Guðmundur Árni Stefánsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

130. þing, 2003–2004

 1. 850 breytingartillaga, fjármálafyrirtæki (stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)

126. þing, 2000–2001

 1. 243 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall)
 2. 538 nál. með brtt., innflutningur dýra (rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
 3. 1418 breytingartillaga, hafnaáætlun 2001--2004

125. þing, 1999–2000

 1. 370 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, Framleiðsluráð landbúnaðarins (breyting ýmissa laga)
 2. 447 breytingartillaga, Byggðastofnun (heildarlög)
 3. 461 frumvarp eftir 2. umræðu, Framleiðsluráð landbúnaðarins (breyting ýmissa laga)
 4. 473 breytingartillaga, Framleiðsluráð landbúnaðarins (breyting ýmissa laga)
 5. 1267 nefndarálit, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjárafurðir)

123. þing, 1998–1999

 1. 410 breytingartillaga, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 2. 563 breytingartillaga, fjárlög 1999
 3. 564 breytingartillaga, hafnaáætlun 1999-2002

122. þing, 1997–1998

 1. 848 breytingartillaga, kosningar til sveitarstjórna (heildarlög)
 2. 1083 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, loftferðir (heildarlög)

121. þing, 1996–1997

 1. 359 breytingartillaga, fjárlög 1997
 2. 382 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun
 3. 383 nefndarálit, póstþjónusta (heildarlög)
 4. 384 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, fjarskipti (heildarlög)
 5. 1064 breytingartillaga, staða þjóðkirkjunnar

120. þing, 1995–1996

 1. 892 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1995--1998 (endurskoðun fyrir 1996)
 2. 997 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar
 3. 999 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, póstlög (Póstur og sími hf.)
 4. 1054 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, fjarskipti (meðferð einkaréttar ríkisins)

118. þing, 1994–1995

 1. 624 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, embættisfærsla umhverfisráðherra

Meðflutningsmaður

131. þing, 2004–2005

 1. 527 breytingartillaga, fjárlög 2005
 2. 1196 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutímatilskipunin)

130. þing, 2003–2004

 1. 848 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
 2. 849 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
 3. 879 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (alþjóðlegir reikningsskilastaðlar)
 4. 880 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjarsala á fjármálaþjónustu)
 5. 1093 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (greiðslur yfir landamæri í evrum)
 6. 1094 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (miðlun vátrygginga)
 7. 1146 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen
 8. 1147 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 9. 1202 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum
 10. 1231 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (peningaþvætti)
 11. 1232 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna Vestur-Norðurlanda í heilbrigðismálum
 12. 1233 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Chiles
 13. 1594 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög)
 14. 1639 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild að Gvadalajara-samningi
 15. 1640 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um veitingu evrópskra einkaleyfa

128. þing, 2002–2003

 1. 579 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (ýmsar gjaldtökuheimildir)
 2. 580 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (skylduaðild maka, skipting iðgjalda)
 3. 582 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (elli- og makalífeyrir)
 4. 592 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir)
 5. 626 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XV. viðauka við EES-samninginn (aðstoð til menntunar, ríkisaðstoð til fyrirtækja)
 6. 627 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (lögmenn)
 7. 628 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Singapúr
 8. 640 breytingartillaga, fjármálafyrirtæki (heildarlög)

126. þing, 2000–2001

 1. 929 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýrasjúkdómar (sjúkdómaskrá o.fl.)
 2. 930 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýrasjúkdómar (sjúkdómaskrá o.fl.)
 3. 1134 breytingartillaga, meðferð opinberra mála (opinber rannsókn)
 4. 1135 nefndarálit landbúnaðarnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna (aðild RALA að hlutafélögum)
 5. 1228 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Suðurlandsskógar (starfssvæði)
 6. 1340 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)
 7. 1341 breytingartillaga minnihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)
 8. 1387 breytingartillaga, Suðurlandsskógar (starfssvæði)

125. þing, 1999–2000

 1. 106 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (gjöld af bensíni)
 2. 110 breytingartillaga, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (gjöld af bensíni)
 3. 386 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 4. 417 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2000
 5. 444 breytingartillaga, fjárlög 2000
 6. 445 breytingartillaga, fjárlög 2000
 7. 721 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 8. 722 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 9. 1109 nefndarálit landbúnaðarnefndar, yrkisréttur
 10. 1159 nefndarálit landbúnaðarnefndar, markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða (ríkisframlag)

124. þing, 1999

 1. 12 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan)

123. þing, 1998–1999

 1. 541 nefndarálit samgöngunefndar, hafnaáætlun 1999-2002
 2. 542 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnaáætlun 1999-2002
 3. 560 breytingartillaga sérnefndar, stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan)
 4. 561 nefndarálit sérnefndar, stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan)
 5. 857 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála (skipan ferðamálaráðs)
 6. 992 nefndarálit samgöngunefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa (sjálfvirkt kerfi)
 7. 993 breytingartillaga samgöngunefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa (sjálfvirkt kerfi)
 8. 994 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (skilyrði til aksturs)
 9. 995 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (skilyrði til aksturs)
 10. 1015 nefndarálit samgöngunefndar, vegagerð í afskekktum landshlutum
 11. 1044 nál. með brtt. samgöngunefndar, vegtollar
 12. 1045 nál. með brtt. samgöngunefndar, rannsóknir á gerð vöruhafnar í Þorlákshöfn
 13. 1046 nál. með brtt. samgöngunefndar, langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

122. þing, 1997–1998

 1. 456 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 2. 470 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 3. 471 breytingartillaga samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 4. 478 breytingartillaga, fjárlög 1998
 5. 488 breytingartillaga, fjárlög 1998
 6. 489 breytingartillaga, fjárlög 1998
 7. 614 breytingartillaga, fjárlög 1998
 8. 674 breytingartillaga, fjárlög 1998
 9. 1136 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (gjald af flugvélabensíni)
 10. 1137 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (vöru- og sendibílar)
 11. 1138 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (vöru- og sendibílar)
 12. 1139 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1998-2001
 13. 1140 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1998-2001
 14. 1239 nefndarálit samgöngunefndar, póstþjónusta (einkaréttur ríkisins)
 15. 1240 breytingartillaga samgöngunefndar, póstþjónusta (einkaréttur ríkisins)
 16. 1320 nefndarálit samgöngunefndar, vegtenging milli lands og Eyja
 17. 1321 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála (ferðaskrifstofur)
 18. 1322 breytingartillaga samgöngunefndar, skipulag ferðamála (ferðaskrifstofur)
 19. 1323 nál. með brtt. samgöngunefndar, eftirlit með skipum (farþegaflutningar)
 20. 1423 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 21. 1454 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1998-2002
 22. 1455 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, langtímaáætlun í vegagerð

121. þing, 1996–1997

 1. 318 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 2. 339 breytingartillaga, fjárlög 1997
 3. 479 breytingartillaga, fjárlög 1997
 4. 755 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, Flugskóli Íslands hf.
 5. 968 nál. með brtt. samgöngunefndar, skráning skipa (eignarhlutur útlendinga)
 6. 969 nál. með brtt. samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna (nám skv. eldri lögum)
 7. 970 nefndarálit samgöngunefndar, sjóvarnir
 8. 971 breytingartillaga samgöngunefndar, sjóvarnir
 9. 1054 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1997
 10. 1055 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1997
 11. 1136 breytingartillaga, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands
 12. 1158 nefndarálit samgöngunefndar, atvinnuréttindi vélfræðinga (réttindanámskeið)
 13. 1159 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (reiðhjólavegir)
 14. 1160 nál. með brtt. samgöngunefndar, Stephansstofa
 15. 1161 nál. með brtt. samgöngunefndar, tilkynningarskylda olíuskipa
 16. 1177 nefndarálit samgöngunefndar, hafnaáætlun 1997--2000
 17. 1178 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnaáætlun 1997--2000
 18. 1284 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1997 og 1998
 19. 1285 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1997 og 1998
 20. 1286 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1997 og 1998

