Lilja Rafney Magnúsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

150. þing, 2019–2020

 1. 653 nefndarálit atvinnuveganefndar, tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (Grænland og Færeyjar)
 2. 654 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, breyting á ýmsum lögum um matvæli (einföldun regluverks og EES-reglur)
 3. 655 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, breyting á ýmsum lögum um matvæli (einföldun regluverks og EES-reglur)
 4. 679 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, búvörulög (greiðslumark mjólkur)
 5. 697 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, búvörulög og tollalög (úthlutun tollkvóta)
 6. 711 frhnál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, breyting á ýmsum lögum um matvæli (einföldun regluverks og EES-reglur)
 7. 955 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, leiga skráningarskyldra ökutækja (stjórnvaldssektir)
 8. 1093 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, mótun klasastefnu
 9. 1270 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, Matvælasjóður
 10. 1320 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (tegundir eldsneytis, gagnaskil)
 11. 1363 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, innflutningur dýra (sóttvarna- og einangrunarstöðvar)

149. þing, 2018–2019

 1. 216 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskeldi (rekstrarleyfi til bráðabirgða)
 2. 217 breytingartillaga atvinnuveganefndar, fiskeldi (rekstrarleyfi til bráðabirgða)
 3. 493 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjald
 4. 494 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjald
 5. 560 nefndarálit atvinnuveganefndar, dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (íslenskukunnátta)
 6. 561 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun
 7. 566 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, útflutningur hrossa (gjald í stofnverndarsjóð)
 8. 610 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjald
 9. 1206 nefndarálit atvinnuveganefndar, heiti Einkaleyfastofunnar (nafnbreyting á stofnuninni)
 10. 1310 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 11. 1427 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (selveiðar)
 12. 1434 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, búvörulög (endurskoðun samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar og verðjöfnunargjöld)
 13. 1554 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, breyting á þingsályktun nr. 26/148, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku
 14. 1555 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (tilvísun í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku)
 15. 1557 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög og Orkustofnun (EES-reglur, viðurlagaákvæði)
 16. 1561 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður
 17. 1573 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.)
 18. 1574 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.)
 19. 1653 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (stjórn veiða á makríl)
 20. 1654 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (stjórn veiða á makríl)
 21. 1674 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, dýrasjúkdómar o.fl. (innflutningur búfjárafurða)
 22. 1724 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórnsýsla búvörumála (flutningur málefna búnaðarstofu)
 23. 1733 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (stjórnvaldssektir og eftirlit með gististarfsemi)
 24. 1814 frhnál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (stjórn veiða á makríl)
 25. 1913 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, dýrasjúkdómar o.fl. (innflutningur búfjárafurða)
 26. 1918 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.)

148. þing, 2017–2018

 1. 440 nefndarálit atvinnuveganefndar, brottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja
 2. 617 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, raforkulög og stofnun Landsnets hf. (ýmsar breytingar)
 3. 748 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (stjórn álaveiða)
 4. 815 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, einkaleyfi (EES-reglur, lyf fyrir börn o.fl.)
 5. 819 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, matvæli o.fl. (eftirlit, upplýsingagjöf)
 6. 821 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 7. 828 nefndarálit atvinnuveganefndar, Matvælastofnun
 8. 866 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 9. 897 nefndarálit atvinnuveganefndar, ábúðarlög (úttekt og yfirmat)
 10. 1096 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Fiskræktarsjóður (gjald af veiðitekjum, fjöldi stjórnarmanna o.fl.)
 11. 1162 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku
 12. 1185 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjald (veiðigjald 2018)
 13. 1209 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, tollalög (upprunatengdir ostar, móðurmjólk)
 14. 1212 nefndarálit atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 15. 1213 breytingartillaga atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 16. 1214 nefndarálit atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun
 17. 1215 breytingartillaga atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun
 18. 1290 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 19. 1291 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, tollalög (upprunatengdir ostar, móðurmjólk)

