Björn Ólafsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

77. þing, 1957–1958

 1. 206 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 2. 437 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, samvinnufélög
 3. 499 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 4. 502 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 537 breytingartillaga, aðstoð við vangefið fólk

76. þing, 1956–1957

 1. 58 breytingartillaga, skipakaup
 2. 289 breytingartillaga, skattfrádráttur
 3. 339 breytingartillaga, skattfrádráttur
 4. 482 breytingartillaga, tollskrá o. fl.
 5. 550 breytingartillaga, gjald af innlendum tollvörutegundum
 6. 668 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, innheimta opinberra gjalda
 7. 687 breytingartillaga, gjald af innlendum tollvörutegundum

75. þing, 1955–1956

 1. 103 nefndarálit allsherjarnefndar, tilkynningar aðsetursskipta
 2. 115 breytingartillaga, gjald af innlendum tollvörutegundum
 3. 147 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kjörskrá í Kópavogskaupstað
 4. 258 nefndarálit allsherjarnefndar, rithöfundaréttur og prentréttur
 5. 259 nál. með rökst. allsherjarnefndar, aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna
 6. 502 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 7. 503 nefndarálit allsherjarnefndar, loftflutningar milli landa
 8. 508 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 9. 510 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lögreglumenn
 10. 516 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bifreiðalög
 11. 624 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 12. 625 nefndarálit allsherjarnefndar, prentréttur

74. þing, 1954–1955

 1. 359 nefndarálit allsherjarnefndar, Brunabótafélag Íslands
 2. 385 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, brunatryggingar utan Reykjavíkur
 3. 397 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bifreiðalög
 4. 398 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 5. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 6. 473 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 7. 476 nál. með brtt. allsherjarnefndar, okur
 8. 493 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, aðbúnaður fanga í Reykjavík
 9. 588 nefndarálit allsherjarnefndar, hegningarlög
 10. 606 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur

73. þing, 1953–1954

 1. 102 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 2. 205 nál. með brtt. allsherjarnefndar, firma og prókúruumboð
 3. 231 breytingartillaga, innflutningsmál- gjaldeyrismál, fjárfestingamál o. fl.
 4. 298 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hlutafélög
 5. 303 nefndarálit allsherjarnefndar, vátryggingasamningar
 6. 304 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitastjórnarkosningar
 7. 322 nefndarálit allsherjarnefndar, löggiltir endurskoðendur
 8. 470 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hlutafélög
 9. 481 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjóri á Keflavíkurflugvelli
 10. 489 nál. með brtt. allsherjarnefndar, áfengislög
 11. 517 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 12. 569 breytingartillaga, brunatryggingar í Reykjavík
 13. 625 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki o. fl.
 14. 761 nefndarálit allsherjarnefndar, innheimta meðlaga
 15. 762 nefndarálit allsherjarnefndar, hjúskapur, ættleiðing og lögráð
 16. 808 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 17. 815 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar utan Reykjavíkur
 18. 849 breytingartillaga, stækkun þinghúslóðarinnar

72. þing, 1952–1953

 1. 747 breytingartillaga, verðjöfnun á olíu og bensíni
 2. 796 breytingartillaga, kaup á togurum og togveiðibát

71. þing, 1951–1952

 1. 340 breytingartillaga, fólksflutningar með bifreiðum
 2. 364 breytingartillaga, fólksflutningar með bifreiðum
 3. 395 breytingartillaga, menntaskólar
 4. 516 breytingartillaga, skemmtanaskattur og þjóðleikhús o.fl.
 5. 601 breytingartillaga, forgangsréttur til embætta

70. þing, 1950–1951

 1. 158 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 2. 315 breytingartillaga, fjárlög 1951
 3. 399 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 4. 403 breytingartillaga, fjárlög 1951
 5. 450 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.

