Jón Magnússon: þingskjöl

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 262 nefndarálit, samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu
 2. 271 rökstudd dagskrá, samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

135. þing, 2007–2008

 1. 714 nál. með brtt., þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (aðstoðarmenn alþingismanna)

134. þing, 2007

 1. 15 nefndarálit, þingsköp Alþingis (skipan fastanefnda)

110. þing, 1987–1988

 1. 1086 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 292 nefndarálit allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara (rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
 2. 293 breytingartillaga allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara (rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
 3. 335 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
 4. 336 breytingartillaga allsherjarnefndar, rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
 5. 415 nefndarálit allsherjarnefndar, fjárhagsleg fyrirgreiðsla úr ríkissjóði til málshöfðunar fyrir erlendum dómstólum
 6. 429 breytingartillaga, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara (réttindaávinnsla o.fl.)
 7. 430 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara (réttindaávinnsla o.fl.)
 8. 570 nál. með brtt. minnihluta viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
 9. 592 breytingartillaga minnihluta viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
 10. 689 nefndarálit viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (yfirtökureglur)
 11. 690 breytingartillaga viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (yfirtökureglur)
 12. 698 nefndarálit viðskiptanefndar, opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og verðbréfaviðskipti (gagnsæi í störfum Fjármálaeftirlitsins)
 13. 710 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun)
 14. 741 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (frestir, mörk kjördæma o.fl.)
 15. 760 nefndarálit allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara (rýmri rannsóknarheimildir)
 16. 762 breytingartillaga allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara (rýmri rannsóknarheimildir)
 17. 764 nefndarálit allsherjarnefndar, íslenskur ríkisborgararéttur (próf og gjaldtökuheimild)
 18. 785 nefndarálit viðskiptanefndar, ábyrgðarmenn (heildarlög)
 19. 786 breytingartillaga viðskiptanefndar, ábyrgðarmenn (heildarlög)
 20. 790 frhnál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun)
 21. 827 framhaldsnefndarálit viðskiptanefndar, ábyrgðarmenn (heildarlög)
 22. 857 nefndarálit viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda)
 23. 858 breytingartillaga viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda)
 24. 860 nál. með brtt. viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn (niðurfelling sektar eða ákæru til að greiða fyrir rannsókn afbrots)
 25. 862 nefndarálit, hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
 26. 863 breytingartillaga, hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
 27. 873 nefndarálit viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur)
 28. 874 breytingartillaga viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur)
 29. 892 nál. með rökst. minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármál (385. mál á 136. þingi)ar, stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
 30. 908 nefndarálit viðskiptanefndar, eignarhald og varðveisla listaverka ríkisbankanna
 31. 908 nefndarálit viðskiptanefndar, listaverk í eigu Landsbanka Íslands, Kaupþings og Glitnis
 32. 909 nefndarálit viðskiptanefndar, vörumerki (EES-reglur)
 33. 920 breytingartillaga, almenn hegningarlög (upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.)
 34. 933 framhaldsnefndarálit viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda)
 35. 948 framhaldsnefndarálit minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármál (385. mál á 136. þingi)ar, stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
 36. 949 breytingartillaga minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármál (385. mál á 136. þingi)ar, stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)

135. þing, 2007–2008

 1. 450 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (framlenging rekstrarheimildar)
 2. 451 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti fyrir Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga (framlenging rekstrarheimildar)
 3. 498 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis (starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
 4. 499 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis (starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
 5. 1057 breytingartillaga, grunnskólar (heildarlög)
 6. 1059 nefndarálit allsherjarnefndar, Norðurlandasamningur um hjúskap, ættleiðingu og lögráð (lagaval í málum er varða fjármál hjóna)
 7. 1060 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðingar (gildistími forsamþykkis)
 8. 1067 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð einkamála (fullgilding þriggja alþjóðasamninga)
 9. 1150 nál. með brtt. allsherjarnefndar, staðfest samvist (heimild presta til að staðfesta samvist)
 10. 1151 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)
 11. 1152 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)
 12. 1153 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð sakamála (heildarlög)
 13. 1154 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð sakamála (heildarlög)
 14. 1334 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, nálgunarbann (heildarlög)
 15. 1335 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, nálgunarbann (heildarlög)

134. þing, 2007

 1. 20 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, þátttaka Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu (stækkun Evrópusambandsins og EES)
 2. 26 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (sameining ráðuneyta, tilfærsla verkefna)

110. þing, 1987–1988

 1. 1075 nál. með frávt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 2. 1078 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (tryggingagjöld af bifreiðum öryrkja)
 3. 1079 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (tryggingagjöld af bifreiðum öryrkja)
 4. 1135 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingamálastofnun ríkisins (aðild Landssambands smábátaeigenda að siglingamálaráði)
 5. 1136 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (sýsluvegir)

106. þing, 1983–1984

 1. 553 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, niðurfelling stimpilgjalda af íbúðalánum
 2. 554 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum
 3. 558 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, afnám laga um álag á ferðagjaldeyri
 4. 564 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 5. 568 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda
 6. 630 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra
 7. 631 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 8. 632 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 9. 634 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli
 10. 637 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 11. 639 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
 12. 640 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
 13. 662 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða
 14. 663 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða