Lilja Mósesdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. 731 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 2. 731 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
 3. 732 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 4. 752 rökstudd dagskrá, sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum (söluheimild og reglur um söluferli)
 5. 811 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 6. 816 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 7. 826 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 8. 846 breytingartillaga, sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum (söluheimild og reglur um söluferli)
 9. 1033 breytingartillaga, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 10. 1070 breytingartillaga, neytendalán (heildarlög, EES-reglur)
 11. 1219 breytingartillaga, neytendalán (heildarlög, EES-reglur)
 12. 1320 breytingartillaga, fjármálafyrirtæki (eigendur, eigið fé, útibú o.fl., EES-reglur)
 13. 1357 breytingartillaga, fjármálafyrirtæki (eigendur, eigið fé, útibú o.fl., EES-reglur)

140. þing, 2011–2012

 1. 402 breytingartillaga, fjárlög 2012
 2. 408 breytingartillaga, fjárlög 2012
 3. 476 breytingartillaga, fjárlög 2012
 4. 477 breytingartillaga, fjárlög 2012
 5. 478 breytingartillaga, fjárlög 2012
 6. 520 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 7. 522 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 8. 579 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 9. 594 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 10. 674 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 11. 1099 breytingartillaga, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga
 12. 1113 breytingartillaga, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga
 13. 1538 breytingartillaga, fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014
 14. 1539 breytingartillaga, samgönguáætlun 2011--2022
 15. 1553 breytingartillaga, gjaldeyrismál (rýmkun heimilda o.fl.)
 16. 1555 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (sparisjóðir)
 17. 1559 breytingartillaga, fjármálafyrirtæki (sparisjóðir)
 18. 1582 breytingartillaga, virðisaukaskattur (undanþágur, endurgreiðslur o.fl.)
 19. 1638 breytingartillaga, virðisaukaskattur (undanþágur, endurgreiðslur o.fl.)

139. þing, 2010–2011

 1. 246 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (ákvæði um slitameðferð og gjaldþrotaskipti)
 2. 248 breytingartillaga, fjármálafyrirtæki (ákvæði um slitameðferð og gjaldþrotaskipti)
 3. 427 nál. með brtt. viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (tilboðsskylda)
 4. 428 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, samkeppnislög (aukið aðhald og eftirlit)
 5. 505 nál. með brtt. viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
 6. 793 framhaldsnefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, samkeppnislög (aukið aðhald og eftirlit)
 7. 931 nefndarálit viðskiptanefndar, einkaleyfi (reglugerðarheimild)
 8. 1097 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (heildarlög, EES-reglur)
 9. 1098 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (heildarlög, EES-reglur)
 10. 1131 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur o.fl. (stjórnarformaður, kynjahlutfall í stjórn)
 11. 1167 breytingartillaga, tekjuskattur (sjúkdómatryggingar)
 12. 1617 nefndarálit, gjaldeyrismál og tollalög (reglur um gjaldeyrishöft)
 13. 1638 nál. með brtt., ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 14. 1690 nefndarálit, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (heimild lífeyrissjóða til að eiga og reka íbúðarhúsnæði)
 15. 1906 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög (heildarlög)

138. þing, 2009–2010

 1. 358 nál. með brtt. viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleiki upplýsinga, gildissvið laganna o.fl., EES-reglur)
 2. 424 nefndarálit viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (lengri frestur til að höfða riftunarmál)
 3. 425 nál. með brtt. viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur, réttindi hluthafa)
 4. 426 nefndarálit, hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
 5. 427 breytingartillaga, hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
 6. 469 nefndarálit viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
 7. 470 breytingartillaga viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
 8. 472 breytingartillaga, hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
 9. 489 breytingartillaga, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
 10. 497 framhaldsnefndarálit viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (lengri frestur til að höfða riftunarmál)
 11. 509 framhaldsnefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
 12. 749 nefndarálit viðskiptanefndar, endurskoðendur (starfsábyrgðartrygging)
 13. 1053 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 14. 1054 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 15. 1095 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (hertar reglur)
 16. 1096 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (hertar reglur)
 17. 1153 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi (uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
 18. 1156 frhnál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 19. 1220 frhnál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi (uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
 20. 1251 breytingartillaga, hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar (EES-reglur, minnihlutavernd o.fl.)
 21. 1263 frhnál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (hertar reglur)
 22. 1285 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur, heildarlög)
 23. 1286 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur, heildarlög)
 24. 1386 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, skilmálabreytingar veðtryggðra lánssamninga og kaupleigusamninga einstaklinga vegna bifreiðakaupa (greiðsluaðlögun bílalána)

