Tryggvi Þór Herbertsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

140. þing, 2011–2012

 1. 525 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)

139. þing, 2010–2011

 1. 1643 nefndarálit, gjaldeyrismál og tollalög (reglur um gjaldeyrishöft)

138. þing, 2009–2010

 1. 436 nál. með frávt. minnihluta efnahags- og skattanefndar, kjararáð (framlenging launalækkunar alþingismanna og ráðherra)
 2. 490 nefndarálit, umhverfis- og auðlindaskattur (heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn)
 3. 530 nál. með frávt., tekjuöflun ríkisins (breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
 4. 1325 nefndarálit, vatnalög og varnir gegn landbroti (afnám laganna)

137. þing, 2009

 1. 176 nefndarálit minnihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)

Meðflutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. 504 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (afnám frests til að sækja um leyfisbréf)
 2. 663 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (mútubrot)
 3. 741 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (fjöldi dómara)
 4. 757 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, opinber stuðningur við vísindarannsóknir (sameining og skipulag sjóða, markáætlun o.fl.)
 5. 773 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, bókmenntasjóður o.fl. (Miðstöð íslenskra bókmennta)
 6. 1107 nál. með brtt. minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, áfengislög (skýrara bann við auglýsingum)
 7. 1234 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, veiting ríkisborgararéttar
 8. 1276 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (rýmkun heimilda o.fl.)
 9. 1289 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum)
 10. 1290 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingarbanka
 11. 1366 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjölmiðlar (eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur)

140. þing, 2011–2012

 1. 523 nefndarálit, fjársýsluskattur (heildarlög)
 2. 576 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 3. 577 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (listaverk o.fl.)
 4. 578 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
 5. 588 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (sérstakt gjald í ríkissjóð o.fl.)
 6. 673 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 7. 716 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun samruna- og skiptingarreglna o.fl., EES-reglur)
 8. 717 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun samruna- og skiptingarreglna o.fl., EES-reglur)
 9. 963 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga)
 10. 1015 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stefna um beina erlenda fjárfestingu
 11. 1051 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (breyting ýmissa ákvæða)
 12. 1061 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.)
 13. 1062 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.)
 14. 1094 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (raunverulegur eigandi, viðurkennd persónuskilríki o.fl., EES-reglur)
 15. 1343 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins
 16. 1493 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (sparisjóðir)
 17. 1495 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, innheimtulög (vörslusviptingar innheimtuaðila)
 18. 1514 breytingartillaga, samgönguáætlun 2011--2022
 19. 1572 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (undanþágur, endurgreiðslur o.fl.)
 20. 1574 breytingartillaga, samgönguáætlun 2011--2022
 21. 1607 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (innheimta iðgjalds)

139. þing, 2010–2011

 1. 436 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (aukning á dráttarréttindum nokkurra ríkja)
 2. 483 nefndarálit iðnaðarnefndar, viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík (nýr samningur um orkusölu)
 3. 484 nefndarálit iðnaðarnefndar, Orkuveita Reykjavíkur (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur)
 4. 513 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (heildarlög)
 5. 540 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.)
 6. 552 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
 7. 570 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 8. 571 breytingartillaga, kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (sérregla um félagsaðild)
 9. 581 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur (rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.)
 10. 594 nefndarálit, skattar og gjöld (breyting ýmissa laga)
 11. 595 breytingartillaga, skattar og gjöld (breyting ýmissa laga)
 12. 880 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, ríkisábyrgðir (ábyrgðargjald á grundvelli lánskjara, EES-reglur)
 13. 881 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, Landsvirkjun (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur)
 14. 887 frhnál. með brtt. iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.)
 15. 1139 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (sjúkdómatryggingar)
 16. 1140 breytingartillaga, tekjuskattur (sjúkdómatryggingar)
 17. 1239 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013
 18. 1255 nefndarálit iðnaðarnefndar, verndar- og orkunýtingaráætlun (heildarlög)
 19. 1264 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, olíu- og gasrannsóknir á landgrunni Íslands undan Norðausturlandi
 20. 1286 breytingartillaga iðnaðarnefndar, verndar- og orkunýtingaráætlun (heildarlög)
 21. 1356 frhnál. með brtt. iðnaðarnefndar, verndar- og orkunýtingaráætlun (heildarlög)
 22. 1486 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (heildarlög)
 23. 1544 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkuskipti í samgöngum
 24. 1545 breytingartillaga iðnaðarnefndar, orkuskipti í samgöngum
 25. 1548 breytingartillaga iðnaðarnefndar, leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (olíuleitarleyfi)
 26. 1583 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, verslun með áfengi og tóbak (heildarlög)
 27. 1584 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (heildarlög)
 28. 1584 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (breyting ýmissa laga vegna olíuleitar)
 29. 1586 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, fjárfestingarheimildir)
 30. 1588 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (heimild lífeyrissjóða til að eiga og reka íbúðarhúsnæði)
 31. 1595 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (breyting ýmissa laga vegna olíuleitar)
 32. 1596 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (heildarlög)
 33. 1608 nefndarálit iðnaðarnefndar, ferðamálaáætlun 2011--2020
 34. 1609 breytingartillaga iðnaðarnefndar, ferðamálaáætlun 2011--2020
 35. 1661 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 36. 1696 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, gistináttaskattur (heildarlög)
 37. 1697 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, gistináttaskattur (heildarlög)
 38. 1763 frhnál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 39. 1822 nefndarálit iðnaðarnefndar, vatnalög (brottfall laga frá 2006 o.fl.)
 40. 1823 breytingartillaga iðnaðarnefndar, vatnalög (brottfall laga frá 2006 o.fl.)
 41. 1904 frhnál. með brtt. iðnaðarnefndar, vatnalög (brottfall laga frá 2006 o.fl.)

