Árni Páll Árnason: þingskjöl

1. flutningsmaður

144. þing, 2014–2015

 1. 370 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána (frádráttarliðir)
 2. 648 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar)

143. þing, 2013–2014

 1. 324 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014 (verðlagsbreytingar o.fl.)
 2. 406 nefndarálit, tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014 (tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.)
 3. 407 breytingartillaga, tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014 (tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.)
 4. 907 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, frestun verkfallsaðgerða á Herjólfi VE
 5. 931 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum)
 6. 1007 nefndarálit, gjaldskrárlækkanir o.fl. (breyting ýmissa laga)
 7. 1092 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar (höfuðstólslækkun húsnæðislána)
 8. 1102 nefndarálit, leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána (höfuðstólslækkun húsnæðislána)
 9. 1103 breytingartillaga, leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána (höfuðstólslækkun húsnæðislána)
 10. 1145 breytingartillaga, gjaldskrárlækkanir o.fl. (breyting ýmissa laga)
 11. 1159 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar (höfuðstólslækkun húsnæðislána)

142. þing, 2013

 1. 49 nefndarálit, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi
 2. 50 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi

141. þing, 2012–2013

 1. 1185 breytingartillaga utanríkismálanefndar, áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013--2016
 2. 1367 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög (tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá)

140. þing, 2011–2012

 1. 1095 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 76/2011 um breytingu á VI. viðauka við EES-samninginn (félagslegt öryggi)
 2. 1096 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 119/2010 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (flugeldavörur og sprengiefni)
 3. 1361 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (losun gróðurhúsalofttegunda)
 4. 1362 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2012 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (opinber eftirlits- og viðurlagakerfi fyrir endurskoðendur)
 5. 1363 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 78/2011 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (vátrygginga- og endurtryggingafyrirtæki)

139. þing, 2010–2011

 1. 651 lög í heild, Stjórnarráð Íslands (breyting ýmissa laga vegna sameiningar ráðuneyta)

136. þing, 2008–2009

 1. 672 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins
 2. 710 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun)
 3. 741 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (frestir, mörk kjördæma o.fl.)
 4. 760 nefndarálit allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara (rýmri rannsóknarheimildir)
 5. 762 breytingartillaga allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara (rýmri rannsóknarheimildir)
 6. 764 nefndarálit allsherjarnefndar, íslenskur ríkisborgararéttur (próf og gjaldtökuheimild)
 7. 790 frhnál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun)
 8. 800 nefndarálit allsherjarnefndar, aðför o.fl. (bætt staða skuldara)
 9. 801 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðför o.fl. (bætt staða skuldara)
 10. 839 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum)
 11. 885 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (bann við kaupum á vændi)
 12. 886 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (bann við kaupum á vændi)
 13. 915 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.)
 14. 916 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.)
 15. 919 nál. með brtt. allsherjarnefndar, greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði (heildarlög)
 16. 924 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðgarðurinn á Þingvöllum (undanþága frá lögum um frístundabyggð)

135. þing, 2007–2008

 1. 396 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn
 2. 397 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn
 3. 960 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna um öryggis- og björgunarmál milli Vestur-Norðurlandanna
 4. 961 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnun norrænna lýðháskóla
 5. 962 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, gerð námsefnis fyrir unglinga um ólík kjör og hlutskipti kvenna á norðurslóðum
 6. 963 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf milli slysavarnafélaga og björgunarsveita á sjó og landi í vestnorrænu löndunum
 7. 964 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna vestnorrænu landanna um rannsóknir á helstu nytjastofnum sjávar innan lögsögu þeirra
 8. 965 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkja og Kanada
 9. 1024 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2007, um breytingu á IV. viðauka við EES-samninginn (öruggt framboð raforku)

Meðflutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 629 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu á vöru og þjónustu)
 2. 678 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 3. 680 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 4. 693 breytingartillaga, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 5. 872 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, siðareglur fyrir alþingismenn
 6. 873 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, siðareglur fyrir alþingismenn
 7. 1327 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, rannsóknarnefndir
 8. 1335 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (heildarlög)
 9. 1544 breytingartillaga, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)

