Guðjón Hjörleifsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. 539 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar (viðurlagaákvæði)
 2. 540 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar (viðurlagaákvæði)
 3. 1077 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (frístundaveiðar)
 4. 1078 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (frístundaveiðar)
 5. 1079 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi (ólöglegar veiðar)
 6. 1098 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (úthlutun byggðakvóta)
 7. 1099 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (úthlutun byggðakvóta)
 8. 1100 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl. (eftirlitsheimildir)
 9. 1101 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl. (eftirlitsheimildir)

132. þing, 2005–2006

 1. 834 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verkefnasjóður sjávarútvegsins (ráðstöfun fjár)
 2. 868 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (afnám sérúthlutunar á þorski)
 3. 873 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
 4. 874 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
 5. 939 nefndarálit samgöngunefndar, bílaleigur (flutningur leyfisveitinga o.fl.)
 6. 940 breytingartillaga samgöngunefndar, bílaleigur (flutningur leyfisveitinga o.fl.)
 7. 1000 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaðir sjávarafla (EES-reglur)
 8. 1015 nefndarálit samgöngunefndar, brottfall laga um Flugskóla Íslands hf.
 9. 1017 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög (öryggi á sjó)
 10. 1018 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingalög (öryggi á sjó)
 11. 1122 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)

131. þing, 2004–2005

 1. 869 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
 2. 870 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
 3. 989 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
 4. 990 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
 5. 991 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gildistími laganna)
 6. 1222 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegs (verksvið Vöruþróunar- og markaðssjóðs)
 7. 1223 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (meðafli, leyfissviptingar)
 8. 1228 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaðir sjávarafla (heildarlög)
 9. 1229 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaðir sjávarafla (heildarlög)
 10. 1403 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, rekstur skólaskips

130. þing, 2003–2004

 1. 1409 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (slátrun eldisfisks)
 2. 1489 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (afnám gjalda)
 3. 1490 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (afnám gjalds)
 4. 1711 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (landanir erlendis, undirmálsfiskur)
 5. 1776 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
 6. 1777 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
 7. 1827 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. 505 nefndarálit félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 2. 506 breytingartillaga félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 3. 507 nál. með brtt. félagsmálanefndar, stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga (EES-reglur o.fl.)
 4. 508 nefndarálit félagsmálanefndar, upplýsingar og samráð í fyrirtækjum (EES-reglur)
 5. 512 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 6. 513 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 7. 514 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 8. 515 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 9. 537 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili og skipulags- og byggingarlög (óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð)
 10. 538 breytingartillaga félagsmálanefndar, lögheimili og skipulags- og byggingarlög (óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð)
 11. 551 nefndarálit iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga (tekjuskattur á arð o.fl.)
 12. 552 nefndarálit iðnaðarnefndar, endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma laganna o.fl.)
 13. 553 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Landsvirkjun (eignarhald og fyrirsvar)
 14. 554 breytingartillaga iðnaðarnefndar, endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma laganna o.fl.)
 15. 578 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (EES-reglur)
 16. 579 breytingartillaga samgöngunefndar, loftferðir (EES-reglur)
 17. 580 nefndarálit samgöngunefndar, Flugmálastjórn Íslands (heimildir til gjaldtöku)
 18. 581 breytingartillaga samgöngunefndar, Flugmálastjórn Íslands (heimildir til gjaldtöku)
 19. 584 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, ættleiðingarstyrkir (heildarlög)
 20. 585 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, ættleiðingarstyrkir (heildarlög)
 21. 588 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (tekjugrunnur)
 22. 589 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (tekjugrunnur)
 23. 590 nefndarálit félagsmálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna)
 24. 794 nefndarálit samgöngunefndar, siglingavernd (EES-reglur)
 25. 795 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingavernd (EES-reglur)
 26. 906 nefndarálit samgöngunefndar, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (heildarlög)
 27. 907 breytingartillaga samgöngunefndar, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (heildarlög)
 28. 991 nefndarálit félagsmálanefndar, skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (heildarlög)
 29. 992 breytingartillaga félagsmálanefndar, skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (heildarlög)
 30. 993 nefndarálit félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum (EES-reglur)
 31. 994 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum (EES-reglur)
 32. 997 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög (gjaldskrár, neyðarhafnir, EES-reglur o.fl.)
 33. 998 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnalög (gjaldskrár, neyðarhafnir, EES-reglur o.fl.)
 34. 1039 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (öryggi í fjarskiptum og aukin neytendavernd)
 35. 1040 breytingartillaga samgöngunefndar, fjarskipti (öryggi í fjarskiptum og aukin neytendavernd)
 36. 1047 nefndarálit samgöngunefndar, umferðarlög (ökuskírteini, hert viðurlög)
 37. 1048 breytingartillaga samgöngunefndar, umferðarlög (ökuskírteini, hert viðurlög)
 38. 1095 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (heildarlög)
 39. 1096 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög (heildarlög)
 40. 1122 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, varnir gegn landbroti (valdmörk milli ráðherra)
 41. 1123 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, varnir gegn landbroti (valdmörk milli ráðherra)
 42. 1127 nefndarálit landbúnaðarnefndar, trjáræktarsetur sjávarbyggða
 43. 1145 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.)
 44. 1146 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.)
 45. 1156 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 46. 1157 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 47. 1158 nefndarálit samgöngunefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heildarlög, leyfisveitingar)
 48. 1159 breytingartillaga samgöngunefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heildarlög, leyfisveitingar)
 49. 1163 nefndarálit samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010
 50. 1164 breytingartillaga samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010
 51. 1165 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018
 52. 1166 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018
 53. 1330 nál. með frávt. samgöngunefndar, láglendisvegir (öryggi og stytting leiða)
 54. 1331 nefndarálit samgöngunefndar, þjónustumiðstöð fyrir útgerð og siglingar í Norðurhöfum
 55. 1333 nál. með brtt. samgöngunefndar, umferðarlög (bifreiðastæði fatlaðra)
 56. 1335 nefndarálit iðnaðarnefndar, störf án staðsetningar á vegum ríkisins

132. þing, 2005–2006

 1. 804 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (fulltrúi skemmtibátaeigenda í siglingaráði)
 2. 805 nefndarálit samgöngunefndar, heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 3. 806 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög (frestun framkvæmda o.fl.)
 4. 807 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (forstöðumaður, aðgangur að gögnum)
 5. 808 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (forstöðumaður, aðgangur að gögnum)
 6. 846 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, greiðslur til foreldra langveikra barna
 7. 847 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, greiðslur til foreldra langveikra barna
 8. 1161 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, umferðarlög (EES-reglur o.fl.)
 9. 1162 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, umferðarlög (EES-reglur o.fl.)
 10. 1234 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum
 11. 1235 nefndarálit allsherjarnefndar, fullnusta refsidóma (flutningur sektarinnheimtu til Blönduóss)
 12. 1236 nál. með brtt. allsherjarnefndar, framsal sakamanna (málsmeðferðarreglur)
 13. 1262 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkir til hitaveitna)
 14. 1340 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (heildarlög)
 15. 1340 nefndarálit félagsmálanefndar, vinnumarkaðsaðgerðir (heildarlög)
 16. 1341 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (heildarlög)
 17. 1342 breytingartillaga félagsmálanefndar, vinnumarkaðsaðgerðir (heildarlög)
 18. 1404 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga (EES-reglur)
 19. 1405 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga (EES-reglur)
 20. 1465 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, Flugmálastjórn Íslands (heildarlög)
 21. 1466 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands

131. þing, 2004–2005

 1. 529 breytingartillaga, fjárlög 2005
 2. 559 nefndarálit samgöngunefndar, þriðja kynslóð farsíma
 3. 595 nefndarálit félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga (heildarlög)
 4. 596 breytingartillaga félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga (heildarlög)
 5. 597 nefndarálit félagsmálanefndar, starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (ágreiningsmál, samráðsnefndir)
 6. 908 nefndarálit samgöngunefndar, rannsóknarnefnd umferðarslysa
 7. 909 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsóknarnefnd umferðarslysa
 8. 1011 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (kjördagur, sameining sveitarfélaga)
 9. 1209 nál. með brtt. samgöngunefndar, ferðamál (heildartillaga 2006--2015)
 10. 1219 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, vatnalög (heildarlög)
 11. 1254 nefndarálit samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (farmflutningar)
 12. 1255 breytingartillaga samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (farmflutningar)
 13. 1271 nefndarálit samgöngunefndar, skipan ferðamála (heildarlög)
 14. 1272 breytingartillaga samgöngunefndar, skipan ferðamála (heildarlög)
 15. 1367 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008
 16. 1368 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008
 17. 1369 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (fjarskiptaáætlun o.fl.)
 18. 1370 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (fjarskiptaáætlun o.fl.)
 19. 1371 nefndarálit samgöngunefndar, stefna í fjarskiptamálum 2005--2010
 20. 1389 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (fráveituframkvæmdir einkaaðila)

130. þing, 2003–2004

 1. 612 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót)
 2. 639 nál. með brtt. félagsmálanefndar, tímabundin ráðning starfsmanna (EES-reglur)
 3. 640 nál. með brtt. félagsmálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (tímabundin vinnslustöðvun o.fl.)
 4. 863 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, eldi nytjastofna sjávar (erfðablöndun)
 5. 885 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, starfsmenn í hlutastörfum (EES-reglur)
 6. 1260 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 7. 1261 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 8. 1264 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heildarlög)
 9. 1288 nefndarálit félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að Evrópufélögum (EES-reglur)
 10. 1289 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að Evrópufélögum (EES-reglur)
 11. 1404 frhnál. með brtt. samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 12. 1418 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (siglingavernd, kóðar, gjaldtaka)
 13. 1419 breytingartillaga samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (siglingavernd, kóðar, gjaldtaka)
 14. 1458 nefndarálit félagsmálanefndar, frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES (frestun á gildistöku reglugerðar)
 15. 1474 nefndarálit félagsmálanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga (ÍLS-veðbréf)
 16. 1475 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (hækkun bóta)
 17. 1487 nefndarálit samgöngunefndar, siglingavernd
 18. 1488 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingavernd
 19. 1527 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál (íbúðabréf)
 20. 1528 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál (íbúðabréf)
 21. 1529 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða (stjórn)
 22. 1530 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (sæfiefni, EES-reglur)
 23. 1540 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (skilagjald)
 24. 1550 nál. með brtt. samgöngunefndar, umferðaröryggi á þjóðvegum
 25. 1551 nál. með brtt. samgöngunefndar, stofnun sædýrasafns
 26. 1572 breytingartillaga, siglingavernd
 27. 1581 nefndarálit samgöngunefndar, umferðarlög (öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.)
 28. 1582 breytingartillaga samgöngunefndar, umferðarlög (öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.)
 29. 1604 nál. með brtt. umhverfisnefndar, verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu (heildarlög)
 30. 1614 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
 31. 1615 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
 32. 1616 nefndarálit samgöngunefndar, alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa
 33. 1620 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.)
 34. 1621 breytingartillaga samgöngunefndar, loftferðir (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.)
 35. 1625 nál. með brtt. samgöngunefndar, flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (flugvallaskattur)
 36. 1670 nefndarálit félagsmálanefndar, áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára
 37. 1671 breytingartillaga félagsmálanefndar, áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára
 38. 1683 nál. með frávt. samgöngunefndar, íslensk farskip (skattareglur o.fl.)
 39. 1779 breytingartillaga, lokafjárlög 2000
 40. 1780 breytingartillaga, lokafjárlög 2001