120. þing, 1995–1996

 1. 563 nefndarálit iðnaðarnefndar, löggilding starfsheita í tækni- og hönnunargreinum (heildarlög)
 2. 612 nefndarálit samgöngunefndar, flutningar á skipgengum vatnaleiðum vegna EES
 3. 620 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands
 4. 621 breytingartillaga samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands
 5. 699 nál. með brtt. samgöngunefndar, landflutningasjóður (hlutverk)
 6. 700 nefndarálit samgöngunefndar, köfun (heildarlög)
 7. 701 breytingartillaga samgöngunefndar, köfun (heildarlög)
 8. 870 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (lækningalyf, lyfjavernd o.fl.)
 9. 871 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (lækningalyf, lyfjavernd o.fl.)
 10. 958 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar (álagning, eftirlit o.fl.)
 11. 998 breytingartillaga, stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar
 12. 1000 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 13. 1001 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 14. 1029 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnþróunarsjóður (gildistími o.fl.)
 15. 1049 nál. með brtt. minnihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald (atvinnugreinaflokkun)
 16. 1062 breytingartillaga, fjarskipti (meðferð einkaréttar ríkisins)
 17. 1080 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1996--1999
 18. 1081 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1996--1999

118. þing, 1994–1995

 1. 330 nefndarálit utanríkismálanefndar, bráðabirgðasamkomulag eftir að EFTA-ríki hafa gerst aðilar að Evrópusambandinu
 2. 398 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 3. 399 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 4. 400 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög
 5. 400 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 6. 401 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 7. 402 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög
 8. 403 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög
 9. 404 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (heildarlög)
 10. 405 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (heildarlög)
 11. 406 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar
 12. 407 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar
 13. 408 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á norrænum fjárfestingarlánum til verkefna utan Norðurlanda
 14. 430 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög
 15. 431 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 16. 449 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1995
 17. 450 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1995
 18. 451 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995 (breyting ýmissa laga)
 19. 452 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995 (breyting ýmissa laga)
 20. 476 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 21. 477 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 22. 506 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (tekjuskattur barna)
 23. 509 breytingartillaga, lánsfjárlög 1995
 24. 522 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar
 25. 523 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar
 26. 550 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 27. 605 nefndarálit allsherjarnefndar, málflytjendur (fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
 28. 606 breytingartillaga allsherjarnefndar, málflytjendur (fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
 29. 671 nefndarálit allsherjarnefndar, barnalög (réttur til upplýsinga um barn o.fl.)
 30. 672 breytingartillaga allsherjarnefndar, barnalög (réttur til upplýsinga um barn o.fl.)
 31. 681 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (skráningarskylda, endurgreiðsla, álag o.fl.)
 32. 682 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, refsiákvæði nokkurra skattalaga
 33. 684 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (takmörkun verslunarleyfis)
 34. 685 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (EES-reglur)
 35. 687 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (skattalagabrot)
 36. 691 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (sérstakur gjaldflokkur)
 37. 724 breytingartillaga allsherjarnefndar, málflytjendur (fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
 38. 725 frhnál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (sérstakur gjaldflokkur)
 39. 726 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (fjárfesting í erlendum verðbréfum, víkjandi skuldabréfum o.fl.)
 40. 738 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, refsiákvæði nokkurra skattalaga
 41. 747 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda
 42. 748 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, réttur til endurgreiðslu af ofteknum sköttum (breyting ýmissa laga)
 43. 758 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 44. 759 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 45. 771 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu
 46. 773 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu
 47. 802 nefndarálit allsherjarnefndar, neyðarsímsvörun
 48. 803 breytingartillaga allsherjarnefndar, neyðarsímsvörun
 49. 804 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (óbundið þingsæti, kjörskrá o.fl.)
 50. 813 nál. með frávt. allsherjarnefndar, umferðaröryggismál
 51. 814 nál. með frávt. allsherjarnefndar, nýting landkosta
 52. 815 nál. með frávt. allsherjarnefndar, ráðherraábyrgð
 53. 816 nál. með frávt. allsherjarnefndar, leiðtogafundur á Þingvöllum árið 2000
 54. 868 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðsla á bótum til þolenda afbrota
 55. 869 breytingartillaga allsherjarnefndar, greiðsla á bótum til þolenda afbrota
 56. 870 nefndarálit allsherjarnefndar, Lúganósamningurinn um fullnustu dóma í einkamálum
 57. 872 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fréttaflutningur af slysförum
 58. 890 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
 59. 891 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
 60. 892 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vaxtalög (verðtrygging sparifjár og lánsfjár)
 61. 893 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vísitala neysluverðs (heildarlög)
 62. 894 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (gjaldhlutfall, gjaldflokkar, hópferðabílar o.fl.)
 63. 901 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu
 64. 902 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi