Birkir Jón Jónsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. 1163 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun í barnavernd til 2014

140. þing, 2011–2012

 1. 519 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 2. 526 nefndarálit, fjársýsluskattur (heildarlög)
 3. 1566 breytingartillaga, fjármálafyrirtæki (sparisjóðir)

139. þing, 2010–2011

 1. 572 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 2. 597 nefndarálit, skattar og gjöld (breyting ýmissa laga)
 3. 1634 nefndarálit, gjaldeyrismál og tollalög (reglur um gjaldeyrishöft)
 4. 1646 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)

138. þing, 2009–2010

 1. 432 nál. með rökst. minnihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur o.fl. (landið eitt skattumdæmi o.fl.)
 2. 452 nefndarálit minnihluta efnahags- og skattanefndar, stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (heildarlög)
 3. 452 nefndarálit minnihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
 4. 453 breytingartillaga minnihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
 5. 454 breytingartillaga minnihluta efnahags- og skattanefndar, stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (heildarlög)
 6. 505 nál. með frávt., umhverfis- og auðlindaskattur (heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn)
 7. 519 nál. með frávt., ráðstafanir í skattamálum (breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
 8. 520 nál. með frávt., tekjuöflun ríkisins (breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)

137. þing, 2009

 1. 148 nefndarálit minnihluta efnahags- og skattanefndar, endurskipulagning rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja (stofnun hlutafélags, heildarlög)
 2. 246 framhaldsnefndarálit minnihluta efnahags- og skattanefndar, endurskipulagning rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja (stofnun hlutafélags, heildarlög)

136. þing, 2008–2009

 1. 410 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)

135. þing, 2007–2008

 1. 477 breytingartillaga, fjárlög 2008

133. þing, 2006–2007

 1. 366 nefndarálit, fjáraukalög 2006
 2. 367 breytingartillaga, fjáraukalög 2006
 3. 368 breytingartillaga, fjáraukalög 2006
 4. 369 breytingartillaga, fjáraukalög 2006
 5. 370 breytingartillaga, fjáraukalög 2006
 6. 421 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 7. 422 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 8. 423 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 9. 424 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 10. 444 breytingartillaga, fjárlög 2007
 11. 477 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2006
 12. 478 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2006
 13. 479 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2006
 14. 512 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 15. 513 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 16. 514 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 17. 515 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 18. 563 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf. (tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
 19. 653 frumvarp eftir 2. umræðu, skráning og mat fasteigna (framlenging umsýslugjalds)

132. þing, 2005–2006

 1. 512 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
 2. 524 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, einkaleyfi (nauðungarleyfi)
 3. 858 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, vatnalög (heildarlög)
 4. 859 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, vatnalög (heildarlög)
 5. 912 nefndarálit iðnaðarnefndar, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins
 6. 913 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins
 7. 924 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, vatnalög (heildarlög)
 8. 1227 nefndarálit iðnaðarnefndar, löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (grafískir hönnuðir)
 9. 1262 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkir til hitaveitna)
 10. 1338 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 11. 1339 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 12. 1463 nefndarálit iðnaðarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009
 13. 1464 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

131. þing, 2004–2005

 1. 606 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
 2. 607 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
 3. 812 nefndarálit iðnaðarnefndar, stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur
 4. 813 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur
 5. 815 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur, einkaréttur lyfja)

Meðflutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. 737 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, gatnagerðargjald (framlenging gjaldtökuheimildar)
 2. 739 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun (gildistími og framkvæmd styrkveitinga)
 3. 787 breytingartillaga, fjárlög 2013
 4. 817 nál. með brtt. velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar (greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks o.fl.)
 5. 891 nál. með brtt. velferðarnefndar, málefni barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun
 6. 1073 nefndarálit velferðarnefndar, Ábyrgðasjóður launa (staðfesta vinnuveitanda og miðlun upplýsinga, EES-reglur)
 7. 1183 nál. með brtt. velferðarnefndar, ætlað samþykki við líffæragjafir
 8. 1189 nefndarálit velferðarnefndar, jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum (tvöfalt lögheimili)
 9. 1190 nefndarálit velferðarnefndar, starfsmannaleigur (kjör starfsmanna, EES-reglur)

