Bjarni Benediktsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

140. þing, 2011–2012

 1. 381 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, viðurkenning á sjálfstæði og fullveldi Palestínu

139. þing, 2010–2011

 1. 1331 breytingartillaga, rannsóknarnefnd um aðdraganda ákvörðunar um stuðning Íslands við innrásina í Írak árið 2003

138. þing, 2009–2010

 1. 1228 nál. með rökst., varnarmálalög (afnám Varnarmálastofnunar)
 2. 1396 breytingartillaga, varnarmálalög (afnám Varnarmálastofnunar)

137. þing, 2009

 1. 255 nefndarálit, aðildarumsókn að Evrópusambandinu
 2. 256 breytingartillaga, aðildarumsókn að Evrópusambandinu

136. þing, 2008–2009

 1. 263 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu
 2. 267 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

135. þing, 2007–2008

 1. 814 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, varnarmálalög (heildarlög)
 2. 815 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, varnarmálalög (heildarlög)
 3. 1021 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding þriggja Haag-samninga á sviði réttarfars
 4. 1022 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Palermó-samnings gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi
 5. 1023 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting ákvörðunar nr. 20/2007 um breytingu á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og félagaréttur)
 6. 1064 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á samningi um takmörkun ábyrgðar á sjóréttarkröfum (hækkun fjárhæða)
 7. 1141 nefndarálit utanríkismálanefndar, framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða (heildarlög)
 8. 1142 breytingartillaga utanríkismálanefndar, framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða (heildarlög)
 9. 1158 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (heildarlög)
 10. 1159 breytingartillaga utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (heildarlög)
 11. 1180 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mannréttindabrot og fangabúðir í Guantanamo
 12. 1262 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum
 13. 1263 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 14. 1337 breytingartillaga, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (heildarlög)

134. þing, 2007

 1. 20 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, þátttaka Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu (stækkun Evrópusambandsins og EES)

133. þing, 2006–2007

 1. 473 nefndarálit allsherjarnefndar, upplýsingalög (endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur)
 2. 474 nefndarálit allsherjarnefndar, flutningur verkefna frá dóms- og kirkjumálaráðuneyti til sýslumannsembætta
 3. 475 breytingartillaga allsherjarnefndar, flutningur verkefna frá dóms- og kirkjumálaráðuneyti til sýslumannsembætta
 4. 1009 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (aukin refsivernd lögreglu)
 5. 1051 nefndarálit allsherjarnefndar, lögmenn (EES-reglur)
 6. 1052 nefndarálit allsherjarnefndar, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (eignarhald prestssetra, skipan sóknarpresta)
 7. 1061 nefndarálit allsherjarnefndar, vísitala neysluverðs (viðmiðunartími, EES-reglur)
 8. 1070 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, íslenskur ríkisborgararéttur (próf í íslensku o.fl.)
 9. 1071 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, íslenskur ríkisborgararéttur (próf í íslensku o.fl.)
 10. 1072 nefndarálit allsherjarnefndar, breytingar á ýmsum lögum er varða útgáfu leyfa o.fl. (leyfisveitingar sýslumanna)
 11. 1073 breytingartillaga allsherjarnefndar, breytingar á ýmsum lögum er varða útgáfu leyfa o.fl. (leyfisveitingar sýslumanna)
 12. 1151 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 13. 1152 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 14. 1203 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn
 15. 1245 nefndarálit allsherjarnefndar, Vísinda- og tækniráð (verksvið og heiti ráðsins)
 16. 1246 breytingartillaga allsherjarnefndar, Vísinda- og tækniráð (verksvið og heiti ráðsins)
 17. 1249 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, dómstólar og meðferð einkamála (dómstörf löglærðra aðstoðarmanna o.fl.)
 18. 1250 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, dómstólar og meðferð einkamála (dómstörf löglærðra aðstoðarmanna o.fl.)
 19. 1254 nefndarálit allsherjarnefndar, sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs)
 20. 1256 breytingartillaga, íslenskur ríkisborgararéttur (próf í íslensku o.fl.)
 21. 1257 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis
 22. 1334 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali
 23. 1338 nál. með frávt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög o.fl. (mansal, fórnarlambavernd)
 24. 1354 breytingartillaga, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 25. 1366 nál. með frávt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann)

132. þing, 2005–2006

 1. 531 nefndarálit allsherjarnefndar, Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (skráning upplýsinga um einstaklinga og hluti, EES-reglur)
 2. 532 breytingartillaga allsherjarnefndar, Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (skráning upplýsinga um einstaklinga og hluti, EES-reglur)
 3. 740 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (kjördæmi kirkjuþings o.fl.)
 4. 973 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (heimilisofbeldi)
 5. 982 nefndarálit allsherjarnefndar, heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar
 6. 983 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðlendur (framkvæmdastjóri og verklok nefndarinnar)
 7. 1128 nefndarálit allsherjarnefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar (sameiginleg forsjá barns o.fl.)
 8. 1129 breytingartillaga allsherjarnefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar (sameiginleg forsjá barns o.fl.)
 9. 1181 nefndarálit allsherjarnefndar, réttarstaða samkynhneigðra (breyting ýmissa laga)
 10. 1182 breytingartillaga allsherjarnefndar, réttarstaða samkynhneigðra (breyting ýmissa laga)
 11. 1224 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þjóðskrá og almannaskráning (flutningur Þjóðskrár til dómsmálaráðuneytisins)
 12. 1225 nál. með brtt. allsherjarnefndar, flutningur þjóðskrár og almannaskráningar frá Hagstofu Íslands til dómsmálaráðuneytis
 13. 1226 nál. með brtt. allsherjarnefndar, vegabréf (ný gerð vegabréfa, nýr útgefandi o.fl.)
 14. 1234 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum
 15. 1235 nefndarálit allsherjarnefndar, fullnusta refsidóma (flutningur sektarinnheimtu til Blönduóss)
 16. 1236 nál. með brtt. allsherjarnefndar, framsal sakamanna (málsmeðferðarreglur)
 17. 1242 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði (skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
 18. 1243 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði (skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
 19. 1269 nál. með brtt. allsherjarnefndar, starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur)
 20. 1322 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Vísinda- og tækniráð
 21. 1370 breytingartillaga, réttarstaða samkynhneigðra (breyting ýmissa laga)
 22. 1374 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands (einkaleyfisgjald og greiðsla vinninga í peningum)
 23. 1406 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Matvælarannsóknir hf.
 24. 1407 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, Matvælarannsóknir hf.
 25. 1408 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands (heildarlög)
 26. 1414 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög o.fl. (samningur Evrópuráðsins um tölvubrot)
 27. 1467 nál. með brtt. allsherjarnefndar, aðgangur að opinberum gögnum um öryggismál

131. þing, 2004–2005

 1. 349 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum
 2. 351 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum
 3. 561 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (kirkjugarðsgjald o.fl.)
 4. 562 breytingartillaga allsherjarnefndar, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (kirkjugarðsgjald o.fl.)
 5. 563 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, einkamálalög og þjóðlendulög (gjafsókn)
 6. 569 nefndarálit allsherjarnefndar, Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (heildarlög)
 7. 570 breytingartillaga allsherjarnefndar, Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (heildarlög)
 8. 840 breytingartillaga, Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (heildarlög)
 9. 951 nefndarálit allsherjarnefndar, löggiltir niðurjöfnunarmenn sjótjóns og sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (EES-reglur)
 10. 952 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vararefsing fésektar)
 11. 1019 nefndarálit allsherjarnefndar, helgidagafriður (afgreiðslutími matvöruverslana)
 12. 1206 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög (áfengi til iðnaðarnota og í atvinnuskyni)
 13. 1218 nál. með brtt. allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu (eftirlitskerfi samningsins)
 14. 1224 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur)
 15. 1230 nefndarálit allsherjarnefndar, fullnusta refsinga
 16. 1231 breytingartillaga allsherjarnefndar, fullnusta refsinga
 17. 1252 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti (heildarlög, EES-reglur)
 18. 1253 breytingartillaga allsherjarnefndar, happdrætti (heildarlög, EES-reglur)
 19. 1273 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (bann við limlestingu á kynfærum kvenna)
 20. 1274 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (bann við limlestingu á kynfærum kvenna)
 21. 1338 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sektarinnheimta)
 22. 1339 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sektarinnheimta)
 23. 1362 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum)
 24. 1363 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum)

130. þing, 2003–2004

 1. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fullgilding spillingarsamnings)
 2. 409 nefndarálit allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu (13. samningsviðauki)
 3. 410 nefndarálit allsherjarnefndar, talnagetraunir (framlenging rekstrarleyfis)
 4. 411 nefndarálit allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands (endurnýjað einkaleyfi)
 5. 601 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (yfirstjórn málaflokksins)
 6. 664 nefndarálit allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (breytt kjördæmaskipan o.fl.)
 7. 665 breytingartillaga allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (breytt kjördæmaskipan o.fl.)
 8. 696 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara
 9. 697 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara
 10. 704 breytingartillaga, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara
 11. 1150 nefndarálit allsherjarnefndar, björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn (vátryggingar)
 12. 1174 nefndarálit allsherjarnefndar, framboð og kjör forseta Íslands (kjörskrár, mörk kjördæma)
 13. 1516 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
 14. 1517 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
 15. 1539 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (tæknirannsóknir o.fl.)
 16. 1593 nál. með brtt. allsherjarnefndar, áfengislög (aldursmark)
 17. 1618 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum)
 18. 1619 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum)
 19. 1654 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, einkamálalög og þjóðlendulög (gjafsókn)
 20. 1655 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðgarðurinn á Þingvöllum
 21. 1656 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðgarðurinn á Þingvöllum
 22. 1662 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (rannsóknargögn, símhlerun o.fl.)
 23. 1663 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (rannsóknargögn, símhlerun o.fl.)
 24. 1706 nefndarálit allsherjarnefndar, sala fasteigna, fyrirtækja og skipa
 25. 1707 breytingartillaga allsherjarnefndar, sala fasteigna, fyrirtækja og skipa
 26. 1712 nefndarálit allsherjarnefndar, lögmenn (lögmannsréttindi, EES-reglur o.fl.)
 27. 1713 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögmenn (lögmannsréttindi, EES-reglur o.fl.)
 28. 1723 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum)
 29. 1894 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
 30. 1895 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)

Meðflutningsmaður

149. þing, 2018–2019

 1. 618 breytingartillaga, fjárlög 2019

141. þing, 2012–2013

 1. 751 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (hlutverk þróunarsamvinnunefndar)
 2. 1185 breytingartillaga utanríkismálanefndar, áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013--2016

140. þing, 2011–2012

 1. 822 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, skilgreining á sameiginlegum hagsmunum Vestur-Norðurlanda
 2. 942 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Evrópuráðssamningsins um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og misnotkun
 3. 1095 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 76/2011 um breytingu á VI. viðauka við EES-samninginn (félagslegt öryggi)
 4. 1096 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 119/2010 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (flugeldavörur og sprengiefni)
 5. 1270 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 67/2011 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn (kröfur um visthönnun)
 6. 1271 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Svartfjallalands og landbúnaðarsamningur Íslands og Svartfjallalands
 7. 1275 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa o.fl.
 8. 1279 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 19/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (eiginfjárkröfur og starfsmannastefna fjármálafyrirtækja)
 9. 1280 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Hong Kong, Kína, samningur sömu aðila um vinnumál o.fl.
 10. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 120/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 11. 1295 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samnings um afhendingu vegna refsiverðrar háttsemi milli Norðurlandanna (norræn handtökuskipun)
 12. 1360 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 20/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (lánshæfismatsfyrirtæki)
 13. 1361 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (losun gróðurhúsalofttegunda)
 14. 1362 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2012 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (opinber eftirlits- og viðurlagakerfi fyrir endurskoðendur)
 15. 1363 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 78/2011 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (vátrygginga- og endurtryggingafyrirtæki)

139. þing, 2010–2011

 1. 496 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópska efnahagssvæðið (greiðslur í Þróunarsjóð EFTA)
 2. 571 breytingartillaga, kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (sérregla um félagsaðild)
 3. 962 nefndarálit utanríkismálanefndar, gerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga
 4. 973 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 17/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 5. 975 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 16/2009 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 6. 982 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 80/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (reikningsskilastaðlar)
 7. 983 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 114/2008 um breyt. á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (rafræn greiðslumiðlun)
 8. 984 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2010 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (tryggingar skipaeigenda gegn sjóréttarkröfum)
 9. 985 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 87/2009 og nr. 126/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginn (verndun grunnvatns)
 10. 986 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 10/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (reikningsskilastaðlar)
 11. 987 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 37/2010 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (upplýsingar við samruna og skiptingu hlutafélaga)
 12. 988 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 55/2010 og nr. 124/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginn (grunngerð fyrir landupplýsingar)
 13. 989 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 14. 1094 nefndarálit utanríkismálanefndar, stefna Íslands í málefnum norðurslóða
 15. 1096 breytingartillaga utanríkismálanefndar, stefna Íslands í málefnum norðurslóða
 16. 1488 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2011
 17. 1489 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samnings milli Íslands og Noregs um kolvetnisauðlindir á markalínum
 18. 1490 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 86/2009 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 19. 1491 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2011
 20. 1492 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 102/2010 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (almenn þjónusta)
 21. 1494 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 56/2008 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfisvernd)
 22. 1495 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 149/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 23. 1496 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 35/2010 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 24. 1524 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorrænt samstarf til að bæta aðstæður einstæðra foreldra á Vestur-Norðurlöndum
 25. 1525 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 85/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 26. 1526 nefndarálit utanríkismálanefndar, efling samgangna milli Vestur-Norðurlanda
 27. 1527 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Singapúr-samnings um vörumerkjarétt
 28. 1528 nefndarálit utanríkismálanefndar, athugun á fyrirkomulagi fraktflutninga við austurströnd Grænlands
 29. 1532 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samvinna milli vestnorrænu ríkjanna um stjórn veiða úr sameiginlegum fiskstofnum
 30. 1533 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding á samningi um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum
 31. 1534 breytingartillaga utanríkismálanefndar, fullgilding á samningi um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum
 32. 1535 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna milli ríkissjónvarpsstöðva vestnorrænu ríkjanna
 33. 1671 nefndarálit utanríkismálanefndar, áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2011--2014
 34. 1698 breytingartillaga utanríkismálanefndar, áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2011--2014