145. þing, 2015–2016

 1. 534 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, Haf- og vatnarannsóknir (sameining stofnana)
 2. 534 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 3. 1597 nefndarálit, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 4. 1598 breytingartillaga, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 5. 1656 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (síld og makríll)
 6. 1657 nefndarálit, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 7. 1658 breytingartillaga, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 8. 1742 nefndarálit atvinnuveganefndar, tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist
 9. 1766 nefndarálit, raflínur að iðnaðarsvæðinu á Bakka
 10. 1768 nefndarálit atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)

144. þing, 2014–2015

 1. 614 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, þátttaka íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi (heildarlög)
 2. 727 breytingartillaga atvinnuveganefndar, vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur)
 3. 753 breytingartillaga atvinnuveganefndar, uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (gildistími laganna)
 4. 985 nál. með frávt. minnihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 5. 986 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, stefna stjórnvalda um lagningu raflína
 6. 1223 frhnál. með brtt. atvinnuveganefndar, jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða)
 7. 1226 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 8. 1227 breytingartillaga minnihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 9. 1228 frhnál. með brtt. minnihluta atvinnuveganefndar, stefna stjórnvalda um lagningu raflína
 10. 1248 nál. með frávt., áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (Hvammsvirkjun)
 11. 1337 breytingartillaga, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 12. 1352 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, fjárfestingarsamningur við Thorsil ehf. um kísilmálmverksmiðju í Helguvík í Reykjanesbæ
 13. 1416 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, Haf- og vatnarannsóknir (heildarlög)
 14. 1416 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 15. 1540 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, innflutningur dýra (erfðaefni holdanautgripa)
 16. 1541 nefndarálit, áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (Hvammsvirkjun)
 17. 1546 nál. með brtt. minnihluta atvinnuveganefndar, áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla
 18. 1558 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (veiðigjald 2015--2018)
 19. 1559 breytingartillaga minnihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (veiðigjald 2015--2018)

143. þing, 2013–2014

 1. 409 breytingartillaga minnihluta atvinnuveganefndar, Orkuveita Reykjavíkur (heildarlög)
 2. 425 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, velferð dýra (eftirlit)
 3. 1164 breytingartillaga atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (aflahlutdeildir í rækju)
 4. 1167 nefndarálit, veiðigjöld (fjárhæð og álagning gjalda)

142. þing, 2013

 1. 24 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða o.fl. (krókaaflamarksbátar, strandveiðar og gjaldtökuheimildir)
 2. 36 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (framlenging bráðabirgðaákvæða)

141. þing, 2012–2013

 1. 462 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum (greiðslukerfi og verðbréfauppgjörskerfi, EES-reglur)
 2. 666 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
 3. 667 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 4. 745 breytingartillaga atvinnuveganefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
 5. 1021 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (afnám heimildar til að veita stofnfjárstyrki)
 6. 1123 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 7. 1124 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 8. 1130 nefndarálit atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (kyntar veitur)
 9. 1131 nefndarálit atvinnuveganefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (afnám greiðslumiðlunar)
 10. 1132 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar)
 11. 1133 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar)
 12. 1136 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (afnám heimildar til að veita stofnfjárstyrki)
 13. 1253 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandi
 14. 1255 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, merking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu
 15. 1256 nefndarálit atvinnuveganefndar, nýsköpunarátak til að stórefla heilsársferðaþjónustu úti á landi
 16. 1257 frhnál. með brtt. atvinnuveganefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (afnám greiðslumiðlunar)
 17. 1259 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (aukin hlutdeild, EES-reglur)
 18. 1319 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, vatnalög og rannsóknir á auðlindum í jörðu (samræming reglna um vatnsréttindi)
 19. 1325 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, velferð dýra (heildarlög)

140. þing, 2011–2012

 1. 595 breytingartillaga, svæðisbundin flutningsjöfnun (heildarlög)
 2. 1077 breytingartillaga atvinnuveganefndar, matvæli (takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur)

