Guðlaugur Þór Þórðarson: þingskjöl

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 408 breytingartillaga, náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.)

144. þing, 2014–2015

 1. 1427 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, opinber fjármál (heildarlög)
 2. 1428 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, opinber fjármál (heildarlög)

143. þing, 2013–2014

 1. 321 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjáraukalög 2013
 2. 415 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjáraukalög 2013

141. þing, 2012–2013

 1. 785 breytingartillaga, fjárlög 2013
 2. 786 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
 3. 803 nefndarálit, vörugjöld og tollalög (skilvirkari innheimta, álagning á matvörur o.fl.)
 4. 825 nál. með brtt., ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 5. 842 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 6. 854 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 7. 855 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 8. 1074 nefndarálit, neytendalán (heildarlög, EES-reglur)
 9. 1177 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald og tollalög (sykur og sætuefni)
 10. 1242 nál. með brtt., neytendalán (heildarlög, EES-reglur)

140. þing, 2011–2012

 1. 523 nefndarálit, fjársýsluskattur (heildarlög)
 2. 576 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 3. 577 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (listaverk o.fl.)
 4. 578 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
 5. 588 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (sérstakt gjald í ríkissjóð o.fl.)
 6. 1299 frumvarp eftir 2. umræðu, vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.)
 7. 1343 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins
 8. 1609 breytingartillaga, virðisaukaskattur (undanþágur, endurgreiðslur o.fl.)

139. þing, 2010–2011

 1. 501 nefndarálit minnihluta heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
 2. 1135 nefndarálit, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (heildarlög, EES-reglur)
 3. 1156 framhaldsnefndarálit minnihluta heilbrigðisnefndar, landlæknir og lýðheilsa (sameining stofnana)
 4. 1165 nefndarálit minnihluta viðskiptanefndar, stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur o.fl. (stjórnarformaður, kynjahlutfall í stjórn)
 5. 1166 breytingartillaga minnihluta viðskiptanefndar, stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur o.fl. (stjórnarformaður, kynjahlutfall í stjórn)
 6. 1511 framhaldsnefndarálit, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (heildarlög, EES-reglur)
 7. 1582 breytingartillaga, opinber innkaup (heimild til útboðs erlendis)

138. þing, 2009–2010

 1. 106 nefndarálit minnihluta viðskiptanefndar, vörumerki (EES-reglur)
 2. 510 framhaldsnefndarálit minnihluta viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
 3. 1116 nefndarálit, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 4. 1119 nefndarálit, fjármálafyrirtæki (hertar reglur)
 5. 1120 breytingartillaga, fjármálafyrirtæki (hertar reglur)
 6. 1166 nefndarálit minnihluta viðskiptanefndar, heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi (uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
 7. 1167 breytingartillaga, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 8. 1169 nefndarálit minnihluta heilbrigðisnefndar, heilbrigðisþjónusta (sveigjanleiki í starfsemi heilbrigðisstofnana)
 9. 1289 framhaldsnefndarálit, fjármálafyrirtæki (hertar reglur)
 10. 1320 breytingartillaga, fjármálafyrirtæki (hertar reglur)
 11. 1383 nefndarálit, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur, heildarlög)

137. þing, 2009

 1. 62 nefndarálit minnihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heimild til útgreiðslu úr þrotabúum gömlu bankanna)
 2. 78 framhaldsnefndarálit minnihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heimild til útgreiðslu úr þrotabúum gömlu bankanna)
 3. 210 nefndarálit minnihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (sparisjóðir)
 4. 253 nefndarálit minnihluta viðskiptanefndar, Bankasýsla ríkisins (heildarlög)
 5. 289 breytingartillaga, Bankasýsla ríkisins (heildarlög)

133. þing, 2006–2007

 1. 928 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (fjárhæð gjalds á umbúðir)
 2. 929 breytingartillaga umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (fjárhæð gjalds á umbúðir)
 3. 1234 nefndarálit umhverfisnefndar, meginreglur umhverfisréttar (heildarlög)
 4. 1240 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, losun gróðurhúsalofttegunda (heildarlög)
 5. 1277 nefndarálit umhverfisnefndar, Vatnajökulsþjóðgarður (heildarlög)
 6. 1278 breytingartillaga umhverfisnefndar, Vatnajökulsþjóðgarður (heildarlög)
 7. 1281 nál. með brtt. umhverfisnefndar, náttúruvernd (rýmkun kæruréttar og aukin vernd bergtegunda)

132. þing, 2005–2006

 1. 528 nefndarálit umhverfisnefndar, stuðningur við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (gildistími laganna o.fl.)
 2. 534 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds)
 3. 535 breytingartillaga umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds)
 4. 541 nefndarálit umhverfisnefndar, dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
 5. 542 breytingartillaga umhverfisnefndar, dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
 6. 559 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (úttekt faggilts aðila)
 7. 936 nefndarálit umhverfisnefndar, upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur)
 8. 937 breytingartillaga umhverfisnefndar, upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur)
 9. 1007 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismat áætlana
 10. 1008 breytingartillaga umhverfisnefndar, umhverfismat áætlana
 11. 1264 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.)
 12. 1265 breytingartillaga umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.)
 13. 1344 nefndarálit umhverfisnefndar, skráning losunar gróðurhúsalofttegunda (heildarlög)
 14. 1345 breytingartillaga umhverfisnefndar, skráning losunar gróðurhúsalofttegunda (heildarlög)
 15. 1399 nál. með brtt. umhverfisnefndar, landmælingar og grunnkortagerð (heildarlög)
 16. 1400 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, náttúruvernd (efnistaka úr gömlum námum)
 17. 1415 breytingartillaga, úrvinnslugjald (verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.)

131. þing, 2004–2005

 1. 547 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (hollustuháttaráð)
 2. 581 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (hollustuháttaráð)
 3. 610 nefndarálit umhverfisnefndar, veðurþjónusta
 4. 611 breytingartillaga umhverfisnefndar, veðurþjónusta
 5. 636 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.)
 6. 637 breytingartillaga umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.)
 7. 906 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
 8. 907 breytingartillaga umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
 9. 1172 frhnál. með brtt. umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
 10. 1175 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (vaxtatekjur og frestun umbúðagjalds)
 11. 1193 nefndarálit umhverfisnefndar, verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess
 12. 1194 breytingartillaga umhverfisnefndar, verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess
 13. 1295 breytingartillaga, verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess
 14. 1387 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög (matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
 15. 1388 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög (matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
 16. 1389 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (fráveituframkvæmdir einkaaðila)

130. þing, 2003–2004

 1. 701 breytingartillaga, tímabundin ráðning starfsmanna (EES-reglur)
 2. 1458 nefndarálit félagsmálanefndar, frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES (frestun á gildistöku reglugerðar)
 3. 1474 nefndarálit félagsmálanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga (ÍLS-veðbréf)
 4. 1475 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (hækkun bóta)
 5. 1519 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald (hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
 6. 1527 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál (íbúðabréf)
 7. 1528 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál (íbúðabréf)
 8. 1800 breytingartillaga, húsnæðismál (íbúðabréf)

Meðflutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. 48 nefndarálit, fjárlög 2017
 2. 49 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 2017
 3. 50 breytingartillaga, fjárlög 2017
 4. 51 breytingartillaga, fjárlög 2017
 5. 52 breytingartillaga, fjárlög 2017
 6. 53 breytingartillaga, fjárlög 2017
 7. 64 nefndarálit, fjáraukalög 2016
 8. 65 breytingartillaga, fjáraukalög 2016
 9. 66 breytingartillaga, fjáraukalög 2016
 10. 67 breytingartillaga, fjáraukalög 2016
 11. 68 breytingartillaga, fjáraukalög 2016

