Katrín Júlíusdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 1507 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, kjaramál Félags íslenskra flugumferðarstjóra
 2. 1683 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018
 3. 1684 breytingartillaga minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018
 4. 1756 breytingartillaga, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

144. þing, 2014–2015

 1. 766 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.)
 2. 1404 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, uppbygging innviða fyrir ferðamenn til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum (heildarlög)
 3. 1556 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018
 4. 1557 breytingartillaga minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

143. þing, 2013–2014

 1. 370 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur)
 2. 1151 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, frestun verkfallsaðgerða Félags íslenskra atvinnuflugmanna gegn Icelandair ehf.
 3. 1293 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, frestun verkfallsaðgerða Flugvirkjafélags Íslands gegn Icelandair

142. þing, 2013

 1. 51 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi
 2. 59 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (innheimta veiðigjalda, sérstakt veiðigjald o.fl.)
 3. 60 breytingartillaga minnihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (innheimta veiðigjalda, sérstakt veiðigjald o.fl.)

141. þing, 2012–2013

 1. 750 breytingartillaga, fjárlög 2013

136. þing, 2008–2009

 1. 354 nefndarálit iðnaðarnefndar, niðurfelling laga um kísilgúrverksmiðju við Mývatn og ráðstöfun eigna Kísilgúrsjóðs
 2. 386 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, kolvetnisstarfsemi (breyting ýmissa laga)
 3. 387 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, kolvetnisstarfsemi (breyting ýmissa laga)
 4. 694 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald
 5. 775 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkulög (frestun gildistöku ákvæða um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
 6. 779 nefndarálit iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
 7. 780 breytingartillaga iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
 8. 783 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, visthönnun vöru sem notar orku (heildarlög, EES-reglur)
 9. 818 nefndarálit iðnaðarnefndar, endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (hærra endurgreiðsluhlutfall)
 10. 830 breytingartillaga, visthönnun vöru sem notar orku (heildarlög, EES-reglur)
 11. 861 framhaldsnefndarálit iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
 12. 884 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, heimild til samninga um álver í Helguvík (heildarlög)
 13. 899 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, samfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmda á Reykjanesi

135. þing, 2007–2008

 1. 135 breytingartillaga, vatnalög (frestun gildistöku laganna)
 2. 733 nefndarálit iðnaðarnefndar, upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur)
 3. 734 breytingartillaga iðnaðarnefndar, upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur)
 4. 1062 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði (opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
 5. 1063 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði (opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
 6. 1117 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu o.fl. (leyfisveitingarvald til Orkustofnunar)
 7. 1118 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, raforkulög (neyðarsamstarf og fjárhæð eftirlitsgjalds)
 8. 1203 framhaldsnefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði (opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)

134. þing, 2007

 1. 34 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

133. þing, 2006–2007

 1. 380 nefndarálit, fjáraukalög 2006
 2. 483 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2006
 3. 1204 breytingartillaga, vátryggingarsamningar (upplýsingaöflun vátryggingafélaga)
 4. 1208 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (upplýsingaöflun vátryggingafélaga)

132. þing, 2005–2006

 1. 1403 nál. með rökst. minnihluta iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)

Meðflutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 627 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, skipulagslög (grenndarkynning)
 2. 628 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, þriðja kynslóð farsíma (brottfall laganna)
 3. 668 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, gatnagerðargjald (framlenging gjaldtökuheimildar)
 4. 816 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, siglingalög o.fl. (réttindi farþega skipa, gerðarviðurkenning, skilgreiningar o.fl., EES-reglur)
 5. 973 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, uppbygging og rekstur fráveitna (gjaldtökuheimildir, réttindi og skyldur fráveitna)
 6. 973 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (skilgreining og álagning vatnsgjalds)
 7. 994 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, landsskipulagsstefna 2015--2026
 8. 997 nefndarálit, uppbygging innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum (heildarlög)
 9. 1341 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, brunavarnir (brunaöryggi vöru, EES-reglur)
 10. 1342 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (markaðseftirlit o.fl., EES-reglur)
 11. 1379 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, ný skógræktarstofnun (sameining stofnana)
 12. 1421 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, notkun gúmmíkurls úr dekkjum á leik- og íþróttavöllum
 13. 1450 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, stofnun loftslagsráðs
 14. 1474 nál. með frávt. umhverfis- og samgöngunefndar, uppbygging áningarstaða Vegagerðarinnar við þjóðvegi
 15. 1475 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, aðgerðaáætlun gegn súrnun sjávar á norðurslóðum
 16. 1544 breytingartillaga, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 17. 1553 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, timbur og timburvara (EES-reglur)
 18. 1606 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, Vatnajökulsþjóðgarður (stjórnfyrirkomulag, verndaráætlun, leyfisveitingar)
 19. 1607 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, Vatnajökulsþjóðgarður (stjórnfyrirkomulag, verndaráætlun, leyfisveitingar)

