Helgi Hjörvar: þingskjöl

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 1544 breytingartillaga, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)

144. þing, 2014–2015

 1. 763 breytingartillaga, virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar)

142. þing, 2013

 1. 35 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum (virðisaukaskattur á ferðaþjónustu)
 2. 38 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi

141. þing, 2012–2013

 1. 665 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 2. 665 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
 3. 761 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
 4. 789 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjöld og tollalög (skilvirkari innheimta, álagning á matvörur o.fl.)
 5. 790 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjöld og tollalög (skilvirkari innheimta, álagning á matvörur o.fl.)
 6. 792 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (breyting ýmissa laga)
 7. 797 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárlög 2013
 8. 818 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 9. 819 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 10. 832 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 11. 852 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 12. 853 breytingartillaga, vörugjöld og tollalög (skilvirkari innheimta, álagning á matvörur o.fl.)
 13. 856 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 14. 896 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur)
 15. 915 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, útgáfa og meðferð rafeyris (heildarlög, EES-reglur)
 16. 916 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, útgáfa og meðferð rafeyris (heildarlög, EES-reglur)
 17. 1010 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur)
 18. 1011 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 19. 1011 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
 20. 1012 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
 21. 1013 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 22. 1036 breytingartillaga, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 23. 1039 breytingartillaga, útgáfa og meðferð rafeyris (heildarlög, EES-reglur)
 24. 1060 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (heildarlög, EES-reglur)
 25. 1061 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (heildarlög, EES-reglur)
 26. 1135 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga)
 27. 1151 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (gagnaver, EES-reglur)
 28. 1160 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigendur, eigið fé, útibú o.fl., EES-reglur)
 29. 1161 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigendur, eigið fé, útibú o.fl., EES-reglur)
 30. 1174 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald og tollalög (sykur og sætuefni)
 31. 1175 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald og tollalög (sykur og sætuefni)
 32. 1176 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboð, fjárfestar, innherjaupplýsingar o.fl., EES-reglur)
 33. 1215 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup (meðferð kærumála, EES-reglur)
 34. 1233 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (heildarlög, EES-reglur)
 35. 1276 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (rýmkun heimilda o.fl.)
 36. 1288 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aðskilnaður peningamyndunar og útlánastarfsemi bankakerfisins
 37. 1289 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum)
 38. 1290 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingarbanka
 39. 1292 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bætt skattskil
 40. 1297 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (skattlagning á lágskattasvæðum og starfsmannaleigur, EES-reglur)
 41. 1302 breytingartillaga, gjaldeyrismál (rýmkun heimilda o.fl.)
 42. 1331 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (vaxtabætur vegna lánsveða)
 43. 1361 breytingartillaga, fjármálafyrirtæki (eigendur, eigið fé, útibú o.fl., EES-reglur)

140. þing, 2011–2012

 1. 157 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (varnarþing í riftunarmálum)
 2. 501 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 3. 512 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjársýsluskattur (heildarlög)
 4. 513 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjársýsluskattur (heildarlög)
 5. 514 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 6. 515 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 7. 571 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
 8. 574 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (listaverk o.fl.)
 9. 575 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (listaverk o.fl.)
 10. 590 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun (heildarlög)
 11. 591 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 12. 592 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 13. 593 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjársýsluskattur (heildarlög)
 14. 673 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 15. 716 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun samruna- og skiptingarreglna o.fl., EES-reglur)
 16. 717 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun samruna- og skiptingarreglna o.fl., EES-reglur)
 17. 936 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins
 18. 963 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga)
 19. 964 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (hertar reglur um fjármagnsflutninga)
 20. 965 breytingartillaga, gjaldeyrismál (hertar reglur um fjármagnsflutninga)
 21. 1015 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stefna um beina erlenda fjárfestingu
 22. 1051 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (breyting ýmissa ákvæða)
 23. 1061 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.)
 24. 1094 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (raunverulegur eigandi, viðurkennd persónuskilríki o.fl., EES-reglur)
 25. 1232 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (skuldaeftirgjafir)
 26. 1492 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (rýmkun heimilda o.fl.)
 27. 1493 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (sparisjóðir)
 28. 1495 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, innheimtulög (vörslusviptingar innheimtuaðila)
 29. 1572 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (undanþágur, endurgreiðslur o.fl.)
 30. 1607 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (innheimta iðgjalds)

139. þing, 2010–2011

 1. 436 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (aukning á dráttarréttindum nokkurra ríkja)
 2. 504 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (sérregla um félagsaðild)
 3. 513 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (heildarlög)
 4. 566 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 5. 567 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 6. 578 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (skattlagning samkvæmt útblæstri bifreiða)
 7. 579 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (skattlagning samkvæmt útblæstri bifreiða)
 8. 581 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur (rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.)
 9. 584 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, skattar og gjöld (breyting ýmissa laga)
 10. 596 breytingartillaga, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (skattlagning samkvæmt útblæstri bifreiða)
 11. 600 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, skattar og gjöld (breyting ýmissa laga)
 12. 629 breytingartillaga, skattar og gjöld (breyting ýmissa laga)
 13. 880 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, ríkisábyrgðir (ábyrgðargjald á grundvelli lánskjara, EES-reglur)
 14. 881 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, Landsvirkjun (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur)
 15. 911 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl. (kyrrsetning eigna)
 16. 1139 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (sjúkdómatryggingar)
 17. 1140 breytingartillaga, tekjuskattur (sjúkdómatryggingar)
 18. 1291 breytingartillaga, fjöleignarhús (leiðsöguhundar o.fl.)
 19. 1292 breytingartillaga, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara)
 20. 1583 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, verslun með áfengi og tóbak (heildarlög)
 21. 1584 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (breyting ýmissa laga vegna olíuleitar)
 22. 1584 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (heildarlög)
 23. 1586 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, fjárfestingarheimildir)
 24. 1588 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (heimild lífeyrissjóða til að eiga og reka íbúðarhúsnæði)
 25. 1595 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (breyting ýmissa laga vegna olíuleitar)
 26. 1596 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (heildarlög)
 27. 1612 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, gjaldeyrismál og tollalög (reglur um gjaldeyrishöft)
 28. 1625 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 29. 1626 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 30. 1627 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 31. 1696 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, gistináttaskattur (heildarlög)
 32. 1697 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, gistináttaskattur (heildarlög)
 33. 1763 frhnál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 34. 1891 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur o.fl. (rafræn útgáfa)
 35. 1911 breytingartillaga, gjaldeyrismál og tollalög (reglur um gjaldeyrishöft)
 36. 1933 breytingartillaga, virðisaukaskattur o.fl. (rafræn útgáfa)
 37. 1969 breytingartillaga, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, fjárfestingarheimildir)
 38. 1971 breytingartillaga, gjaldeyrismál og tollalög (reglur um gjaldeyrishöft)

138. þing, 2009–2010

 1. 433 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (heildarlög)
 2. 433 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
 3. 434 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
 4. 435 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (heildarlög)
 5. 466 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur o.fl. (landið eitt skattumdæmi o.fl.)
 6. 495 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, umhverfis- og auðlindaskattur (heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn)
 7. 525 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í skattamálum (breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
 8. 526 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í skattamálum (breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
 9. 528 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuöflun ríkisins (breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
 10. 529 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuöflun ríkisins (breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
 11. 548 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, kjararáð (framlenging launalækkunar alþingismanna og ráðherra)
 12. 772 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (leiðrétting)
 13. 782 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur (dreifing gjalddaga)
 14. 866 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur (bílaleigubílar)
 15. 868 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (kyrrsetning eigna)
 16. 870 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri (skuldbreyting)
 17. 1132 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (lífeyrisgreiðslur úr B-deild)
 18. 1133 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, stimpilgjald og aukatekjur ríkissjóðs (undanþága stimpilgjalds við endurfjármögnun bílalána)
 19. 1214 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, olíugjald og kílómetragjald (sala litaðrar olíu)
 20. 1262 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, gjaldeyrismál og tollalög (flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands)
 21. 1264 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (ívilnun vegna endurbóta og viðhalds íbúðarhúsnæðis)
 22. 1429 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda)

137. þing, 2009

 1. 63 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, olíugjald og kílómetragjald og gjald af áfengi og tóbaki o.fl. (hækkun gjalda)
 2. 145 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, endurskipulagning rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja (stofnun hlutafélags, heildarlög)
 3. 146 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, endurskipulagning rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja (stofnun hlutafélags, heildarlög)
 4. 174 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 5. 175 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 6. 189 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 7. 190 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 8. 235 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, kjararáð o.fl. (ákvörðunarvald um launakjör forstöðumanna)
 9. 236 frhnál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, endurskipulagning rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja (stofnun hlutafélags, heildarlög)
 10. 355 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, heimild ríkissjóðs Íslands til viðbótarlántöku á árinu 2009

136. þing, 2008–2009

 1. 378 nál. með brtt. umhverfisnefndar, dýravernd (hlutverk tilraunadýranefndar og gjaldtökuheimild)
 2. 558 nefndarálit umhverfisnefndar, uppbygging og rekstur fráveitna (heildarlög)
 3. 559 breytingartillaga umhverfisnefndar, uppbygging og rekstur fráveitna (heildarlög)
 4. 766 nál. með brtt. umhverfisnefndar, náttúruvernd (gjaldtökuheimild)
 5. 767 nefndarálit umhverfisnefndar, breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis)
 6. 805 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
 7. 864 nál. með brtt. umhverfisnefndar, náttúruverndaráætlun 2009--2013

135. þing, 2007–2008

 1. 462 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (frestun og fjárhæð gjalds)
 2. 651 nefndarálit umhverfisnefndar, varðveisla Hólavallagarðs
 3. 927 nál. með brtt. umhverfisnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat í dreifbýli)
 4. 1026 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (hækkun gjalds fyrir veiðikort)
 5. 1081 nefndarálit umhverfisnefndar, efni og efnablöndur (EES-reglur)
 6. 1082 breytingartillaga umhverfisnefndar, efni og efnablöndur (EES-reglur)
 7. 1137 nál. með brtt. umhverfisnefndar, Veðurstofa Íslands (heildarlög)
 8. 1155 nefndarálit umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur)
 9. 1156 breytingartillaga umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur)

133. þing, 2006–2007

 1. 528 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 2. 1150 nál. með frávt., leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (rannsóknir á kolvetnisauðlindum)

132. þing, 2005–2006

 1. 349 nefndarálit, fjáraukalög 2005
 2. 411 breytingartillaga, fjárlög 2006
 3. 481 nefndarálit, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.
 4. 484 breytingartillaga, fjárlög 2006
 5. 492 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2006

130. þing, 2003–2004

 1. 561 breytingartillaga, fjárlög 2004

Meðflutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 406 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.)
 2. 407 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.)
 3. 410 breytingartillaga, náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.)
 4. 431 breytingartillaga, náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.)
 5. 629 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu á vöru og þjónustu)
 6. 872 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, siðareglur fyrir alþingismenn
 7. 873 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, siðareglur fyrir alþingismenn
 8. 1168 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu á vöru og þjónustu)
 9. 1282 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (heildarlög)
 10. 1335 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (heildarlög)

144. þing, 2014–2015

 1. 775 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, endurupptaka vegna látinna dómþola í máli Hæstaréttar nr. 214/1978
 2. 1294 nefndarálit minnihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, Stjórnarráð Íslands (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
 3. 1545 nefndarálit minnihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, Stjórnarráð Íslands (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)

143. þing, 2013–2014

 1. 696 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, skrásetning kjörsóknar eftir fæðingarári í kosningum á Íslandi frá vori 2014

142. þing, 2013

 1. 37 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi
 2. 50 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi
 3. 51 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi
 4. 64 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, stjórnarskipunarlög (tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá)
 5. 76 nefndarálit, þingsköp Alþingis (samkomudagur Alþingis haustið 2013)

141. þing, 2012–2013

 1. 462 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum (greiðslukerfi og verðbréfauppgjörskerfi, EES-reglur)
 2. 666 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
 3. 667 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 4. 679 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding viðbótarbókunar við samning á sviði refsiréttar um spillingu
 5. 701 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 101/2012 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn (vernd mikilvægra grunnvirkja)
 6. 702 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 55/2012 um breytingu á XII. viðauka við EES-samninginn (greiðsludráttur í viðskiptum)
 7. 705 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 167/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (útboðslýsing verðbréfa)
 8. 706 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 168/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (lykilupplýsingar fyrir fjárfesta)
 9. 751 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (hlutverk þróunarsamvinnunefndar)
 10. 795 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (ótímabundin fjármögnun)
 11. 1157 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um almannatryggingar
 12. 1158 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 210/2012 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (textílvörur)
 13. 1185 breytingartillaga utanríkismálanefndar, áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013--2016
 14. 1198 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 229/2012 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (kostnaður vegna lánasamninga)

