Björn Jónsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

93. þing, 1972–1973

 1. 141 nál. með brtt. félagsmálanefndar, orlof
 2. 148 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins
 3. 150 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, fiskeldi í sjó
 4. 208 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, vegalög
 5. 416 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, kaup og kjör yfirmanna á botnvörpuskipum
 6. 538 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög
 7. 570 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 8. 586 nefndarálit félagsmálanefndar, Jafnlaunaráð
 9. 589 breytingartillaga, hafnalög
 10. 649 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 11. 681 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 12. 682 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa
 13. 692 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna
 14. 695 nefndarálit félagsmálanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 15. 734 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 16. 735 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 17. 745 nefndarálit félagsmálanefndar, verkfræðiþjónusta á vegum landshlutasamtaka sveitarfélaga
 18. 786 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkanna

92. þing, 1971–1972

 1. 119 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 2. 125 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjur sveitarfélaga
 3. 129 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof
 4. 136 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fjörutíu stunda vinnuvika
 5. 216 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afstaða foreldra til skilgetinna barna
 6. 217 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afstaða foreldra til óskilgetinna barna
 7. 218 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 8. 242 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 9. 383 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 10. 389 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 11. 416 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 12. 432 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 13. 452 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 14. 697 nál. með frávt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ljósmæðralög
 15. 699 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnu- og þjónustufyrirtæki sveitarfélaga
 16. 743 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining Borgarfjarðarhrepps og Loðmundarfjarðarhrepps
 17. 745 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 18. 746 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verkfræðiþjónusta á vegum landshlutasamtaka
 19. 766 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 20. 784 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 21. 785 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, erfðafjárskattur
 22. 786 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipulagslög
 23. 793 nál. með frávt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, snjóbílar vegna heilbrigðisþjónustu
 24. 878 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 25. 879 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hjúkrunarskóli í Reykjavík
 26. 918 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 27. 919 nefndarálit samgöngumálanefndar, vitagjald
 28. 957 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 29. 958 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins

91. þing, 1970–1971

 1. 154 nefndarálit, atvinnuöryggi
 2. 155 breytingartillaga, atvinnuöryggi
 3. 280 breytingartillaga, fjárlög 1971
 4. 283 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, fyrirframinnheimta opinberra gjalda
 5. 539 breytingartillaga, náttúruvernd

90. þing, 1969–1970

 1. 586 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Fjárfestingarfélag Íslands
 2. 682 breytingartillaga, skemmtanaskattur
 3. 709 breytingartillaga, skemmtanaskattur
 4. 849 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins

88. þing, 1967–1968

 1. 309 breytingartillaga, fræðsla í fiskirækt og fiskeldi
 2. 325 nefndarálit, tekjustofnar sveitarfélaga
 3. 331 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga

87. þing, 1966–1967

 1. 180 nefndarálit, verðstöðvun
 2. 298 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.

86. þing, 1965–1966

 1. 115 nefndarálit, aukatekjur ríkissjóðs
 2. 133 breytingartillaga, fjárlög 1966
 3. 173 nefndarálit, vegalög
 4. 206 nefndarálit, innflutnings- og gjaldeyrismál
 5. 208 nefndarálit, fjárhagur rafmagnsveitna ríkisins
 6. 215 breytingartillaga, fjárhagur rafmagnsveitna ríkisins
 7. 503 nefndarálit, Atvinnujöfnunarsjóður
 8. 504 breytingartillaga, Atvinnujöfnunarsjóður
 9. 542 nál. með rökst. minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins

85. þing, 1964–1965

 1. 84 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 2. 85 breytingartillaga, innlent lán
 3. 192 nefndarálit, söluskattur
 4. 453 nefndarálit, tollskrá o.fl. (lækkun tolla á flökunarvélum o.fl.)
 5. 454 breytingartillaga, tollskrá o.fl. (lækkun tolla á flökunarvélum o.fl.)
 6. 524 nefndarálit minnihluta samgöngumálanefndar, lausn kjaradeilu atvinnuflugmanna
 7. 585 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 586 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 702 nefndarálit, Landsvirkjun
 10. 703 breytingartillaga, Landsvirkjun
 11. 706 breytingartillaga, Laxárvirkjun

84. þing, 1963–1964

 1. 498 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 501 breytingartillaga, tollskrá o.fl.

83. þing, 1962–1963

 1. 77 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 2. 541 nefndarálit, tollskrá o.fl.
 3. 545 breytingartillaga, tollskrá o.fl.

82. þing, 1961–1962

 1. 66 nefndarálit, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 2. 105 nefndarálit, lækkun aðflutningsgjalda
 3. 106 breytingartillaga, lækkun aðflutningsgjalda
 4. 111 breytingartillaga, lækkun aðflutningsgjalda
 5. 236 nefndarálit, verðlagsráð sjávarútvegsins
 6. 237 breytingartillaga, verðlagsráð sjávarútvegsins
 7. 343 nál. með rökst., tekjuskattur og eignarskattur
 8. 344 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 452 nál. með rökst., ríkisreikningurinn 1960
 10. 578 nefndarálit, ráðstafanir vegna ákvörðunar um nýtt gengi
 11. 579 nefndarálit, Seðlabanki Íslands
 12. 769 breytingartillaga, kjarasamningar opinberra starfsmanna

81. þing, 1960–1961

 1. 180 breytingartillaga, fjárlög 1961
 2. 199 nefndarálit, söluskattur
 3. 251 nefndarálit, efnahagsmál
 4. 252 breytingartillaga, efnahagsmál
 5. 336 nefndarálit, ríkisábyrgðir
 6. 337 breytingartillaga, ríkisábyrgðir
 7. 543 nefndarálit, Seðlabanki Íslands
 8. 654 breytingartillaga, launajöfnuður karla og kvenna

80. þing, 1959–1960

 1. 111 nefndarálit, efnahagsmál
 2. 118 breytingartillaga, efnahagsmál
 3. 180 nefndarálit, söluskattur
 4. 181 breytingartillaga, söluskattur
 5. 261 breytingartillaga, almannatryggingar
 6. 298 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 440 nefndarálit, innflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.
 8. 568 nefndarálit, verðlagsmál
 9. 595 nefndarálit fjárhagsnefndar, efnahagsmál

79. þing, 1959

 1. 47 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar

78. þing, 1958–1959

 1. 130 breytingartillaga, virkjun Sogsins
 2. 145 breytingartillaga, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 3. 182 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 4. 183 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 5. 214 nefndarálit, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.
 6. 215 breytingartillaga, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.
 7. 269 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 8. 288 breytingartillaga, skattar og gjöld til sveitarsjóða
 9. 441 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

77. þing, 1957–1958

 1. 252 breytingartillaga, réttur verkafólks
 2. 312 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landhelgisbrot
 3. 377 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 4. 396 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 5. 487 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 6. 553 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar

76. þing, 1956–1957

 1. 95 breytingartillaga, tunnuverksmiðjur ríkisins
 2. 123 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 3. 363 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, sala og útflutningur sjávarafurða o. fl.
 4. 371 nál. með rökst. minnihluta sjávarútvegsnefndar, sala og útflutningur sjávarafurða o. fl.
 5. 417 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, mat á síld
 6. 472 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 7. 537 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 8. 584 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skipakaup
 9. 647 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, sjóefnaverksmiðja

Meðflutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. 186 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald

94. þing, 1973–1974

 1. 138 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldaviðauki
 2. 261 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 3. 272 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 4. 294 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 5. 508 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattkerfisbreyting
 6. 520 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattkerfisbreyting
 7. 531 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldmiðill Íslands

93. þing, 1972–1973

 1. 52 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 2. 137 breytingartillaga, Fósturskóli Íslands
 3. 155 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárræktarlög
 4. 156 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjárræktarlög
 5. 195 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldaviðauki
 6. 196 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 7. 203 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, loðna til bræðslu
 8. 222 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu
 9. 226 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlagsmál
 10. 230 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um aðstoð í skattamálum
 11. 242 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 12. 244 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 13. 260 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kaupgreiðsluvísitala
 14. 362 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, löndun loðnu til bræðslu
 15. 375 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 16. 448 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Dysja í Garðahreppi og Háagerði í Dalvíkurhreppi
 17. 535 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, dvalarheimili aldraðra
 18. 537 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni
 19. 555 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingarstarfsemi
 20. 568 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norrænn tækni- og iðnþróunarsjóður
 21. 569 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1970
 22. 617 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 23. 633 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973
 24. 635 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Grenivíkur, Svæðis, Höfðabrekku og hluta af landi Borgar
 25. 636 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala Grenivíkur, Svæðis, Höfðabrekku og hluta af landi Borgar
 26. 683 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala Grenivíkur, Svæðis, Höfðabrekku og hluta af landi Borgar
 27. 701 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 28. 703 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 29. 708 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 30. 717 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta
 31. 723 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, róðrartími fiskibáta
 32. 731 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 33. 732 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi
 34. 736 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 35. 765 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 36. 782 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Útskála og Brekku
 37. 789 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja nokkrar eignir ríkissjóðs

92. þing, 1971–1972

 1. 60 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, mat á sláturafurðum
 2. 112 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 3. 149 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Fjósa í Laxárdalshreppi
 4. 153 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Framkvæmdastofnun ríkisins
 5. 159 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 6. 160 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi
 7. 215 nefndarálit fjárhagsnefndar, stöðugt verðlag
 8. 236 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1972
 9. 245 breytingartillaga, fjárlög 1972
 10. 247 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 11. 248 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörugjald
 12. 249 breytingartillaga, fjárlög 1972
 13. 268 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 14. 271 breytingartillaga, fjárlög 1972
 15. 298 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Ytri-Bugs í Fróðárhreppi
 16. 299 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Jarðeignasjóður
 17. 361 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Háls og Kambshjáleigu í Búlandshreppi
 18. 362 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Brekkuborgar í Breiðdalshreppi og Þorsteinsstaða í Sauðaneshreppi
 19. 363 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sala Holts í Dyrhólahreppi
 20. 379 nál. með brtt. menntamálanefndar, Stýrimannaskólinn í Reykjavík
 21. 643 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 22. 649 nál. með frávt. menntamálanefndar, mannanöfn
 23. 658 nál. með brtt. menntamálanefndar, Tækniskóli Íslands
 24. 681 breytingartillaga menntamálanefndar, Tækniskóli Íslands
 25. 700 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 26. 709 nál. með brtt. menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 27. 729 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 28. 744 nefndarálit fjárhagsnefndar, ferðamál
 29. 767 nál. með brtt. menntamálanefndar, Íþróttakennaraskóli Íslands
 30. 769 nefndarálit menntamálanefndar, íþróttalög
 31. 787 nál. með brtt. menntamálanefndar, Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi
 32. 804 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjóranám
 33. 814 nál. með frávt. menntamálanefndar, fiskvinnsluskóli
 34. 828 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, vöruvöndun útflutningsafurða sjávarútvegsins
 35. 832 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis
 36. 837 nefndarálit menntamálanefndar, getraunir
 37. 842 nefndarálit menntamálanefndar, jöfnun á námskostnaði
 38. 843 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög
 39. 851 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972
 40. 888 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 41. 907 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 42. 920 nefndarálit menntamálanefndar, staðfesting Bernarsáttmálans til verndar bókmenntum og listaverkum
 43. 943 breytingartillaga, endurskoðun stjórnarskrárinnar

91. þing, 1970–1971

 1. 58 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsvirkjun
 2. 108 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1968
 3. 157 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sala á íbúðum framkvæmdanefndar byggingaáætlunar
 4. 203 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 5. 244 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar (iðgjöld atvinnurekenda)
 6. 254 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 7. 286 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1971
 8. 326 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lyfsölulög
 9. 327 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lyfsölulög
 10. 328 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Háskóli Íslands (lyfjafræði)
 11. 334 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum (br. 18/1970)
 12. 362 nefndarálit fjárhagsnefndar, Vatnsveita Vestmannaeyja
 13. 479 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (br. 63/1969)
 14. 531 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 15. 532 nefndarálit fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 16. 533 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 17. 563 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 18. 564 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir
 19. 594 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar
 20. 595 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 21. 639 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum
 22. 675 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (br. 51/1964)
 23. 699 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 24. 708 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fávitastofnanir
 25. 751 nefndarálit fjárhagsnefndar, Hagstofnun launþegasamtakanna
 26. 762 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 27. 763 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 28. 844 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar
 29. 846 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, byggingarsjóður aldraðs fólks (br. 49/1963og 23/1968)
 30. 848 nefndarálit fjárhagsnefndar, sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka

90. þing, 1969–1970

 1. 102 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 2. 114 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 3. 123 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 4. 137 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 5. 179 nefndarálit, sveitarstjórnarlög
 6. 194 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 7. 195 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 8. 247 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eftirlaun aldraðra í stéttarfélögum
 9. 382 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipan opinberra framkvæmda
 10. 383 breytingartillaga fjárhagsnefndar, skipan opinberra framkvæmda
 11. 428 breytingartillaga fjárhagsnefndar, skipan opinberra framkvæmda
 12. 436 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, endurhæfing
 13. 437 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, endurhæfing
 14. 461 nefndarálit fjárhagsnefndar, Minningarsjóður Jóns Sigurðssonar frá Gautlöndum
 15. 466 nál. með brtt. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hækkun á bótum almannatrygginga
 16. 468 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 17. 503 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands (afurðatjónadeild landbúnaðarins)
 18. 513 nefndarálit fjárhagsnefndar, skráning skipa
 19. 514 breytingartillaga fjárhagsnefndar, skráning skipa
 20. 515 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipamælingar
 21. 516 breytingartillaga fjárhagsnefndar, skipamælingar
 22. 520 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 23. 538 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 24. 539 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 25. 555 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1970
 26. 582 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1970
 27. 596 nefndarálit fjárhagsnefndar, Útflutningslánasjóður
 28. 597 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Útflutningslánasjóður
 29. 598 nefndarálit fjárhagsnefndar, tryggingadeild útflutningslána við Ríkisábyrgðasjóð
 30. 616 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tryggingadeild útflutningslána við Ríkisábyrgðasjóð
 31. 639 nefndarálit fjárhagsnefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 32. 649 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 33. 668 nál. með frávt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknalög
 34. 725 nefndarálit fjárhagsnefndar, Alþýðubankinn
 35. 726 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Alþýðubankinn
 36. 736 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skipamælingar
 37. 737 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skráning skipa
 38. 752 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 39. 753 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 40. 759 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollvörugeymslur
 41. 781 nál. með frávt. minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 42. 793 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, gjöld til holræsa og gangstétta á Akureyri
 43. 794 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar

89. þing, 1968–1969

 1. 71 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna nýs gengis
 2. 199 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 3. 210 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 4. 212 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 5. 215 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 6. 276 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hækkun á bótum almannatrygginga
 7. 282 nál. með brtt. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 8. 290 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 9. 291 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 10. 303 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 11. 371 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Atvinnumálastofnun
 12. 412 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 13. 436 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántökuheimildi fyrir ríkissjóð
 14. 438 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, aðgerðir í atvinnumálum
 15. 469 nál. með brtt. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð til vatnsveitna
 16. 477 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 17. 478 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækningaleyfi o.fl.
 18. 479 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun forseta Íslands
 19. 519 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækningaleyfi o.fl.
 20. 570 nefndarálit fjárhagsnefndar, umboðsþóknun og gengismunur gjaldeyrisbankanna
 21. 589 breytingartillaga, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf
 22. 590 breytingartillaga, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf
 23. 596 nefndarálit fjárhagsnefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 24. 619 nefndarálit fjárhagsnefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf
 25. 651 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf
 26. 672 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins

88. þing, 1967–1968

 1. 67 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 2. 84 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 3. 98 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar
 4. 99 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar
 5. 100 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 6. 108 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 7. 115 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 8. 185 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 186 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 191 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, söluskattur
 11. 195 breytingartillaga, fjárlög 1968
 12. 198 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 13. 202 breytingartillaga, fjárlög 1968
 14. 334 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verkamannabústaðir
 15. 335 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 16. 345 breytingartillaga, síldarútvegsnefnd
 17. 373 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins
 18. 422 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 19. 441 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda
 20. 506 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1966
 21. 519 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, byggingarsjóður aldraðs fólks
 22. 520 nefndarálit fjárhagsnefndar, tékkar
 23. 521 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxillög
 24. 548 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verslun með ópíum o.fl.
 25. 559 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldmiðill Íslands
 26. 678 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1968
 27. 679 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1968

87. þing, 1966–1967

 1. 28 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 59 nefndarálit fjárhagsnefndar, síldarflutningaskip
 3. 101 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 4. 124 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1967
 5. 125 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1967
 6. 170 breytingartillaga, Framleiðnisjóður landbúnaðarins
 7. 173 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Framleiðnisjóður landbúnaðarins
 8. 273 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Lækjarbæjar
 9. 280 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1965
 10. 337 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 11. 338 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 12. 341 nefndarálit samgöngumálanefndar, leigubifreiðar
 13. 342 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala sex eyðijarða í Grýtubakkahreppi
 14. 364 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 15. 401 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala sex eyðijarða í Grýtubakkahreppi
 16. 432 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 17. 459 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967
 18. 460 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967
 19. 489 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðeignasjóður ríkisins
 20. 490 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala kristfjárjarðarinnar Litlu-Þúfu í Miklaholtshreppi
 21. 491 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala níu jarða og grasbýla í Neshreppi utan Ennis og Lækjardals í Öxarfjarðarhreppi
 22. 503 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 23. 507 nefndarálit fjárhagsnefndar, heimild að selja Kópavogskaupstað nýbýlalönd og hluta jarðarinnar Kópavogs
 24. 508 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, framleiðnilánadeild við Framkvæmdasjóð Íslands
 25. 549 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968
 26. 553 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968
 27. 560 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 28. 568 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 29. 569 nefndarálit landbúnaðarnefndar, girðingalög
 30. 577 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala lands úr jörðinni Grenivík í Grýtubakkahr.
 31. 578 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Þormóðsdals og Bringna

86. þing, 1965–1966

 1. 47 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka vegna vega- og flugvallargerða
 2. 151 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1966
 3. 170 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 4. 192 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl. (tollfrjáls innflutningur farmanna og ferðamanna)
 5. 361 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Kollaleiru
 6. 362 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Efri-Vallar í Gaulverjabæjarhreppi
 7. 386 nefndarálit samgöngumálanefndar, skrásetning réttinda í loftförum
 8. 387 nefndarálit samgöngumálanefndar, nauðungaruppboð
 9. 411 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl. (lækkun tolla af húsum og húshlutum)
 10. 489 nefndarálit samgöngumálanefndar, ferðamál
 11. 525 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka vegna framkvæmdaáætlunar 1966
 12. 529 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Örlygsstaða í Helgafellssveit
 13. 569 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, verðtrygging fjárskuldbindinga

