Gunnar Örlygsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

131. þing, 2004–2005

 1. 1203 breytingartillaga, skattskylda orkufyrirtækja

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. 489 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla (Háskólinn á Hólum)
 2. 490 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla (Háskólinn á Hólum)
 3. 525 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 4. 551 nefndarálit iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga (tekjuskattur á arð o.fl.)
 5. 552 nefndarálit iðnaðarnefndar, endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma laganna o.fl.)
 6. 553 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Landsvirkjun (eignarhald og fyrirsvar)
 7. 554 breytingartillaga iðnaðarnefndar, endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma laganna o.fl.)
 8. 582 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
 9. 583 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
 10. 706 framhaldsnefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið ohf. (heildarlög)
 11. 708 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið ohf. (heildarlög)
 12. 883 nefndarálit, lokafjárlög 2005
 13. 884 breytingartillaga, lokafjárlög 2005
 14. 885 breytingartillaga, lokafjárlög 2005
 15. 1104 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjársamningur)
 16. 1119 nefndarálit iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 17. 1120 breytingartillaga iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 18. 1122 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, varnir gegn landbroti (valdmörk milli ráðherra)
 19. 1123 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, varnir gegn landbroti (valdmörk milli ráðherra)
 20. 1127 nefndarálit landbúnaðarnefndar, trjáræktarsetur sjávarbyggða
 21. 1128 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, landlæknir (heildarlög)
 22. 1134 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, landlæknir (heildarlög)
 23. 1156 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 24. 1157 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 25. 1189 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
 26. 1190 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
 27. 1335 nefndarálit iðnaðarnefndar, störf án staðsetningar á vegum ríkisins

132. þing, 2005–2006

 1. 697 breytingartillaga iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
 2. 858 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, vatnalög (heildarlög)
 3. 859 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, vatnalög (heildarlög)
 4. 912 nefndarálit iðnaðarnefndar, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins
 5. 913 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins
 6. 924 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, vatnalög (heildarlög)
 7. 1208 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
 8. 1227 nefndarálit iðnaðarnefndar, löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (grafískir hönnuðir)
 9. 1262 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkir til hitaveitna)
 10. 1323 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eldi vatnafiska (heildarlög)
 11. 1324 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eldi vatnafiska (heildarlög)
 12. 1325 nefndarálit landbúnaðarnefndar, varnir gegn fisksjúkdómum (heildarlög)
 13. 1326 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, varnir gegn fisksjúkdómum (heildarlög)
 14. 1327 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (heildarlög)
 15. 1328 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (heildarlög)
 16. 1329 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Veiðimálastofnun (heildarlög)
 17. 1330 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Veiðimálastofnun (heildarlög)
 18. 1331 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fiskrækt (heildarlög)
 19. 1332 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fiskrækt (heildarlög)
 20. 1369 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (samningar við sérgreinalækna)
 21. 1399 nál. með brtt. umhverfisnefndar, landmælingar og grunnkortagerð (heildarlög)
 22. 1400 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, náttúruvernd (efnistaka úr gömlum námum)
 23. 1463 nefndarálit iðnaðarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009
 24. 1464 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

131. þing, 2004–2005

 1. 499 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (hámark lánshlutfalls)
 2. 500 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðismál (hámark lánshlutfalls)
 3. 527 breytingartillaga, fjárlög 2005
 4. 585 breytingartillaga, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (stjórn, innheimtuþóknun)
 5. 595 nefndarálit félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga (heildarlög)
 6. 596 breytingartillaga félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga (heildarlög)
 7. 597 nefndarálit félagsmálanefndar, starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (ágreiningsmál, samráðsnefndir)

130. þing, 2003–2004

 1. 639 nál. með brtt. félagsmálanefndar, tímabundin ráðning starfsmanna (EES-reglur)
 2. 640 nál. með brtt. félagsmálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (tímabundin vinnslustöðvun o.fl.)
 3. 1288 nefndarálit félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að Evrópufélögum (EES-reglur)
 4. 1289 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að Evrópufélögum (EES-reglur)
 5. 1458 nefndarálit félagsmálanefndar, frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES (frestun á gildistöku reglugerðar)
 6. 1474 nefndarálit félagsmálanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga (ÍLS-veðbréf)
 7. 1475 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (hækkun bóta)
 8. 1476 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar (hækkun bóta)
 9. 1518 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald (hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
 10. 1531 breytingartillaga, fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald (hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
 11. 1534 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, útlendingar (aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
 12. 1535 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, útlendingar (aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
 13. 1548 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál (íbúðabréf)
 14. 1614 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
 15. 1615 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
 16. 1670 nefndarálit félagsmálanefndar, áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára
 17. 1671 breytingartillaga félagsmálanefndar, áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára