Steinunn Valdís Óskarsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

138. þing, 2009–2010

 1. 159 nál. með brtt. allsherjarnefndar, nauðungarsala (frestun uppboðs)
 2. 413 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð sakamála (frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara)
 3. 437 nefndarálit allsherjarnefndar, skaðabótalög (meðábyrgð starfsmanns við vinnuslys)
 4. 457 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.)
 5. 514 nefndarálit allsherjarnefndar, dómstólar (tímabundin fjölgun dómara)
 6. 517 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þjóðgarðurinn á Þingvöllum (undanþága frá lögum um frístundabyggð)
 7. 521 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (skilafrestur skýrslu, meðferð á Alþingi o.fl.)
 8. 522 breytingartillaga allsherjarnefndar, rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (skilafrestur skýrslu, meðferð á Alþingi o.fl.)
 9. 585 nefndarálit allsherjarnefndar, handtaka og afhending manna milli Norðurlanda vegna refsiverðra verknaða (norræn handtökuskipun)
 10. 586 breytingartillaga allsherjarnefndar, handtaka og afhending manna milli Norðurlanda vegna refsiverðra verknaða (norræn handtökuskipun)
 11. 605 frhnál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (skilafrestur skýrslu, meðferð á Alþingi o.fl.)
 12. 630 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010
 13. 631 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010
 14. 715 nál. með brtt. allsherjarnefndar, nauðungarsala (frestun uppboðs)
 15. 773 nefndarálit allsherjarnefndar, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (lækkun framlaga)
 16. 784 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum)
 17. 891 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (frestir til riftunar ráðstafana þrotamanna)
 18. 1045 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, dómstólar (reglur um skipun dómara)
 19. 1112 breytingartillaga allsherjarnefndar, dómstólar (reglur um skipun dómara)
 20. 1115 nefndarálit allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara og meðferð sakamála (verksvið embættisins)
 21. 1117 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmdarvald ríkisins í héraði (tímabundin setning í sýslumannsembætti)
 22. 1121 nefndarálit allsherjarnefndar, sanngirnisbætur (heildarlög)
 23. 1122 breytingartillaga allsherjarnefndar, sanngirnisbætur (heildarlög)
 24. 1208 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stjórnlagaþing (heildarlög)
 25. 1209 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, stjórnlagaþing (heildarlög)

137. þing, 2009

 1. 277 nefndarálit allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara og meðferð sakamála (efling embættisins)
 2. 278 breytingartillaga allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara og meðferð sakamála (efling embættisins)
 3. 298 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, breyting á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðsins
 4. 301 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, breyting á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðsins
 5. 326 breytingartillaga allsherjarnefndar, breyting á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðsins
 6. 341 nefndarálit allsherjarnefndar, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (upplýsingar um fjárframlög 2002-2006)

136. þing, 2008–2009

 1. 245 nál. með brtt. samgöngunefndar, niðurlagning úrskurðarnefnda á sviði siglingamála
 2. 527 nefndarálit samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga og gatnagerðargjald (lögveðsréttur fasteignaskatts og endurgreiðsla gatnagerðargjalds)
 3. 581 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (flugvernd, gjaldtaka, EES-reglur o.fl.)
 4. 586 frhnál. með brtt. samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga og gatnagerðargjald (lögveðsréttur fasteignaskatts og endurgreiðsla gatnagerðargjalds)
 5. 647 breytingartillaga, loftferðir (flugvernd, gjaldtaka, EES-reglur o.fl.)
 6. 789 nál. með brtt. samgöngunefndar, Bjargráðasjóður (heildarlög)
 7. 806 nefndarálit samgöngunefndar, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (öryggi frístundaskipa)
 8. 906 nál. með brtt. samgöngunefndar, líkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjum
 9. 907 nál. með brtt. samgöngunefndar, umferðarlög (forgangsakreinar)