139. þing, 2010–2011

 1. 1171 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara)
 2. 1265 nál. með frávt. minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, sala sjávarafla o.fl. (bætt samkeppnisstaða innlendra fiskvinnslustöðva)
 3. 1343 framhaldsnefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (innlausn veiðiréttar og breytt skipan matsnefndar)
 4. 1531 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, Hagþjónusta landbúnaðarins o.fl. (afnám stofnunarinnar)
 5. 1553 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (framlengdur frestur vegna öskufalls og díoxínmengunar)
 6. 1597 nefndarálit, skeldýrarækt (heildarlög)
 7. 1598 breytingartillaga, skeldýrarækt (heildarlög)
 8. 1692 nefndarálit meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
 9. 1693 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
 10. 1761 framhaldsnefndarálit, stjórn fiskveiða (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
 11. 1762 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
 12. 1778 frhnál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, skeldýrarækt (heildarlög)
 13. 1797 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
 14. 1879 nál. með brtt., skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (afnám greiðslumiðlunar, innheimta félagsgjalda)

Meðflutningsmaður

150. þing, 2019–2020

 1. 663 nefndarálit velferðarnefndar, landlæknir og lýðheilsa (skrá um heilabilunarsjúkdóma)
 2. 664 nefndarálit velferðarnefndar, fræðsla um vefjagigt og endurskoðun á skipan sérhæfðrar endurhæfingarþjónustu
 3. 665 nál. með brtt. velferðarnefndar, rannsóknir á þunglyndi meðal eldri borgara
 4. 705 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs)
 5. 721 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun
 6. 722 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun
 7. 735 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, almennar íbúðir (hækkun tekju- og eignamarka leigjenda o.fl.)
 8. 736 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, almennar íbúðir (hækkun tekju- og eignamarka leigjenda o.fl.)
 9. 739 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, 300 þús. kr. lágmarksframfærsla almannatrygginga
 10. 778 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs)
 11. 825 breytingartillaga, fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs)
 12. 1153 nefndarálit velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (minnkað starfshlutfall)
 13. 1154 breytingartillaga velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (minnkað starfshlutfall)
 14. 1155 nefndarálit velferðarnefndar, tímabundnar greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví
 15. 1156 breytingartillaga velferðarnefndar, tímabundnar greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví
 16. 1187 nál. með brtt. velferðarnefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (undanþága frá CE-merkingu)
 17. 1384 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar (hálfur lífeyrir)
 18. 1385 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, ávana- og fíkniefni (neyslurými)
 19. 1447 nefndarálit velferðarnefndar, málefni aldraðra (öldungaráð)
 20. 1484 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, fjöleignarhús (hleðslubúnaður fyrir rafbíla)

149. þing, 2018–2019

 1. 723 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, stuðningur við útgáfu bóka á íslensku
 2. 725 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (ýmsar breytingar)
 3. 726 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða um uppreist æru
 4. 727 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða um uppreist æru
 5. 1920 breytingartillaga, fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.)

146. þing, 2016–2017

 1. 814 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (hlutverk, framlag ríkissjóðs o.fl.)
 2. 827 nefndarálit atvinnuveganefndar, orkuskipti
 3. 828 breytingartillaga atvinnuveganefndar, orkuskipti
 4. 872 nefndarálit atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar og Fiskistofa (eftirlit með vigtunarleyfishöfum)
 5. 984 framhaldsnefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)
 6. 985 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)