138. þing, 2009–2010

 1. 432 nál. með rökst. minnihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur o.fl. (landið eitt skattumdæmi o.fl.)
 2. 452 nefndarálit minnihluta efnahags- og skattanefndar, stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (heildarlög)
 3. 452 nefndarálit minnihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
 4. 453 breytingartillaga minnihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
 5. 454 breytingartillaga minnihluta efnahags- og skattanefndar, stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (heildarlög)
 6. 487 nefndarálit iðnaðarnefndar, heimild til samninga um álver í Helguvík (gildistími samningsins og stimpilgjald)
 7. 527 nefndarálit, ráðstafanir í skattamálum (breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
 8. 596 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl. (fyrirframgreiðslur tekjuskatts)
 9. 772 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (leiðrétting)
 10. 811 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, skipan ferðamála (einfaldari málsmeðferð og EES-reglur)
 11. 866 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur (bílaleigubílar)
 12. 868 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (kyrrsetning eigna)
 13. 870 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri (skuldbreyting)
 14. 874 breytingartillaga, tekjuskattur (kyrrsetning eigna)
 15. 1090 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (skipun í stjórn Tækniþróunarsjóðs)
 16. 1110 frhnál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ
 17. 1132 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (lífeyrisgreiðslur úr B-deild)
 18. 1133 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, stimpilgjald og aukatekjur ríkissjóðs (undanþága stimpilgjalds við endurfjármögnun bílalána)
 19. 1154 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, skipan ferðamála (gæðamál, tryggingarfjárhæðir)
 20. 1214 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, olíugjald og kílómetragjald (sala litaðrar olíu)
 21. 1218 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, efling græna hagkerfisins
 22. 1262 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, gjaldeyrismál og tollalög (flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands)
 23. 1264 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (ívilnun vegna endurbóta og viðhalds íbúðarhúsnæðis)
 24. 1279 nefndarálit iðnaðarnefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 25. 1295 breytingartillaga iðnaðarnefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 26. 1298 nefndarálit iðnaðarnefndar, upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur)
 27. 1386 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, skilmálabreytingar veðtryggðra lánssamninga og kaupleigusamninga einstaklinga vegna bifreiðakaupa (greiðsluaðlögun bílalána)
 28. 1429 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda)
 29. 1443 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, áætlun um ferðamennsku á miðhálendi Íslands
 30. 1444 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald (ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess)

137. þing, 2009

 1. 67 nefndarálit minnihluta efnahags- og skattanefndar, olíugjald og kílómetragjald og gjald af áfengi og tóbaki o.fl. (hækkun gjalda)
 2. 145 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, endurskipulagning rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja (stofnun hlutafélags, heildarlög)
 3. 146 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, endurskipulagning rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja (stofnun hlutafélags, heildarlög)