138. þing, 2009–2010

 1. 797 nefndarálit utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 2. 798 breytingartillaga utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 3. 1001 nefndarálit utanríkismálanefndar, árlegur vestnorrænn dagur
 4. 1002 nefndarálit utanríkismálanefndar, skýrsla sjávarútvegsráðherra Vestur-Norðurlanda um formlega samvinnu landanna á sviði sjávarútvegs
 5. 1003 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, vestnorrænt tilraunaverkefni á sviði fjarkennslu á háskólastigi
 6. 1004 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samkomulag milli Íslands og Grænlands um skipti á útsendum sendifulltrúum
 7. 1005 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, málefni aldraðra á Vestur-Norðurlöndum
 8. 1092 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2010
 9. 1094 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2010
 10. 1113 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding mansalsbókunar við Palermó-samninginn
 11. 1196 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 141/2007 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (rafhlöður og rafgeymar)

136. þing, 2008–2009

 1. 187 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, stimpilgjald (undanþága gjalds vegna skuldbreytingar lána)
 2. 188 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, stimpilgjald (undanþága gjalds vegna skuldbreytingar lána)
 3. 296 frhnál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna útflutnings ökutækja)
 4. 307 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tollalög (landið eitt tollumdæmi)
 5. 328 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, gjald af áfengi og tóbaki (hækkun áfengisgjalds og tóbaksgjalds)
 6. 329 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, olíugjald og kílómetragjald, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og bifreiðagjald (hækkun gjalda)
 7. 368 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, ársreikningar (heimild til færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli)
 8. 369 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, verslun með áfengi og tóbak (álagning ÁTVR)
 9. 370 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, tryggingagjald (brottfall ákvæðis um hlutdeild Icepros í gjaldi)
 10. 375 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (niðurfelling skilmálabreytingagjalds fasteignaveðlána o.fl.)
 11. 380 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, kjararáð (launalækkun alþingismanna og ráðherra)
 12. 404 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 13. 406 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (gerð skattframtala o.fl.)
 14. 414 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur, vörugjald o.fl. (framlenging ákvæða um lækkun gjalda af vistvænum ökutækjum)
 15. 423 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tollalög, virðisaukaskattur og gjald af áfengi og tóbaki (tollfrjáls innflutningur ferðamanna á varningi o.fl.)
 16. 637 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur (hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
 17. 638 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur (hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
 18. 750 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur (greiðsludreifing aðflutningsgjalda)
 19. 751 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur (greiðsludreifing aðflutningsgjalda)

135. þing, 2007–2008

 1. 300 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, Lánasýsla ríkisins (afnám stofnunarinnar og flutningur verkefna til Seðlabanka Íslands)
 2. 424 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, kjararáð (úrskurðarvald ráðsins)
 3. 453 nefndarálit minnihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstöfun á söluandvirði Landssímans hf. (frestun framkvæmda)
 4. 492 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, skráning og mat fasteigna (nýir gjaldstofnar)
 5. 497 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl. (breyting ýmissa laga)
 6. 509 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (hækkun viðmiðunarfjárhæða, greiðsla barnabóta o.fl.)
 7. 510 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (hækkun viðmiðunarfjárhæða, greiðsla barnabóta o.fl.)
 8. 1036 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar (aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
 9. 1037 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar (aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
 10. 1049 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, endurskoðendur (EES-reglur, heildarlög)
 11. 1050 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, endurskoðendur (EES-reglur, heildarlög)
 12. 1051 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, ársreikningar (EES-reglur, endurskoðunarnefndir)
 13. 1097 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, skráning og mat fasteigna (starfsemi og fjármögnun Fasteignamats ríkisins)
 14. 1160 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, uppbót á eftirlaun
 15. 1229 framhaldsnefndarálit efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar (aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
 16. 1230 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar (aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
 17. 1247 frhnál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, uppbót á eftirlaun