69. þing, 1949–1950

 1. 176 breytingartillaga, ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.
 2. 210 breytingartillaga, ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.
 3. 215 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 4. 220 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 5. 774 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 6. 808 breytingartillaga, skemmtanaskattur og þjóðleikhús o.fl.
 7. 810 breytingartillaga, skemmtanaskattur og þjóðleikhús o.fl.
 8. 814 breytingartillaga, skemmtanaskattur og þjóðleikhús o.fl.
 9. 815 breytingartillaga, skemmtanaskattur og þjóðleikhús o.fl.

68. þing, 1948–1949

 1. 49 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 2. 50 nefndarálit fjárhagsnefndar, happadrættislán ríkissjóðs
 3. 52 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 4. 80 breytingartillaga fjárhagsnefndar, happadrættislán ríkissjóðs
 5. 90 breytingartillaga fjárhagsnefndar, happadrættislán ríkissjóðs
 6. 129 breytingartillaga, menningarsjóður
 7. 186 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 8. 187 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 9. 188 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 10. 209 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningur og innflutningur á íslenskum og erlendum gjaldeyri
 11. 228 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1949
 12. 229 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1949
 13. 296 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, jeppabifreiðar
 14. 297 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla Eimskipafélag Íslands
 15. 382 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1949
 16. 383 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningur og innflutningur á íslenzkum og erlendum gjaldeyri
 17. 384 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 18. 411 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 19. 412 breytingartillaga, áburðarverksmiðja
 20. 424 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana
 21. 453 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 22. 454 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 23. 491 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar 1945
 24. 587 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 25. 605 nefndarálit fjárhagsnefndar, orkuver og orkuveitur
 26. 620 breytingartillaga, orkuver og orkuveitur
 27. 624 breytingartillaga, iðnfræðsla
 28. 645 breytingartillaga, hlutatryggingarsjóður bátaútvegsins
 29. 666 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 30. 753 nefndarálit fjárhagsnefndar, Laxárvirkjun
 31. 754 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, áhrif kjötverðs á framfærsluvísitölu
 32. 755 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Marshallaðstoðin
 33. 757 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins
 34. 758 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, orlof
 35. 809 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsráð

63. þing, 1944–1945

 1. 213 breytingartillaga, barnaspítali

61. þing, 1942–1943

 1. 341 breytingartillaga, verðlag

Meðflutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. 160 nefndarálit allsherjarnefndar, læknishjálp sjómanna á fjarlægum miðum
 2. 171 breytingartillaga allsherjarnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 3. 253 nál. með brtt. allsherjarnefndar, votheysverkun
 4. 261 nefndarálit allsherjarnefndar, skipulagning hagrannsókna
 5. 305 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 6. 311 nefndarálit allsherjarnefndar, þörf atvinnuveganna fyrir sérmenntað fólk
 7. 319 nál. með brtt. allsherjarnefndar, firmu og prókúruumboð
 8. 320 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veitingasala, gistihúshald
 9. 327 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 10. 344 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 11. 388 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Hafnarfirði
 12. 396 nefndarálit allsherjarnefndar, aðbúnaður fanga
 13. 443 nefndarálit allsherjarnefndar, athugun á nýjum björgunartækjum
 14. 455 nefndarálit allsherjarnefndar, flugsamgöngur
 15. 461 nefndarálit allsherjarnefndar, birting skýrslna um fjárfestingu

77. þing, 1957–1958

 1. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, flugsamgöngur Vestfjarða
 2. 172 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 3. 204 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 4. 248 nefndarálit allsherjarnefndar, vörumerki
 5. 253 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög
 6. 257 nefndarálit allsherjarnefndar, brunavarnir
 7. 416 nefndarálit allsherjarnefndar, jafnlaunanefnd
 8. 423 nefndarálit allsherjarnefndar, glímukennsla í skólum
 9. 424 nál. með brtt. allsherjarnefndar, brotajárn
 10. 425 nefndarálit allsherjarnefndar, heymjölsverksmiðja
 11. 426 nál. með rökst. allsherjarnefndar, réttindi vélstjóra á fiskiskipum
 12. 449 nál. með rökst. allsherjarnefndar, afnám áfengisveitinga á kostnað ríkis
 13. 496 nál. með rökst. meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 14. 508 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sala áfengis, tóbaks o. fl.
 15. 513 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitastjórnarkosningar
 16. 528 nefndarálit allsherjarnefndar, lágmark félagslegs öryggis
 17. 540 nefndarálit, útflutningssjóður o. fl.
 18. 541 breytingartillaga, útflutningssjóður o. fl.
 19. 567 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 20. 620 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurkaup seðlabankans

