Guðmundur Steingrímsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 581 nefndarálit, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 2. 1290 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, handtaka og afhending manna til og frá Íslandi á grundvelli handtökuskipunar (heildarlög)
 3. 1583 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála og meðferð einkamála (endurupptaka)
 4. 1584 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2016--2019
 5. 1585 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2016--2019
 6. 1725 nál. með frávt. minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (heildarlög)

143. þing, 2013–2014

 1. 405 nefndarálit, tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014 (tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.)
 2. 1104 nefndarálit, leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána (höfuðstólslækkun húsnæðislána)

142. þing, 2013

 1. 34 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum (virðisaukaskattur á ferðaþjónustu)
 2. 48 nefndarálit, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi

141. þing, 2012–2013

 1. 831 nál. með brtt. minnihluta velferðarnefndar, barnalög (frestun gildistöku o.fl.)

140. þing, 2011–2012

 1. 1427 nefndarálit velferðarnefndar, barnalög (réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.)
 2. 1474 nefndarálit velferðarnefndar, barnalög (réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.)
 3. 1577 nefndarálit velferðarnefndar, húsaleigubætur (réttur námsmanna)

138. þing, 2009–2010

 1. 449 nefndarálit, almannatryggingar o.fl. (breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs)
 2. 450 breytingartillaga, almannatryggingar o.fl. (breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs)
 3. 838 breytingartillaga minnihluta samgöngunefndar, kjaramál flugvirkja (bann við vinnustöðvunum)

Meðflutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 164 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga)
 2. 287 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (breyting ýmissa laga)
 3. 295 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007 (sanngirnisbætur vegna Landakotsskóla)
 4. 353 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
 5. 354 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
 6. 378 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
 7. 379 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
 8. 473 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, Landhelgisgæsla Íslands (verkefni erlendis)
 9. 510 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu (15. samningsviðauki)
 10. 517 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, happdrætti og talnagetraunir (framlenging starfsleyfis)
 11. 634 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (breyting ýmissa laga)
 12. 678 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 13. 680 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 14. 693 breytingartillaga, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 15. 767 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur, munaðarlaus verk)
 16. 768 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur, lengri verndartími hljóðrita)
 17. 780 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (einkaréttindi höfunda, samningskvaðir o.fl., EES-reglur)
 18. 843 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, dagur helgaður fræðslu um mannréttindi barna
 19. 870 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, styrkir vegna sýninga á kvikmyndum á íslensku í kvikmyndahúsum hér á landi (miðastyrkir)
 20. 909 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (stöðugleikaframlag)
 21. 981 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, fullnusta refsinga (heildarlög)
 22. 987 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (samningur Evrópuráðsins um baráttu gegn ofbeldi gegn konum)
 23. 1012 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)
 24. 1183 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heimildir Fjármálaeftirlitsins til að takmarka tjón á fjármálamarkaði)
 25. 1219 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (kærunefnd, fjölgun nefndarmanna)
 26. 1315 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (heildarlög, millidómstig, Landsréttur)
 27. 1315 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð einkamála og meðferð sakamála (millidómstig, Landsréttur)
 28. 1316 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (heildarlög, millidómstig, Landsréttur)
 29. 1317 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum
 30. 1326 breytingartillaga, dómstólar (heildarlög, millidómstig, Landsréttur)
 31. 1337 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lögreglulög og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (menntun lögreglu)
 32. 1350 breytingartillaga, meðferð einkamála og meðferð sakamála (millidómstig, Landsréttur)
 33. 1372 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
 34. 1374 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
 35. 1378 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lögreglulög (eftirlit með störfum lögreglu)
 36. 1380 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, grunnskólar (sjálfstætt reknir grunnskólar, breytt valdmörk ráðuneyta, tómstundastarf)
 37. 1382 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti
 38. 1400 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (heildarlög)
 39. 1401 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (heildarlög)
 40. 1413 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lýðháskólar
 41. 1414 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, endurskoðun laga um lögheimili
 42. 1416 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, Laxnesssetur að Gljúfrasteini í Mosfellsbæ
 43. 1417 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, mjólkurfræði
 44. 1426 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, tölvutækt snið þingskjala
 45. 1434 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, undirbúningur að gerð þjóðhagsáætlana til langs tíma
 46. 1492 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál o.fl. (fjárstreymistæki til að draga úr neikvæðum áhrifum fjármagnsinnstreymis)
 47. 1522 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, EES-reglur)
 48. 1536 frávísunartilllaga, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 49. 1685 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 50. 1686 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 51. 1701 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 52. 1702 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 53. 1720 nefndarálit, stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð
 54. 1727 frhnál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 55. 1729 nefndarálit, vextir og verðtrygging (verðtryggð neytendalán)
 56. 1743 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 57. 1744 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 58. 1749 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (eintakagerð til einkanota)
 59. 1763 frhnál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fasteignalán til neytenda (heildarlög)
 60. 1764 frhnál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur)
 61. 1774 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.
 62. 1775 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.
 63. 1809 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna
 64. 1813 nál. með frávt. velferðarnefndar, félagsleg aðstoð (bifreiðastyrkir)

144. þing, 2014–2015

 1. 160 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur á milli eignarliðs og lífeyrisskuldbindinga)
 2. 587 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsludráttur í verslunarviðskiptum (EES-reglur)
 3. 595 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (hreyfanleiki viðskiptavina)
 4. 596 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (hreyfanleiki viðskiptavina)
 5. 613 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög o.fl. (samþykktir)
 6. 647 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015 (breyting ýmissa laga)
 7. 648 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar)
 8. 697 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, yfirskattanefnd o.fl. (verkefni ríkistollanefndar o.fl.)
 9. 706 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar)
 10. 717 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (gildistími laganna o.fl.)
 11. 719 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga)
 12. 737 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar)
 13. 740 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015 (breyting ýmissa laga)
 14. 763 breytingartillaga, virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar)
 15. 1010 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 16. 1039 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga)
 17. 1040 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga)
 18. 1098 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (undantekningar frá tryggingavernd)
 19. 1234 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sala fasteigna og skipa (heildarlög)
 20. 1235 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sala fasteigna og skipa (heildarlög)
 21. 1236 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur)
 22. 1237 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur)
 23. 1382 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga)
 24. 1471 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl. (breyting ýmissa laga, EES-reglur)
 25. 1509 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
 26. 1510 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
 27. 1609 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stöðugleikaskattur (heildarlög)
 28. 1610 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (nauðasamningar)
 29. 1612 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (nauðasamningar)

143. þing, 2013–2014

 1. 294 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Landsvirkjun (heimild til sameiningar)
 2. 308 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (heildarlög)
 3. 309 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (heildarlög)
 4. 312 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (skilyrði til greiðslu örorkulífeyris og fjárfestingarheimildir)
 5. 324 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014 (verðlagsbreytingar o.fl.)
 6. 398 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl. (sektarfjárhæðir og auðveldari framkvæmd)
 7. 404 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi og miðlun vátrygginga (markaðssetning o.fl., EES-reglur)
 8. 408 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi og miðlun vátrygginga (markaðssetning o.fl., EES-reglur)
 9. 417 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (afleiðuviðskipti o.fl.)
 10. 418 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (afleiðuviðskipti o.fl.)
 11. 443 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl. (sektarfjárhæðir og auðveldari framkvæmd)
 12. 490 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (skatthlutfall og fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns)
 13. 684 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi og miðlun vátrygginga (markaðssetning o.fl., EES-reglur)
 14. 725 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup (innkaup á sviði varnarmála, EES-reglur)
 15. 727 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðslur yfir landamæri í evrum (heildarlög, EES-reglur)
 16. 921 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (þunn eiginfjármögnun)
 17. 922 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög og vörugjald (sojamjólk)
 18. 927 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging (fyrning uppgjörskrafna)
 19. 931 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum)
 20. 1006 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (losun gróðurhúsalofttegunda frá flugi)
 21. 1017 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verslun með áfengi og tóbak (heimildir ÁTVR til að hafna áfengi)
 22. 1052 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (uppgjör vátryggingastofns, EES-reglur o.fl.)
 23. 1092 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar (höfuðstólslækkun húsnæðislána)
 24. 1146 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálastöðugleikaráð (heildarlög)
 25. 1159 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar (höfuðstólslækkun húsnæðislána)
 26. 1173 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjald á jarðstrengi)

142. þing, 2013

 1. 119 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur eignarliða og lífeyrisskuldbindinga o.fl.)

