Svandís Svavarsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. 422 nefndarálit, breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands (fjölgun ráðuneyta)

144. þing, 2014–2015

 1. 1125 nál. með brtt. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki, Kyoto-bókunin)
 2. 1560 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, athugun á hagkvæmni lestarsamgangna

142. þing, 2013

 1. 30 nefndarálit minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (val stjórnarmanna)

Meðflutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. 54 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2017
 2. 62 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (frestun réttaráhrifa)
 3. 923 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fyrirtækjaskrá (aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá)
 4. 941 nál. með frávt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, kosningar til sveitarstjórna (kosningarréttur erlendra ríkisborgara)

145. þing, 2015–2016

 1. 406 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.)
 2. 407 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.)
 3. 410 breytingartillaga, náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.)
 4. 431 breytingartillaga, náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.)
 5. 593 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, happdrætti og talnagetraunir (framlenging starfsleyfis)
 6. 627 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, skipulagslög (grenndarkynning)
 7. 628 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, þriðja kynslóð farsíma (brottfall laganna)
 8. 668 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, gatnagerðargjald (framlenging gjaldtökuheimildar)
 9. 816 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, siglingalög o.fl. (réttindi farþega skipa, gerðarviðurkenning, skilgreiningar o.fl., EES-reglur)
 10. 973 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, uppbygging og rekstur fráveitna (gjaldtökuheimildir, réttindi og skyldur fráveitna)
 11. 973 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (skilgreining og álagning vatnsgjalds)
 12. 994 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, landsskipulagsstefna 2015--2026
 13. 997 nefndarálit, uppbygging innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum (heildarlög)
 14. 1290 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, handtaka og afhending manna til og frá Íslandi á grundvelli handtökuskipunar (heildarlög)
 15. 1341 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, brunavarnir (brunaöryggi vöru, EES-reglur)
 16. 1342 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (markaðseftirlit o.fl., EES-reglur)
 17. 1379 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, ný skógræktarstofnun (sameining stofnana)
 18. 1421 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, notkun gúmmíkurls úr dekkjum á leik- og íþróttavöllum
 19. 1426 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, tölvutækt snið þingskjala
 20. 1450 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, stofnun loftslagsráðs
 21. 1474 nál. með frávt. umhverfis- og samgöngunefndar, uppbygging áningarstaða Vegagerðarinnar við þjóðvegi
 22. 1475 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, aðgerðaáætlun gegn súrnun sjávar á norðurslóðum
 23. 1507 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, kjaramál Félags íslenskra flugumferðarstjóra
 24. 1553 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, timbur og timburvara (EES-reglur)
 25. 1606 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, Vatnajökulsþjóðgarður (stjórnfyrirkomulag, verndaráætlun, leyfisveitingar)
 26. 1607 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, Vatnajökulsþjóðgarður (stjórnfyrirkomulag, verndaráætlun, leyfisveitingar)
 27. 1683 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018
 28. 1684 breytingartillaga minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018
 29. 1756 breytingartillaga, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018
 30. 1809 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna
 31. 1810 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, aðild Íslands að Geimvísindastofnun Evrópu
 32. 1811 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykkt um vernd heilbrigðisstarfsfólks á átakasvæðum

144. þing, 2014–2015

 1. 465 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur)
 2. 466 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur)
 3. 597 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, vegalög (gjaldtaka af umferð o.fl., EES-reglur)
 4. 635 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög (EES-reglur)
 5. 651 nál. með brtt. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, mat á umhverfisáhrifum (fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur)
 6. 718 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.)
 7. 735 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (aukin skilvirkni)
 8. 738 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (kostnaður við hættumat)
 9. 766 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.)
 10. 1002 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, nauðungarsala (frestun nauðungarsölu)
 11. 1060 nefndarálit, verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)
 12. 1312 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, siglingalög (bótaábyrgð farsala o.fl., EES-reglur)
 13. 1337 breytingartillaga, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 14. 1367 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, efnalög (EES-reglur og eftirlit o.fl.)
 15. 1368 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, Samgöngustofa og loftferðir (gjaldskrárheimildir og EES-reglur)
 16. 1404 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, uppbygging innviða fyrir ferðamenn til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum (heildarlög)
 17. 1556 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018
 18. 1557 breytingartillaga minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018
 19. 1562 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, plastpokanotkun

143. þing, 2013–2014

 1. 125 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (embætti héraðssaksóknara)
 2. 126 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (fjöldi dómara)
 3. 170 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, skiptileigusamningar fyrir afnot af húsnæði í orlofi eða frístundum o.fl. (aukin neytendavernd, EES-reglur)
 4. 195 nál. með brtt. velferðarnefndar, geislavarnir (heildarendurskoðun, EES-reglur)
 5. 219 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, Neytendastofa og talsmaður neytenda (talsmaður neytenda o.fl.)
 6. 224 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, skaðsemisábyrgð (ábyrgð dreifingaraðila, EES-reglur)
 7. 292 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (leyfi dómara)
 8. 330 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, leikskóli að loknu fæðingarorlofi
 9. 331 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, flutningur verkefna frá innanríkisráðuneytinu til sýslumannsembætta
 10. 333 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (kynvitund)
 11. 336 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, skaðsemisábyrgð (ábyrgð dreifingaraðila, EES-reglur)
 12. 349 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2014
 13. 357 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, skipun nefndar um málefni hinsegin fólks
 14. 397 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, nauðungarsala (frestun sölu)
 15. 441 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, veiting ríkisborgararéttar
 16. 537 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, fjárhagsaðstoð vegna gjaldþrotaskipta (skiptakostnaður)
 17. 538 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárhagsaðstoð vegna gjaldþrotaskipta (skiptakostnaður)
 18. 550 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (kynvitund)
 19. 645 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdarvald og stjórnsýsla ríkisins í héraði (heildarlög)
 20. 645 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, lögreglulög (fækkun umdæma o.fl.)
 21. 646 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdarvald og stjórnsýsla ríkisins í héraði (heildarlög)
 22. 647 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, lögreglulög (fækkun umdæma o.fl.)
 23. 693 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, varðveisla menningararfleifðar á stafrænu formi
 24. 712 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, aðgerðaáætlun um notkun íslensku í stafrænni upplýsingatækni
 25. 713 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (úthlutunarreglur)
 26. 714 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, færsla eftirlits með rafföngum til Mannvirkjastofnunar (forræði rafmagnsöryggismála)
 27. 744 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, hert viðurlög við ölvunar- og vímuefnaakstri
 28. 942 nál. með brtt. minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (EES-reglur og kærunefnd)
 29. 946 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, opinber skjalasöfn (heildarlög)
 30. 947 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, opinber skjalasöfn (heildarlög)
 31. 1054 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, efling tónlistarnáms (nám óháð búsetu)
 32. 1055 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur)
 33. 1064 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mótmæli gegn ofsóknum gegn samkynhneigðum í Úganda
 34. 1095 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, ráðstafanir gegn málverkafölsunum
 35. 1096 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (vörukaup, þjónusta o.fl., EES-reglur)
 36. 1097 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lögreglulög (fækkun umdæma o.fl.)
 37. 1160 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, örnefni (heildarlög)
 38. 1182 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (skip- og vélstjórnarréttindi)
 39. 1195 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, framhaldsskólar (rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)

142. þing, 2013

 1. 27 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð einkamála (flýtimeðferð)
 2. 109 nefndarálit minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Hagstofa Íslands (upplýsingar um fjárhagsmálefni)
 3. 117 rökstudd dagskrá, Hagstofa Íslands (upplýsingar um fjárhagsmálefni)