140. þing, 2011–2012

 1. 157 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (varnarþing í riftunarmálum)
 2. 577 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (listaverk o.fl.)
 3. 590 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun (heildarlög)
 4. 673 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 5. 716 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun samruna- og skiptingarreglna o.fl., EES-reglur)
 6. 717 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun samruna- og skiptingarreglna o.fl., EES-reglur)
 7. 1062 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.)
 8. 1493 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (sparisjóðir)
 9. 1495 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, innheimtulög (vörslusviptingar innheimtuaðila)
 10. 1514 breytingartillaga, samgönguáætlun 2011--2022
 11. 1572 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (undanþágur, endurgreiðslur o.fl.)
 12. 1574 breytingartillaga, samgönguáætlun 2011--2022
 13. 1577 nefndarálit velferðarnefndar, húsaleigubætur (réttur námsmanna)
 14. 1579 nál. með brtt. velferðarnefndar, tímasett áætlun um yfirfærslu heilsugæslunnar frá ríki til sveitarfélaga
 15. 1580 nefndarálit velferðarnefndar, ætlað samþykki við líffæragjafir
 16. 1582 breytingartillaga, virðisaukaskattur (undanþágur, endurgreiðslur o.fl.)
 17. 1607 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (innheimta iðgjalds)
 18. 1638 breytingartillaga, virðisaukaskattur (undanþágur, endurgreiðslur o.fl.)

139. þing, 2010–2011

 1. 436 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (aukning á dráttarréttindum nokkurra ríkja)
 2. 504 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (sérregla um félagsaðild)
 3. 513 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (heildarlög)
 4. 581 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur (rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.)
 5. 585 breytingartillaga, skattar og gjöld (breyting ýmissa laga)
 6. 880 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, ríkisábyrgðir (ábyrgðargjald á grundvelli lánskjara, EES-reglur)
 7. 881 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, Landsvirkjun (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur)
 8. 911 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl. (kyrrsetning eigna)
 9. 1139 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (sjúkdómatryggingar)
 10. 1140 breytingartillaga, tekjuskattur (sjúkdómatryggingar)
 11. 1386 nefndarálit viðskiptanefndar, sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eftirlitsgjald)
 12. 1551 nefndarálit viðskiptanefndar, ársreikningar (góðir stjórnunarhættir o.fl., EES-reglur)
 13. 1552 breytingartillaga viðskiptanefndar, ársreikningar (góðir stjórnunarhættir o.fl., EES-reglur)
 14. 1583 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, verslun með áfengi og tóbak (heildarlög)
 15. 1584 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (heildarlög)
 16. 1584 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (breyting ýmissa laga vegna olíuleitar)
 17. 1586 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, fjárfestingarheimildir)
 18. 1588 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (heimild lífeyrissjóða til að eiga og reka íbúðarhúsnæði)
 19. 1595 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (breyting ýmissa laga vegna olíuleitar)
 20. 1596 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (heildarlög)
 21. 1696 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, gistináttaskattur (heildarlög)
 22. 1697 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, gistináttaskattur (heildarlög)
 23. 1891 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur o.fl. (rafræn útgáfa)

138. þing, 2009–2010

 1. 436 nál. með frávt. minnihluta efnahags- og skattanefndar, kjararáð (framlenging launalækkunar alþingismanna og ráðherra)
 2. 715 nál. með brtt. allsherjarnefndar, nauðungarsala (frestun uppboðs)
 3. 772 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (leiðrétting)
 4. 866 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur (bílaleigubílar)
 5. 868 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (kyrrsetning eigna)
 6. 870 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri (skuldbreyting)
 7. 1132 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (lífeyrisgreiðslur úr B-deild)
 8. 1133 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, stimpilgjald og aukatekjur ríkissjóðs (undanþága stimpilgjalds við endurfjármögnun bílalána)
 9. 1214 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, olíugjald og kílómetragjald (sala litaðrar olíu)
 10. 1262 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, gjaldeyrismál og tollalög (flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands)
 11. 1264 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (ívilnun vegna endurbóta og viðhalds íbúðarhúsnæðis)
 12. 1386 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, skilmálabreytingar veðtryggðra lánssamninga og kaupleigusamninga einstaklinga vegna bifreiðakaupa (greiðsluaðlögun bílalána)

