Gunnar Bragi Sveinsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 628 breytingartillaga, kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur)
 2. 1208 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (rekstrarform o.fl.)

140. þing, 2011–2012

 1. 1354 breytingartillaga, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga
 2. 1355 breytingartillaga, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga
 3. 1356 breytingartillaga, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga
 4. 1357 breytingartillaga, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga
 5. 1358 breytingartillaga, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga
 6. 1359 breytingartillaga, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

139. þing, 2010–2011

 1. 1410 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, Byggðastofnun (ársfundur og stjórnarmenn)

138. þing, 2009–2010

 1. 1327 nefndarálit, vatnalög og varnir gegn landbroti (afnám laganna)

Meðflutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 112 breytingartillaga, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 2. 114 breytingartillaga, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 3. 468 nefndarálit utanríkismálanefndar, útgáfa vestnorrænnar söngbókar
 4. 533 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2017 um breytingu á VII. viðauka og X. viðauka við EES-samninginn (gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi, almenn þjónusta)
 5. 534 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 129/2017 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
 6. 535 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 187/2017 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 7. 536 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/2017 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 8. 578 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2017 um breytingu á II. viðauka og XVII. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, hugverkaréttindi)
 9. 796 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, úttekt á stofnun vestnorrænna eftirskóla
 10. 797 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorrænt samstarf um menntun í sjávarútvegsfræðum
 11. 798 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ráðstefna um stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála
 12. 799 nefndarálit utanríkismálanefndar, rannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður-Atlantshafi
 13. 1051 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 186/2017 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (Hugverkaréttindi)

146. þing, 2016–2017

 1. 650 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar
 2. 651 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar
 3. 760 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar
 4. 781 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (losun lofttegunda, EES-reglur)
 5. 782 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda og hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, refsiákvæði)
 6. 783 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, landmælingar og grunnkortagerð (landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga)
 7. 784 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði samgangna (innleiðing alþjóðlegra skuldbindinga, EES-reglur)
 8. 786 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög (bílastæðagjöld)
 9. 805 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (EES-reglur o.fl.)
 10. 943 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði)
 11. 944 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda)
 12. 945 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda)
 13. 980 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, landmælingar og grunnkortagerð (landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga)
 14. 1025 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda)

141. þing, 2012–2013

 1. 679 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding viðbótarbókunar við samning á sviði refsiréttar um spillingu
 2. 701 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 101/2012 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn (vernd mikilvægra grunnvirkja)
 3. 702 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 55/2012 um breytingu á XII. viðauka við EES-samninginn (greiðsludráttur í viðskiptum)
 4. 703 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 149/2012 um breytingu á XVIII. viðauka við EES-samninginn (réttindi starfsmanna starfsmannaleigna)
 5. 704 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 158/2012 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (textílvörur)
 6. 705 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 167/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (útboðslýsing verðbréfa)
 7. 706 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 168/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (lykilupplýsingar fyrir fjárfesta)
 8. 751 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (hlutverk þróunarsamvinnunefndar)
 9. 787 breytingartillaga, fjárlög 2013
 10. 795 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (ótímabundin fjármögnun)
 11. 1035 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, aukin áhrif Íslands á ákvarðanir á vettvangi Evrópusamstarfs
 12. 1105 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 200/2012 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismerki ESB)
 13. 1157 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um almannatryggingar
 14. 1158 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 210/2012 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (textílvörur)
 15. 1184 nefndarálit utanríkismálanefndar, áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013--2016
 16. 1185 breytingartillaga utanríkismálanefndar, áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013--2016
 17. 1198 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 229/2012 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (kostnaður vegna lánasamninga)