145. þing, 2015–2016

 1. 998 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, stefna um nýfjárfestingar
 2. 1202 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, matvæli, slátrun og eftirlit með fóðri (eftirlit, verkaskipting, EES-reglur)
 3. 1214 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, raforkulög (tenging minni virkjana við dreifikerfi raforku)
 4. 1245 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkur til hitaveitna)
 5. 1268 nefndarálit atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 6. 1269 breytingartillaga atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 7. 1334 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma, hækkun á hlutfalli endurgreiðslu)
 8. 1345 breytingartillaga atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 9. 1383 nefndarálit atvinnuveganefndar, virðisaukaskattur (veltumörk skattskyldu og fjárhæðarmörk uppgjörstímabila)
 10. 1399 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (byggðakvóti og framlenging bráðabirgðaákvæða)
 11. 1403 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla
 12. 1442 nefndarálit atvinnuveganefndar, áhættumat vegna ferðamennsku
 13. 1758 breytingartillaga, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018
 14. 1769 breytingartillaga atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)

144. þing, 2014–2015

 1. 457 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (niðurlagning orkuráðs)
 2. 501 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (hæfi dyravarða)
 3. 517 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda
 4. 566 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur)
 5. 588 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja (EES-reglur)
 6. 714 breytingartillaga, virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar)
 7. 726 nefndarálit atvinnuveganefndar, vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur)
 8. 741 breytingartillaga, virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar)
 9. 789 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða)
 10. 930 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 11. 950 nál. með brtt., jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald)
 12. 1029 nefndarálit atvinnuveganefndar, jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða)
 13. 1275 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (meðferð og ráðstöfun eigna veiðifélags)
 14. 1310 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (hafnríkisaðgerðir)
 15. 1335 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 16. 1354 nefndarálit atvinnuveganefndar, dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (leyfisveitingar og EES-reglur)
 17. 1359 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar)
 18. 1395 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, leiga skráningarskyldra ökutækja (heildarlög)
 19. 1421 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, framleiðsla, verðlagning og sala búvöru o.fl. (umsjón og útgreiðsla beingreiðslna)
 20. 1424 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, byggðaáætlun og sóknaráætlanir (heildarlög)
 21. 1596 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Fiskistofa o.fl. (gjaldskrárheimildir)

143. þing, 2013–2014

 1. 205 nefndarálit atvinnuveganefndar, síldarútvegsnefnd og sjóðir í þágu síldarútvegsins (síldarrannsóknasjóður)
 2. 280 nefndarálit atvinnuveganefndar, dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (sjúkdómalistar og reglugerðarheimild)
 3. 283 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (umsýslustofnun)
 4. 285 nefndarálit atvinnuveganefndar, Orkuveita Reykjavíkur (heildarlög)
 5. 286 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, tollalög (úthlutun tollkvóta)
 6. 340 nefndarálit atvinnuveganefndar, matvæli (eftirlit og gjaldtökuheimild, EES-reglur)
 7. 341 nefndarálit atvinnuveganefndar, átak til atvinnuuppbyggingar í Austur-Húnavatnssýslu
 8. 343 nál. með brtt. velferðarnefndar, almannatryggingar, málefni aldraðra og félagsleg aðstoð (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir)
 9. 410 nál. með brtt. velferðarnefndar, mótun geðheilbrigðisstefnu og aðgerðaáætlunar
 10. 535 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (ábyrgð félagsmanna í veiðifélögum)
 11. 644 nál. með brtt. velferðarnefndar, heilbrigðisþjónusta (reglugerðarheimild, EES-reglur)
 12. 672 nefndarálit velferðarnefndar, lífsýnasöfn (söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar)
 13. 672 nefndarálit velferðarnefndar, vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög)
 14. 673 breytingartillaga velferðarnefndar, vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög)
 15. 674 breytingartillaga velferðarnefndar, lífsýnasöfn (söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar)
 16. 745 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, visthönnun vöru sem notar orku (orkutengdar vörur og aukið eftirlit, EES-reglur)
 17. 746 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (framleiðsla og dreifing áburðar o.fl.)
 18. 748 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (niðurlagning orkuráðs)
 19. 770 nál. með brtt. velferðarnefndar, forvarnastarf vegna krabbameins í blöðruhálskirtli
 20. 845 nál. með brtt. velferðarnefndar, jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum (tvöfalt lögheimili)
 21. 915 nál. með brtt. velferðarnefndar, skráning upplýsinga um umgengnisforeldra
 22. 917 nál. með frávt. velferðarnefndar, brottnám líffæra (ætlað samþykki)
 23. 956 nefndarálit atvinnuveganefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017
 24. 957 breytingartillaga atvinnuveganefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017
 25. 1014 nál. með brtt. velferðarnefndar, heilbrigðisstarfsmenn (starfsheiti, aldursmörk og gjaldtaka)
 26. 1045 nál. með brtt. velferðarnefndar, aðgerðir í þágu lækningar við mænuskaða
 27. 1074 nefndarálit atvinnuveganefndar, smáþörungaverksmiðja Algalífs Iceland ehf. á Reykjanesi (ívilnanir og sköttum og gjöldum o.fl.)
 28. 1098 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku
 29. 1107 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskeldi (breyting ýmissa laga)
 30. 1114 breytingartillaga atvinnuveganefndar, fiskeldi (breyting ýmissa laga)
 31. 1136 nál. með brtt. velferðarnefndar, endurnýjun og uppbygging Landspítala
 32. 1137 nál. með frávt. meirihluta velferðarnefndar, bráðaaðgerðir til að efla leigumarkað á Íslandi
 33. 1138 nefndarálit velferðarnefndar, lífsýnasöfn (söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar)
 34. 1138 nefndarálit velferðarnefndar, vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög)
 35. 1139 breytingartillaga velferðarnefndar, vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög)
 36. 1147 nál. með brtt. velferðarnefndar, mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum vímuefnaneyslu
 37. 1156 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, málefni innflytjenda (forstöðumaður Fjölmenningarseturs)
 38. 1163 nefndarálit atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (aflahlutdeildir í rækju)
 39. 1178 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskvegur í Efra-Sog