137. þing, 2009

 1. 200 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, aðild starfsmanna við samruna félaga með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri (EES-reglur, aðild starfsmanna að ákvörðunum)
 2. 201 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, starfsmenn í hlutastörfum (EES-reglur, brottfall undanþágna)
 3. 202 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, tímabundin ráðning starfsmanna (EES-reglur, ráðningarsamningar)

Meðflutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. 462 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum (greiðslukerfi og verðbréfauppgjörskerfi, EES-reglur)
 2. 553 breytingartillaga, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 3. 690 breytingartillaga, fjárlög 2013
 4. 761 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
 5. 792 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (breyting ýmissa laga)
 6. 794 nefndarálit, vörugjöld og tollalög (skilvirkari innheimta, álagning á matvörur o.fl.)
 7. 915 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, útgáfa og meðferð rafeyris (heildarlög, EES-reglur)
 8. 916 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, útgáfa og meðferð rafeyris (heildarlög, EES-reglur)
 9. 1011 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 10. 1011 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
 11. 1012 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
 12. 1013 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 13. 1069 breytingartillaga, neytendalán (heildarlög, EES-reglur)
 14. 1135 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga)
 15. 1160 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigendur, eigið fé, útibú o.fl., EES-reglur)
 16. 1161 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigendur, eigið fé, útibú o.fl., EES-reglur)
 17. 1209 breytingartillaga, neytendalán (heildarlög, EES-reglur)
 18. 1276 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (rýmkun heimilda o.fl.)
 19. 1288 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aðskilnaður peningamyndunar og útlánastarfsemi bankakerfisins
 20. 1289 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum)
 21. 1290 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingarbanka
 22. 1292 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bætt skattskil
 23. 1297 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (skattlagning á lágskattasvæðum og starfsmannaleigur, EES-reglur)
 24. 1331 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (vaxtabætur vegna lánsveða)

140. þing, 2011–2012

 1. 157 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (varnarþing í riftunarmálum)
 2. 479 breytingartillaga, fjárlög 2012
 3. 480 breytingartillaga, fjárlög 2012
 4. 514 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 5. 515 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 6. 574 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (listaverk o.fl.)
 7. 575 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (listaverk o.fl.)
 8. 590 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun (heildarlög)
 9. 593 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjársýsluskattur (heildarlög)
 10. 716 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun samruna- og skiptingarreglna o.fl., EES-reglur)
 11. 717 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun samruna- og skiptingarreglna o.fl., EES-reglur)
 12. 963 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga)
 13. 1015 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stefna um beina erlenda fjárfestingu
 14. 1051 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (breyting ýmissa ákvæða)
 15. 1061 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.)
 16. 1062 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.)
 17. 1094 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (raunverulegur eigandi, viðurkennd persónuskilríki o.fl., EES-reglur)
 18. 1110 breytingartillaga, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga
 19. 1232 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (skuldaeftirgjafir)
 20. 1492 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (rýmkun heimilda o.fl.)
 21. 1495 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, innheimtulög (vörslusviptingar innheimtuaðila)
 22. 1572 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (undanþágur, endurgreiðslur o.fl.)
 23. 1607 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (innheimta iðgjalds)

