (EES-reglur)
 2. 795 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingavernd (EES-reglur)
 3. 906 nefndarálit samgöngunefndar, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (heildarlög)
 4. 907 breytingartillaga samgöngunefndar, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (heildarlög)
 5. 997 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög (gjaldskrár, neyðarhafnir, EES-reglur o.fl.)
 6. 998 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnalög (gjaldskrár, neyðarhafnir, EES-reglur o.fl.)
 7. 999 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða (aukin heimild)
 8. 1000 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða (aukin heimild)
 9. 1039 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (öryggi í fjarskiptum og aukin neytendavernd)
 10. 1040 breytingartillaga samgöngunefndar, fjarskipti (öryggi í fjarskiptum og aukin neytendavernd)
 11. 1047 nefndarálit samgöngunefndar, umferðarlög (ökuskírteini, hert viðurlög)
 12. 1048 breytingartillaga samgöngunefndar, umferðarlög (ökuskírteini, hert viðurlög)
 13. 1095 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (heildarlög)
 14. 1096 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög (heildarlög)
 15. 1127 nefndarálit landbúnaðarnefndar, trjáræktarsetur sjávarbyggða
 16. 1158 nefndarálit samgöngunefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heildarlög, leyfisveitingar)
 17. 1159 breytingartillaga samgöngunefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heildarlög, leyfisveitingar)
 18. 1163 nefndarálit samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010
 19. 1164 breytingartillaga samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010
 20. 1178 nál. með frávt. samgöngunefndar, uppbygging ferðaþjónustu á Melrakkasléttu
 21. 1201 nefndarálit samgöngunefndar, íslensk alþjóðleg skipaskrá (heildarlög)
 22. 1202 breytingartillaga samgöngunefndar, íslensk alþjóðleg skipaskrá (heildarlög)
 23. 1205 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018
 24. 1255 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (hlutverk og starfsemi sjóðsins)
 25. 1330 nál. með frávt. samgöngunefndar, láglendisvegir (öryggi og stytting leiða)
 26. 1331 nefndarálit samgöngunefndar, þjónustumiðstöð fyrir útgerð og siglingar í Norðurhöfum
 27. 1333 nál. með brtt. samgöngunefndar, umferðarlög (bifreiðastæði fatlaðra)

132. þing, 2005–2006

 1. 513 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (lækkun gjalds)
 2. 514 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðmiðlunargjöld)
 3. 515 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (lækkun gjalds)
 4. 516 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (afnám opinberrar verðskrár fyrir einangrunarstöðvar)
 5. 523 nál. með brtt. samgöngunefndar, fjarskiptasjóður
 6. 804 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (fulltrúi skemmtibátaeigenda í siglingaráði)
 7. 805 nefndarálit samgöngunefndar, heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 8. 806 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög (frestun framkvæmda o.fl.)
 9. 807 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (forstöðumaður, aðgangur að gögnum)
 10. 808 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (forstöðumaður, aðgangur að gögnum)
 11. 939 nefndarálit samgöngunefndar, bílaleigur (flutningur leyfisveitinga o.fl.)
 12. 940 breytingartillaga samgöngunefndar, bílaleigur (flutningur leyfisveitinga o.fl.)
 13. 1015 nefndarálit samgöngunefndar, brottfall laga um Flugskóla Íslands hf.
 14. 1017 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög (öryggi á sjó)
 15. 1018 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingalög (öryggi á sjó)
 16. 1323 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eldi vatnafiska (heildarlög)
 17. 1324 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eldi vatnafiska (heildarlög)
 18. 1325 nefndarálit landbúnaðarnefndar, varnir gegn fisksjúkdómum (heildarlög)
 19. 1326 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, varnir gegn fisksjúkdómum (heildarlög)
 20. 1327 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (heildarlög)
 21. 1328 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (heildarlög)
 22. 1329 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Veiðimálastofnun (heildarlög)
 23. 1330 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Veiðimálastofnun (heildarlög)
 24. 1331 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fiskrækt (heildarlög)
 25. 1332 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fiskrækt (heildarlög)
 26. 1398 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, umferðarlög (EES-reglur o.fl.)

131. þing, 2004–2005

 1. 380 nefndarálit, fjáraukalög 2004
 2. 438 nefndarálit, fjárlög 2005
 3. 445 breytingartillaga, fjárlög 2005
 4. 446 breytingartillaga, fjárlög 2005
 5. 447 breytingartillaga, fjárlög 2005
 6. 448 breytingartillaga, fjárlög 2005
 7. 495 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2004
 8. 521 breytingartillaga, fjárlög 2005
 9. 523 breytingartillaga, fjárlög 2005
 10. 524 breytingartillaga, fjárlög 2005
 11. 528 breytingartillaga, fjárlög 2005
 12. 530 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2005
 13. 1317 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (hámarksaldur útflutningshrossa)
 14. 1318 nefndarálit landbúnaðarnefndar, gæðamat á æðardúni (heildarlög)
 15. 1319 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarlög (afnám mjólkurgjalds)
 16. 1325 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Lánasjóður landbúnaðarins (afnám laganna)
 17. 1326 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, Lánasjóður landbúnaðarins (afnám laganna)
 18. 1330 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Landbúnaðarstofnun
 19. 1331 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, Landbúnaðarstofnun
 20. 1332 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum við stofnun Landbúnaðarstofnunar
 21. 1333 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum við stofnun Landbúnaðarstofnunar
 22. 1347 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2002
 23. 1348 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2003

130. þing, 2003–2004

 1. 307 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði o.fl. (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 325 breytingartillaga minnihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði o.fl. (staðfesting bráðabirgðalaga)
 3. 372 nefndarálit, fjáraukalög 2003
 4. 426 nefndarálit, fjárlög 2004
 5. 427 breytingartillaga, fjárlög 2004
 6. 512 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2003
 7. 560 breytingartillaga, fjárlög 2004
 8. 561 breytingartillaga, fjárlög 2004
 9. 566 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2004
 10. 600 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjárbændur)
 11. 1043 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur, líftækni)
 12. 1044 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur, líftækni)
 13. 1073 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri
 14. 1473 nefndarálit landbúnaðarnefndar, yrkisréttur (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.)
 15. 1477 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, yrkisréttur (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.)
 16. 1571 nefndarálit, lokafjárlög 2000
 17. 1580 nefndarálit, lokafjárlög 2001
 18. 1753 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðalög (heildarlög)
 19. 1754 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðalög (heildarlög)
 20. 1755 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög (heildarlög)
 21. 1756 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög (heildarlög)
 22. 1799 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðsamráð í mjólkuriðnaði)