142. þing, 2013

 1. 23 nefndarálit atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (framlenging bráðabirgðaákvæða)
 2. 71 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (frítekjumörk, tekjutengingar)
 3. 72 breytingartillaga minnihluta velferðarnefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (frítekjumörk, tekjutengingar)

141. þing, 2012–2013

 1. 665 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 2. 665 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
 3. 736 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, búnaðarlög og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (leiðbeiningarþjónusta, búvörusamningar o.fl.)
 4. 744 nefndarálit atvinnuveganefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
 5. 761 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
 6. 789 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjöld og tollalög (skilvirkari innheimta, álagning á matvörur o.fl.)
 7. 790 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjöld og tollalög (skilvirkari innheimta, álagning á matvörur o.fl.)
 8. 792 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (breyting ýmissa laga)
 9. 797 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárlög 2013
 10. 818 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 11. 819 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 12. 1008 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, lyfjalög (lyfjablandað fóður, EES-reglur)
 13. 1010 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur)
 14. 1011 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 15. 1011 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
 16. 1012 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
 17. 1013 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 18. 1060 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (heildarlög, EES-reglur)
 19. 1061 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (heildarlög, EES-reglur)
 20. 1117 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki o.fl., EES-reglur)
 21. 1118 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, sveitarstjórnarlög (rafrænar íbúakosningar og rafrænar kjörskrár)
 22. 1135 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga)
 23. 1151 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (gagnaver, EES-reglur)
 24. 1160 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigendur, eigið fé, útibú o.fl., EES-reglur)
 25. 1161 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigendur, eigið fé, útibú o.fl., EES-reglur)
 26. 1173 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, happdrætti (Happdrættisstofa og bann við greiðsluþjónustu)
 27. 1174 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald og tollalög (sykur og sætuefni)
 28. 1175 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald og tollalög (sykur og sætuefni)
 29. 1176 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboð, fjárfestar, innherjaupplýsingar o.fl., EES-reglur)
 30. 1215 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup (meðferð kærumála, EES-reglur)
 31. 1216 nefndarálit atvinnuveganefndar, velferð dýra (heildarlög)
 32. 1217 breytingartillaga atvinnuveganefndar, velferð dýra (heildarlög)
 33. 1230 nefndarálit atvinnuveganefndar, búfjárhald (heildarlög)
 34. 1231 breytingartillaga atvinnuveganefndar, búfjárhald (heildarlög)
 35. 1233 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (heildarlög, EES-reglur)
 36. 1276 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (rýmkun heimilda o.fl.)
 37. 1331 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (vaxtabætur vegna lánsveða)

140. þing, 2011–2012

 1. 157 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (varnarþing í riftunarmálum)
 2. 307 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2011
 3. 308 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2011
 4. 309 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2011
 5. 319 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2011
 6. 488 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (EES-reglur)
 7. 501 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 8. 512 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjársýsluskattur (heildarlög)
 9. 513 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjársýsluskattur (heildarlög)
 10. 514 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 11. 515 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 12. 527 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (hækkun raforkueftirlitsgjalds)
 13. 531 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, opinberir háskólar
 14. 537 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, Landsvirkjun o.fl. (eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar)
 15. 540 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, skráning og mat fasteigna (gjaldtaka)
 16. 547 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, efling tónlistarnáms (nám óháð búsetu)
 17. 557 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma laganna)
 18. 571 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
 19. 574 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (listaverk o.fl.)
 20. 575 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (listaverk o.fl.)
 21. 583 frhnál. með brtt. atvinnuveganefndar, Landsvirkjun o.fl. (eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar)
 22. 590 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun (heildarlög)
 23. 591 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 24. 593 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjársýsluskattur (heildarlög)
 25. 673 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 26. 709 rökstudd dagskrá, afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra
 27. 743 nefndarálit atvinnuveganefndar, norræna hollustumerkið Skráargatið
 28. 936 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins
 29. 963 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga)
 30. 964 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (hertar reglur um fjármagnsflutninga)
 31. 993 nefndarálit atvinnuveganefndar, efling græna hagkerfisins á Íslandi
 32. 994 breytingartillaga atvinnuveganefndar, efling græna hagkerfisins á Íslandi
 33. 1015 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stefna um beina erlenda fjárfestingu
 34. 1051 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (breyting ýmissa ákvæða)
 35. 1061 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.)
 36. 1062 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.)
 37. 1076 nefndarálit atvinnuveganefndar, matvæli (takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur)
 38. 1076 nefndarálit atvinnuveganefndar, matvæli (tímabundið starfsleyfi)
 39. 1232 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (skuldaeftirgjafir)
 40. 1404 breytingartillaga, tollalög (breyting ýmissa ákvæða)
 41. 1432 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (heildarlög)
 42. 1433 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (heildarlög)
 43. 1492 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (rýmkun heimilda o.fl.)
 44. 1493 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (sparisjóðir)
 45. 1495 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, innheimtulög (vörslusviptingar innheimtuaðila)
 46. 1607 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (innheimta iðgjalds)

139. þing, 2010–2011

 1. 346 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, greiðsluaðlögun einstaklinga o.fl. (framkvæmd og virkni greiðsluaðlögunar)
 2. 347 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, greiðsluaðlögun einstaklinga o.fl. (framkvæmd og virkni greiðsluaðlögunar)
 3. 366 framhaldsnefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, greiðsluaðlögun einstaklinga o.fl. (framkvæmd og virkni greiðsluaðlögunar)
 4. 436 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (aukning á dráttarréttindum nokkurra ríkja)
 5. 483 nefndarálit iðnaðarnefndar, viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík (nýr samningur um orkusölu)
 6. 484 nefndarálit iðnaðarnefndar, Orkuveita Reykjavíkur (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur)
 7. 492 frhnál. með brtt. umhverfisnefndar, mannvirki (heildarlög)
 8. 504 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (sérregla um félagsaðild)
 9. 513 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (heildarlög)
 10. 540 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.)
 11. 550 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, málefni fatlaðra (flutningur málaflokksins til sveitarfélaga)
 12. 551 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, málefni fatlaðra (flutningur málaflokksins til sveitarfélaga)
 13. 559 nefndarálit, atvinnuleysistryggingar og málefni aldraðra (lengra bótatímabil o.fl.)
 14. 560 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar og málefni aldraðra (lengra bótatímabil o.fl.)
 15. 561 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
 16. 566 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 17. 567 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 18. 578 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (skattlagning samkvæmt útblæstri bifreiða)
 19. 579 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (skattlagning samkvæmt útblæstri bifreiða)
 20. 581 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur (rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.)
 21. 584 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, skattar og gjöld (breyting ýmissa laga)
 22. 600 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, skattar og gjöld (breyting ýmissa laga)
 23. 887 frhnál. með brtt. iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.)
 24. 900 nál. með brtt. samgöngunefndar, göngubrú yfir Ölfusá
 25. 911 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl. (kyrrsetning eigna)
 26. 968 nál. með brtt. samgöngunefndar, flug til Grænlands um Ísafjarðarflugvöll
 27. 994 nál. með brtt. samgöngunefndar, fjarskipti (fjarskiptaáætlun, stjórnun, úthlutun tíðna o.fl.)
 28. 1127 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, fjöleignarhús (leiðsöguhundar o.fl.)
 29. 1239 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013
 30. 1255 nefndarálit iðnaðarnefndar, verndar- og orkunýtingaráætlun (heildarlög)
 31. 1286 breytingartillaga iðnaðarnefndar, verndar- og orkunýtingaráætlun (heildarlög)
 32. 1356 frhnál. með brtt. iðnaðarnefndar, verndar- og orkunýtingaráætlun (heildarlög)
 33. 1425 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, barnaverndarlög (markvissara barnaverndarstarf)
 34. 1426 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, barnaverndarlög (markvissara barnaverndarstarf)
 35. 1462 nál. með brtt. menntamálanefndar, skil menningarverðmæta til annarra landa (heildarlög, EES-reglur)
 36. 1467 nefndarálit menntamálanefndar, staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls (heildarlög)
 37. 1468 breytingartillaga menntamálanefndar, staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls (heildarlög)
 38. 1483 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (heildarlög, EES-reglur)
 39. 1484 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar (heimild til að hækka bætur)
 40. 1486 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (heildarlög)
 41. 1530 framhaldsnefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Byggðastofnun (ársfundur og stjórnarmenn)
 42. 1540 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar o.fl. (breyting ýmissa laga)
 43. 1544 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkuskipti í samgöngum
 44. 1545 breytingartillaga iðnaðarnefndar, orkuskipti í samgöngum
 45. 1546 frhnál. með brtt. menntamálanefndar, almenningsbókasöfn (gjaldtökuheimildir)
 46. 1548 breytingartillaga iðnaðarnefndar, leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (olíuleitarleyfi)
 47. 1550 nál. með brtt. menntamálanefndar, námsstyrkir (aukið jafnræði til náms)
 48. 1554 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (breyting ýmissa laga, EES-reglur)
 49. 1554 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (heildarlög, EES-reglur)
 50. 1555 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (heildarlög, EES-reglur)
 51. 1556 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (breyting ýmissa laga, EES-reglur)
 52. 1572 nál. með brtt. menntamálanefndar, menntun og atvinnusköpun ungs fólks
 53. 1583 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, verslun með áfengi og tóbak (heildarlög)
 54. 1584 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (heildarlög)
 55. 1584 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (breyting ýmissa laga vegna olíuleitar)
 56. 1586 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, fjárfestingarheimildir)
 57. 1588 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (heimild lífeyrissjóða til að eiga og reka íbúðarhúsnæði)
 58. 1592 nefndarálit menntamálanefndar, Landsbókasafn -- Háskólabókasafn (heildarlög)
 59. 1593 breytingartillaga menntamálanefndar, Landsbókasafn -- Háskólabókasafn (heildarlög)
 60. 1595 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (breyting ýmissa laga vegna olíuleitar)
 61. 1596 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, skattlagning á kolvetnisvinnslu (heildarlög)
 62. 1601 nefndarálit samgöngunefndar, stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir
 63. 1605 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar og réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (starfstengd vinnumarkaðsúrræði, upplýsingaskylda, desemberuppbót o.fl.)
 64. 1608 nefndarálit iðnaðarnefndar, ferðamálaáætlun 2011--2020
 65. 1609 breytingartillaga iðnaðarnefndar, ferðamálaáætlun 2011--2020
 66. 1814 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, orlof (orlof í kjölfar veikinda, EES-reglur)
 67. 1819 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, starfsmannaleigur (upplýsingagjöf og dagsektir)
 68. 1827 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar og réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (starfstengd vinnumarkaðsúrræði, upplýsingaskylda, desemberuppbót o.fl.)
 69. 1835 nál. með brtt. meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, húsnæðismál (uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs)
 70. 1837 nál. með brtt. meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (EES-reglur o.fl.)
 71. 1904 frhnál. með brtt. iðnaðarnefndar, vatnalög (brottfall laga frá 2006 o.fl.)