134. þing, 2007

 1. 34 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

133. þing, 2006–2007

 1. 366 nefndarálit, fjáraukalög 2006
 2. 367 breytingartillaga, fjáraukalög 2006
 3. 368 breytingartillaga, fjáraukalög 2006
 4. 369 breytingartillaga, fjáraukalög 2006
 5. 370 breytingartillaga, fjáraukalög 2006
 6. 421 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 7. 422 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 8. 423 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 9. 424 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 10. 453 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tollabandalags Suður-Afríkuríkja
 11. 983 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag við Færeyjar og Grænland um skipti á ræðismönnum
 12. 984 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna vestnorrænna landa í baráttunni gegn reykingum
 13. 985 nefndarálit utanríkismálanefndar, kennsla vestnorrænnar menningar í grunnskólum
 14. 986 nefndarálit utanríkismálanefndar, útvíkkun fríverslunarsamnings Færeyja og Íslands
 15. 987 nefndarálit utanríkismálanefndar, sameiginleg stefna í ferðamálum fyrir Vestur-Norðurlönd
 16. 1223 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um afmörkun hafsvæðisins milli Íslands og Færeyja
 17. 1224 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og neytendavernd)
 18. 1225 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum)
 19. 1226 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um gagnkvæma réttaraðstoð (EES-reglur)
 20. 1244 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Egyptalands
 21. 1290 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, færanleg sjúkrastöð í Palestínu
 22. 1339 framhaldsnefndarálit utanríkismálanefndar, íslenska friðargæslan (heildarlög)
 23. 1340 breytingartillaga utanríkismálanefndar, íslenska friðargæslan (heildarlög)

132. þing, 2005–2006

 1. 334 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 2. 335 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 3. 336 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 4. 337 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 5. 439 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 6. 440 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 7. 491 nefndarálit félagsmálanefndar, Ábyrgðasjóður launa (hækkun gjalds)
 8. 493 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (varasjóður viðbótarlána)
 9. 494 nefndarálit félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, læknar í starfsnámi)
 10. 835 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði)
 11. 836 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði)
 12. 1014 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnun og fjármögnun vestnorrænna rithöfundanámskeiða
 13. 1123 nefndarálit, lokafjárlög 2004
 14. 1216 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Suður-Kóreu
 15. 1217 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (mælitæki)
 16. 1218 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (framleiðsla rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum)
 17. 1219 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (endurnot opinberra upplýsinga)
 18. 1223 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Hoyvíkur-samningsins (sameiginlegt efnahagssvæði)
 19. 1230 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um almannaskráningu
 20. 1231 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna
 21. 1274 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar (stjórn og rekstur flugvallarins)
 22. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 23. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um tölvubrot
 24. 1336 breytingartillaga, tóbaksvarnir (reykingabann)
 25. 1338 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 26. 1339 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 27. 1392 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja (sameiginlegt efnahagssvæði)
 28. 1393 breytingartillaga utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja (sameiginlegt efnahagssvæði)

131. þing, 2004–2005

 1. 946 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 2. 947 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur)
 3. 948 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 4. 1197 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2002
 5. 1198 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2003
 6. 1199 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2003
 7. 1219 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, vatnalög (heildarlög)
 8. 1220 nefndarálit iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga (fasteignaskattur)
 9. 1221 nefndarálit iðnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum á orkusviði (skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
 10. 1296 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna)
 11. 1297 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og heilbrigðisþjónusta (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.)
 12. 1298 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og heilbrigðisþjónusta (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.)

130. þing, 2003–2004

 1. 364 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 2. 365 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 3. 394 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 4. 395 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 5. 396 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 6. 397 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 7. 398 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 8. 399 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 9. 400 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 10. 469 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur á sviði refsiréttar um spillingu
 11. 486 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 12. 487 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 13. 488 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 14. 489 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 15. 490 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 16. 626 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum á orkusviði
 17. 1543 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2000
 18. 1544 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2000