136. þing, 2008–2009

 1. 81 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (breytt staða íslenskra banka)
 2. 82 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (breytt staða íslenskra banka)
 3. 139 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (leyfisbundin starfsemi þrotabús)
 4. 140 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (leyfisbundin starfsemi þrotabús)
 5. 165 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (hærri bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls)
 6. 191 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tollalög (greiðsluaðlögun aðflutningsgjalda)
 7. 218 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, húsnæðismál (lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika)
 8. 246 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna útflutnings ökutækja)
 9. 296 frhnál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna útflutnings ökutækja)
 10. 307 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tollalög (landið eitt tollumdæmi)
 11. 368 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, ársreikningar (heimild til færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli)
 12. 375 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (niðurfelling skilmálabreytingagjalds fasteignaveðlána o.fl.)
 13. 380 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, kjararáð (launalækkun alþingismanna og ráðherra)
 14. 414 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur, vörugjald o.fl. (framlenging ákvæða um lækkun gjalda af vistvænum ökutækjum)
 15. 423 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tollalög, virðisaukaskattur og gjald af áfengi og tóbaki (tollfrjáls innflutningur ferðamanna á varningi o.fl.)
 16. 447 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, stimpilgjald (fjárnámsendurrit)
 17. 458 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, skattlagning kolvetnisvinnslu (heildarlög)
 18. 459 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (greiðsla séreignarsparnaðar, fjárfestingarstefna, EES-reglur o.fl.)
 19. 461 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (greiðsla séreignarsparnaðar, fjárfestingarstefna, EES-reglur o.fl.)
 20. 566 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
 21. 567 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
 22. 591 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
 23. 624 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara (afnám laganna)
 24. 637 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur (hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
 25. 638 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur (hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
 26. 649 frhnál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara (afnám laganna)
 27. 665 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl. (útgreiðsla séreignarsparnaðar)
 28. 666 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl. (útgreiðsla séreignarsparnaðar)
 29. 677 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl. (útgreiðsla séreignarsparnaðar)
 30. 689 nefndarálit viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (yfirtökureglur)
 31. 690 breytingartillaga viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (yfirtökureglur)
 32. 698 nefndarálit viðskiptanefndar, opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og verðbréfaviðskipti (gagnsæi í störfum Fjármálaeftirlitsins)
 33. 750 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur (greiðsludreifing aðflutningsgjalda)
 34. 751 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur (greiðsludreifing aðflutningsgjalda)
 35. 798 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (hærri vaxtabætur 2009)
 36. 805 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
 37. 827 framhaldsnefndarálit viðskiptanefndar, ábyrgðarmenn (heildarlög)
 38. 875 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, tollalög og gjaldeyrismál (útflutningsviðskipti í erlendum gjaldmiðli)
 39. 922 frhnál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (styrkari skattframkvæmd og hömlur gegn skattundanskoti)
 40. 933 framhaldsnefndarálit viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda)

135. þing, 2007–2008

 1. 348 nefndarálit viðskiptanefndar, umferðarlög og vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 2. 349 nefndarálit viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (starfsleyfi)
 3. 358 nefndarálit viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofn eftirlitsgjalds)
 4. 359 breytingartillaga viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofn eftirlitsgjalds)
 5. 425 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (fjölgun greiðsludaga)
 6. 426 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (fjölgun greiðsludaga)
 7. 435 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna (tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar)
 8. 436 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna (tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar)
 9. 478 nefndarálit viðskiptanefndar, fyrning kröfuréttinda (heildarlög)
 10. 479 breytingartillaga viðskiptanefndar, fyrning kröfuréttinda (heildarlög)
 11. 535 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 12. 536 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 13. 648 framhaldsnefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 14. 649 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 15. 679 nál. með brtt. viðskiptanefndar, sértryggð skuldabréf (heildarlög)
 16. 763 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (bætt kjör aldraðra og öryrkja)
 17. 764 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (bætt kjör aldraðra og öryrkja)
 18. 935 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil launa o.fl.)
 19. 936 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil launa o.fl.)
 20. 943 nefndarálit viðskiptanefndar, eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins (EES-reglur)
 21. 944 breytingartillaga viðskiptanefndar, eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins (EES-reglur)
 22. 1065 framhaldsnefndarálit meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil launa o.fl.)
 23. 1066 breytingartillaga meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil launa o.fl.)
 24. 1102 nefndarálit viðskiptanefndar, samkeppnislög (samruni fyrirtækja, EES-reglur)
 25. 1103 breytingartillaga viðskiptanefndar, samkeppnislög (samruni fyrirtækja, EES-reglur)
 26. 1104 nál. með brtt. viðskiptanefndar, breyting á lögum er varða verðbréfaviðskipti (breyting ýmissa laga)
 27. 1119 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar (frítekjumark örorkulífeyrisþega)
 28. 1129 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, Fiskræktarsjóður (hlutverk og staða sjóðsins)
 29. 1130 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, Fiskræktarsjóður (hlutverk og staða sjóðsins)
 30. 1131 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, fiskeldi (heildarlög)
 31. 1132 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, fiskeldi (heildarlög)
 32. 1133 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu (breyting ýmissa laga)
 33. 1134 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu (breyting ýmissa laga)
 34. 1135 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga o.fl. (tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
 35. 1136 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga o.fl. (tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
 36. 1138 nál. með brtt. viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (aukið eftirlit og skráningarskylda)
 37. 1139 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, frístundabyggð (heildarlög)
 38. 1140 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, frístundabyggð (heildarlög)
 39. 1143 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum til 2010
 40. 1144 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum til 2010
 41. 1145 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda
 42. 1151 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)
 43. 1152 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)

