Bragi Sigurjónsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. 421 breytingartillaga, þingrof og nýjar kosningar

99. þing, 1977–1978

 1. 681 nefndarálit, bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka

98. þing, 1976–1977

 1. 64 breytingartillaga, launaskattur

97. þing, 1975–1976

 1. 194 nefndarálit, almannatryggingar
 2. 258 breytingartillaga, vörugjald
 3. 682 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, jarðalög
 4. 683 breytingartillaga minnihluta landbúnaðarnefndar, jarðalög

96. þing, 1974–1975

 1. 466 breytingartillaga, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

93. þing, 1972–1973

 1. 87 nál. með rökst., Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

91. þing, 1970–1971

 1. 138 nefndarálit allsherjarnefndar, skoðanakannanir
 2. 144 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn mengun
 3. 229 nefndarálit allsherjarnefndar, æðarrækt
 4. 339 nál. með brtt. allsherjarnefndar, varnir gegn sígarettureykingum
 5. 352 nefndarálit allsherjarnefndar, vetrarorlof
 6. 353 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fiskileit og fiskirannsóknir
 7. 379 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, stjórnkerfi sjávarútvegsins (heildarendurskoðun á fyrirkomulagi)
 8. 381 nál. með brtt. allsherjarnefndar, strandferðir
 9. 382 nefndarálit allsherjarnefndar, fiskileit við Austfirði
 10. 389 nál. með brtt. allsherjarnefndar, eftirlit með dráttarvélum (til aukins öryggis við notkun þeirra)
 11. 407 nefndarálit allsherjarnefndar, skelfisk- og rækjuveiðar á Breiðafirði
 12. 424 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, jafnrétti þegnanna í íslensku þjóðfélagi
 13. 425 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, iðnþróunaráætlun (fyrir næsta áratug)
 14. 490 nefndarálit allsherjarnefndar, samgöngur við Færeyjar
 15. 541 nefndarálit allsherjarnefndar, útflutningur á framleiðluvörum gróðurhúsa (rannsókn á möguleikum á)
 16. 545 nefndarálit allsherjarnefndar, aðstaða æskufólks til framhaldsnáms (rannsókn á)
 17. 649 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, verknáms- og þjónustuskylda ungmenna
 18. 655 nefndarálit allsherjarnefndar, kynferðisfræðsla í skólum
 19. 656 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknir á hrognkelsastofninum fyrir Norðurlandi (og athugun á nýtingu hans)
 20. 683 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skipulag vöruflutninga (og jöfnun flutningskostnaðar)
 21. 684 nál. með brtt. allsherjarnefndar, flöskuverksmiðja á Íslandi (athugun möguleika á byggingu og rekstri)
 22. 685 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kalrannsóknir á Akureyri (efling)
 23. 692 nál. með brtt. allsherjarnefndar, útflutningur á neysluvatni (rannsókn á möguleikum á hreinu)
 24. 719 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ráðstafanir vegna skorts á hjúkrunarfólki
 25. 720 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bann við laxveiði í Norður-Atlantshafi

90. þing, 1969–1970

 1. 190 nefndarálit allsherjarnefndar, heimildarkvikmynd um Alþingi
 2. 191 nefndarálit allsherjarnefndar, kaup lausafjár með afborgunarkjörum
 3. 192 nefndarálit allsherjarnefndar, flutningur afla af miðum
 4. 231 nál. með brtt. allsherjarnefndar, löggjöf um þjóðaratkvæði
 5. 240 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hagnýting á saltsíld
 6. 248 nefndarálit allsherjarnefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 7. 354 nefndarálit allsherjarnefndar, læknisþjónusta í strjálbýli
 8. 371 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, rekstrarlán iðnfyrirtækja
 9. 381 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, sumardvalarheimili fyrir kaupstaðarbörn
 10. 398 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, lækkun tolla á vélum til iðnaðarins
 11. 476 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, eignakönnun
 12. 522 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, framkvæmd skoðanakannana
 13. 523 nefndarálit allsherjarnefndar, endurskoðun laga um framkvæmd eignarnáms
 14. 528 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samvinna yfirstjórna fræðslumála og sjónvarps
 15. 549 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, byggingarkostnaður íbúðarhúsnæðis
 16. 564 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, verknáms- og þjónustuskylda ungmenna
 17. 565 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurskoðun heilbrigðislöggjafar
 18. 619 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rækjuveiðar

89. þing, 1968–1969

 1. 258 nefndarálit allsherjarnefndar, starfshættir Alþingis
 2. 327 nál. með frávt. meirihluta allsherjarnefndar, milliþinganefnd endurskoði lög um útflutningsverslun og gjaldeyrismál
 3. 342 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, lækkun tolla á vélum til iðnaðarins
 4. 343 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurskoðun lagaákvæða um meðlagsgreiðslur
 5. 355 nefndarálit allsherjarnefndar, störf unglinga á varðskipum
 6. 459 nefndarálit allsherjarnefndar, Listasafn Íslands
 7. 487 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veðurathugunarstöðvar í grennd við landið
 8. 507 nál. með brtt. allsherjarnefndar, námskostnaður
 9. 508 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, löggjöf um þjóðaratkvæði
 10. 526 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknir á loðnugöngum
 11. 546 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsóknir á málmvinnslu á Austurlandi
 12. 606 nefndarálit allsherjarnefndar, hagnýting jarðhita til ræktunar
 13. 620 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, skylduþjónusta ungmenna
 14. 668 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins

88. þing, 1967–1968

 1. 315 nefndarálit allsherjarnefndar, tímareikningur á Íslandi
 2. 382 nefndarálit allsherjarnefndar, aðild Íslands að GATT
 3. 423 nál. með brtt. allsherjarnefndar, strandferðir norðanlands
 4. 466 nál. með frávt. meirihluta allsherjarnefndar, áætlun um þjóðvegakerfi
 5. 467 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, atvinnuráðning menntamanna erlendis
 6. 471 nefndarálit allsherjarnefndar, fiskirækt í fjörðum
 7. 498 nál. með brtt. allsherjarnefndar, listasöfn og listsýningar utan Reykjavíkur
 8. 499 nál. með brtt. allsherjarnefndar, stöðlun fiskiskipa
 9. 500 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 10. 512 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hagnýting fiskimiðanna umhverfis landið
 11. 513 nefndarálit allsherjarnefndar, breytt skipan lögreglumála í Reykjavík
 12. 514 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hlutverk Seðlabankans
 13. 515 nefndarálit allsherjarnefndar, náttúruvernd, friðun Þingvalla og þjóðgarða
 14. 522 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð á hrossum
 15. 530 nefndarálit allsherjarnefndar, fiskeldisstöðvar
 16. 688 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, námskostnaður

76. þing, 1956–1957

 1. 578 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hlutafélög

Meðflutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. 26 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 2. 163 nefndarálit landbúnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af sauðfjárafurðum
 3. 168 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1979
 4. 180 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1979
 5. 201 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1979
 6. 224 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 7. 268 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 8. 271 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1979
 9. 292 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1979
 10. 321 nefndarálit félagsmálanefndar, ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot
 11. 345 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíu
 12. 346 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræði
 13. 365 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof
 14. 380 nefndarálit allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 15. 494 nefndarálit landbúnaðarnefndar, hefting landbrots og varnir gegn ágangi vatna
 16. 524 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám
 17. 525 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 18. 534 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Framleiðsluráð landbúnaðarins
 19. 539 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 20. 550 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, réttur verkafólks til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla
 21. 551 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 22. 559 nefndarálit allsherjarnefndar, almannavarnir
 23. 560 nefndarálit allsherjarnefndar, dómvextir og meðferð einkamála í héraði
 24. 575 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, fjörutíu stunda vinnuvika
 25. 617 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 26. 627 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 27. 629 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð við þroskahefta
 28. 630 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðstoð við þroskahefta
 29. 656 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigusamningar
 30. 657 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsaleigusamningar
 31. 669 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 32. 670 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 33. 677 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmd eignarnáms
 34. 695 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 35. 696 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 36. 744 nefndarálit fjárveitinganefndar, rannsókna- og þróunarstarfsemi í þágu atvinnuveganna
 37. 757 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun aldraðra
 38. 764 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lausaskuldir bænda
 39. 765 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 40. 811 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1977
 41. 818 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 42. 819 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 43. 842 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegáætlun 1979-82
 44. 872 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1979-82
 45. 882 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