140. þing, 2011–2012

 1. 1062 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.)
 2. 1239 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2012
 3. 1243 nefndarálit, samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
 4. 1270 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 67/2011 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn (kröfur um visthönnun)
 5. 1271 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Svartfjallalands og landbúnaðarsamningur Íslands og Svartfjallalands
 6. 1275 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa o.fl.
 7. 1279 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 19/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (eiginfjárkröfur og starfsmannastefna fjármálafyrirtækja)
 8. 1280 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Hong Kong, Kína, samningur sömu aðila um vinnumál o.fl.
 9. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 120/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 10. 1360 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 20/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (lánshæfismatsfyrirtæki)
 11. 1361 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (losun gróðurhúsalofttegunda)
 12. 1362 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2012 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (opinber eftirlits- og viðurlagakerfi fyrir endurskoðendur)
 13. 1363 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 78/2011 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (vátrygginga- og endurtryggingafyrirtæki)

139. þing, 2010–2011

 1. 496 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópska efnahagssvæðið (greiðslur í Þróunarsjóð EFTA)
 2. 962 nefndarálit utanríkismálanefndar, gerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga
 3. 973 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 17/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 4. 975 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 16/2009 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 5. 982 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 80/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (reikningsskilastaðlar)
 6. 983 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 114/2008 um breyt. á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (rafræn greiðslumiðlun)
 7. 984 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2010 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (tryggingar skipaeigenda gegn sjóréttarkröfum)
 8. 985 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 87/2009 og nr. 126/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginn (verndun grunnvatns)
 9. 986 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 10/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (reikningsskilastaðlar)
 10. 987 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 37/2010 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (upplýsingar við samruna og skiptingu hlutafélaga)
 11. 988 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 55/2010 og nr. 124/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginn (grunngerð fyrir landupplýsingar)
 12. 989 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 13. 990 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (heildarlög)
 14. 1282 nefndarálit utanríkismálanefndar, rannsóknarnefnd um aðdraganda ákvörðunar um stuðning Íslands við innrásina í Írak árið 2003
 15. 1283 breytingartillaga utanríkismálanefndar, rannsóknarnefnd um aðdraganda ákvörðunar um stuðning Íslands við innrásina í Írak árið 2003
 16. 1343 framhaldsnefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (innlausn veiðiréttar og breytt skipan matsnefndar)
 17. 1390 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa
 18. 1391 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Perús og landbúnaðarsamningur Íslands og Perús
 19. 1392 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Serbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Serbíu
 20. 1393 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Úkraínu og landbúnaðarsamningur Íslands og Úkraínu
 21. 1394 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Albaníu og landbúnaðarsamningur Íslands og Albaníu
 22. 1485 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fullgilding Árósasamnings um aðgang að upplýsingum o.fl.
 23. 1488 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2011
 24. 1489 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samnings milli Íslands og Noregs um kolvetnisauðlindir á markalínum
 25. 1490 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 86/2009 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 26. 1491 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2011
 27. 1492 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 102/2010 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (almenn þjónusta)
 28. 1494 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 56/2008 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfisvernd)
 29. 1495 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 149/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 30. 1496 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 35/2010 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 31. 1524 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorrænt samstarf til að bæta aðstæður einstæðra foreldra á Vestur-Norðurlöndum
 32. 1525 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 85/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 33. 1526 nefndarálit utanríkismálanefndar, efling samgangna milli Vestur-Norðurlanda
 34. 1527 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Singapúr-samnings um vörumerkjarétt
 35. 1528 nefndarálit utanríkismálanefndar, athugun á fyrirkomulagi fraktflutninga við austurströnd Grænlands
 36. 1531 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, Hagþjónusta landbúnaðarins o.fl. (afnám stofnunarinnar)
 37. 1532 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samvinna milli vestnorrænu ríkjanna um stjórn veiða úr sameiginlegum fiskstofnum
 38. 1533 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding á samningi um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum
 39. 1534 breytingartillaga utanríkismálanefndar, fullgilding á samningi um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum
 40. 1535 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna milli ríkissjónvarpsstöðva vestnorrænu ríkjanna
 41. 1538 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, stofnun björgunarskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi
 42. 1553 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (framlengdur frestur vegna öskufalls og díoxínmengunar)
 43. 1597 nefndarálit, skeldýrarækt (heildarlög)
 44. 1598 breytingartillaga, skeldýrarækt (heildarlög)
 45. 1671 nefndarálit utanríkismálanefndar, áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2011--2014
 46. 1678 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar um breyt. á XIII. viðauka við EES-samninginn, reglugerð nr. 216/2008 (flutningastarfsemi)
 47. 1698 breytingartillaga utanríkismálanefndar, áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2011--2014
 48. 1761 framhaldsnefndarálit, stjórn fiskveiða (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
 49. 1762 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
 50. 1778 frhnál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, skeldýrarækt (heildarlög)
 51. 1797 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
 52. 1879 nál. með brtt., skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (afnám greiðslumiðlunar, innheimta félagsgjalda)