141. þing, 2012–2013

 1. 251 nefndarálit velferðarnefndar, skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (réttur til launa í veikindum, EES-reglur)
 2. 263 nefndarálit velferðarnefndar, barnaverndarlög (frestun tilfærslu heimila og stofnana fyrir börn)
 3. 415 nál. með brtt. velferðarnefndar, málefni innflytjenda (stjórnsýsla, Fjölmenningarsetur, innflytjendaráð o.fl.)
 4. 735 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, greiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara (hækkun gjalds)
 5. 813 nál. með brtt. velferðarnefndar, almannatryggingar (frítekjumark)
 6. 814 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, fæðingar- og foreldraorlof (hækkun greiðslna og lenging)
 7. 815 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, fæðingar- og foreldraorlof (hækkun greiðslna og lenging)
 8. 817 nál. með brtt. velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar (greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks o.fl.)
 9. 1125 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun í barnavernd til 2014
 10. 1183 nál. með brtt. velferðarnefndar, ætlað samþykki við líffæragjafir
 11. 1189 nefndarálit velferðarnefndar, jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum (tvöfalt lögheimili)
 12. 1367 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög (tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá)

140. þing, 2011–2012

 1. 360 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjalög (gildistaka ákvæðis um smásölu)
 2. 504 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, sjúkratryggingar (samningar Sjúkratrygginga Íslands, frestun)
 3. 505 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, umboðsmaður skuldara (gjaldtaka)
 4. 528 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins (sértæk skuldaaðlögun)
 5. 551 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, staðgöngumæðrun (heimild til staðgöngumæðrunar)
 6. 569 breytingartillaga velferðarnefndar, umboðsmaður skuldara (gjaldtaka)
 7. 1090 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, heilbrigðisstarfsmenn (heildarlög)
 8. 1248 breytingartillaga, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga
 9. 1340 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014
 10. 1341 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014
 11. 1412 breytingartillaga velferðarnefndar, sjúkratryggingar og lyfjalög (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur)
 12. 1418 nefndarálit velferðarnefndar, réttarstaða einstaklinga með kynáttunarvanda (heildarlög)
 13. 1419 nefndarálit velferðarnefndar, réttindagæsla fyrir fatlað fólk (ráðstafanir til að draga úr nauðung í þjónustu)
 14. 1428 breytingartillaga velferðarnefndar, barnalög (réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.)
 15. 1464 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða (heildarlög)
 16. 1465 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða (heildarlög)
 17. 1579 nál. með brtt. velferðarnefndar, tímasett áætlun um yfirfærslu heilsugæslunnar frá ríki til sveitarfélaga
 18. 1580 nefndarálit velferðarnefndar, ætlað samþykki við líffæragjafir

