Halldór Ásgrímsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

125. þing, 1999–2000

 1. 1380 frumvarp eftir 2. umræðu, mat á umhverfisáhrifum (heildarlög)

117. þing, 1993–1994

 1. 229 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 230 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga (staðfesting bráðabirgðalaga)
 3. 336 breytingartillaga, fjárlög 1994
 4. 348 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir
 5. 409 nefndarálit, skattamál (breyting ýmissa laga)
 6. 410 breytingartillaga, skattamál (breyting ýmissa laga)
 7. 479 framhaldsnefndarálit, skattamál (breyting ýmissa laga)
 8. 914 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins
 9. 969 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög og vörugjald (hráefni til garðyrkjuafurða)
 10. 970 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög og vörugjald (hráefni til garðyrkjuafurða)
 11. 971 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (endurgreiðsla ökumæla)
 12. 972 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (endurgreiðsla ökumæla)
 13. 973 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 14. 1000 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (stjórn Fasteignamats ríkisins)
 15. 1003 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (afskriftareikningur útlána)
 16. 1004 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (afskriftareikningur útlána)
 17. 1005 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (veiting atvinnuréttinda)
 18. 1011 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (leigutekjur af íbúðarhúsnæði)
 19. 1012 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (leigutekjur af íbúðarhúsnæði)
 20. 1013 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (stofnfjárbréf)
 21. 1014 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (stofnfjárbréf)
 22. 1025 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sala notaðra ökutækja
 23. 1026 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sala notaðra ökutækja
 24. 1134 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (framsal viðskiptabréfa, framkvæmd laganna o.fl.)
 25. 1135 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (undirboðs- og jöfnunartollar)
 26. 1164 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (stjórn Fasteignamats ríkisins)
 27. 1165 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (afskriftareikningur útlána)
 28. 1174 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (atvinnuleysisbætur starfsmanna sveitarfélaga)
 29. 1175 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (atvinnuleysisbætur starfsmanna sveitarfélaga)
 30. 1214 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollfrjálsar verslanir í höfnum)
 31. 1229 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (heildarlög)
 32. 1230 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (heildarlög)
 33. 1270 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollfrjálsar verslanir í höfnum)
 34. 1288 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (heildarlög)
 35. 1290 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (heildarlög)
 36. 1296 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna

116. þing, 1992–1993

 1. 100 nefndarálit, kjaradómur (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 495 nál. með frávt. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 3. 797 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins

115. þing, 1991–1992

 1. 269 nefndarálit, Framkvæmdasjóður Íslands (starfslok)
 2. 310 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 3. 311 frávísunartilllaga, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 4. 352 nál. með frávt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
 5. 380 framhaldsnefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 6. 388 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 7. 639 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
 8. 666 framhaldsnefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 9. 667 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála (sala erlends gjaldeyris)
 10. 870 nál. með frávt. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (fjárfestingarlánasjóðir)
 11. 872 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 12. 873 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins

105. þing, 1982–1983

 1. 170 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 2. 171 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 3. 265 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir
 4. 294 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, hvalveiðibann
 5. 333 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar (sjúkratryggingagjald)
 6. 361 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 7. 419 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lán vegna björgunar skipsins Het Wapen
 8. 472 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 9. 474 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 10. 558 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1983
 11. 559 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983
 12. 577 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 13. 589 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála
 14. 595 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 15. 596 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 16. 601 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag

104. þing, 1981–1982

 1. 149 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 2. 150 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja
 3. 151 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild samvinnufélaga
 4. 178 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aðstoð í skattamálum
 5. 193 nefndarálit, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 6. 231 breytingartillaga, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 7. 248 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 8. 249 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 9. 298 nefndarálit, tollskrá o.fl.
 10. 299 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 11. 364 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 12. 365 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 13. 491 nefndarálit, almannatryggingar
 14. 492 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 15. 503 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1982
 16. 504 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1982
 17. 505 nefndarálit, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 18. 621 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum
 19. 630 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag og samkeppnishömlur
 20. 631 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag og samkeppnishömlur
 21. 640 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 22. 666 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 23. 685 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisbókhald
 24. 686 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisbókhald
 25. 689 nál. með frávt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 26. 763 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 27. 815 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum
 28. 822 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, eftirlaun alþingismanna
 29. 824 nál. með rökst. fjárhags- og viðskiptanefndar, flugstöð á Keflavíkurflugvelli
 30. 831 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 31. 854 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 32. 859 nál. með frávt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 33. 861 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagríms
 34. 862 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagríms
 35. 874 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1978
 36. 892 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana
 37. 893 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana
 38. 927 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð vegna norrænna fjárfestingalána

103. þing, 1980–1981

 1. 116 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Flugleiða hf.
 2. 132 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup alþingismanna
 3. 225 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning lífeyrisréttinda
 4. 226 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, nýbyggingargjald
 5. 249 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, álagning opinberra gjalda
 6. 250 nefndarálit, niðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980
 7. 251 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 8. 252 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 9. 253 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
 10. 268 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir
 11. 269 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir
 12. 270 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ferðagjaldeyrir
 13. 271 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 14. 276 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
 15. 293 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðgildi íslensks gjaldmiðils
 16. 294 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum
 17. 295 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 18. 296 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 19. 322 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 20. 324 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 21. 335 nál. með brtt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 22. 336 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda
 23. 337 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda
 24. 347 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald
 25. 365 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, minnsta mynteining við álagningu opinberra gjalda
 26. 415 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 27. 504 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 28. 505 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 29. 506 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 30. 507 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex
 31. 508 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tékkar
 32. 509 nefndarálit, viðnám gegn verðbólgu
 33. 573 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 34. 574 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 35. 644 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1981
 36. 667 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 37. 668 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 38. 690 nefndarálit, verðlagsaðhald
 39. 691 breytingartillaga, verðlagsaðhald
 40. 818 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 41. 819 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Bjargráðasjóður
 42. 824 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 43. 825 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 44. 826 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 45. 827 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 46. 830 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 47. 845 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 48. 929 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 49. 930 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 50. 967 nefndarálit, kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
 51. 1012 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framkvæmdasjóður aldraðra
 52. 1018 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, framkvæmdasjóður aldraðra

102. þing, 1979–1980

 1. 61 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 2. 62 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 3. 67 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ferðagjaldeyrir
 4. 97 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, greiðsla opinberra gjalda 1980
 5. 159 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
 6. 160 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 7. 164 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 165 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 170 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 211 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins
 11. 251 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 12. 275 nefndarálit, orkujöfnunargjald
 13. 276 breytingartillaga, orkujöfnunargjald
 14. 291 breytingartillaga, orkujöfnunargjald
 15. 361 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 16. 363 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hækkun lægstu launa
 17. 364 nefndarálit, flugvallagjald
 18. 365 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 19. 379 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 20. 387 nefndarálit, tímabundið vörugjald
 21. 388 breytingartillaga, tímabundið vörugjald
 22. 487 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka Bjargráðasjóðs
 23. 488 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 24. 489 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 25. 490 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 26. 491 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Bjargráðasjóður
 27. 534 nefndarálit, lánsfjárlög 1980
 28. 535 breytingartillaga, lánsfjárlög 1980
 29. 545 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna framkvæmda á sviði orkumála
 30. 558 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar
 31. 559 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 32. 560 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning lífeyrisréttinda

99. þing, 1977–1978

 1. 52 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 2. 108 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 3. 128 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 4. 155 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 156 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 157 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 7. 180 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1975
 8. 181 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 9. 182 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 10. 195 breytingartillaga, verðjöfnunargjald af raforku
 11. 214 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 12. 215 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 13. 254 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
 14. 255 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 15. 256 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
 16. 259 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 17. 282 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978
 18. 293 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 19. 352 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 20. 373 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 21. 375 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 22. 377 breytingartillaga, ráðstafanir í efnahagsmálum
 23. 476 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 24. 477 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 25. 484 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, innkaupastofnun ríkisins
 26. 485 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bókhald
 27. 486 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 28. 487 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 29. 524 nál. með rökst. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, samkeppni í verðmyndun og samruni fyrirtækja
 30. 527 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 31. 561 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 32. 621 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga
 33. 686 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1976
 34. 769 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir
 35. 826 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 36. 837 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 37. 907 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald
 38. 929 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.

98. þing, 1976–1977

 1. 102 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 2. 155 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 3. 192 nefndarálit, tollskrá o.fl.
 4. 193 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 5. 194 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 6. 201 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 7. 204 lög (samhlj.), meðferð opinberra mála
 8. 214 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 9. 229 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 10. 239 lög (samhlj.), dagvistarheimili fyrir börn
 11. 255 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 12. 257 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 13. 279 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna opinberra framkvæmda á árinu 1977
 14. 280 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 15. 312 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðbótarsamningur milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum
 16. 313 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 17. 314 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 18. 337 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 19. 338 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 20. 360 frumvarp eftir 2. umræðu, opinberar fjársafnanir
 21. 482 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 22. 494 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi jarðstöðvar
 23. 495 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 24. 496 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 25. 497 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 26. 532 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar starfsmanna banka
 27. 536 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 28. 567 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til að selja Húseiningum hf. húsnæði Tunnuverksmiðju ríkisins á Siglufirði
 29. 568 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 30. 569 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sala hlutabréfa í Íslensku matvælamiðstöðinni hf.
 31. 679 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur

97. þing, 1975–1976

 1. 103 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 2. 142 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1973
 3. 144 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 4. 156 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum
 5. 157 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 6. 158 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 176 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs
 8. 218 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 9. 239 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 10. 262 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 11. 269 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976
 12. 330 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, gjald af gas- og brennsluolíum
 13. 359 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aðild Íslands að samningi um aðstoðarsjóð Efnahags- og framfarastofnunarinnar
 14. 360 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, flugvallagjald
 15. 371 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 16. 486 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs
 17. 505 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 18. 506 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 19. 507 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 20. 535 breytingartillaga, skráning og mat fasteigna
 21. 587 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 22. 588 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1974
 23. 596 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá
 24. 597 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá
 25. 626 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.
 26. 654 breytingartillaga, tollheimta og tolleftirlit
 27. 695 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinbera starfsmanna
 28. 696 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 29. 697 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, laun starfsmanna ríkisins
 30. 698 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
 31. 699 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnþróunarsjóður fyrir Portúgal
 32. 826 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild til eflingar Landhelgisgæslunni
 33. 827 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, löggiltir endurskoðendur
 34. 872 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdastofnun ríkisins
 35. 901 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðtrygging fjárskuldbindinga

96. þing, 1974–1975

 1. 70 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 2. 87 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Happdrætti Háskóla Íslands
 3. 113 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimildir erlendis
 4. 133 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 5. 159 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja
 6. 160 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðning starfsmanna og húsnæðismál ríkisstofnana
 7. 186 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Rafveita Ísafjarðar
 8. 295 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 9. 320 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 10. 321 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 11. 335 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði
 12. 372 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild fyrir ríkissjóð
 13. 507 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 14. 517 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 15. 557 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 16. 558 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 17. 619 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launajöfnunarbætur
 18. 620 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launajöfnunarbætur
 19. 692 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lán vegna Rafmagnsveitna ríkisins og Vegagerðar ríkisins
 20. 709 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1972
 21. 710 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 22. 727 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar
 23. 731 breytingartillaga, ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins
 24. 783 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lán fyrir Flugleiðir hf.
 25. 816 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launajöfnunarbætur
 26. 824 rökstudd dagskrá, atvinnuleysistryggingar

Meðflutningsmaður

128. þing, 2002–2003

 1. 604 breytingartillaga, fjárlög 2003

118. þing, 1994–1995

 1. 330 nefndarálit utanríkismálanefndar, bráðabirgðasamkomulag eftir að EFTA-ríki hafa gerst aðilar að Evrópusambandinu
 2. 758 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 3. 759 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 4. 848 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (endurskoðun ríkisreikninga, kjördagur)
 5. 878 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um baráttu gegn mengun sjávar
 6. 879 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um verndun mannréttinda og mannfrelsis
 7. 880 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, staðfesting ákvörðunar EES-nefndarinnar

117. þing, 1993–1994

 1. 392 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1994
 2. 447 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994 (breyting ýmissa laga)
 3. 592 nefndarálit, stöðvun verkfalls fiskimanna (staðfesting bráðabirgðalaga)
 4. 666 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (hæfniskröfur samkeppnisráðsmanna)
 5. 681 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lyfjaverslun ríkisins
 6. 682 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lyfjaverslun ríkisins
 7. 979 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (aðgreining afurða og gjald til Fiskistofu)
 8. 1114 nefndarálit, stjórn fiskveiða (lögbundin endurskoðun)
 9. 1115 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (lögbundin endurskoðun)
 10. 1120 nefndarálit, tryggingagjald (veitingarekstur og útleiga bifreiða)
 11. 1145 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins
 12. 1190 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna
 13. 1233 nefndarálit, stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum
 14. 1235 breytingartillaga, stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

116. þing, 1992–1993

 1. 183 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (heildarlög)
 2. 257 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða
 3. 378 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vog, mál og faggilding (heildarlög)
 4. 379 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vog, mál og faggilding (heildarlög)
 5. 389 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 6. 390 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 7. 391 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir
 8. 392 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir
 9. 393 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands
 10. 394 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands
 11. 409 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, umboðssöluviðskipti (EES-reglur)
 12. 410 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, umboðssöluviðskipti (EES-reglur)
 13. 428 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, umboðssöluviðskipti (EES-reglur)
 14. 491 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjaradómur og kjaranefnd (heildarlög)
 15. 492 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjaradómur og kjaranefnd (heildarlög)
 16. 493 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (Kjaradómur og kjaranefnd)
 17. 534 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 18. 555 framhaldsnefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 19. 590 framhaldsnefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 20. 647 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög
 21. 654 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands
 22. 668 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 23. 757 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, eiginfjárstaða innlánsstofnana
 24. 789 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 25. 798 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla (aðfararhæfi eldri úrskurða)
 26. 841 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán
 27. 842 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán
 28. 904 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum
 29. 905 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum
 30. 939 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (Evrópskt efnahagssvæði)
 31. 1014 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (heildarlög, EES-reglur)
 32. 1015 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (heildarlög, EES-reglur)
 33. 1016 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, geymslufé (almenn heimild)
 34. 1017 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, geymslufé (almenn heimild)
 35. 1045 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íslenskt ríkisfang vegna EES (Evrópskt efnahagssvæði)
 36. 1101 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, framkvæmd útboða
 37. 1102 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (innlánsdeild)
 38. 1103 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (innlánsdeild)
 39. 1104 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 40. 1105 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (gjaldfærsla stofnkostnaðar)
 41. 1106 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, framkvæmd útboða
 42. 1132 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti
 43. 1134 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti
 44. 1181 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnunartollur á skipasmíðaverkefni
 45. 1182 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana
 46. 1183 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana
 47. 1184 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, lánskjör og ávöxtun sparifjár
 48. 1186 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (aðgreining afurða og skoðunarstofur)
 49. 1190 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðiheimildir í lögsögu annarra ríkja
 50. 1193 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (þjónustugjöld, stjórn o.fl.)
 51. 1198 nefndarálit, bann við sölu á eignum ríkisins án lagaheimilda
 52. 1213 nál. með frávt. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup (Evrópskt efnahagssvæði)
 53. 1214 nál. með frávt. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (EES-reglur)

115. þing, 1991–1992

 1. 272 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (innheimta)
 2. 274 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (heildarlög)
 3. 275 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (heildarlög)
 4. 278 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins (frjálst fiskverð)
 5. 299 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 6. 347 nefndarálit, jöfnunargjald (gildistími)
 7. 358 breytingartillaga, jöfnunargjald (gildistími)
 8. 382 breytingartillaga, lánsfjárlög 1992
 9. 393 rökstudd dagskrá, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 10. 478 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, gæðamál og sala fersks fisks
 11. 479 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, útfærsla togveiðilandhelginnar
 12. 480 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, þorskeldi
 13. 481 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 14. 482 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 15. 483 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála (sala erlends gjaldeyris)
 16. 484 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga (skattskyld mörk eigna)
 17. 555 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (heildarlög)
 18. 556 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (heildarlög)
 19. 599 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, beitumál
 20. 645 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 21. 756 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum
 22. 757 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum
 23. 765 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (ávöxtun innstæðna)
 24. 824 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður ljósmæðra (brottfall laga)
 25. 861 nefndarálit samgöngunefndar, brottfall laga nr. 2/1917 (bann við sölu og leigu skipa úr landi)
 26. 868 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1992--1995
 27. 871 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (ávöxtun á fé, stigaútreikningur, verðtrygging o.fl.)
 28. 887 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun (greiðslur til Vélstjórafélags Íslands)
 29. 909 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, yfirskattanefnd
 30. 911 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (yfirskattanefnd)
 31. 979 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs
 32. 994 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðslukortastarfsemi
 33. 995 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðhagsstofnun (endurskoðun á starfsemi)
 34. 996 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
 35. 998 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
 36. 999 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (ráðstöfun inngreiðslna)
 37. 1010 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla virðisaukaskatts til erlendra ferðamanna

105. þing, 1982–1983

 1. 278 nefndarálit, Olíusjóður fiskiskipa
 2. 321 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, hafsbotnsréttindi Íslands í suðri
 3. 322 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, hafsbotnsréttindi Íslands á Reykjaneshrygg
 4. 336 nefndarálit atvinnumálanefndar, hagnýting surtarbrands
 5. 350 nefndarálit utanríkismálanefndar, varnir gegn mengun frá skipum
 6. 351 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um loftmengun
 7. 358 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 8. 359 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 9. 360 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins
 10. 481 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, hafnaraðstaða í Þorlákshöfn
 11. 482 nefndarálit atvinnumálanefndar, rannsóknir á laxastofninum
 12. 532 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, laxveiðar Færeyinga í sjó
 13. 564 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta

104. þing, 1981–1982

 1. 235 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag milli Íslands og Noregs um landgrunnið milli Íslands og Jan Mayen
 2. 312 nefndarálit, olíugjald til fiskiskipa
 3. 335 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafuðrum
 4. 357 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn
 5. 497 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 6. 571 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, votheysverkun
 7. 572 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, fiskiræktar- og veiðmál
 8. 600 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Færeyjar og Noreg um veiðar á kolmunna
 9. 632 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, kalrannsóknir
 10. 736 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 11. 737 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af grásleppuafurðum
 12. 738 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af grásleppuafurðum
 13. 825 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningar um vinnumarkaðsmál
 14. 827 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, innlendur lífefnaiðnaður
 15. 843 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, iðnkynning
 16. 844 nefndarálit atvinnumálanefndar, virkjunarframkvæmdir og orkunýting
 17. 845 breytingartillaga atvinnumálanefndar, virkjunarframkvæmdir og orkunýting
 18. 858 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, hafnargerð við Dyrhólaey
 19. 878 nál. með brtt. meirihluta atvinnumálanefndar, steinullarverksmiðja í Þorlákshöfn

103. þing, 1980–1981

 1. 66 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, olíugjald til fiskiskipa
 2. 214 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskimálasjóður
 3. 216 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 4. 217 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 5. 350 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild Grikklands að Efnahagsbandalagi Evrópu
 6. 446 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag um gagnkvæmar heimildir Íslendinga og Færeyinga til veiða á kolmunna
 7. 456 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Framleiðslueftirlit sjávarafurða
 8. 457 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskvinnsluskóli
 9. 458 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskvinnsluskóli
 10. 487 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykkt um framkvæmd alþjóðlegra reglna á sviði vinnumála
 11. 553 nefndarálit atvinnumálanefndar, iðnaður á Vesturlandi
 12. 554 nefndarálit atvinnumálanefndar, innkaup opinberra aðila á íslenskum iðnaðarvörum
 13. 557 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, varnir vegna hættu af snjóflóðum og skriðuföllum
 14. 558 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, félagsbú
 15. 605 nefndarálit utanríkismálanefndar, takmörkun aðgangs erlendra herskipa og herflugvéla að landhelgi Íslands
 16. 619 nefndarálit, tímabundið olíugjald til fiskiskipa
 17. 650 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 18. 746 nefndarálit atvinnumálanefndar, vararaforka
 19. 752 nefndarálit atvinnumálanefndar, samkeppnisstaða íslendinga
 20. 783 nefndarálit utanríkismálanefndar, þingmannanefnd er vinni að auknu samstarfi Íslendinga, Færeyinga og Grænlendinga
 21. 785 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um varnir gegn töku gísla
 22. 836 nefndarálit atvinnumálanefndar, iðnaður á Vestfjörðum
 23. 846 nefndarálit atvinnumálanefndar, hagnýting innlendra byggingarefna
 24. 848 nefndarálit atvinnumálanefndar, einangrun húsa
 25. 849 breytingartillaga atvinnumálanefndar, einangrun húsa
 26. 947 nefndarálit utanríkismálanefndar, eldsneytisgeymar varnarliðsins
 27. 948 breytingartillaga utanríkismálanefndar, eldsneytisgeymar varnarliðsins
 28. 968 nefndarálit atvinnumálanefndar, graskögglaverksmiðja
 29. 969 breytingartillaga atvinnumálanefndar, graskögglaverksmiðja
 30. 978 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi
 31. 1010 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, nýting silungastofna

102. þing, 1979–1980

 1. 259 nefndarálit atvinnumálanefndar, útibú frá Veiðimálastofnun
 2. 272 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, byggðaþróunaráætlun fyrir Borgarfjarðarhrepp
 3. 273 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, tekjuskipting og launakjör
 4. 278 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, olíugjald til fiskiskipa
 5. 565 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál

99. þing, 1977–1978

 1. 109 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um ræðissamband
 2. 136 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, niðurfelling útflutningsgjalda á kolmunna- og spærlingsafurðum
 3. 196 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, iðjuþjálfun
 4. 197 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, matvælarannsóknir ríkisins
 5. 198 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, matvælarannsóknir ríkisins
 6. 222 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsóknarlögregla ríkisins
 7. 240 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1978
 8. 241 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1978
 9. 249 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 10. 269 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög
 11. 292 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 12. 424 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 13. 425 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög
 14. 501 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskimálaráð
 15. 613 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðingarlög
 16. 626 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ónæmisaðgerðir
 17. 627 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, ónæmisaðgerðir
 18. 628 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjafræðingar
 19. 629 breytingartillaga allsherjarnefndar, ættleiðingarlög
 20. 637 nefndarálit allsherjarnefndar, gjaldþrotalög
 21. 638 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, manneldisráð
 22. 639 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, manneldisráð
 23. 671 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 24. 672 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 25. 678 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka
 26. 679 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka
 27. 685 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 28. 753 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heyrnar- og talmeinastöð Íslands
 29. 754 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heyrnar- og talmeinastöð Íslands
 30. 755 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingarstarfsemi
 31. 756 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingarstarfsemi
 32. 761 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög
 33. 762 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög
 34. 771 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 35. 773 nál. með brtt. allsherjarnefndar, eftirlit með skipum
 36. 777 nefndarálit allsherjarnefndar, lögréttulög
 37. 854 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta
 38. 887 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 39. 888 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 40. 890 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 41. 891 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög
 42. 904 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 43. 932 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar

98. þing, 1976–1977

 1. 72 nefndarálit allsherjarnefndar, opinberar fjársafnanir
 2. 97 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 3. 98 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 4. 135 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 5. 136 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög
 6. 171 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknarlögregla ríkisins
 7. 172 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 8. 173 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan dómsvalds í héraði
 9. 231 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1977
 10. 232 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1977
 11. 242 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 12. 243 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 13. 248 lög (samhlj.), launaskattur
 14. 317 nefndarálit allsherjarnefndar, skotvopn
 15. 318 breytingartillaga allsherjarnefndar, skotvopn
 16. 326 frumvarp eftir 2. umræðu, skotvopn
 17. 328 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 18. 329 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 19. 336 nefndarálit samgöngunefndar, innflutningur á olíupramma
 20. 351 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fávitastofnanir
 21. 453 lög (samhlj.), almannatryggingar
 22. 464 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, kaup og kjör sjómanna
 23. 472 nefndarálit samgöngunefndar, póst- og símamál
 24. 473 breytingartillaga samgöngunefndar, póst- og símamál
 25. 476 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 26. 477 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 27. 522 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 28. 525 breytingartillaga samgöngunefndar, póst- og símamál
 29. 534 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 30. 535 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 31. 565 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ráðstafanir til að draga úr tóbaksreykingum
 32. 584 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 33. 585 nefndarálit allsherjarnefndar, skotvopn
 34. 586 breytingartillaga allsherjarnefndar, skotvopn
 35. 588 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 36. 589 nefndarálit allsherjarnefndar, tékkar
 37. 595 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 38. 630 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 39. 641 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi
 40. 642 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi
 41. 643 breytingartillaga, veiðar í fiskveiðilandhelgi
 42. 644 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa
 43. 645 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa
 44. 672 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

97. þing, 1975–1976

 1. 13 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni
 2. 98 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 3. 106 nefndarálit allsherjarnefndar, veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni
 4. 188 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, bátaábyrgðarfélög
 5. 189 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 6. 195 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 7. 210 nefndarálit allsherjarnefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 8. 219 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 9. 248 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1976
 10. 265 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1976
 11. 326 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 12. 327 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Stofnfjársjóður fiskiskipa
 13. 430 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 14. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, kafarastörf
 15. 432 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 16. 453 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 17. 455 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fasteignasala
 18. 468 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 19. 469 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, upptaka ólöglegs sjávarafla
 20. 470 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar utan fiskveiðilandhelgi Íslands
 21. 498 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 22. 499 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 23. 500 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum
 24. 534 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi í Austur-Skaftafellssýslu
 25. 568 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ljósmæðralög
 26. 569 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfsölulög
 27. 570 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfsölulög
 28. 578 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 29. 655 nefndarálit samgöngunefndar, ferðamál
 30. 656 breytingartillaga samgöngunefndar, ferðamál
 31. 720 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraþjálfun
 32. 721 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraþjálfun
 33. 750 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 34. 751 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 35. 766 nál. með brtt. samgöngunefndar, stofnlánasjóður vörubifreiða
 36. 768 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 37. 769 nefndarálit allsherjarnefndar, norræn vitnaskylda
 38. 770 nefndarálit allsherjarnefndar, skotvopn
 39. 771 nefndarálit allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands
 40. 772 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 41. 773 nefndarálit allsherjarnefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga
 42. 789 nefndarálit allsherjarnefndar, opinberar fjársafnanir
 43. 790 breytingartillaga allsherjarnefndar, skotvopn
 44. 791 breytingartillaga allsherjarnefndar, opinberar fjársafnanir
 45. 806 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 46. 846 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 47. 847 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 48. 848 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 49. 868 breytingartillaga, íslensk stafsetning
 50. 870 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 51. 875 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegalög
 52. 876 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög
 53. 886 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 54. 889 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Olíusjóður fiskiskipa
 55. 915 nál. með brtt. allsherjarnefndar, jafnrétti kvenna og karla

96. þing, 1974–1975

 1. 82 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 2. 183 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 3. 208 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Framleiðslueftirlit sjávarafurða
 4. 211 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar
 5. 212 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 6. 213 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 7. 219 breytingartillaga, fjárlög 1975
 8. 221 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1975
 9. 222 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi
 10. 241 breytingartillaga, fjárlög 1975
 11. 312 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 12. 313 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög
 13. 357 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög
 14. 366 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Framleiðslueftirlit sjávarafurða
 15. 424 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 16. 425 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 17. 426 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, samræmd vinnsla sjávarafla
 18. 431 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, fóstureyðingar
 19. 432 nefndarálit allsherjarnefndar, trúfélög
 20. 433 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 21. 434 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 22. 435 nefndarálit allsherjarnefndar, vátryggingasamningar
 23. 448 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 24. 582 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjóður til aðstoðar við drykkjusjúka
 25. 583 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ljósmæðralög
 26. 584 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, fóstureyðingar
 27. 598 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Sjóvinnuskóli Íslands
 28. 624 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf
 29. 625 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf
 30. 626 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 31. 627 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 32. 629 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins
 33. 630 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 34. 642 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hjúkrunarlög
 35. 675 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 36. 676 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 37. 677 nefndarálit allsherjarnefndar, framsal sakamanna
 38. 678 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðing
 39. 730 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins
 40. 790 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fjarskipti
 41. 797 breytingartillaga, vegáætlun 1974-1977
 42. 811 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 43. 812 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf
 44. 815 nefndarálit allsherjarnefndar, aðsetursskipti
 45. 835 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, aðstoð við vangefna og fjölfatlaða