99. þing, 1977–1978

 1. 581 nefndarálit félagsmálanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 2. 582 breytingartillaga félagsmálanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 3. 583 nefndarálit félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 4. 584 nefndarálit félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 5. 585 nefndarálit félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 6. 586 nefndarálit félagsmálanefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 7. 587 nefndarálit félagsmálanefndar, leigumálar og söluverð lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar
 8. 606 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Selfosskauptúni
 9. 607 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 10. 608 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarkosningar
 11. 613 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðingarlög
 12. 626 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ónæmisaðgerðir
 13. 627 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, ónæmisaðgerðir
 14. 628 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjafræðingar
 15. 629 breytingartillaga allsherjarnefndar, ættleiðingarlög
 16. 638 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, manneldisráð
 17. 639 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, manneldisráð
 18. 671 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 19. 672 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 20. 685 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 21. 687 nefndarálit iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 22. 688 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 23. 713 nefndarálit félagsmálanefndar, sáttastörf í vinnudeilum
 24. 714 breytingartillaga félagsmálanefndar, sáttastörf í vinnudeilum
 25. 716 nefndarálit félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur og Seltjarnarneskaupstaðar
 26. 753 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heyrnar- og talmeinastöð Íslands
 27. 754 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heyrnar- og talmeinastöð Íslands
 28. 761 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög
 29. 762 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög
 30. 771 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 31. 772 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 32. 773 nál. með brtt. allsherjarnefndar, eftirlit með skipum
 33. 774 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 34. 775 breytingartillaga félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 35. 777 nefndarálit allsherjarnefndar, lögréttulög
 36. 806 nefndarálit félagsmálanefndar, erfðafjárskattur
 37. 808 nefndarálit félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar
 38. 878 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnaðarlög
 39. 879 breytingartillaga iðnaðarnefndar, iðnaðarlög
 40. 884 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands
 41. 885 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands
 42. 887 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 43. 888 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 44. 890 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

98. þing, 1976–1977

 1. 72 nefndarálit allsherjarnefndar, opinberar fjársafnanir
 2. 79 nefndarálit félagsmálanefndar, dagvistarheimili fyrir börn
 3. 97 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 4. 98 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 5. 135 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 6. 136 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög
 7. 165 breytingartillaga, fjárlög 1977
 8. 171 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknarlögregla ríkisins
 9. 172 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 10. 173 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan dómsvalds í héraði
 11. 248 lög (samhlj.), launaskattur

97. þing, 1975–1976

 1. 43 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 106 nefndarálit allsherjarnefndar, veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni
 3. 143 nefndarálit félagsmálanefndar, eignarnámsheimild Ness í Norðfirði
 4. 145 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 5. 146 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Garðahreppi
 6. 147 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Njarðvíkurhreppi
 7. 177 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald raforku
 8. 188 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, bátaábyrgðarfélög
 9. 189 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 10. 210 nefndarálit allsherjarnefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 11. 221 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, verkefni sveitarfélaga
 12. 248 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1976
 13. 265 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1976
 14. 468 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 15. 469 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, upptaka ólöglegs sjávarafla
 16. 470 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar utan fiskveiðilandhelgi Íslands
 17. 501 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 18. 505 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 19. 506 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 20. 507 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 21. 513 nefndarálit landbúnaðarnefndar, afréttamálefni
 22. 514 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, afréttamálefni
 23. 525 breytingartillaga, skotvopn
 24. 556 nefndarálit menntamálanefndar, skipan sóknarnefnda og héraðsnefnda
 25. 557 breytingartillaga menntamálanefndar, skipan sóknarnefnda og héraðsnefnda
 26. 587 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 27. 588 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1974
 28. 596 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá
 29. 597 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá
 30. 627 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.
 31. 629 breytingartillaga, fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.
 32. 647 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1974
 33. 648 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1973
 34. 693 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 35. 694 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar

96. þing, 1974–1975

 1. 422 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 2. 440 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 3. 444 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 4. 445 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 5. 543 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, nýting innlendra orkugjafa

94. þing, 1973–1974

 1. 67 nefndarálit allsherjarnefndar, tilkynningar aðsetursskipta
 2. 126 nefndarálit allsherjarnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 3. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, breyting á fasteignamatslögum og lögum um sambýli í fjölbýlishúsum
 4. 475 nefndarálit allsherjarnefndar, bættar vetrarsamgöngur
 5. 527 nefndarálit allsherjarnefndar, z í ritmáli
 6. 529 nefndarálit allsherjarnefndar, bætt póst- og símaþjónusta
 7. 533 nefndarálit allsherjarnefndar, jöfnun símgjalda
 8. 534 nefndarálit allsherjarnefndar, notagildi einfasa og þriggja fasa rafmagns
 9. 535 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmd Inn-Djúpsáætlunar
 10. 543 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 11. 544 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar

93. þing, 1972–1973

 1. 128 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, loðna til bræðslu
 2. 371 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búfjárræktarlög
 3. 379 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala landspildu úr Bjarnanesi í Nesjahreppi
 4. 446 nefndarálit menntamálanefndar, fjölbrautaskóli
 5. 447 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 6. 456 nefndarálit menntamálanefndar, námsflokkar
 7. 457 nál. með frávt. menntamálanefndar, Fræðslustofnun alþýðu
 8. 515 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjárræktarlög

92. þing, 1971–1972

 1. 380 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, innflutningur búfjár
 2. 495 nefndarálit menntamálanefndar, Stýrimannaskólinn í Reykjavík
 3. 512 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipulagsskrá fyrir minningarsjóð hjónanna frá Suður-Vík og dætra þeirra
 4. 513 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipulagslög
 5. 526 nefndarálit allsherjarnefndar, bann við losun hættulegra efna í sjó
 6. 527 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan dómsvalds í héraði
 7. 528 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 8. 529 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 9. 559 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, hálendi landsins og óbyggðum verði lýst sem alþjóðaeign
 10. 577 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 11. 578 breytingartillaga allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 12. 582 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fálkaorðan
 13. 603 nál. með brtt. menntamálanefndar, Þjóðleikhús
 14. 604 breytingartillaga, Þjóðleikhús

91. þing, 1970–1971

 1. 259 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sala á íbúðum framkvæmdanefndar byggingaáætlunar
 2. 260 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar (iðgjöld atvinnurekenda)
 3. 376 nefndarálit allsherjarnefndar, aðstoð Íslands við þróunarlöndin
 4. 388 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um stjórnmálasamband
 5. 401 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lyfsölulög
 6. 402 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lyfsölulög
 7. 509 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, byggingarsjóður aldraðs fólks (br. 49/1963og 23/1968)
 8. 557 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga
 9. 558 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar (barnsmeðlög)
 10. 559 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afstaða foreldra óskilgetinna barna
 11. 573 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 12. 598 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög (br. á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands frá 17. júní 1944)
 13. 628 breytingartillaga, veiting ríkisborgararéttar
 14. 670 nefndarálit allsherjarnefndar, hefð (br. um hefð, 46/1905)
 15. 705 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, virkjun fallvatns (í Þingeyjarsýslum)
 16. 716 nefndarálit allsherjarnefndar, utanríkisþjónusta Íslands
 17. 728 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir
 18. 729 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum
 19. 730 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 20. 761 nefndarálit allsherjarnefndar, kjördagur 1971
 21. 771 breytingartillaga, sala hluta af landi jarðinnar Dysja og jarðarinnar Háagerðis (heimild ríkisstj., selja Hafnarfjarðarkaupstað)
 22. 783 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 23. 785 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fávitastofnanir
 24. 786 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, áfengisvarnasjóður
 25. 788 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (br. 63/1969)

90. þing, 1969–1970

 1. 201 nefndarálit allsherjarnefndar, Norðurlandasamningur um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði
 2. 216 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 3. 235 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 4. 239 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 5. 249 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 6. 250 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 7. 348 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 8. 393 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands (afurðatjónadeild landbúnaðarins)
 9. 404 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, gjöld til holræsa og gangstétta á Akureyri
 10. 405 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 11. 419 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eftirlaun aldraðra í stéttarfélögum
 12. 420 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hækkun á bótum almannatrygginga
 13. 463 nál. með brtt. allsherjarnefndar, verslun með ópíum o.fl.
 14. 477 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Seyðisfjarðarkaupstaður
 15. 509 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, endurhæfing
 16. 518 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hægri handar umferð
 17. 519 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, hægri handar umferð
 18. 521 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknalög
 19. 524 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Húsavíkurkaupstaðar
 20. 525 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 21. 526 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög
 22. 527 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög
 23. 583 breytingartillaga, umferðarlög

89. þing, 1968–1969

 1. 110 nefndarálit allsherjarnefndar, vörumerki
 2. 135 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 3. 136 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 4. 155 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eiturefni og hættuleg efni
 5. 165 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 6. 254 nefndarálit allsherjarnefndar, fyrirmæli Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna
 7. 259 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, rannsóknarnefnd vegna kaupa á Sjálfstæðishúsinu
 8. 296 nefndarálit allsherjarnefndar, yfirráðaréttur íslenska ríkisins yfir landgrunninu
 9. 298 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 10. 300 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 11. 301 nál. með rökst. meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 12. 315 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hækkun á bótum almannatrygginga
 13. 374 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands
 14. 392 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 15. 396 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög
 16. 470 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 17. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðing
 18. 473 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 19. 486 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 20. 555 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 21. 644 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækningaleyfi o.fl.
 22. 645 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heimild að selja Keflavíkurkaupstað landssvæði sem tilheyrði samningssvæði varnarliðsins
 23. 688 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, loðdýrarækt
 24. 692 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sala landspildna úr landi Vífilstaða
 25. 693 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 26. 698 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar

88. þing, 1967–1968

 1. 157 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 2. 158 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 3. 165 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 4. 181 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 5. 249 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hægri handar umferð
 6. 313 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 7. 338 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hækkun á bótum almannatrygginga
 8. 379 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 9. 398 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, byggingarsjóður aldraðs fólks
 10. 400 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verkamannabústaðir
 11. 401 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 12. 454 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög
 13. 478 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 14. 479 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 15. 482 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 16. 484 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 17. 486 nefndarálit allsherjarnefndar, vörumerki
 18. 488 nál. með brtt. allsherjarnefndar, verslunaratvinna
 19. 503 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, breyting á mörkum Eskifjaðrarhrepps og Reyðarfjarðarhrepps og sala Hólma
 20. 504 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, breyting á mörkum Eskifjaðrarhrepps og Reyðarfjarðarhrepps og sala Hólma
 21. 517 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 22. 572 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 23. 573 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 24. 575 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 25. 576 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 26. 653 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, nefnd til að rannsaka ýmis atriði herstöðvamálsins
 27. 656 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, styrjöldin í Víetnam
 28. 659 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 29. 664 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verslun með ópíum o.fl.

76. þing, 1956–1957

 1. 538 nefndarálit iðnaðarnefndar, tunnuverksmiðjur ríkisins