Björn Bjarnason: þingskjöl

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 892 nál. með rökst. minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármál (385. mál á 136. þingi)ar, stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
 2. 948 framhaldsnefndarálit minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármál (385. mál á 136. þingi)ar, stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
 3. 949 breytingartillaga minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármál (385. mál á 136. þingi)ar, stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)

118. þing, 1994–1995

 1. 330 nefndarálit utanríkismálanefndar, bráðabirgðasamkomulag eftir að EFTA-ríki hafa gerst aðilar að Evrópusambandinu
 2. 462 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna
 3. 463 breytingartillaga utanríkismálanefndar, samningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna
 4. 522 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar
 5. 523 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar
 6. 867 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (meiðyrði í garð opinbers starfsmanns)
 7. 871 nál. með frávt. allsherjarnefndar, tjáningarfrelsi
 8. 872 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fréttaflutningur af slysförum
 9. 878 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um baráttu gegn mengun sjávar
 10. 879 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um verndun mannréttinda og mannfrelsis
 11. 880 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, staðfesting ákvörðunar EES-nefndarinnar
 12. 898 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, vátryggingastarfsemi (breyting ýmissa laga)

117. þing, 1993–1994

 1. 37 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur Norðurlanda
 2. 434 nefndarálit utanríkismálanefndar, starfsleyfi fyrir THORP-endurvinnslustöðina
 3. 438 nefndarálit utanríkismálanefndar, Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins
 4. 870 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Búlgaríu
 5. 870 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Rúmeníu
 6. 870 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ungverjalands
 7. 924 nefndarálit utanríkismálanefndar, samþykktir Vestnorræna þingmannaráðsins 1993
 8. 925 breytingartillaga utanríkismálanefndar, samþykktir Vestnorræna þingmannaráðsins 1993
 9. 983 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, Evrópska efnahagssvæðið (birting breytinga og viðauka o.fl.)
 10. 984 nefndarálit utanríkismálanefndar, réttindi eftirlitsmanna vegna samnings um herafla í Evrópu
 11. 985 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um Svalbarða
 12. 986 nefndarálit utanríkismálanefndar, varnir gegn mengun hafsins
 13. 1221 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands
 14. 1222 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um líffræðilega fjölbreytni

116. þing, 1992–1993

 1. 336 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tékkneska og slóvakíska sambandslýðveldisi
 2. 337 nefndarálit utanríkismálanefndar, friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana
 3. 338 breytingartillaga utanríkismálanefndar, friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana
 4. 372 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Evrópskt efnahagssvæði
 5. 374 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, Evrópskt efnahagssvæði
 6. 549 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar við EB um fiskveiðimál
 7. 573 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands
 8. 826 nefndarálit utanríkismálanefndar, Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins
 9. 950 nefndarálit utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1992
 10. 951 breytingartillaga utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1992
 11. 970 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um fríverslun milli Íslands og Færeyja
 12. 986 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um almannatryggingar
 13. 1013 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, aukaaðild að Vestur-Evrópusambandinu
 14. 1018 nefndarálit utanríkismálanefndar, tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið
 15. 1019 breytingartillaga utanríkismálanefndar, tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið
 16. 1020 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Evrópskt efnahagssvæði (brottfall ákvæða er varða Sviss)
 17. 1100 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópusamningar um fullnustu refsidóma
 18. 1111 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um verndun villtra plantna og dýra í Evrópu
 19. 1112 nefndarálit utanríkismálanefndar, samþykkt um votlendi
 20. 1113 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um viðbúnað gegn olíumengun
 21. 1114 nefndarálit utanríkismálanefndar, rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar
 22. 1127 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Póllands
 23. 1128 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ísraels (reglur stofnana)

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 525 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Albaníu og Króatíu
 2. 704 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2007, um breytingu á VII. viðauka og bókun 37 við EES (gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi)
 3. 707 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2008, um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)
 4. 708 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2007, um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)

128. þing, 2002–2003

 1. 307 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi
 2. 626 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XV. viðauka við EES-samninginn (aðstoð til menntunar, ríkisaðstoð til fyrirtækja)
 3. 627 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (lögmenn)
 4. 628 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Singapúr
 5. 735 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (matsreglur um ársreikninga og samstæðureikninga)
 6. 736 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutími)
 7. 737 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (aðild starfsmanna að málum Evrópufélaga)
 8. 738 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (samþykktir fyrir Evrópufélög)
 9. 739 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (rekstrarfélög o.fl.)
 10. 1284 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (uppfinningar í líftækni)
 11. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (tóbaksvörur)
 12. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (umferð á sjó)
 13. 1287 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (fylgiréttur höfunda)
 14. 1288 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (lánastofnanir)
 15. 1289 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (vátryggingafélög)
 16. 1290 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (gjaldþol tryggingafyrirtækja)
 17. 1291 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (bótaábyrgð flugfélaga)
 18. 1292 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (upplýsingamiðlun til launamanna o.fl.)
 19. 1293 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (póstþjónusta)
 20. 1299 nefndarálit utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 21. 1300 breytingartillaga utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)

118. þing, 1994–1995

 1. 426 breytingartillaga, fjárlög 1995
 2. 624 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, embættisfærsla umhverfisráðherra
 3. 666 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 4. 667 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 5. 671 nefndarálit allsherjarnefndar, barnalög (réttur til upplýsinga um barn o.fl.)
 6. 672 breytingartillaga allsherjarnefndar, barnalög (réttur til upplýsinga um barn o.fl.)
 7. 686 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (skattalagabrot)
 8. 687 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (skattalagabrot)
 9. 721 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 10. 722 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 11. 724 breytingartillaga allsherjarnefndar, málflytjendur (fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
 12. 729 nál. með frávt. menntamálanefndar, ólympískir hnefaleikar
 13. 730 nál. með brtt. menntamálanefndar, listmenntun á háskólastigi
 14. 731 nefndarálit menntamálanefndar, skoðun kvikmynda (heildarlög)
 15. 732 breytingartillaga menntamálanefndar, skoðun kvikmynda (heildarlög)
 16. 741 nefndarálit menntamálanefndar, útsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiða
 17. 750 nefndarálit menntamálanefndar, varðveisla arfs húsmæðraskóla
 18. 751 nál. með brtt. menntamálanefndar, úttekt á kjörum fólks er stundar nám fjarri heimabyggð
 19. 763 nál. með brtt. menntamálanefndar, rannsóknarráð Íslands (skipan ráðsins)
 20. 795 framhaldsnefndarálit meirihluta menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 21. 796 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 22. 802 nefndarálit allsherjarnefndar, neyðarsímsvörun
 23. 803 breytingartillaga allsherjarnefndar, neyðarsímsvörun
 24. 804 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (óbundið þingsæti, kjörskrá o.fl.)
 25. 813 nál. með frávt. allsherjarnefndar, umferðaröryggismál
 26. 814 nál. með frávt. allsherjarnefndar, nýting landkosta
 27. 815 nál. með frávt. allsherjarnefndar, ráðherraábyrgð
 28. 816 nál. með frávt. allsherjarnefndar, leiðtogafundur á Þingvöllum árið 2000
 29. 868 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðsla á bótum til þolenda afbrota
 30. 869 breytingartillaga allsherjarnefndar, greiðsla á bótum til þolenda afbrota
 31. 870 nefndarálit allsherjarnefndar, Lúganósamningurinn um fullnustu dóma í einkamálum
 32. 927 framhaldsnefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 33. 928 breytingartillaga, grunnskóli (heildarlög)
 34. 929 nefndarálit menntamálanefndar, kennsla í iðjuþjálfun

117. þing, 1993–1994

 1. 385 nefndarálit, álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES
 2. 386 breytingartillaga, álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES
 3. 387 nefndarálit, réttarfar, atvinnuréttindi o.fl. (breyting ýmissa laga)
 4. 402 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kirkjumálasjóður
 5. 402 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, prestssetur
 6. 419 breytingartillaga, fjárlög 1994
 7. 586 breytingartillaga allsherjarnefndar, álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES
 8. 710 nefndarálit allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands (tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
 9. 711 breytingartillaga allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands (tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
 10. 712 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (áfrýjun o.fl.)
 11. 713 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála (áfrýjun o.fl.)
 12. 714 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð einkamála (áfrýjun o.fl.)
 13. 715 nefndarálit allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu
 14. 718 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu
 15. 730 nál. með frávt. allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands (skipun dómara o.fl.)
 16. 805 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (lengd kennaranáms o.fl.)
 17. 806 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (lengd kennaranáms o.fl.)
 18. 826 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, lögheimili (dvalarheimili aldraðra)
 19. 827 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, lögheimili (dvalarheimili aldraðra)
 20. 934 breytingartillaga allsherjarnefndar, samfélagsþjónusta
 21. 935 nefndarálit allsherjarnefndar, samfélagsþjónusta
 22. 987 nefndarálit menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (framgangskerfi kennara)
 23. 1029 nefndarálit menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn
 24. 1030 breytingartillaga menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn
 25. 1092 breytingartillaga menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn
 26. 1163 nál. með brtt. allsherjarnefndar, störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis (ársskýrsla)
 27. 1187 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit Landhelgisgæslunnar innan 200 sjómílna efnahagslögsögunnar
 28. 1188 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (félagsráðgjöf og sálfræðiaðstoð)
 29. 1189 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga
 30. 1217 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, þjóðminjalög (stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
 31. 1218 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, þjóðminjalög (stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
 32. 1219 nefndarálit menntamálanefndar, sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn

116. þing, 1992–1993

 1. 91 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjaradómur (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 221 nefndarálit, þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu
 3. 281 nál. með frávt. meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (samningar við önnur ríki)
 4. 282 nál. með frávt. meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (þjóðaratkvæðagreiðsla)
 5. 317 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum
 6. 318 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum
 7. 432 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 8. 516 breytingartillaga, fjárlög 1993
 9. 517 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis
 10. 582 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, kaup á björgunarþyrlu
 11. 588 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, grunnskóli (nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
 12. 742 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hjúskaparlög (heildarlög)
 13. 743 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, hjúskaparlög (heildarlög)
 14. 744 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó (sigling um strandleið)
 15. 745 nefndarálit allsherjarnefndar, Skálholtsskóli (heildarlög)
 16. 971 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarðar (heildarlög)
 17. 972 breytingartillaga allsherjarnefndar, kirkjugarðar (heildarlög)
 18. 978 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (almenn endurskoðun)
 19. 979 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (almenn endurskoðun)
 20. 980 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefnaviðskipti)
 21. 987 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (ákæruvald lögreglustjóra o.fl.)
 22. 988 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (ákæruvald lögreglustjóra o.fl.)
 23. 996 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnsýslulög
 24. 997 breytingartillaga allsherjarnefndar, stjórnsýslulög
 25. 1033 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög
 26. 1058 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (tilraunastarf í starfsnámi)
 27. 1059 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (tilraunastarf í starfsnámi)
 28. 1068 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisábyrgð á bótagreiðslum vegna grófra ofbeldisbrota
 29. 1069 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisábyrgð á bótagreiðslum vegna grófra ofbeldisbrota
 30. 1071 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 31. 1072 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 32. 1085 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög (EES-reglur)
 33. 1086 breytingartillaga menntamálanefndar, útvarpslög (EES-reglur)
 34. 1087 nefndarálit menntamálanefndar, Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála (heildarlög)
 35. 1088 breytingartillaga menntamálanefndar, Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála (heildarlög)
 36. 1089 nál. með frávt. menntamálanefndar, tilraunaverkefni framhaldsskóla á Austurlandi
 37. 1090 nál. með brtt. menntamálanefndar, safn þjóðminja að Hólum í Hjaltadal
 38. 1091 nál. með brtt. menntamálanefndar, tengsl ferðaþjónustu við íslenska sögu
 39. 1092 nefndarálit, Tækniskóli Íslands (skrásetningargjöld)
 40. 1093 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Menningarsjóður (heildarlög)
 41. 1094 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Menningarsjóður (heildarlög)
 42. 1097 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (refsidómar í öðru ríki)
 43. 1098 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðleg samvinna um fullnustu refsidóma
 44. 1099 breytingartillaga allsherjarnefndar, alþjóðleg samvinna um fullnustu refsidóma
 45. 1143 nál. með frávt. allsherjarnefndar, staða brotaþola við meðferð kynferðisbrotamála
 46. 1146 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fræðslustörf um gigtsjúkdóma
 47. 1147 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, réttarstaða barna með krabbamein
 48. 1208 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinnuþróun í Mývatnssveit
 49. 1209 breytingartillaga allsherjarnefndar, atvinnuþróun í Mývatnssveit
 50. 1219 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
 51. 1220 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
 52. 1272 nefndarálit, almenn hegningarlög (aðdróttanir við opinberan starfsmann)
 53. 1276 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, lögheimili (dvalarheimili aldraðra)

115. þing, 1991–1992

 1. 216 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungarsala
 2. 227 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu
 3. 229 nefndarálit allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 4. 230 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 5. 234 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 6. 235 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 7. 259 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála (heildarlög)
 8. 300 breytingartillaga, fjárlög 1992
 9. 321 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur Norðurlanda
 10. 417 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þinglýsingalög (málskot úrlausna)
 11. 446 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ökupróf o.fl.)
 12. 447 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ökupróf o.fl.)
 13. 570 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (ökupróf o.fl.)
 14. 772 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, barnalög (heildarlög)
 15. 773 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, barnalög (heildarlög)
 16. 775 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (heildarlög)
 17. 776 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (heildarlög)
 18. 788 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland
 19. 817 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 20. 818 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 21. 826 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 22. 827 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 23. 897 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um réttindi barna
 24. 898 nefndarálit utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1991
 25. 913 nál. með frávt. meirihluta allsherjarnefndar, umboðsmaður barna
 26. 917 nefndarálit menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (heildarlög)
 27. 930 nefndarálit umhverfisnefndar, sinubrennur (heildarlög)
 28. 948 nefndarálit menntamálanefndar, efling íþróttaiðkunar kvenna
 29. 962 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lífeyrisréttindi hjóna
 30. 963 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (uppbót vegna kjarasamninga)
 31. 964 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Atvinnuleysistryggingasjóður (greiðslutími)
 32. 968 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (mæðravernd)
 33. 969 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög (tölvuforrit, ljósritun o.fl.)
 34. 984 nefndarálit menntamálanefndar, kennsla í réttri líkamsbeitingu
 35. 1039 nefndarálit menntamálanefndar, fullorðinsfræðsla