144. þing, 2014–2015

 1. 160 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur á milli eignarliðs og lífeyrisskuldbindinga)
 2. 587 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsludráttur í verslunarviðskiptum (EES-reglur)
 3. 595 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (hreyfanleiki viðskiptavina)
 4. 596 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (hreyfanleiki viðskiptavina)
 5. 613 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög o.fl. (samþykktir)
 6. 647 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015 (breyting ýmissa laga)
 7. 697 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, yfirskattanefnd o.fl. (verkefni ríkistollanefndar o.fl.)
 8. 706 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar)
 9. 717 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (gildistími laganna o.fl.)
 10. 719 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga)
 11. 737 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar)
 12. 740 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015 (breyting ýmissa laga)
 13. 1010 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 14. 1094 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga)
 15. 1382 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga)
 16. 1471 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl. (breyting ýmissa laga, EES-reglur)
 17. 1509 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
 18. 1510 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
 19. 1609 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stöðugleikaskattur (heildarlög)
 20. 1612 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (nauðasamningar)

143. þing, 2013–2014

 1. 294 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Landsvirkjun (heimild til sameiningar)
 2. 308 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (heildarlög)
 3. 309 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (heildarlög)
 4. 312 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (skilyrði til greiðslu örorkulífeyris og fjárfestingarheimildir)
 5. 313 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (heilbrigðisstéttir, fjölmiðlar o.fl.)
 6. 404 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi og miðlun vátrygginga (markaðssetning o.fl., EES-reglur)
 7. 408 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi og miðlun vátrygginga (markaðssetning o.fl., EES-reglur)
 8. 443 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl. (sektarfjárhæðir og auðveldari framkvæmd)
 9. 490 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (skatthlutfall og fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns)
 10. 603 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (framlenging bráðabirgðaákvæðis)
 11. 604 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti og kauphallir (framkvæmd fyrirmæla o.fl., EES-reglur)
 12. 684 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi og miðlun vátrygginga (markaðssetning o.fl., EES-reglur)
 13. 725 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup (innkaup á sviði varnarmála, EES-reglur)
 14. 727 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðslur yfir landamæri í evrum (heildarlög, EES-reglur)
 15. 921 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (þunn eiginfjármögnun)
 16. 922 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög og vörugjald (sojamjólk)
 17. 927 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging (fyrning uppgjörskrafna)
 18. 1017 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verslun með áfengi og tóbak (heimildir ÁTVR til að hafna áfengi)
 19. 1052 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (uppgjör vátryggingastofns, EES-reglur o.fl.)
 20. 1109 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsludráttur í verslunarviðskiptum (EES-reglur)
 21. 1146 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálastöðugleikaráð (heildarlög)
 22. 1173 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjald á jarðstrengi)

142. þing, 2013

 1. 37 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi
 2. 51 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi
 3. 61 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (varúðarreglur, aðgangur að upplýsingum o.fl.)

141. þing, 2012–2013

 1. 679 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding viðbótarbókunar við samning á sviði refsiréttar um spillingu
 2. 723 nál. með brtt. meirihluta fjárlaganefndar, sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum (söluheimild og reglur um söluferli)
 3. 751 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (hlutverk þróunarsamvinnunefndar)
 4. 795 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (ótímabundin fjármögnun)
 5. 1184 nefndarálit utanríkismálanefndar, áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013--2016
 6. 1186 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 217/2012 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (merkingar á orkutengdum vörum)
 7. 1187 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 115/2012 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (geymsla koltvísýrings í jörðu)
 8. 1296 nefndarálit velferðarnefndar, velferðarstefna -- heilbrigðisáætlun til ársins 2020

140. þing, 2011–2012

 1. 942 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Evrópuráðssamningsins um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og misnotkun
 2. 1009 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (lagasafn)
 3. 1206 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 161/2011 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (eftirlit með endurskoðendum)
 4. 1216 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 17/2011 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (bótaábyrgð slysa við farþegaflutninga á sjó)
 5. 1270 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 67/2011 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn (kröfur um visthönnun)
 6. 1271 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Svartfjallalands og landbúnaðarsamningur Íslands og Svartfjallalands
 7. 1275 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa o.fl.
 8. 1279 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 19/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (eiginfjárkröfur og starfsmannastefna fjármálafyrirtækja)
 9. 1280 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Hong Kong, Kína, samningur sömu aðila um vinnumál o.fl.
 10. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 120/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 11. 1295 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samnings um afhendingu vegna refsiverðrar háttsemi milli Norðurlandanna (norræn handtökuskipun)
 12. 1296 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 147/2009 um breytingu á XVIII. viðauka við EES-samninginn (jafnrétti kynja)
 13. 1360 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 20/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (lánshæfismatsfyrirtæki)

136. þing, 2008–2009

 1. 139 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (leyfisbundin starfsemi þrotabús)
 2. 140 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (leyfisbundin starfsemi þrotabús)
 3. 233 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (takmörkun gjaldeyrisviðskipta)
 4. 236 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (takmörkun gjaldeyrisviðskipta)
 5. 263 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu
 6. 267 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 7. 328 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, gjald af áfengi og tóbaki (hækkun áfengisgjalds og tóbaksgjalds)
 8. 329 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, olíugjald og kílómetragjald, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og bifreiðagjald (hækkun gjalda)
 9. 351 nefndarálit viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofn eftirlitsgjalds)
 10. 352 breytingartillaga viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofn eftirlitsgjalds)
 11. 373 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur (gjaldaaðlögun og uppgjörstímabil)
 12. 374 nál. með brtt. viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging (lækkun dráttarvaxta)

135. þing, 2007–2008

 1. 399 nefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, almannatryggingar o.fl. (verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
 2. 400 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, almannatryggingar o.fl. (verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
 3. 478 nefndarálit viðskiptanefndar, fyrning kröfuréttinda (heildarlög)
 4. 479 breytingartillaga viðskiptanefndar, fyrning kröfuréttinda (heildarlög)
 5. 619 nefndarálit heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 6. 620 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 7. 669 nefndarálit heilbrigðisnefndar, flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis (breyting ýmissa laga)
 8. 670 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis (breyting ýmissa laga)
 9. 679 nál. með brtt. viðskiptanefndar, sértryggð skuldabréf (heildarlög)
 10. 716 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis (breyting ýmissa laga)
 11. 755 nefndarálit heilbrigðisnefndar, geislavarnir (einfaldara eftirlit o.fl.)
 12. 756 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, geislavarnir (einfaldara eftirlit o.fl.)
 13. 814 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, varnarmálalög (heildarlög)
 14. 815 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, varnarmálalög (heildarlög)
 15. 959 nefndarálit heilbrigðisnefndar, brottfall laga um læknaráð
 16. 1021 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding þriggja Haag-samninga á sviði réttarfars
 17. 1022 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Palermó-samnings gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi
 18. 1023 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting ákvörðunar nr. 20/2007 um breytingu á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og félagaréttur)
 19. 1058 nefndarálit viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa (viðskipti með verðbréf í erlendri mynt)
 20. 1064 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á samningi um takmörkun ábyrgðar á sjóréttarkröfum (hækkun fjárhæða)
 21. 1068 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga
 22. 1090 nefndarálit viðskiptanefndar, neytendalán (efling neytendaverndar)
 23. 1091 breytingartillaga viðskiptanefndar, neytendalán (efling neytendaverndar)
 24. 1092 nefndarálit viðskiptanefndar, innheimtulög (heildarlög)
 25. 1093 breytingartillaga viðskiptanefndar, innheimtulög (heildarlög)
 26. 1102 nefndarálit viðskiptanefndar, samkeppnislög (samruni fyrirtækja, EES-reglur)
 27. 1103 breytingartillaga viðskiptanefndar, samkeppnislög (samruni fyrirtækja, EES-reglur)
 28. 1104 nál. með brtt. viðskiptanefndar, breyting á lögum er varða verðbréfaviðskipti (breyting ýmissa laga)
 29. 1138 nál. með brtt. viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (aukið eftirlit og skráningarskylda)
 30. 1141 nefndarálit utanríkismálanefndar, framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða (heildarlög)
 31. 1142 breytingartillaga utanríkismálanefndar, framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða (heildarlög)
 32. 1158 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (heildarlög)
 33. 1159 breytingartillaga utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (heildarlög)
 34. 1161 nefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (heildarlög)
 35. 1162 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (heildarlög)
 36. 1163 nefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, lyfjalög (aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.)
 37. 1164 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, lyfjalög (aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.)
 38. 1180 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mannréttindabrot og fangabúðir í Guantanamo
 39. 1205 nál. með brtt. heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (heimild einhleypra kvenna o.fl.)
 40. 1262 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum
 41. 1263 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 42. 1327 framhaldsnefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (heildarlög)
 43. 1328 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (heildarlög)

134. þing, 2007

 1. 20 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, þátttaka Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu (stækkun Evrópusambandsins og EES)
 2. 22 nefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (afnám tekjutengingar við atvinnutekjur 70 ára og eldri)
 3. 23 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (afnám tekjutengingar við atvinnutekjur 70 ára og eldri)
 4. 28 nefndarálit viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki o.fl. (EES-reglur)
 5. 28 nefndarálit viðskiptanefndar, kauphallir (EES-reglur, heildarlög)
 6. 28 nefndarálit viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög, EES-reglur)
 7. 29 breytingartillaga viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög, EES-reglur)
 8. 30 breytingartillaga viðskiptanefndar, kauphallir (EES-reglur, heildarlög)
 9. 31 breytingartillaga viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki o.fl. (EES-reglur)