134. þing, 2007

 1. 28 nefndarálit viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki o.fl. (EES-reglur)
 2. 28 nefndarálit viðskiptanefndar, kauphallir (EES-reglur, heildarlög)
 3. 28 nefndarálit viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög, EES-reglur)
 4. 29 breytingartillaga viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög, EES-reglur)
 5. 30 breytingartillaga viðskiptanefndar, kauphallir (EES-reglur, heildarlög)
 6. 31 breytingartillaga viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki o.fl. (EES-reglur)

133. þing, 2006–2007

 1. 489 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla (Háskólinn á Hólum)
 2. 490 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla (Háskólinn á Hólum)
 3. 505 nefndarálit félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 4. 506 breytingartillaga félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 5. 507 nál. með brtt. félagsmálanefndar, stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga (EES-reglur o.fl.)
 6. 508 nefndarálit félagsmálanefndar, upplýsingar og samráð í fyrirtækjum (EES-reglur)
 7. 522 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarhlutföll)
 8. 537 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili og skipulags- og byggingarlög (óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð)
 9. 538 breytingartillaga félagsmálanefndar, lögheimili og skipulags- og byggingarlög (óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð)
 10. 584 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, ættleiðingarstyrkir (heildarlög)
 11. 585 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, ættleiðingarstyrkir (heildarlög)
 12. 590 nefndarálit félagsmálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna)
 13. 1104 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjársamningur)
 14. 1106 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, neytendavernd (EES-reglur)
 15. 1107 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, breytingar á ýmsum lögum um neytendavernd (EES-reglur, neytendavernd)
 16. 1122 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, varnir gegn landbroti (valdmörk milli ráðherra)
 17. 1123 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, varnir gegn landbroti (valdmörk milli ráðherra)
 18. 1127 nefndarálit landbúnaðarnefndar, trjáræktarsetur sjávarbyggða
 19. 1130 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfstengdir eftirlaunasjóðir (EES-reglur)
 20. 1131 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, starfstengdir eftirlaunasjóðir (EES-reglur)
 21. 1255 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (hlutverk og starfsemi sjóðsins)

132. þing, 2005–2006

 1. 334 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 2. 335 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 3. 336 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 4. 337 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 5. 395 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 6. 396 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 7. 397 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 8. 398 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 9. 399 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 10. 400 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 11. 439 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 12. 440 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 13. 479 nefndarálit, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.
 14. 491 nefndarálit félagsmálanefndar, Ábyrgðasjóður launa (hækkun gjalds)
 15. 493 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (varasjóður viðbótarlána)
 16. 494 nefndarálit félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, læknar í starfsnámi)
 17. 521 nefndarálit félagsmálanefndar, starfsmannaleigur
 18. 522 breytingartillaga félagsmálanefndar, starfsmannaleigur
 19. 525 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 20. 834 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verkefnasjóður sjávarútvegsins (ráðstöfun fjár)
 21. 846 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, greiðslur til foreldra langveikra barna
 22. 847 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, greiðslur til foreldra langveikra barna
 23. 1041 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, háskólar (heildarlög)
 24. 1042 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, háskólar (heildarlög)
 25. 1208 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
 26. 1234 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum

131. þing, 2004–2005

 1. 375 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2004
 2. 376 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2004
 3. 377 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2004
 4. 378 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2004
 5. 420 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2005
 6. 421 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2005
 7. 422 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2005
 8. 423 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2005
 9. 424 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2005
 10. 425 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2005
 11. 499 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (hámark lánshlutfalls)
 12. 500 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðismál (hámark lánshlutfalls)
 13. 529 breytingartillaga, fjárlög 2005
 14. 559 nefndarálit samgöngunefndar, þriðja kynslóð farsíma
 15. 575 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands (skrásetningargjald)
 16. 576 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (skrásetningargjald)
 17. 577 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (skrásetningargjald)
 18. 595 nefndarálit félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga (heildarlög)
 19. 596 breytingartillaga félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga (heildarlög)
 20. 597 nefndarálit félagsmálanefndar, starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (ágreiningsmál, samráðsnefndir)
 21. 989 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
 22. 990 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
 23. 991 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gildistími laganna)
 24. 1011 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (kjördagur, sameining sveitarfélaga)
 25. 1317 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (hámarksaldur útflutningshrossa)
 26. 1318 nefndarálit landbúnaðarnefndar, gæðamat á æðardúni (heildarlög)
 27. 1319 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarlög (afnám mjólkurgjalds)
 28. 1325 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Lánasjóður landbúnaðarins (afnám laganna)
 29. 1326 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, Lánasjóður landbúnaðarins (afnám laganna)
 30. 1330 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Landbúnaðarstofnun
 31. 1331 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, Landbúnaðarstofnun
 32. 1332 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum við stofnun Landbúnaðarstofnunar
 33. 1333 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum við stofnun Landbúnaðarstofnunar
 34. 1438 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið sf. (heildarlög)
 35. 1439 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið sf. (heildarlög)

130. þing, 2003–2004

 1. 290 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði o.fl. (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 291 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði o.fl. (staðfesting bráðabirgðalaga)
 3. 324 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði o.fl. (staðfesting bráðabirgðalaga)
 4. 364 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 5. 365 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 6. 394 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 7. 395 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 8. 396 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 9. 397 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 10. 398 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 11. 399 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 12. 400 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 13. 486 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 14. 487 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 15. 488 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 16. 489 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 17. 490 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 18. 537 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 19. 538 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 20. 639 nál. með brtt. félagsmálanefndar, tímabundin ráðning starfsmanna (EES-reglur)
 21. 640 nál. með brtt. félagsmálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (tímabundin vinnslustöðvun o.fl.)
 22. 1260 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 23. 1261 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 24. 1264 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heildarlög)
 25. 1288 nefndarálit félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að Evrópufélögum (EES-reglur)
 26. 1289 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að Evrópufélögum (EES-reglur)
 27. 1359 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2001
 28. 1404 frhnál. með brtt. samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 29. 1418 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (siglingavernd, kóðar, gjaldtaka)
 30. 1419 breytingartillaga samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (siglingavernd, kóðar, gjaldtaka)
 31. 1458 nefndarálit félagsmálanefndar, frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES (frestun á gildistöku reglugerðar)
 32. 1474 nefndarálit félagsmálanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga (ÍLS-veðbréf)
 33. 1475 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (hækkun bóta)
 34. 1487 nefndarálit samgöngunefndar, siglingavernd
 35. 1488 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingavernd
 36. 1519 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald (hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
 37. 1527 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál (íbúðabréf)
 38. 1528 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál (íbúðabréf)
 39. 1543 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2000
 40. 1544 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2000
 41. 1572 breytingartillaga, siglingavernd
 42. 1614 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
 43. 1615 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
 44. 1616 nefndarálit samgöngunefndar, alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa
 45. 1620 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.)
 46. 1621 breytingartillaga samgöngunefndar, loftferðir (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.)
 47. 1625 nál. með brtt. samgöngunefndar, flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (flugvallaskattur)
 48. 1670 nefndarálit félagsmálanefndar, áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára
 49. 1671 breytingartillaga félagsmálanefndar, áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára
 50. 1683 nál. með frávt. samgöngunefndar, íslensk farskip (skattareglur o.fl.)
 51. 1779 breytingartillaga, lokafjárlög 2000
 52. 1780 breytingartillaga, lokafjárlög 2001