145. þing, 2015–2016

 1. 353 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
 2. 354 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
 3. 481 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, opinber fjármál (heildarlög)
 4. 482 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, opinber fjármál (heildarlög)
 5. 528 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2015
 6. 529 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2015
 7. 530 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2015
 8. 531 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2015
 9. 532 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2015
 10. 533 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2015
 11. 585 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2016
 12. 586 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2016
 13. 587 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2016
 14. 588 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2016
 15. 589 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2016
 16. 590 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2016
 17. 591 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2016
 18. 681 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2016
 19. 682 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2016
 20. 683 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2016
 21. 684 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2016
 22. 685 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2016
 23. 686 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2016
 24. 687 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2016
 25. 728 nál. með brtt. velferðarnefndar, fæðingar- og foreldraorlof (andvanafæðing)
 26. 1239 nefndarálit fjárlaganefndar, lokafjárlög 2014
 27. 1387 nefndarálit fjárlaganefndar, heimild til útboðs vegna nýrrar Vestmannaeyjaferju
 28. 1523 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjármálaáætlun 2017--2021
 29. 1523 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjármálastefna 2017--2021
 30. 1524 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjármálaáætlun 2017--2021
 31. 1525 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjármálastefna 2017--2021
 32. 1704 nefndarálit fjárlaganefndar, opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur)
 33. 1705 breytingartillaga fjárlaganefndar, opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur)
 34. 1723 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (heildarlög)
 35. 1724 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (heildarlög)
 36. 1746 nál. með brtt. fjárlaganefndar, opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur)
 37. 1747 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2016
 38. 1748 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2016

144. þing, 2014–2015

 1. 638 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2015
 2. 639 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2015
 3. 640 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2015
 4. 641 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2015
 5. 642 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2015
 6. 643 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2015
 7. 692 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2014
 8. 693 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2014
 9. 694 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2014
 10. 756 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2015
 11. 757 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2015
 12. 758 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2015
 13. 759 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2015
 14. 760 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2015
 15. 761 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2015
 16. 762 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2015
 17. 798 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 2015
 18. 1245 nefndarálit fjárlaganefndar, lokafjárlög 2013
 19. 1292 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019
 20. 1453 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

143. þing, 2013–2014

 1. 317 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2013
 2. 318 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2013
 3. 319 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2013
 4. 320 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2013
 5. 372 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2014
 6. 380 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2014
 7. 388 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2013
 8. 389 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2013
 9. 390 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2013
 10. 391 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2013
 11. 392 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2013
 12. 393 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2013
 13. 449 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2014
 14. 450 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 2014
 15. 451 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2014
 16. 452 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2014
 17. 453 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2014
 18. 454 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2014
 19. 455 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2014
 20. 456 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2014
 21. 577 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf við Færeyjar og Grænland á sviði menntunar heilbrigðisstarfsmanna
 22. 578 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf við Færeyjar og Grænland á sviði heilbrigðisþjónustu
 23. 659 nefndarálit utanríkismálanefndar, stuðningur við sjálfsákvörðunarrétt íbúa Vestur-Sahara
 24. 922 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög og vörugjald (sojamjólk)
 25. 1006 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (losun gróðurhúsalofttegunda frá flugi)
 26. 1050 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2012
 27. 1099 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 164/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (öryggi líffæra til ígræðslu)
 28. 1100 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 226/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (flugeldavörur og sprengiefni, EES-reglur)
 29. 1101 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 158/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (lyfjagát, EES-reglur)
 30. 1150 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, frestun verkfallsaðgerða Félags íslenskra atvinnuflugmanna gegn Icelandair ehf.

141. þing, 2012–2013

 1. 462 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum (greiðslukerfi og verðbréfauppgjörskerfi, EES-reglur)
 2. 1035 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, aukin áhrif Íslands á ákvarðanir á vettvangi Evrópusamstarfs
 3. 1105 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 200/2012 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismerki ESB)
 4. 1122 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, endurbætur björgunarskipa
 5. 1127 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, 100 ára afmæli kosningarréttar íslenskra kvenna 19. júní 2015
 6. 1135 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga)
 7. 1181 breytingartillaga, Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (heildarlög)
 8. 1292 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bætt skattskil

