Atli Gíslason: þingskjöl

1. flutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. 553 breytingartillaga, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 2. 690 breytingartillaga, fjárlög 2013
 3. 812 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (skráningarkerfi losunarheimilda, EES-reglur)

140. þing, 2011–2012

 1. 479 breytingartillaga, fjárlög 2012
 2. 480 breytingartillaga, fjárlög 2012
 3. 1473 breytingartillaga, veiðigjöld (heildarlög)
 4. 1519 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014
 5. 1519 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, samgönguáætlun 2011--2022
 6. 1520 breytingartillaga minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014
 7. 1521 breytingartillaga minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, samgönguáætlun 2011--2022
 8. 1608 breytingartillaga, veiðigjöld (heildarlög)

139. þing, 2010–2011

 1. 494 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, rannsókn á Íbúðalánasjóði
 2. 586 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (skil á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum)
 3. 763 breytingartillaga, umgengni um nytjastofna sjávar (skil á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum)
 4. 764 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, dómstólar (fjölgun dómara)
 5. 903 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (innlausn veiðiréttar og breytt skipan matsnefndar)
 6. 929 nál. með brtt. allsherjarnefndar, mannanöfn (afgreiðsla hjá Þjóðskrá)
 7. 990 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (heildarlög)
 8. 1973 breytingartillaga, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (afnám greiðslumiðlunar, innheimta félagsgjalda)

138. þing, 2009–2010

 1. 353 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
 2. 354 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
 3. 355 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (djúpfryst svínasæði)
 4. 357 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (atkvæðisréttur eigenda eyðijarða í veiðifélögum)
 5. 770 framhaldsnefndarálit meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
 6. 771 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
 7. 831 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 8. 1024 nefndarálit meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, veiðieftirlitsgjald (strandveiðigjald)
 9. 1025 frhnál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 10. 1333 nál. með frávt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (tilfærsla aflaheimilda)
 11. 1346 nefndarálit meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (byggðakvóti)
 12. 1347 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (byggðakvóti)
 13. 1417 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (viðurlög, heimavinnsla og aðilaskipti að greiðslumarki í mjólkurframleiðslu)
 14. 1519 nefndarálit meirihluta þingmannanefnd til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingisar, málshöfðun gegn ráðherrum
 15. 1519 nefndarálit meirihluta þingmannanefnd til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingisar, málshöfðun gegn ráðherrum
 16. 1521 breytingartillaga, málshöfðun gegn ráðherrum

137. þing, 2009

 1. 327 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, náttúruverndaráætlun 2009--2013

136. þing, 2008–2009

 1. 151 nefndarálit minnihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (leyfisbundin starfsemi þrotabús)
 2. 152 breytingartillaga minnihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (leyfisbundin starfsemi þrotabús)
 3. 177 framhaldsnefndarálit minnihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (leyfisbundin starfsemi þrotabús)
 4. 319 frhnál. með brtt., umgengni um nytjastofna sjávar (útflutningur óunnins afla)
 5. 430 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara (réttindaávinnsla o.fl.)
 6. 609 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um áframeldi og krókaaflahlutdeild)
 7. 841 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (frístundaveiðar)

135. þing, 2007–2008

 1. 173 nefndarálit minnihluta viðskiptanefndar, notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 363 breytingartillaga, fjárlög 2008
 3. 381 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands (breyting ýmissa laga)
 4. 489 nál. með brtt., stjórn fiskveiða (veiðigjald fyrir þorsk og rækju)
 5. 523 nál. með brtt. minnihluta viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (afmörkun á heimild til upplýsingaöflunar)
 6. 524 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis (starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
 7. 525 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis (starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
 8. 713 nefndarálit, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (aðstoðarmenn alþingismanna)
 9. 989 framhaldsnefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, samræmd neyðarsvörun (heildarlög)
 10. 997 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, almannavarnir (heildarlög)
 11. 998 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, almannavarnir (heildarlög)
 12. 1047 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.)
 13. 1080 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.)
 14. 1179 breytingartillaga, staðfest samvist (heimild presta til að staðfesta samvist)
 15. 1183 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, útlendingar (flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)
 16. 1184 breytingartillaga, útlendingar (flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)
 17. 1210 breytingartillaga, meðferð sakamála (heildarlög)

134. þing, 2007

 1. 14 nál. með rökst., þingsköp Alþingis (skipan fastanefnda)
 2. 26 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (sameining ráðuneyta, tilfærsla verkefna)

132. þing, 2005–2006

 1. 1220 breytingartillaga, öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum
 2. 1250 breytingartillaga, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun olíugjalds)
 3. 1252 breytingartillaga, tekjuskattur (gengishagnaður)

130. þing, 2003–2004

 1. 1203 breytingartillaga, útlendingar (aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)

Meðflutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. 186 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, aðgerðir til að efla og auðvelda póstverslun
 2. 526 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 3. 737 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, gatnagerðargjald (framlenging gjaldtökuheimildar)
 4. 739 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun (gildistími og framkvæmd styrkveitinga)
 5. 740 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (hlutverk Jöfnunarsjóðs)
 6. 1113 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (heildarlög)
 7. 1114 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (heildarlög)
 8. 1191 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar)

140. þing, 2011–2012

 1. 476 breytingartillaga, fjárlög 2012
 2. 477 breytingartillaga, fjárlög 2012
 3. 478 breytingartillaga, fjárlög 2012
 4. 509 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fólksflutningar og farmflutningar á landi (einkaleyfi)
 5. 520 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 6. 579 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 7. 607 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fólksflutningar og farmflutningar á landi (einkaleyfi)
 8. 751 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat vegna eldgosa)
 9. 918 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, skipulagslög (skilvirkari afgreiðsla aðalskipulags)
 10. 920 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála (heildarlög)
 11. 920 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála (heildarlög)
 12. 922 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála (heildarlög)
 13. 934 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, upplýsingaréttur um umhverfismál (frumkvæðisskylda stjórnvalda)
 14. 1008 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (akstur utan vega o.fl.)
 15. 1110 breytingartillaga, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga
 16. 1236 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, aðgerðir til að efla og auðvelda póstverslun
 17. 1267 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftferðir (flugvernd, neytendavernd, loftferðasamningar, EES-reglur o.fl.)
 18. 1309 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjarskipti og Póst- og fjarskiptastofnun (gjaldtaka)
 19. 1310 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjarskipti og Póst- og fjarskiptastofnun (gjaldtaka)
 20. 1421 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (hesthús)
 21. 1426 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (mengunarvarnaráð hafna og bráðamengun)
 22. 1478 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, aðgengi að hverasvæðinu við Geysi
 23. 1538 breytingartillaga, fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014
 24. 1539 breytingartillaga, samgönguáætlun 2011--2022
 25. 1632 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (akstur utan vega o.fl.)
 26. 1633 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (akstur utan vega o.fl.)

139. þing, 2010–2011

 1. 427 nál. með brtt. viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (tilboðsskylda)
 2. 428 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, samkeppnislög (aukið aðhald og eftirlit)
 3. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (samningur Sameinuðu þjóðanna um spillingu)
 4. 454 nefndarálit allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (breyting ýmissa laga vegna sameiningar ráðuneyta)
 5. 469 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti (fyrningarfrestur)
 6. 470 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti (fyrningarfrestur)
 7. 505 nál. með brtt. viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
 8. 511 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, dómstólar (fjölgun dómara)
 9. 512 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, dómstólar (fjölgun dómara)
 10. 538 nefndarálit allsherjarnefndar, Lúganósamningurinn um dómsvald og um fullnustu dóma í einkamálum (gagnkvæm viðurkenning og fullnusta dóma)
 11. 832 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (afnám launagreiðslna lögreglunema í grunnnámi)
 12. 894 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknarnefndir (heildarlög)
 13. 895 breytingartillaga allsherjarnefndar, rannsóknarnefndir (heildarlög)
 14. 931 nefndarálit viðskiptanefndar, einkaleyfi (reglugerðarheimild)
 15. 1028 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipun stjórnlagaráðs
 16. 1029 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, skipun stjórnlagaráðs
 17. 1097 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (heildarlög, EES-reglur)
 18. 1098 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (heildarlög, EES-reglur)
 19. 1131 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur o.fl. (stjórnarformaður, kynjahlutfall í stjórn)
 20. 1171 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara)
 21. 1265 nál. með frávt. minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, sala sjávarafla o.fl. (bætt samkeppnisstaða innlendra fiskvinnslustöðva)
 22. 1343 framhaldsnefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (innlausn veiðiréttar og breytt skipan matsnefndar)
 23. 1531 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, Hagþjónusta landbúnaðarins o.fl. (afnám stofnunarinnar)
 24. 1897 nefndarálit, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (afnám greiðslumiðlunar, innheimta félagsgjalda)

138. þing, 2009–2010

 1. 159 nál. með brtt. allsherjarnefndar, nauðungarsala (frestun uppboðs)
 2. 630 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010
 3. 631 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010
 4. 811 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, skipan ferðamála (einfaldari málsmeðferð og EES-reglur)
 5. 1154 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, skipan ferðamála (gæðamál, tryggingarfjárhæðir)
 6. 1279 nefndarálit iðnaðarnefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 7. 1295 breytingartillaga iðnaðarnefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 8. 1299 nefndarálit iðnaðarnefndar, vatnalög og varnir gegn landbroti (afnám laganna)
 9. 1497 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013

137. þing, 2009

 1. 218 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir, EES-reglur)
 2. 219 breytingartillaga umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir, EES-reglur)
 3. 220 nefndarálit umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (flutningur úrgangs milli landa, EES-reglur)
 4. 221 breytingartillaga umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (flutningur úrgangs milli landa, EES-reglur)
 5. 231 nefndarálit umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur (upplýsingar til almennings, EES-reglur)
 6. 232 breytingartillaga umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur (upplýsingar til almennings, EES-reglur)
 7. 277 nefndarálit allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara og meðferð sakamála (efling embættisins)
 8. 278 breytingartillaga allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara og meðferð sakamála (efling embættisins)
 9. 298 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, breyting á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðsins
 10. 301 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, breyting á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðsins
 11. 326 breytingartillaga allsherjarnefndar, breyting á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðsins
 12. 341 nefndarálit allsherjarnefndar, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (upplýsingar um fjárframlög 2002-2006)

136. þing, 2008–2009

 1. 276 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (útflutningur óunnins afla)
 2. 292 nefndarálit allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara (rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
 3. 293 breytingartillaga allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara (rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
 4. 309 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (nýr staðall um atvinnugreinaflokkun)
 5. 335 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
 6. 336 breytingartillaga allsherjarnefndar, rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
 7. 367 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð sakamála (frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara)
 8. 415 nefndarálit allsherjarnefndar, fjárhagsleg fyrirgreiðsla úr ríkissjóði til málshöfðunar fyrir erlendum dómstólum
 9. 429 breytingartillaga, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara (réttindaávinnsla o.fl.)
 10. 558 nefndarálit umhverfisnefndar, uppbygging og rekstur fráveitna (heildarlög)
 11. 559 breytingartillaga umhverfisnefndar, uppbygging og rekstur fráveitna (heildarlög)
 12. 766 nál. með brtt. umhverfisnefndar, náttúruvernd (gjaldtökuheimild)
 13. 767 nefndarálit umhverfisnefndar, breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis)
 14. 769 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 15. 770 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar (hlutaatvinnuleysisbætur, auknar upplýsingar, eftirlit o.fl.)
 16. 772 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, barnaverndarlög (bann við líkamlegum refsingum o.fl.)
 17. 773 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, barnaverndarlög (bann við líkamlegum refsingum o.fl.)
 18. 781 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar (heildarlög)
 19. 782 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar (heildarlög)
 20. 805 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
 21. 816 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum
 22. 817 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, aðgengi í gömlu íbúðarhúsnæði
 23. 864 nál. með brtt. umhverfisnefndar, náttúruverndaráætlun 2009--2013
 24. 881 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármál (385. mál á 136. þingi)ar, stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
 25. 882 breytingartillaga meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármál (385. mál á 136. þingi)ar, stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
 26. 951 framhaldsnefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármál (385. mál á 136. þingi)ar, stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)

135. þing, 2007–2008

 1. 348 nefndarálit viðskiptanefndar, umferðarlög og vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 2. 349 nefndarálit viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (starfsleyfi)
 3. 357 breytingartillaga, fjárlög 2008
 4. 358 nefndarálit viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofn eftirlitsgjalds)
 5. 359 breytingartillaga viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofn eftirlitsgjalds)
 6. 378 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (friðun hafsvæða)
 7. 388 nefndarálit allsherjarnefndar, Hagstofa Íslands og opinber hagskýrslugerð (heildarlög)
 8. 389 breytingartillaga allsherjarnefndar, Hagstofa Íslands og opinber hagskýrslugerð (heildarlög)
 9. 450 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (framlenging rekstrarheimildar)
 10. 451 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti fyrir Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga (framlenging rekstrarheimildar)
 11. 464 breytingartillaga, fjárlög 2008
 12. 472 breytingartillaga, fjárlög 2008
 13. 478 nefndarálit viðskiptanefndar, fyrning kröfuréttinda (heildarlög)
 14. 479 breytingartillaga viðskiptanefndar, fyrning kröfuréttinda (heildarlög)
 15. 480 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (ákvörðunarvald til yfirdýralæknis)
 16. 501 breytingartillaga, almannatryggingar o.fl. (verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
 17. 739 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, matvæli (EES-reglur, rekjanleiki umbúða)
 18. 924 nefndarálit allsherjarnefndar, samræmd neyðarsvörun (heildarlög)
 19. 925 breytingartillaga allsherjarnefndar, samræmd neyðarsvörun (heildarlög)
 20. 958 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls
 21. 1059 nefndarálit allsherjarnefndar, Norðurlandasamningur um hjúskap, ættleiðingu og lögráð (lagaval í málum er varða fjármál hjóna)
 22. 1060 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðingar (gildistími forsamþykkis)
 23. 1067 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð einkamála (fullgilding þriggja alþjóðasamninga)
 24. 1129 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, Fiskræktarsjóður (hlutverk og staða sjóðsins)
 25. 1130 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, Fiskræktarsjóður (hlutverk og staða sjóðsins)
 26. 1131 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, fiskeldi (heildarlög)
 27. 1132 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, fiskeldi (heildarlög)
 28. 1133 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu (breyting ýmissa laga)
 29. 1134 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu (breyting ýmissa laga)
 30. 1150 nál. með brtt. allsherjarnefndar, staðfest samvist (heimild presta til að staðfesta samvist)
 31. 1153 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð sakamála (heildarlög)
 32. 1154 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð sakamála (heildarlög)

132. þing, 2005–2006

 1. 1190 nefndarálit menntamálanefndar, framhaldsskólar (viðskiptabraut og afnám samræmdra prófa)
 2. 1228 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög (lækkun fylgiréttargjalds, EES-reglur)
 3. 1251 frhnál. með rökst. minnihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið hf. (heildarlög)
 4. 1266 nál. með brtt. menntamálanefndar, eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum (heildarlög)

130. þing, 2003–2004

 1. 960 nefndarálit menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (búseta, EES-reglur)
 2. 1075 nefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 3. 1076 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 4. 1095 breytingartillaga, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)