138. þing, 2009–2010

 1. 475 frhnál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
 2. 488 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
 3. 770 framhaldsnefndarálit meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
 4. 771 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
 5. 797 nefndarálit utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 6. 798 breytingartillaga utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 7. 862 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2009 um breytingu á X. og XI. viðauka við EES-samning (þjónustuviðskipti)
 8. 863 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (aukning eignarhlutdeildar í fjármálageiranum)
 9. 994 framhaldsnefndarálit utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 10. 995 breytingartillaga utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 11. 1080 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 127/2007 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 12. 1081 nefndarálit utanríkismálanefndar, eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu (heildarlög)
 13. 1082 breytingartillaga utanríkismálanefndar, eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu (heildarlög)
 14. 1092 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2010
 15. 1094 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2010
 16. 1113 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding mansalsbókunar við Palermó-samninginn
 17. 1196 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 141/2007 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (rafhlöður og rafgeymar)
 18. 1346 nefndarálit meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (byggðakvóti)
 19. 1347 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (byggðakvóti)
 20. 1445 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, aðild að samningi Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu

137. þing, 2009

 1. 107 nefndarálit meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 2. 108 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 3. 110 nefndarálit meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (samningsbundnar greiðslur til bænda)
 4. 127 frhnál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 5. 249 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, aðildarumsókn að Evrópusambandinu
 6. 250 nál. með rökst. meirihluta utanríkismálanefndar, undirbúningur mögulegrar umsóknar um aðild að Evrópusambandinu

136. þing, 2008–2009

 1. 276 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (útflutningur óunnins afla)
 2. 309 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (nýr staðall um atvinnugreinaflokkun)
 3. 314 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára)
 4. 609 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um áframeldi og krókaaflahlutdeild)
 5. 694 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald
 6. 775 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkulög (frestun gildistöku ákvæða um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
 7. 779 nefndarálit iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
 8. 780 breytingartillaga iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
 9. 783 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, visthönnun vöru sem notar orku (heildarlög, EES-reglur)
 10. 818 nefndarálit iðnaðarnefndar, endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (hærra endurgreiðsluhlutfall)
 11. 841 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (frístundaveiðar)

135. þing, 2007–2008

 1. 300 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, Lánasýsla ríkisins (afnám stofnunarinnar og flutningur verkefna til Seðlabanka Íslands)
 2. 454 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (veiðigjald fyrir þorsk og rækju)
 3. 480 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (ákvörðunarvald til yfirdýralæknis)
 4. 739 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, matvæli (EES-reglur, rekjanleiki umbúða)
 5. 958 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls

133. þing, 2006–2007

 1. 380 nefndarálit, fjáraukalög 2006
 2. 529 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 3. 530 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 4. 537 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili og skipulags- og byggingarlög (óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð)
 5. 538 breytingartillaga félagsmálanefndar, lögheimili og skipulags- og byggingarlög (óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð)
 6. 584 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, ættleiðingarstyrkir (heildarlög)
 7. 585 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, ættleiðingarstyrkir (heildarlög)
 8. 590 nefndarálit félagsmálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna)
 9. 602 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf. (tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
 10. 603 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf. (tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
 11. 1119 nefndarálit iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 12. 1120 breytingartillaga iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 13. 1219 breytingartillaga minnihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
 14. 1227 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)