76. þing, 1956–1957

 1. 209 nál. með brtt. allsherjarnefndar, framtíðarskipan Reykholts
 2. 210 nefndarálit allsherjarnefndar, endurskoðun hjúkrunarkvennalaga og laga um Hjúkrunarkvennaskóla Íslands
 3. 232 nál. með brtt. allsherjarnefndar, leirverksmiðja í Dalasýslu o. fl
 4. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, sameign fjölbýlishúsa
 5. 321 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samtök til aðstoðar öryrkjum
 6. 322 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 7. 323 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 8. 332 nál. með rökst. allsherjarnefndar, verðtrygging á sparifé skólabarna
 9. 344 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 10. 349 nefndarálit allsherjarnefndar, taka eignarnámi jarðirnar Borg, Dynjanda og Rauðsstaði
 11. 367 nefndarálit allsherjarnefndar, árstíðabundinn iðnaður
 12. 423 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 13. 454 nefndarálit allsherjarnefndar, jöfn laun karla og kvenna
 14. 455 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungarvinna
 15. 653 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sjóefnaverksmiðja
 16. 654 nál. með rökst. allsherjarnefndar, lífeyrissjóður fyrir sjómenn
 17. 655 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinnuleysi
 18. 656 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun lífeyrissjóðs fyrir sjómenn
 19. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, sameining Landsbókasafns og Háskólabókasafns o. fl.
 20. 662 nefndarálit allsherjarnefndar, björgunarbelti í íslenskum skipum
 21. 694 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurheimt íslenskra handrita frá Danmörku

75. þing, 1955–1956

 1. 595 breytingartillaga, mannanöfn
 2. 643 nál. með rökst., varnarsamningur við Bandaríkin

73. þing, 1953–1954

 1. 297 breytingartillaga allsherjarnefndar, firma og prókúruumboð
 2. 317 breytingartillaga allsherjarnefndar, firma og prókúruumboð
 3. 660 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög
 4. 809 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 5. 838 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, endurskoðun varnarsamnings

72. þing, 1952–1953

 1. 314 breytingartillaga, fjárlög 1953
 2. 601 breytingartillaga, fjárlög 1953

71. þing, 1951–1952

 1. 308 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 2. 315 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952

68. þing, 1948–1949

 1. 126 nefndarálit menntamálanefndar, menningarsjóður
 2. 153 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Sogsins
 3. 163 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 4. 205 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna
 5. 293 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, síldarbræðsluskip
 6. 306 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 7. 357 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskiðjuver í Höfn í Hornafirði
 8. 375 nefndarálit menntamálanefndar, skyldueintök til bókasafna
 9. 474 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skipamælingar
 10. 475 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 11. 484 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 12. 486 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkulög
 13. 533 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skipamælingar
 14. 546 nefndarálit menntamálanefndar, eignarnám lóða í Reykjavík
 15. 550 breytingartillaga iðnaðarnefndar, raforkulög
 16. 560 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 600 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 18. 604 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingarsjóður bátaútvegsins
 19. 670 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingarsjóður bátaútvegsins
 20. 672 breytingartillaga, hlutatryggingarsjóður bátaútvegsins
 21. 685 breytingartillaga, fjárlög 1949
 22. 728 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, menntaskólar
 23. 730 breytingartillaga, fjárlög 1949
 24. 768 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur og Þjóðleikhús