139. þing, 2010–2011

 1. 440 breytingartillaga menntamálanefndar, fjárlög 2011
 2. 483 nefndarálit iðnaðarnefndar, viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík (nýr samningur um orkusölu)
 3. 484 nefndarálit iðnaðarnefndar, Orkuveita Reykjavíkur (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur)
 4. 540 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.)
 5. 561 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
 6. 887 frhnál. með brtt. iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.)
 7. 1111 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, fjölmiðlar (heildarlög)
 8. 1112 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, fjölmiðlar (heildarlög)
 9. 1139 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (sjúkdómatryggingar)
 10. 1140 breytingartillaga, tekjuskattur (sjúkdómatryggingar)
 11. 1583 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, verslun með áfengi og tóbak (heildarlög)
 12. 1584 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (breyting ýmissa laga vegna olíuleitar)
 13. 1584 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (heildarlög)
 14. 1586 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, fjárfestingarheimildir)
 15. 1595 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (breyting ýmissa laga vegna olíuleitar)
 16. 1596 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (heildarlög)
 17. 1696 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, gistináttaskattur (heildarlög)
 18. 1697 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, gistináttaskattur (heildarlög)
 19. 1891 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur o.fl. (rafræn útgáfa)

138. þing, 2009–2010

 1. 391 breytingartillaga, fjárlög 2010
 2. 433 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (heildarlög)
 3. 433 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
 4. 434 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
 5. 435 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (heildarlög)
 6. 466 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur o.fl. (landið eitt skattumdæmi o.fl.)
 7. 495 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, umhverfis- og auðlindaskattur (heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn)
 8. 525 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í skattamálum (breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
 9. 526 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í skattamálum (breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
 10. 528 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuöflun ríkisins (breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
 11. 529 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuöflun ríkisins (breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
 12. 548 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, kjararáð (framlenging launalækkunar alþingismanna og ráðherra)
 13. 750 breytingartillaga menntamálanefndar, framhaldsfræðsla
 14. 751 nefndarálit menntamálanefndar, framhaldsfræðsla
 15. 772 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (leiðrétting)
 16. 782 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur (dreifing gjalddaga)
 17. 866 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur (bílaleigubílar)
 18. 868 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (kyrrsetning eigna)
 19. 870 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri (skuldbreyting)
 20. 1132 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (lífeyrisgreiðslur úr B-deild)
 21. 1133 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, stimpilgjald og aukatekjur ríkissjóðs (undanþága stimpilgjalds við endurfjármögnun bílalána)
 22. 1147 nál. með brtt. menntamálanefndar, framhaldsskólar (skipulag skólastarfs o.fl.)
 23. 1148 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, opinberir háskólar (almenningsfræðsla, endurmenntun o.fl.)
 24. 1160 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2008
 25. 1161 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2008
 26. 1162 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2008
 27. 1208 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stjórnlagaþing (heildarlög)
 28. 1209 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, stjórnlagaþing (heildarlög)
 29. 1214 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, olíugjald og kílómetragjald (sala litaðrar olíu)
 30. 1262 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, gjaldeyrismál og tollalög (flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands)
 31. 1264 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (ívilnun vegna endurbóta og viðhalds íbúðarhúsnæðis)
 32. 1287 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur, takmarkanir á höfundarétti o.fl.)

137. þing, 2009

 1. 55 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heimild til útgreiðslu úr þrotabúum gömlu bankanna)
 2. 63 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, olíugjald og kílómetragjald og gjald af áfengi og tóbaki o.fl. (hækkun gjalda)
 3. 77 frhnál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heimild til útgreiðslu úr þrotabúum gömlu bankanna)
 4. 145 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, endurskipulagning rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja (stofnun hlutafélags, heildarlög)
 5. 146 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, endurskipulagning rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja (stofnun hlutafélags, heildarlög)
 6. 198 breytingartillaga viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun reglna við samruna og skiptingu, EES-reglur)
 7. 205 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (sparisjóðir)
 8. 206 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (sparisjóðir)
 9. 234 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, vörumerki (EES-reglur)
 10. 235 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, kjararáð o.fl. (ákvörðunarvald um launakjör forstöðumanna)
 11. 236 frhnál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, endurskipulagning rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja (stofnun hlutafélags, heildarlög)
 12. 243 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (viðurlög og stjórnvaldsheimildir)
 13. 244 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, Bankasýsla ríkisins (heildarlög)
 14. 245 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, Bankasýsla ríkisins (heildarlög)
 15. 316 framhaldsnefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, Bankasýsla ríkisins (heildarlög)
 16. 327 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, náttúruverndaráætlun 2009--2013
 17. 355 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, heimild ríkissjóðs Íslands til viðbótarlántöku á árinu 2009