135. þing, 2007–2008

 1. 327 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög (uppfærsla takmörkunarfjárhæða)
 2. 328 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingalög (uppfærsla takmörkunarfjárhæða)
 3. 329 nál. með brtt. samgöngunefndar, skipan ferðamála (viðurlög o.fl.)
 4. 330 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög (geymslugjald og heimild til að fresta framkvæmdum)
 5. 421 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (hækkun jöfnunargjalds)
 6. 928 nál. með brtt. samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (EES-reglur, öryggisstjórnun skipa)
 7. 1025 nefndarálit samgöngunefndar, breytt fyrirkomulag á skráningu og þinglýsingu skipa (samræmdur þinglýsingargagnagrunnur)
 8. 1100 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl.
 9. 1101 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl.
 10. 1123 nefndarálit samgöngunefndar, Landeyjahöfn (heildarlög)
 11. 1124 nefndarálit samgöngunefndar, umferðarlög (gjald vegna vanrækslu á skoðun ökutækja)
 12. 1125 breytingartillaga samgöngunefndar, umferðarlög (gjald vegna vanrækslu á skoðun ökutækja)
 13. 1126 nál. með brtt. samgöngunefndar, viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010 (flýting framkvæmda)
 14. 1231 breytingartillaga, Landeyjahöfn (heildarlög)
 15. 1321 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (EES-reglur)
 16. 1322 nefndarálit samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (eftirlitsúrræði og málskot)
 17. 1323 breytingartillaga samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (eftirlitsúrræði og málskot)
 18. 1343 framhaldsnefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (EES-reglur)

Meðflutningsmaður

138. þing, 2009–2010

 1. 105 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, vörumerki (EES-reglur)
 2. 470 breytingartillaga viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
 3. 509 framhaldsnefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
 4. 542 nál. með brtt. samgöngunefndar, samruni opinberu hlutafélaganna Flugstoða og Keflavíkurflugvallar
 5. 827 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, landflutningalög (heildarlög)
 6. 828 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, eftirlit með skipum (útgáfa haffærisskírteina)
 7. 829 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (heildarlög)
 8. 837 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, kjaramál flugvirkja (bann við vinnustöðvunum)
 9. 1007 breytingartillaga samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (heildarlög)

137. þing, 2009

 1. 77 frhnál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heimild til útgreiðslu úr þrotabúum gömlu bankanna)
 2. 198 breytingartillaga viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun reglna við samruna og skiptingu, EES-reglur)
 3. 327 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, náttúruverndaráætlun 2009--2013

136. þing, 2008–2009

 1. 337 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 2. 338 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 3. 339 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 4. 340 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 5. 341 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 6. 384 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2008
 7. 385 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2008
 8. 440 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 9. 441 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 10. 442 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 11. 443 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 12. 444 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 13. 445 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 14. 465 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2008
 15. 466 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2008
 16. 467 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2008
 17. 468 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2008
 18. 469 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2008
 19. 769 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 20. 770 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar (hlutaatvinnuleysisbætur, auknar upplýsingar, eftirlit o.fl.)
 21. 772 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, barnaverndarlög (bann við líkamlegum refsingum o.fl.)
 22. 773 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, barnaverndarlög (bann við líkamlegum refsingum o.fl.)
 23. 781 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar (heildarlög)
 24. 782 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar (heildarlög)
 25. 816 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum
 26. 817 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, aðgengi í gömlu íbúðarhúsnæði
 27. 871 nefndarálit fjárlaganefndar, lokafjárlög 2007
 28. 872 breytingartillaga fjárlaganefndar, lokafjárlög 2007

135. þing, 2007–2008

 1. 264 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2007
 2. 265 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2007
 3. 266 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2007
 4. 267 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2007
 5. 338 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 6. 339 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 7. 340 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 8. 341 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 9. 342 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 10. 343 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 11. 344 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 12. 427 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 13. 428 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 14. 429 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 15. 430 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 16. 431 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 17. 432 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 18. 433 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 19. 927 nál. með brtt. umhverfisnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat í dreifbýli)
 20. 1084 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2006
 21. 1204 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, heimild ríkissjóðs Íslands til sérstakrar lántöku á árinu 2008