144. þing, 2014–2015

 1. 465 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur)
 2. 466 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur)
 3. 597 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, vegalög (gjaldtaka af umferð o.fl., EES-reglur)
 4. 635 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög (EES-reglur)
 5. 651 nál. með brtt. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, mat á umhverfisáhrifum (fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur)
 6. 718 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.)
 7. 1125 nál. með brtt. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki, Kyoto-bókunin)
 8. 1312 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, siglingalög (bótaábyrgð farsala o.fl., EES-reglur)
 9. 1367 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, efnalög (EES-reglur og eftirlit o.fl.)
 10. 1368 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, Samgöngustofa og loftferðir (gjaldskrárheimildir og EES-reglur)
 11. 1560 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, athugun á hagkvæmni lestarsamgangna
 12. 1562 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, plastpokanotkun

143. þing, 2013–2014

 1. 195 nál. með brtt. velferðarnefndar, geislavarnir (heildarendurskoðun, EES-reglur)
 2. 252 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, sjúkraskrár (aðgangsheimildir)
 3. 314 nefndarálit velferðarnefndar, málefni aldraðra (stjórn Framkvæmdasjóðs)
 4. 322 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, barnaverndarlög (rekstur heimila fyrir börn)
 5. 330 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, leikskóli að loknu fæðingarorlofi
 6. 331 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, flutningur verkefna frá innanríkisráðuneytinu til sýslumannsembætta
 7. 333 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (kynvitund)
 8. 336 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, skaðsemisábyrgð (ábyrgð dreifingaraðila, EES-reglur)
 9. 381 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki o.fl., EES-reglur)
 10. 382 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (fjárhæð losunargjalds)
 11. 410 nál. með brtt. velferðarnefndar, mótun geðheilbrigðisstefnu og aðgerðaáætlunar
 12. 624 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (frestun gildistöku)
 13. 695 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, myglusveppur og tjón af völdum hans
 14. 719 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, landsnet ferðaleiða
 15. 1056 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, siglingavernd o.fl. (hert öryggismál í flugi og á hafnarsvæðum)
 16. 1093 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, losun og móttaka úrgangs frá skipum (EES-reglur)
 17. 1143 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, skipulagslög (bótaákvæði o.fl.)
 18. 1144 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur)

142. þing, 2013

 1. 37 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi
 2. 50 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi
 3. 71 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (frítekjumörk, tekjutengingar)
 4. 72 breytingartillaga minnihluta velferðarnefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (frítekjumörk, tekjutengingar)

136. þing, 2008–2009

 1. 448 breytingartillaga, fjárlög 2009
 2. 473 breytingartillaga menntamálanefndar, fjáraukalög 2008
 3. 558 nefndarálit umhverfisnefndar, uppbygging og rekstur fráveitna (heildarlög)
 4. 559 breytingartillaga umhverfisnefndar, uppbygging og rekstur fráveitna (heildarlög)
 5. 594 nál. með brtt. menntamálanefndar, íslensk málstefna
 6. 766 nál. með brtt. umhverfisnefndar, náttúruvernd (gjaldtökuheimild)
 7. 767 nefndarálit umhverfisnefndar, breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis)
 8. 795 nál. með brtt., listamannalaun (heildarlög)
 9. 798 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (hærri vaxtabætur 2009)
 10. 864 nál. með brtt. umhverfisnefndar, náttúruverndaráætlun 2009--2013

135. þing, 2007–2008

 1. 134 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, vatnalög (frestun gildistöku laganna)
 2. 460 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (afmörkun á heimild til upplýsingaöflunar)
 3. 462 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (frestun og fjárhæð gjalds)
 4. 651 nefndarálit umhverfisnefndar, varðveisla Hólavallagarðs
 5. 988 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.)
 6. 1007 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (heildarlög)
 7. 1008 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskólar (heildarlög)
 8. 1009 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (heildarlög)
 9. 1010 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (heildarlög)
 10. 1011 nefndarálit menntamálanefndar, leikskólar (heildarlög)
 11. 1012 breytingartillaga menntamálanefndar, leikskólar (heildarlög)
 12. 1013 nefndarálit menntamálanefndar, menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (kröfur til kennaramenntunar o.fl.)
 13. 1014 breytingartillaga menntamálanefndar, menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (kröfur til kennaramenntunar o.fl.)
 14. 1026 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (hækkun gjalds fyrir veiðikort)
 15. 1039 nál. með brtt. menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (búsetuskilyrði, EES-ríkisborgarar)
 16. 1081 nefndarálit umhverfisnefndar, efni og efnablöndur (EES-reglur)
 17. 1082 breytingartillaga umhverfisnefndar, efni og efnablöndur (EES-reglur)
 18. 1088 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, opinberir háskólar (heildarlög)
 19. 1089 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, opinberir háskólar (heildarlög)
 20. 1137 nál. með brtt. umhverfisnefndar, Veðurstofa Íslands (heildarlög)
 21. 1155 nefndarálit umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur)
 22. 1156 breytingartillaga umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur)
 23. 1340 nál. með brtt. menntamálanefndar, Þjóðskjalasafn Íslands (rafræn gagna- og skjalasöfn o.fl.)

133. þing, 2006–2007

 1. 435 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 2. 436 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 3. 445 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 4. 528 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 5. 529 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 6. 530 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 7. 586 nefndarálit iðnaðarnefndar, breyting á lögum á orkusviði (eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
 8. 587 breytingartillaga iðnaðarnefndar, breyting á lögum á orkusviði (eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
 9. 602 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf. (tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
 10. 603 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf. (tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
 11. 879 nefndarálit iðnaðarnefndar, Orkustofnun (tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.)
 12. 880 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Orkustofnun (tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.)
 13. 1119 nefndarálit iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 14. 1120 breytingartillaga iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 15. 1150 nál. með frávt., leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (rannsóknir á kolvetnisauðlindum)
 16. 1207 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (ríkisstarfsmenn hjá alþjóðlegum stofnunum)
 17. 1219 breytingartillaga minnihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
 18. 1227 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)

132. þing, 2005–2006

 1. 349 nefndarálit, fjáraukalög 2005
 2. 404 nefndarálit, fjárlög 2006
 3. 406 breytingartillaga, fjárlög 2006
 4. 408 breytingartillaga, fjárlög 2006
 5. 410 breytingartillaga, fjárlög 2006
 6. 411 breytingartillaga, fjárlög 2006
 7. 443 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2005
 8. 482 breytingartillaga, fjárlög 2006
 9. 483 breytingartillaga, fjárlög 2006
 10. 484 breytingartillaga, fjárlög 2006
 11. 488 breytingartillaga, fjárlög 2006
 12. 492 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2006
 13. 524 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, einkaleyfi (nauðungarleyfi)
 14. 536 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
 15. 537 breytingartillaga minnihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
 16. 697 breytingartillaga iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
 17. 912 nefndarálit iðnaðarnefndar, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins
 18. 913 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins
 19. 914 breytingartillaga, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins
 20. 1227 nefndarálit iðnaðarnefndar, löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (grafískir hönnuðir)
 21. 1241 nefndarálit, lokafjárlög 2004
 22. 1262 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkir til hitaveitna)
 23. 1463 nefndarálit iðnaðarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009
 24. 1464 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

131. þing, 2004–2005

 1. 527 breytingartillaga, fjárlög 2005
 2. 794 nefndarálit, afnám laga um Tækniháskóla Íslands
 3. 795 breytingartillaga, afnám laga um Tækniháskóla Íslands
 4. 898 nefndarálit félagsmálanefndar, sala kristfjárjarðarinnar Utanverðuness
 5. 899 breytingartillaga félagsmálanefndar, sala kristfjárjarðarinnar Utanverðuness
 6. 1440 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið sf. (heildarlög)
 7. 1450 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands (niðurfelling greiðsluþátttöku Ríkisútvarpsins)
 8. 1451 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands (niðurfelling greiðsluþátttöku Ríkisútvarpsins)

130. þing, 2003–2004

 1. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fullgilding spillingarsamnings)
 2. 409 nefndarálit allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu (13. samningsviðauki)
 3. 410 nefndarálit allsherjarnefndar, talnagetraunir (framlenging rekstrarleyfis)
 4. 411 nefndarálit allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands (endurnýjað einkaleyfi)
 5. 528 nefndarálit allsherjarnefndar, sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf. (meðferð hlutafjár)
 6. 563 breytingartillaga, fjárlög 2004
 7. 577 breytingartillaga, Happdrætti Háskóla Íslands (endurnýjað einkaleyfi)
 8. 1521 nál. með frávt. menntamálanefndar, réttarstaða íslenskrar tungu
 9. 1533 breytingartillaga, húsnæðismál (íbúðabréf)
 10. 1548 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál (íbúðabréf)
 11. 1607 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarsjóður
 12. 1614 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
 13. 1615 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
 14. 1670 nefndarálit félagsmálanefndar, áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára
 15. 1671 breytingartillaga félagsmálanefndar, áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára
 16. 1710 breytingartillaga, tónlistarsjóður