138. þing, 2009–2010

 1. 811 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, skipan ferðamála (einfaldari málsmeðferð og EES-reglur)
 2. 827 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, landflutningalög (heildarlög)
 3. 828 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, eftirlit með skipum (útgáfa haffærisskírteina)
 4. 829 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (heildarlög)
 5. 1006 nefndarálit samgöngunefndar, sveitarstjórnarlög (skil á fjármálaupplýsingum)
 6. 1007 breytingartillaga samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (heildarlög)
 7. 1143 nál. með frávt. samgöngunefndar, almenningssamgöngur (heildarlög)
 8. 1146 nál. með frávt. samgöngunefndar, sveitarstjórnarlög (fjöldi sveitarstjórnarfulltrúa)
 9. 1149 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðisnefndar, heilbrigðisþjónusta (sveigjanleiki í starfsemi heilbrigðisstofnana)
 10. 1154 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, skipan ferðamála (gæðamál, tryggingarfjárhæðir)
 11. 1218 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, efling græna hagkerfisins
 12. 1249 nál. með brtt. samgöngunefndar, loftferðir (EES-reglur o.fl.)
 13. 1260 nál. með brtt. samgöngunefndar, hafnalög (innheimta aflagjalds)
 14. 1279 nefndarálit iðnaðarnefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 15. 1295 breytingartillaga iðnaðarnefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 16. 1299 nefndarálit iðnaðarnefndar, vatnalög og varnir gegn landbroti (afnám laganna)
 17. 1313 nefndarálit samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012
 18. 1314 breytingartillaga samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012
 19. 1351 nál. með brtt. samgöngunefndar, stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir
 20. 1519 nefndarálit meirihluta þingmannanefnd til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingisar, málshöfðun gegn ráðherrum
 21. 1519 nefndarálit meirihluta þingmannanefnd til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingisar, málshöfðun gegn ráðherrum
 22. 1521 breytingartillaga, málshöfðun gegn ráðherrum

137. þing, 2009

 1. 200 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, aðild starfsmanna við samruna félaga með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri (EES-reglur, aðild starfsmanna að ákvörðunum)
 2. 201 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, starfsmenn í hlutastörfum (EES-reglur, brottfall undanþágna)
 3. 202 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, tímabundin ráðning starfsmanna (EES-reglur, ráðningarsamningar)
 4. 297 framhaldsnefndarálit menntamálanefndar, Ríkisútvarpið ohf. (gjalddagar útvarpsgjalds)

116. þing, 1992–1993

 1. 954 nefndarálit félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur)
 2. 955 breytingartillaga félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur)
 3. 971 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarðar (heildarlög)
 4. 972 breytingartillaga allsherjarnefndar, kirkjugarðar (heildarlög)