140. þing, 2011–2012

 1. 525 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 2. 673 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 3. 716 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun samruna- og skiptingarreglna o.fl., EES-reglur)
 4. 717 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun samruna- og skiptingarreglna o.fl., EES-reglur)
 5. 963 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga)
 6. 1015 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stefna um beina erlenda fjárfestingu
 7. 1062 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.)
 8. 1232 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (skuldaeftirgjafir)
 9. 1493 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (sparisjóðir)
 10. 1495 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, innheimtulög (vörslusviptingar innheimtuaðila)
 11. 1607 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (innheimta iðgjalds)

139. þing, 2010–2011

 1. 69 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, greiðsluaðlögun einstaklinga (tímabundin frestun greiðslna)
 2. 339 nefndarálit, fjáraukalög 2010
 3. 427 nál. með brtt. viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (tilboðsskylda)
 4. 434 nefndarálit minnihluta viðskiptanefndar, samkeppnislög (aukið aðhald og eftirlit)
 5. 571 breytingartillaga, kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (sérregla um félagsaðild)
 6. 874 framhaldsnefndarálit minnihluta viðskiptanefndar, samkeppnislög (aukið aðhald og eftirlit)
 7. 931 nefndarálit viðskiptanefndar, einkaleyfi (reglugerðarheimild)
 8. 935 nefndarálit minnihluta heilbrigðisnefndar, landlæknir og lýðheilsa (sameining stofnana)
 9. 936 breytingartillaga minnihluta heilbrigðisnefndar, landlæknir og lýðheilsa (sameining stofnana)
 10. 1386 nefndarálit viðskiptanefndar, sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eftirlitsgjald)
 11. 1402 nefndarálit viðskiptanefndar, opinber innkaup (heimild til útboðs erlendis)
 12. 1403 breytingartillaga viðskiptanefndar, opinber innkaup (heimild til útboðs erlendis)
 13. 1551 nefndarálit viðskiptanefndar, ársreikningar (góðir stjórnunarhættir o.fl., EES-reglur)
 14. 1552 breytingartillaga viðskiptanefndar, ársreikningar (góðir stjórnunarhættir o.fl., EES-reglur)
 15. 1610 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög)
 16. 1611 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög)
 17. 1842 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, greiðsluþjónusta (heildarlög, EES-reglur)
 18. 1843 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, greiðsluþjónusta (heildarlög, EES-reglur)
 19. 1859 nefndarálit viðskiptanefndar, skilaskylda á ferskum matvörum
 20. 1866 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðisnefndar, staðgöngumæðrun (heimild til staðgöngumæðrunar)
 21. 1994 breytingartillaga, staðgöngumæðrun (heimild til staðgöngumæðrunar)

138. þing, 2009–2010

 1. 407 nefndarálit heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
 2. 424 nefndarálit viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (lengri frestur til að höfða riftunarmál)
 3. 425 nál. með brtt. viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur, réttindi hluthafa)
 4. 455 nefndarálit, hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
 5. 469 nefndarálit viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
 6. 470 breytingartillaga viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
 7. 497 framhaldsnefndarálit viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (lengri frestur til að höfða riftunarmál)
 8. 1126 nefndarálit heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (gjafaegg og gjafasæði)
 9. 1181 framhaldsnefndarálit heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (gjafaegg og gjafasæði)

137. þing, 2009

 1. 193 nefndarálit viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
 2. 197 nefndarálit viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun reglna við samruna og skiptingu, EES-reglur)
 3. 198 breytingartillaga viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun reglna við samruna og skiptingu, EES-reglur)
 4. 199 nál. með brtt. viðskiptanefndar, breytingar á ýmsum lögum um óréttmæta viðskiptahætti (EES-reglur)

136. þing, 2008–2009

 1. 777 nál. með brtt. heilbrigðisnefndar, lífsýnasöfn (skil milli þjónustusýna og vísindasýna o.fl.)
 2. 880 nál. með brtt. heilbrigðisnefndar, sjúkraskrár (heildarlög)

133. þing, 2006–2007

 1. 586 nefndarálit iðnaðarnefndar, breyting á lögum á orkusviði (eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
 2. 587 breytingartillaga iðnaðarnefndar, breyting á lögum á orkusviði (eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
 3. 1077 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (frístundaveiðar)
 4. 1078 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (frístundaveiðar)
 5. 1079 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi (ólöglegar veiðar)