140. þing, 2011–2012

 1. 358 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðurkenning á sjálfstæði og fullveldi Palestínu
 2. 359 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, viðurkenning á sjálfstæði og fullveldi Palestínu
 3. 795 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 97/2011 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (rafrænar undirskriftir)
 4. 796 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 54/2010 um breytingar á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi á vinnustöðum, jafnrétti kynjanna)
 5. 823 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorrænt samstarf um meðferð á endurvinnanlegu brotajárni
 6. 824 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorrænt samstarf um listamannagistingu
 7. 825 nefndarálit utanríkismálanefndar, ráðstefna um tónlistarhefðir vestnorrænu landanna
 8. 826 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorrænt samstarf á sviði kvikmynda- og sjónvarpsþáttagerðar
 9. 1095 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 76/2011 um breytingu á VI. viðauka við EES-samninginn (félagslegt öryggi)
 10. 1096 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 119/2010 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (flugeldavörur og sprengiefni)
 11. 1206 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 161/2011 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (eftirlit með endurskoðendum)
 12. 1207 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 85/2011 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (myndun og meðhöndlun úrgangs)
 13. 1208 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 83/2011 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn (opinber innkaup)
 14. 1215 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 65/2009 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (mengun af völdum skipa)
 15. 1216 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 17/2011 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (bótaábyrgð slysa við farþegaflutninga á sjó)
 16. 1269 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 121/2011 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (gæði andrúmslofts)
 17. 1270 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 67/2011 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn (kröfur um visthönnun)
 18. 1271 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Svartfjallalands og landbúnaðarsamningur Íslands og Svartfjallalands
 19. 1275 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa o.fl.
 20. 1279 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 19/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (eiginfjárkröfur og starfsmannastefna fjármálafyrirtækja)
 21. 1280 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Hong Kong, Kína, samningur sömu aðila um vinnumál o.fl.
 22. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 120/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 23. 1295 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samnings um afhendingu vegna refsiverðrar háttsemi milli Norðurlandanna (norræn handtökuskipun)
 24. 1296 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 147/2009 um breytingu á XVIII. viðauka við EES-samninginn (jafnrétti kynja)
 25. 1347 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2012
 26. 1360 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 20/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (lánshæfismatsfyrirtæki)
 27. 1361 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (losun gróðurhúsalofttegunda)
 28. 1362 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2012 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (opinber eftirlits- og viðurlagakerfi fyrir endurskoðendur)
 29. 1363 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 78/2011 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (vátrygginga- og endurtryggingafyrirtæki)
 30. 1522 breytingartillaga, samgönguáætlun 2011--2022
 31. 1526 breytingartillaga, fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014
 32. 1527 breytingartillaga, samgönguáætlun 2011--2022

139. þing, 2010–2011

 1. 887 frhnál. með brtt. iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.)
 2. 1239 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013
 3. 1255 nefndarálit iðnaðarnefndar, verndar- og orkunýtingaráætlun (heildarlög)
 4. 1264 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, olíu- og gasrannsóknir á landgrunni Íslands undan Norðausturlandi
 5. 1286 breytingartillaga iðnaðarnefndar, verndar- og orkunýtingaráætlun (heildarlög)
 6. 1356 frhnál. með brtt. iðnaðarnefndar, verndar- og orkunýtingaráætlun (heildarlög)
 7. 1486 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (heildarlög)
 8. 1544 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkuskipti í samgöngum
 9. 1545 breytingartillaga iðnaðarnefndar, orkuskipti í samgöngum
 10. 1548 breytingartillaga iðnaðarnefndar, leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (olíuleitarleyfi)
 11. 1553 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (framlengdur frestur vegna öskufalls og díoxínmengunar)
 12. 1608 nefndarálit iðnaðarnefndar, ferðamálaáætlun 2011--2020
 13. 1609 breytingartillaga iðnaðarnefndar, ferðamálaáætlun 2011--2020
 14. 1795 breytingartillaga þingskapanefndar, þingsköp Alþingis (nefndaskipan, eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.)
 15. 1822 nefndarálit iðnaðarnefndar, vatnalög (brottfall laga frá 2006 o.fl.)
 16. 1823 breytingartillaga iðnaðarnefndar, vatnalög (brottfall laga frá 2006 o.fl.)
 17. 1904 frhnál. með brtt. iðnaðarnefndar, vatnalög (brottfall laga frá 2006 o.fl.)

138. þing, 2009–2010

 1. 319 nefndarálit, fjáraukalög 2009
 2. 596 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl. (fyrirframgreiðslur tekjuskatts)
 3. 811 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, skipan ferðamála (einfaldari málsmeðferð og EES-reglur)
 4. 862 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2009 um breytingu á X. og XI. viðauka við EES-samning (þjónustuviðskipti)
 5. 863 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (aukning eignarhlutdeildar í fjármálageiranum)
 6. 1037 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ
 7. 1154 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, skipan ferðamála (gæðamál, tryggingarfjárhæðir)
 8. 1179 nál. með brtt. allsherjarnefndar, happdrætti (hert auglýsingabann)
 9. 1197 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (réttarstaða skuldara)
 10. 1218 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, efling græna hagkerfisins
 11. 1279 nefndarálit iðnaðarnefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 12. 1295 breytingartillaga iðnaðarnefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 13. 1298 nefndarálit iðnaðarnefndar, upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur)
 14. 1443 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, áætlun um ferðamennsku á miðhálendi Íslands
 15. 1444 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald (ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess)
 16. 1464 nefndarálit umhverfisnefndar, skipulagslög (heildarlög)
 17. 1465 breytingartillaga umhverfisnefndar, skipulagslög (heildarlög)
 18. 1488 frhnál. með brtt. umhverfisnefndar, skipulagslög (heildarlög)
 19. 1497 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013