139. þing, 2010–2011

 1. 69 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, greiðsluaðlögun einstaklinga (tímabundin frestun greiðslna)
 2. 346 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, greiðsluaðlögun einstaklinga o.fl. (framkvæmd og virkni greiðsluaðlögunar)
 3. 347 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, greiðsluaðlögun einstaklinga o.fl. (framkvæmd og virkni greiðsluaðlögunar)
 4. 366 framhaldsnefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, greiðsluaðlögun einstaklinga o.fl. (framkvæmd og virkni greiðsluaðlögunar)
 5. 550 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, málefni fatlaðra (flutningur málaflokksins til sveitarfélaga)
 6. 551 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, málefni fatlaðra (flutningur málaflokksins til sveitarfélaga)
 7. 968 nál. með brtt. samgöngunefndar, flug til Grænlands um Ísafjarðarflugvöll
 8. 994 nál. með brtt. samgöngunefndar, fjarskipti (fjarskiptaáætlun, stjórnun, úthlutun tíðna o.fl.)
 9. 998 nál. með brtt. meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, húsnæðismál (niðurfærsla veðkrafna Íbúðalánasjóðs)
 10. 1095 framhaldsnefndarálit meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, húsnæðismál (niðurfærsla veðkrafna Íbúðalánasjóðs)
 11. 1121 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (brottfall laganna)
 12. 1124 nál. með brtt. samgöngunefndar, úttekt á öryggisútbúnaði Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs
 13. 1385 nál. með brtt. samgöngunefndar, göngubrú yfir Markarfljót
 14. 1425 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, barnaverndarlög (markvissara barnaverndarstarf)
 15. 1426 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, barnaverndarlög (markvissara barnaverndarstarf)
 16. 1429 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára
 17. 1430 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára
 18. 1484 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar (heimild til að hækka bætur)
 19. 1540 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar o.fl. (breyting ýmissa laga)
 20. 1605 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar og réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (starfstengd vinnumarkaðsúrræði, upplýsingaskylda, desemberuppbót o.fl.)
 21. 1623 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, réttindagæsla fyrir fatlað fólk (heildarlög)
 22. 1814 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, orlof (orlof í kjölfar veikinda, EES-reglur)
 23. 1819 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, starfsmannaleigur (upplýsingagjöf og dagsektir)
 24. 1827 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar og réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (starfstengd vinnumarkaðsúrræði, upplýsingaskylda, desemberuppbót o.fl.)
 25. 1835 nál. með brtt. meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, húsnæðismál (uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs)
 26. 1837 nál. með brtt. meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (EES-reglur o.fl.)
 27. 1874 nefndarálit samgöngunefndar, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 28. 1875 breytingartillaga samgöngunefndar, sveitarstjórnarlög (heildarlög)

138. þing, 2009–2010

 1. 376 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, eftirlaun til aldraðra (afnám umsjónarnefndar)
 2. 443 nefndarálit meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar o.fl. (aukið eftirlit og þrengri reglur)
 3. 444 breytingartillaga meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar o.fl. (aukið eftirlit og þrengri reglur)
 4. 542 nál. með brtt. samgöngunefndar, samruni opinberu hlutafélaganna Flugstoða og Keflavíkurflugvallar
 5. 1007 breytingartillaga samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (heildarlög)
 6. 1016 nál. með brtt. meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum (heildarlög)
 7. 1143 nál. með frávt. samgöngunefndar, almenningssamgöngur (heildarlög)
 8. 1146 nál. með frávt. samgöngunefndar, sveitarstjórnarlög (fjöldi sveitarstjórnarfulltrúa)
 9. 1168 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar og húsaleigubætur (gildistími ákvæðis um hlutfallslegar atvinnuleysisbætur o.fl.)
 10. 1193 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, notendastýrð persónuleg aðstoð við fólk með fötlun
 11. 1194 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, húsaleigulög o.fl. (fækkun úrskurðar- og kærunefnda)
 12. 1237 nefndarálit, starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (greiðsluskylda vegna fræðslusjóða)
 13. 1249 nál. með brtt. samgöngunefndar, loftferðir (EES-reglur o.fl.)
 14. 1260 nál. með brtt. samgöngunefndar, hafnalög (innheimta aflagjalds)
 15. 1313 nefndarálit samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012
 16. 1314 breytingartillaga samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012
 17. 1351 nál. með brtt. samgöngunefndar, stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir
 18. 1366 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, umboðsmaður skuldara (heildarlög)
 19. 1367 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, umboðsmaður skuldara (heildarlög)
 20. 1418 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, tímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota (ráðstöfun eignar til veðhafa)
 21. 1420 frhnál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, umboðsmaður skuldara (heildarlög)
 22. 1421 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, greiðsluaðlögun einstaklinga (heildarlög)
 23. 1422 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, greiðsluaðlögun einstaklinga (heildarlög)
 24. 1423 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, tímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði (ótímabundin úrræði, fyrirsvar laganna o.fl.)
 25. 1424 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, tímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota (ráðstöfun eignar til veðhafa)

137. þing, 2009

 1. 200 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, aðild starfsmanna við samruna félaga með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri (EES-reglur, aðild starfsmanna að ákvörðunum)
 2. 201 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, starfsmenn í hlutastörfum (EES-reglur, brottfall undanþágna)
 3. 202 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, tímabundin ráðning starfsmanna (EES-reglur, ráðningarsamningar)

136. þing, 2008–2009

 1. 98 nefndarálit iðnaðarnefndar, vatnalög (frestun gildistöku laganna)