85. þing, 1964–1965

 1. 118 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtrygging launa
 2. 160 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1965
 3. 164 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 4. 175 breytingartillaga, stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum
 5. 208 breytingartillaga, fjárlög 1965
 6. 252 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 7. 274 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 8. 279 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 9. 325 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 10. 355 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, eftirlaun
 11. 371 nefndarálit samgöngumálanefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum og kauptúnum
 12. 382 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1965--68
 13. 402 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Miðhúsa í Gufudalshreppi
 14. 403 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landgræðsla
 15. 435 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán fyrir Flugfélag Íslands
 16. 508 nefndarálit fjárhagsnefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 17. 521 nefndarálit fjárhagsnefndar, innlent lán
 18. 595 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun ráðherra
 19. 612 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing svartbaks
 20. 630 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 21. 631 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka til vegaframkvæmda
 22. 662 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 23. 663 nefndarálit samgöngumálanefndar, víxillög
 24. 664 nefndarálit fjárhagsnefndar, tékkar
 25. 665 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun alþingismanna
 26. 696 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala landspildna úr Garðatorfunni og þriggja jarða
 27. 704 nefndarálit fjárhagsnefndar, Laxárvirkjun
 28. 707 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 29. 728 nefndarálit fjárhagsnefndar, bann við okri
 30. 730 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf

84. þing, 1963–1964

 1. 227 breytingartillaga, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.
 2. 228 breytingartillaga, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.

83. þing, 1962–1963

 1. 70 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 2. 92 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1961
 3. 122 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 4. 189 breytingartillaga, fjárlög 1963
 5. 210 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1963
 6. 266 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Tunnuverksmiðjur ríkisins
 7. 339 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi
 8. 340 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Rifi á Snæfellsnesi
 9. 355 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, innflutningur á hvalveiðiskipi
 10. 428 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisábyrgðasjóður
 11. 447 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í fiskveiðilandhelgi
 12. 484 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.
 13. 485 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti háskólans
 14. 504 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 15. 505 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka vegna vatnsveituframkvæmda í Vestmannaeyjum
 16. 530 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, sjómannalög
 17. 531 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 18. 552 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, varðskip
 19. 566 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 20. 624 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, varðskip

82. þing, 1961–1962

 1. 60 nefndarálit fjárhagsnefndar, skráning skipa og aukatekjur ríkissjóðs
 2. 145 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, innflutningur á hvalveiðiskipum
 3. 150 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamþykkt um varnir gegn óhreinkun sjávarins
 4. 201 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka hjá Alþjóðabankanum
 5. 252 breytingartillaga, fjárlög 1962
 6. 338 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 340 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta opinberra gjalda
 8. 369 nefndarálit fjárhagsnefndar, skuldabréf Sameinuðu þjóðanna
 9. 371 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 10. 372 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fiskimálasjóður
 11. 399 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 401 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 13. 414 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lausaskuldir bænda
 14. 415 breytingartillaga, lausaskuldir bænda
 15. 447 breytingartillaga fjárhagsnefndar, innheimta opinberra gjalda
 16. 570 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Ríkisábyrgðasjóður
 17. 645 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Tunnuverksmiðjur ríkisins
 18. 646 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi
 19. 662 nefndarálit fjárhagsnefndar, Samvinnubanki Íslands hf.
 20. 724 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 21. 725 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 22. 775 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 23. 801 nefndarálit fjárhagsnefndar, Framkvæmdabanki Íslands

81. þing, 1960–1961

 1. 57 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland (Happdrætti Háskóla Íslands)
 2. 101 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 3. 113 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattsviðauki 1961
 4. 152 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1958
 5. 243 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1959
 6. 247 nefndarálit fjárhagsnefndar, veð
 7. 273 nefndarálit fjárhagsnefndar, sementsverksmiðja
 8. 323 breytingartillaga fjárhagsnefndar, sóknargjöld
 9. 324 nefndarálit fjárhagsnefndar, sameining Áfengsisverslunar og tóbakseinkasölu
 10. 358 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðilandhelgi Íslands
 11. 416 nefndarálit fjárhagsnefndar, alþjóðlega framfarastofnunin (um þátttöku Íslands)
 12. 456 breytingartillaga, lausn fiskveiðideilunnar við Breta
 13. 469 breytingartillaga, ríkisábyrgðir
 14. 522 nefndarálit fjárhagsnefndar, Framkvæmdabanki Íslands
 15. 523 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands
 16. 534 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 17. 553 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 18. 554 nefndarálit fjárhagsnefndar, minnispeningur Jóns Sigurðssonar (um heimild fyrir ríkisstjórnina til að láta gera)
 19. 555 nál. með rökst. minnihluta sjávarútvegsnefndar, síldarútvegsnefnd (útflutningur á síld, hagnýting markaða)
 20. 563 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands
 21. 578 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Seðlabanki Íslands
 22. 632 nefndarálit landbúnaðarnefndar, raforkulög
 23. 658 nefndarálit fjárhagsnefndar, jarðhitasjóður og jarðboranir ríkisins

80. þing, 1959–1960

 1. 34 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 2. 35 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði 1960
 3. 44 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 4. 45 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 5. 129 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, einkasala ríkisins á tóbaki
 6. 143 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 7. 203 breytingartillaga, fjárlög 1960
 8. 245 breytingartillaga, fjárlög 1960
 9. 259 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamningur um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs
 10. 400 nefndarálit fjárhagsnefndar, símahappdrætti Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra
 11. 411 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ferskfiskeftirlit
 12. 412 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, ferskfiskeftirlit
 13. 449 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, ferskfiskeftirlit
 14. 472 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 15. 485 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollvörugeymslur
 16. 491 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1957
 17. 521 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasiglingamálastofnun (IMCO)
 18. 526 nefndarálit fjárhagsnefndar, Verslunarbanki Íslands h.f.
 19. 527 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 20. 609 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgi
 21. 610 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vitabyggingar

79. þing, 1959

 1. 22 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 2. 37 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 3. 38 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 4. 40 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 5. 43 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis

78. þing, 1958–1959

 1. 24 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 2. 32 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 3. 33 nefndarálit ar, skemmtanaskattur með viðauka
 4. 88 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld með viðauka
 5. 98 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 6. 115 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 7. 117 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, biskupskosning
 8. 133 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 206 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 10. 220 breytingartillaga, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.
 11. 255 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 12. 256 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 13. 291 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 14. 293 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 15. 313 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 16. 335 nál. með brtt. allsherjarnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 17. 363 nefndarálit allsherjarnefndar, firmu og prókúruumboð
 18. 364 nefndarálit allsherjarnefndar, veitingasala, gistihúshald
 19. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 20. 374 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 21. 444 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Hafnarfirði
 22. 449 breytingartillaga, fjárlög 1959
 23. 456 breytingartillaga, fjárlög 1959
 24. 462 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnun gjaldeyrissjóðs og alþjóðabanka
 25. 463 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrissamningur Evrópu
 26. 479 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 27. 502 breytingartillaga, útflutningssjóður o. fl.

77. þing, 1957–1958

 1. 30 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 31 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl
 3. 32 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarskattsviðauki
 4. 46 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 5. 68 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 6. 69 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 7. 102 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 8. 103 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 9. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, flugsamgöngur Vestfjarða
 10. 142 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvör
 11. 176 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignamat
 12. 243 nefndarálit fjárhagsnefndar, kostnaður við rekstur ríkisins
 13. 256 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, fjárfestingarþörf opinberra stofnana
 14. 257 nefndarálit allsherjarnefndar, brunavarnir
 15. 292 breytingartillaga, skipaferðir milli Austfjarða og útlanda
 16. 302 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattur á stóreignir
 17. 311 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 18. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, brúar- og vegagerð
 19. 322 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skipun innflutnings og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl.
 20. 353 nál. með brtt. allsherjarnefndar, saga Íslands í tveim heimsstyrjöldum
 21. 359 nefndarálit allsherjarnefndar, efnaiðnaðarverksmiðja í Hveragerði
 22. 379 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 23. 416 nefndarálit allsherjarnefndar, jafnlaunanefnd
 24. 417 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, söngkennsla
 25. 424 nál. með brtt. allsherjarnefndar, brotajárn
 26. 425 nefndarálit allsherjarnefndar, heymjölsverksmiðja
 27. 426 nál. með rökst. allsherjarnefndar, réttindi vélstjóra á fiskiskipum
 28. 528 nefndarálit allsherjarnefndar, lágmark félagslegs öryggis
 29. 558 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 30. 564 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 31. 579 nefndarálit, útflutningssjóður o. fl.
 32. 620 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurkaup seðlabankans

76. þing, 1956–1957

 1. 37 nefndarálit fjárhagsnefndar, Söfnunarsjóður Íslands
 2. 70 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán til togarakaupafyrir bæjarútgerð Reykjavíkur
 3. 100 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipakaup
 4. 114 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 5. 115 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 6. 120 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 7. 121 nefndarálit fjárhagsnefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga
 8. 127 nefndarálit fjárhagsnefndar, festing verðlags og kaupgjalds
 9. 128 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarskattsviðauki
 10. 151 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattsviðauki
 11. 183 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 12. 209 nál. með brtt. allsherjarnefndar, framtíðarskipan Reykholts
 13. 210 nefndarálit allsherjarnefndar, endurskoðun hjúkrunarkvennalaga og laga um Hjúkrunarkvennaskóla Íslands
 14. 232 nál. með brtt. allsherjarnefndar, leirverksmiðja í Dalasýslu o. fl
 15. 262 breytingartillaga, fjárlög 1957
 16. 263 breytingartillaga, fjárlög 1957
 17. 290 breytingartillaga, fjárlög 1957
 18. 313 nefndarálit fjárhagsnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 19. 315 nefndarálit fjárhagsnefndar, lækkun tekjuskatts af lágtekjum
 20. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, sameign fjölbýlishúsa
 21. 321 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samtök til aðstoðar öryrkjum
 22. 332 nál. með rökst. allsherjarnefndar, verðtrygging á sparifé skólabarna
 23. 336 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 24. 353 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattfrádráttur
 25. 362 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 26. 367 nefndarálit allsherjarnefndar, árstíðabundinn iðnaður
 27. 385 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar á íslenskum skipum
 28. 403 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnfræðsla
 29. 420 nál. með brtt. allsherjarnefndar, innflutningur véla í fiskibáta
 30. 442 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, samþykkt á ríkisreikningum
 31. 454 nefndarálit allsherjarnefndar, jöfn laun karla og kvenna
 32. 455 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungarvinna
 33. 469 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, tunnuverksmiðjur ríkisins
 34. 475 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 35. 498 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutnings- og gjaldeyrismálfjárfestingarmála o. fl.
 36. 531 breytingartillaga fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 37. 547 breytingartillaga iðnaðarnefndar, tollskrá o. fl.
 38. 601 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattur á stóreignir
 39. 626 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 40. 652 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, innheimta opinberra gjalda
 41. 654 nál. með rökst. allsherjarnefndar, lífeyrissjóður fyrir sjómenn
 42. 655 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinnuleysi
 43. 656 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun lífeyrissjóðs fyrir sjómenn
 44. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, sameining Landsbókasafns og Háskólabókasafns o. fl.
 45. 662 nefndarálit allsherjarnefndar, björgunarbelti í íslenskum skipum
 46. 694 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurheimt íslenskra handrita frá Danmörku