Sigurður Ingi Jóhannsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. 729 breytingartillaga, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 2. 730 breytingartillaga, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 3. 735 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, greiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara (hækkun gjalds)
 4. 738 breytingartillaga, búnaðarlög og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (leiðbeiningarþjónusta, búvörusamningar o.fl.)
 5. 1182 nál. með frávt., stjórn fiskveiða (stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar)
 6. 1330 breytingartillaga, búfjárhald (heildarlög)

140. þing, 2011–2012

 1. 554 nefndarálit, Landsvirkjun o.fl. (eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar)
 2. 1436 nefndarálit, veiðigjöld (heildarlög)

139. þing, 2010–2011

 1. 1709 nál. með frávt., stjórn fiskveiða (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)

138. þing, 2009–2010

 1. 871 nefndarálit minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)

Meðflutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. 814 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (hlutverk, framlag ríkissjóðs o.fl.)
 2. 827 nefndarálit atvinnuveganefndar, orkuskipti
 3. 828 breytingartillaga atvinnuveganefndar, orkuskipti
 4. 872 nefndarálit atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar og Fiskistofa (eftirlit með vigtunarleyfishöfum)

141. þing, 2012–2013

 1. 736 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, búnaðarlög og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (leiðbeiningarþjónusta, búvörusamningar o.fl.)
 2. 744 nefndarálit atvinnuveganefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
 3. 745 breytingartillaga atvinnuveganefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
 4. 749 breytingartillaga, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
 5. 787 breytingartillaga, fjárlög 2013
 6. 1130 nefndarálit atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (kyntar veitur)
 7. 1131 nefndarálit atvinnuveganefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (afnám greiðslumiðlunar)
 8. 1216 nefndarálit atvinnuveganefndar, velferð dýra (heildarlög)
 9. 1217 breytingartillaga atvinnuveganefndar, velferð dýra (heildarlög)
 10. 1228 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, kísilver í landi Bakka (fjárfestingarsamningur og ívilnanir)
 11. 1228 nefndarálit atvinnuveganefndar, uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (stækkun hafnar og vegtenging)
 12. 1230 nefndarálit atvinnuveganefndar, búfjárhald (heildarlög)
 13. 1231 breytingartillaga atvinnuveganefndar, búfjárhald (heildarlög)
 14. 1253 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandi
 15. 1256 nefndarálit atvinnuveganefndar, nýsköpunarátak til að stórefla heilsársferðaþjónustu úti á landi
 16. 1257 frhnál. með brtt. atvinnuveganefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (afnám greiðslumiðlunar)
 17. 1259 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (aukin hlutdeild, EES-reglur)
 18. 1322 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, vatnalög og rannsóknir á auðlindum í jörðu (samræming reglna um vatnsréttindi)
 19. 1325 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, velferð dýra (heildarlög)

140. þing, 2011–2012

 1. 488 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (EES-reglur)
 2. 532 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (hækkun raforkueftirlitsgjalds)
 3. 557 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma laganna)
 4. 583 frhnál. með brtt. atvinnuveganefndar, Landsvirkjun o.fl. (eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar)
 5. 743 nefndarálit atvinnuveganefndar, norræna hollustumerkið Skráargatið
 6. 963 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga)
 7. 993 nefndarálit atvinnuveganefndar, efling græna hagkerfisins á Íslandi
 8. 994 breytingartillaga atvinnuveganefndar, efling græna hagkerfisins á Íslandi
 9. 1015 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stefna um beina erlenda fjárfestingu
 10. 1076 nefndarálit atvinnuveganefndar, matvæli (takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur)
 11. 1076 nefndarálit atvinnuveganefndar, matvæli (tímabundið starfsleyfi)
 12. 1077 breytingartillaga atvinnuveganefndar, matvæli (takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur)
 13. 1332 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, matvæli (heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur)
 14. 1561 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, matvæli (heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur)
 15. 1562 nefndarálit atvinnuveganefndar, upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur)
 16. 1563 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (stofnstyrkir, frádráttarákvæði)
 17. 1631 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (heildarlög)

139. þing, 2010–2011

 1. 586 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (skil á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum)
 2. 903 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (innlausn veiðiréttar og breytt skipan matsnefndar)
 3. 990 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (heildarlög)
 4. 1171 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara)
 5. 1343 framhaldsnefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (innlausn veiðiréttar og breytt skipan matsnefndar)
 6. 1531 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, Hagþjónusta landbúnaðarins o.fl. (afnám stofnunarinnar)
 7. 1763 frhnál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 8. 1799 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
 9. 1906 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög (heildarlög)

138. þing, 2009–2010

 1. 353 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
 2. 354 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
 3. 355 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (djúpfryst svínasæði)
 4. 357 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (atkvæðisréttur eigenda eyðijarða í veiðifélögum)
 5. 475 frhnál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
 6. 645 nál. með rökst. minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
 7. 646 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
 8. 815 framhaldsnefndarálit minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
 9. 816 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
 10. 1027 frhnál. með brtt. minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 11. 1029 nefndarálit minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, veiðieftirlitsgjald (strandveiðigjald)
 12. 1352 nefndarálit minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (byggðakvóti)
 13. 1353 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (byggðakvóti)
 14. 1417 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (viðurlög, heimavinnsla og aðilaskipti að greiðslumarki í mjólkurframleiðslu)
 15. 1519 nefndarálit meirihluta þingmannanefnd til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingisar, málshöfðun gegn ráðherrum
 16. 1519 nefndarálit meirihluta þingmannanefnd til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingisar, málshöfðun gegn ráðherrum
 17. 1521 breytingartillaga, málshöfðun gegn ráðherrum

137. þing, 2009

 1. 110 nefndarálit meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (samningsbundnar greiðslur til bænda)
 2. 117 nefndarálit minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)