132. þing, 2005–2006

 1. 834 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verkefnasjóður sjávarútvegsins (ráðstöfun fjár)
 2. 846 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, greiðslur til foreldra langveikra barna
 3. 847 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, greiðslur til foreldra langveikra barna
 4. 1340 nefndarálit félagsmálanefndar, vinnumarkaðsaðgerðir (heildarlög)
 5. 1341 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (heildarlög)
 6. 1342 breytingartillaga félagsmálanefndar, vinnumarkaðsaðgerðir (heildarlög)

131. þing, 2004–2005

 1. 499 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (hámark lánshlutfalls)
 2. 500 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðismál (hámark lánshlutfalls)
 3. 595 nefndarálit félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga (heildarlög)
 4. 596 breytingartillaga félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga (heildarlög)
 5. 597 nefndarálit félagsmálanefndar, starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (ágreiningsmál, samráðsnefndir)
 6. 869 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
 7. 870 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
 8. 898 nefndarálit félagsmálanefndar, sala kristfjárjarðarinnar Utanverðuness
 9. 899 breytingartillaga félagsmálanefndar, sala kristfjárjarðarinnar Utanverðuness
 10. 1011 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (kjördagur, sameining sveitarfélaga)
 11. 1222 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegs (verksvið Vöruþróunar- og markaðssjóðs)
 12. 1223 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (meðafli, leyfissviptingar)
 13. 1228 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaðir sjávarafla (heildarlög)
 14. 1229 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaðir sjávarafla (heildarlög)
 15. 1403 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, rekstur skólaskips

130. þing, 2003–2004

 1. 366 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn
 2. 627 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hafrannsóknaafli, þorskeldiskvóti)
 3. 628 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla (rannsóknir og nýsköpun)
 4. 629 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla (rannsóknir og nýsköpun)
 5. 639 nál. með brtt. félagsmálanefndar, tímabundin ráðning starfsmanna (EES-reglur)
 6. 640 nál. með brtt. félagsmálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (tímabundin vinnslustöðvun o.fl.)
 7. 663 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (línuívilnun o.fl.)
 8. 879 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (alþjóðlegir reikningsskilastaðlar)
 9. 880 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjarsala á fjármálaþjónustu)
 10. 885 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, starfsmenn í hlutastörfum (EES-reglur)
 11. 1075 nefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 12. 1076 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 13. 1383 framhaldsnefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 14. 1384 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 15. 1450 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf Vestur-Norðurlanda um sjálfbæra nýtingu fiskstofna
 16. 1451 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (reikningsskil)
 17. 1489 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (afnám gjalda)
 18. 1490 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (afnám gjalds)
 19. 1529 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða (stjórn)
 20. 1530 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (sæfiefni, EES-reglur)
 21. 1540 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (skilagjald)
 22. 1604 nál. með brtt. umhverfisnefndar, verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu (heildarlög)
 23. 1614 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
 24. 1615 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
 25. 1631 nefndarálit umhverfisnefndar, náttúruverndaráætlun 2004--2008
 26. 1670 nefndarálit félagsmálanefndar, áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára
 27. 1671 breytingartillaga félagsmálanefndar, áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára
 28. 1690 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
 29. 1691 breytingartillaga iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
 30. 1692 nefndarálit iðnaðarnefndar, Landsnet hf.
 31. 1693 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku
 32. 1711 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (landanir erlendis, undirmálsfiskur)
 33. 1717 nefndarálit iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (stofnstyrkir, jarðhitaleit)
 34. 1718 breytingartillaga iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (stofnstyrkir, jarðhitaleit)
 35. 1752 nefndarálit iðnaðarnefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (afnám laganna)
 36. 1767 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
 37. 1768 breytingartillaga umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
 38. 1773 nál. með frávt. meirihluta umhverfisnefndar, aflétting veiðibanns á rjúpu
 39. 1776 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
 40. 1777 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
 41. 1827 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
 42. 1894 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
 43. 1895 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)