132. þing, 2005–2006

 1. 404 nefndarálit, fjárlög 2006
 2. 406 breytingartillaga, fjárlög 2006
 3. 408 breytingartillaga, fjárlög 2006
 4. 410 breytingartillaga, fjárlög 2006
 5. 443 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2005
 6. 482 breytingartillaga, fjárlög 2006
 7. 483 breytingartillaga, fjárlög 2006
 8. 488 breytingartillaga, fjárlög 2006
 9. 524 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, einkaleyfi (nauðungarleyfi)
 10. 536 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
 11. 537 breytingartillaga minnihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
 12. 697 breytingartillaga iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
 13. 864 nál. með rökst. minnihluta iðnaðarnefndar, vatnalög (heildarlög)
 14. 912 nefndarálit iðnaðarnefndar, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins
 15. 913 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins
 16. 914 breytingartillaga, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins
 17. 1227 nefndarálit iðnaðarnefndar, löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (grafískir hönnuðir)
 18. 1262 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkir til hitaveitna)
 19. 1403 nál. með rökst. minnihluta iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)

131. þing, 2004–2005

 1. 380 nefndarálit, fjáraukalög 2004
 2. 438 nefndarálit, fjárlög 2005
 3. 445 breytingartillaga, fjárlög 2005
 4. 446 breytingartillaga, fjárlög 2005
 5. 447 breytingartillaga, fjárlög 2005
 6. 448 breytingartillaga, fjárlög 2005
 7. 495 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2004
 8. 521 breytingartillaga, fjárlög 2005
 9. 523 breytingartillaga, fjárlög 2005
 10. 524 breytingartillaga, fjárlög 2005
 11. 527 breytingartillaga, fjárlög 2005
 12. 528 breytingartillaga, fjárlög 2005
 13. 530 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2005
 14. 595 nefndarálit félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga (heildarlög)
 15. 596 breytingartillaga félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga (heildarlög)
 16. 597 nefndarálit félagsmálanefndar, starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (ágreiningsmál, samráðsnefndir)
 17. 898 nefndarálit félagsmálanefndar, sala kristfjárjarðarinnar Utanverðuness
 18. 899 breytingartillaga félagsmálanefndar, sala kristfjárjarðarinnar Utanverðuness
 19. 1011 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (kjördagur, sameining sveitarfélaga)
 20. 1227 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.)
 21. 1249 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (ársreikningar o.fl.)
 22. 1250 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur, reikningsskilastaðlar)
 23. 1251 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur, reikningsskilastaðlar)
 24. 1286 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (heildarlög)
 25. 1327 nefndarálit, samkeppnislög (heildarlög, EES-reglur)
 26. 1328 nefndarálit, eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins
 27. 1329 nefndarálit, Neytendastofa og talsmaður neytenda
 28. 1347 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2002
 29. 1348 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2003
 30. 1434 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald (lækkun olíugjalds)

130. þing, 2003–2004

 1. 372 nefndarálit, fjáraukalög 2003
 2. 426 nefndarálit, fjárlög 2004
 3. 427 breytingartillaga, fjárlög 2004
 4. 512 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2003
 5. 560 breytingartillaga, fjárlög 2004
 6. 566 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2004
 7. 639 nál. með brtt. félagsmálanefndar, tímabundin ráðning starfsmanna (EES-reglur)
 8. 640 nál. með brtt. félagsmálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (tímabundin vinnslustöðvun o.fl.)
 9. 907 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, starfsmenn í hlutastörfum (EES-reglur)
 10. 1264 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heildarlög)
 11. 1279 breytingartillaga, vatnsveitur sveitarfélaga (heildarlög)
 12. 1288 nefndarálit félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að Evrópufélögum (EES-reglur)
 13. 1289 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að Evrópufélögum (EES-reglur)
 14. 1458 nefndarálit félagsmálanefndar, frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES (frestun á gildistöku reglugerðar)
 15. 1474 nefndarálit félagsmálanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga (ÍLS-veðbréf)
 16. 1475 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (hækkun bóta)
 17. 1476 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar (hækkun bóta)
 18. 1518 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald (hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
 19. 1531 breytingartillaga, fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald (hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
 20. 1533 breytingartillaga, húsnæðismál (íbúðabréf)
 21. 1548 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál (íbúðabréf)
 22. 1571 nefndarálit, lokafjárlög 2000
 23. 1580 nefndarálit, lokafjárlög 2001
 24. 1614 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
 25. 1615 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
 26. 1670 nefndarálit félagsmálanefndar, áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára
 27. 1671 breytingartillaga félagsmálanefndar, áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára