Bryndís Hlöðversdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

131. þing, 2004–2005

 1. 350 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum
 2. 645 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, einkamálalög og þjóðlendulög (gjafsókn)
 3. 1374 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, fjarskipti (fjarskiptaáætlun o.fl.)

130. þing, 2003–2004

 1. 1629 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum)
 2. 1724 framhaldsnefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum)

128. þing, 2002–2003

 1. 790 nefndarálit, opinber stuðningur við tækniþróun og nýsköpun í þágu atvinnulífsins

126. þing, 2000–2001

 1. 660 nál. með rökst. minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tekjutrygging örorkulífeyrisþega)

123. þing, 1998–1999

 1. 409 nefndarálit, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 2. 490 framhaldsnefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði

121. þing, 1996–1997

 1. 288 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996
 2. 289 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996
 3. 347 breytingartillaga, fjárlög 1997
 4. 448 breytingartillaga, fjárlög 1997
 5. 833 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

120. þing, 1995–1996

 1. 360 breytingartillaga, fjárlög 1996
 2. 485 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 3. 488 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996

Meðflutningsmaður

131. þing, 2004–2005

 1. 527 breytingartillaga, fjárlög 2005
 2. 559 nefndarálit samgöngunefndar, þriðja kynslóð farsíma
 3. 561 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (kirkjugarðsgjald o.fl.)
 4. 562 breytingartillaga allsherjarnefndar, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (kirkjugarðsgjald o.fl.)
 5. 569 nefndarálit allsherjarnefndar, Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (heildarlög)
 6. 570 breytingartillaga allsherjarnefndar, Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (heildarlög)
 7. 908 nefndarálit samgöngunefndar, rannsóknarnefnd umferðarslysa
 8. 909 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsóknarnefnd umferðarslysa
 9. 951 nefndarálit allsherjarnefndar, löggiltir niðurjöfnunarmenn sjótjóns og sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (EES-reglur)
 10. 952 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vararefsing fésektar)
 11. 1206 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög (áfengi til iðnaðarnota og í atvinnuskyni)
 12. 1218 nál. með brtt. allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu (eftirlitskerfi samningsins)
 13. 1224 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur)
 14. 1230 nefndarálit allsherjarnefndar, fullnusta refsinga
 15. 1231 breytingartillaga allsherjarnefndar, fullnusta refsinga
 16. 1252 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti (heildarlög, EES-reglur)
 17. 1253 breytingartillaga allsherjarnefndar, happdrætti (heildarlög, EES-reglur)
 18. 1254 nefndarálit samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (farmflutningar)
 19. 1255 breytingartillaga samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (farmflutningar)
 20. 1271 nefndarálit samgöngunefndar, skipan ferðamála (heildarlög)
 21. 1272 breytingartillaga samgöngunefndar, skipan ferðamála (heildarlög)
 22. 1273 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (bann við limlestingu á kynfærum kvenna)
 23. 1274 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (bann við limlestingu á kynfærum kvenna)
 24. 1275 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (EES-reglur)
 25. 1276 breytingartillaga samgöngunefndar, loftferðir (EES-reglur)
 26. 1338 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sektarinnheimta)
 27. 1339 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sektarinnheimta)
 28. 1352 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum)
 29. 1371 nefndarálit samgöngunefndar, stefna í fjarskiptamálum 2005--2010
 30. 1375 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

130. þing, 2003–2004

 1. 469 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur á sviði refsiréttar um spillingu
 2. 603 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (öryggi vöru)
 3. 604 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (sæfiefni)
 4. 1075 nefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 5. 1076 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 6. 1093 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (greiðslur yfir landamæri í evrum)
 7. 1094 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (miðlun vátrygginga)
 8. 1095 breytingartillaga, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 9. 1150 nefndarálit allsherjarnefndar, björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn (vátryggingar)
 10. 1174 nefndarálit allsherjarnefndar, framboð og kjör forseta Íslands (kjörskrár, mörk kjördæma)
 11. 1383 framhaldsnefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 12. 1384 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 13. 1534 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, útlendingar (aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
 14. 1535 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, útlendingar (aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
 15. 1539 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (tæknirannsóknir o.fl.)
 16. 1593 nál. með brtt. allsherjarnefndar, áfengislög (aldursmark)
 17. 1631 nefndarálit umhverfisnefndar, náttúruverndaráætlun 2004--2008
 18. 1655 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðgarðurinn á Þingvöllum
 19. 1656 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðgarðurinn á Þingvöllum
 20. 1661 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, einkamálalög og þjóðlendulög (gjafsókn)
 21. 1682 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (rannsóknargögn, símhlerun o.fl.)
 22. 1706 nefndarálit allsherjarnefndar, sala fasteigna, fyrirtækja og skipa
 23. 1707 breytingartillaga allsherjarnefndar, sala fasteigna, fyrirtækja og skipa
 24. 1712 nefndarálit allsherjarnefndar, lögmenn (lögmannsréttindi, EES-reglur o.fl.)
 25. 1713 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögmenn (lögmannsréttindi, EES-reglur o.fl.)
 26. 1750 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vændi)
 27. 1751 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vændi)
 28. 1767 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
 29. 1768 breytingartillaga umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)

128. þing, 2002–2003

 1. 532 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (tölvunarfræðingar o.fl.)
 2. 588 breytingartillaga, fjárlög 2003
 3. 623 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, félagamerki (heildarlög, EES-reglur)
 4. 759 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, stofnun hlutafélags um Norðurorku
 5. 1008 nefndarálit, álverksmiðja í Reyðarfirði
 6. 1125 nefndarálit iðnaðarnefndar, neysluvatn
 7. 1136 nefndarálit iðnaðarnefndar, samfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmda
 8. 1262 nefndarálit, raforkulög (heildarlög, EES-reglur)
 9. 1263 nefndarálit, breyting á ýmsum lögum á orkusviði
 10. 1282 nefndarálit, álbræðsla á Grundartanga (stækkun, skattlagning)
 11. 1295 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Orkustofnun (heildarlög)
 12. 1302 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins (sala á eignarhluta ríkissjóðs)
 13. 1303 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Íslenskar orkurannsóknir
 14. 1305 nefndarálit, raforkuver (Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja)

127. þing, 2001–2002

 1. 428 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnaðarlög (iðnráð)
 2. 429 breytingartillaga iðnaðarnefndar, iðnaðarlög (iðnráð)
 3. 567 nefndarálit iðnaðarnefndar, sameignarfyrirtæki um Orkuveitu Reykjavíkur
 4. 1004 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal
 5. 1074 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (frestir, umboðsmaður o.fl.)
 6. 1075 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (frestir, umboðsmaður o.fl.)
 7. 1222 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (EES-reglur)
 8. 1245 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (heildarlög)
 9. 1246 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (heildarlög)
 10. 1257 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, steinullarverksmiðja (sala á eignarhlut ríkisins)
 11. 1346 nefndarálit iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga (fjárfestingar hlutafélagsins)
 12. 1410 nefndarálit, stefna í byggðamálum 2002--2005

126. þing, 2000–2001

 1. 243 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall)
 2. 522 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (Framkvæmdasjóður aldraðra)
 3. 523 breytingartillaga, málefni aldraðra (Framkvæmdasjóður aldraðra)
 4. 733 nefndarálit iðnaðarnefndar, leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis
 5. 734 breytingartillaga iðnaðarnefndar, leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis
 6. 855 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja
 7. 918 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lækningatæki
 8. 919 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lækningatæki
 9. 953 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn (sala á eignarhlut ríkisins)
 10. 1077 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða
 11. 1127 nefndarálit iðnaðarnefndar, hönnun (heildarlög)
 12. 1128 breytingartillaga iðnaðarnefndar, hönnun (heildarlög)
 13. 1202 nál. með frávt. iðnaðarnefndar, Orkusjóður (dreifikerfi hitaveitna)
 14. 1203 nál. með frávt. iðnaðarnefndar, þróun sjálfbærs samfélags í Hrísey
 15. 1204 nefndarálit iðnaðarnefndar, áhrif lögfestingar stjórnarfrumvarpa á byggða- og atvinnuþróun
 16. 1205 nefndarálit iðnaðarnefndar, tilraunir með brennsluhvata
 17. 1306 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkuver (stækkun Nesjavallavirkjunar)

125. þing, 1999–2000

 1. 413 breytingartillaga, fjárlög 2000
 2. 436 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 3. 437 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 4. 444 breytingartillaga, fjárlög 2000
 5. 466 breytingartillaga, málefni aldraðra (heildarlög)
 6. 1074 breytingartillaga, starfsréttindi tannsmiða
 7. 1125 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (dvalarkostnaður foreldris)
 8. 1167 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (samstarfsnefnd, kostnaður o.fl.)
 9. 1168 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (samstarfsnefnd, kostnaður o.fl.)
 10. 1187 breytingartillaga, starfsréttindi tannsmiða
 11. 1304 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og almannatryggingar (Lyfjamálastofnun o.fl.)
 12. 1305 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og almannatryggingar (Lyfjamálastofnun o.fl.)
 13. 1306 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúklingatrygging
 14. 1307 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúklingatrygging
 15. 1308 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lífsýnasöfn
 16. 1309 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lífsýnasöfn

123. þing, 1998–1999

 1. 608 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat, skerðing lífeyris)
 2. 911 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (samfélagsþjónusta)
 3. 912 breytingartillaga allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (samfélagsþjónusta)
 4. 913 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (reynslulausn o.fl.)
 5. 915 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum (forstjóri Útlendingaeftirlits o.fl.)
 6. 1042 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, aðgerðir til að draga úr þunglyndi kvenna
 7. 1043 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, átak til að draga úr reykingum kvenna
 8. 1054 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat)
 9. 1055 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat)
 10. 1084 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (úrskurðarnefnd o.fl.)
 11. 1085 breytingartillaga, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (úrskurðarnefnd o.fl.)

122. þing, 1997–1998

 1. 894 nefndarálit allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu (samningsviðauki nr. 11)
 2. 961 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, vopnalög
 3. 962 breytingartillaga allsherjarnefndar, vopnalög
 4. 985 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (ábyrgðar- og slysatryggingar, síðara frv.)
 5. 1018 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (ábyrgðar- og slysatryggingar, síðara frv.)
 6. 1019 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.)
 7. 1020 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög (samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.)
 8. 1021 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sektarinnheimta)
 9. 1040 nefndarálit allsherjarnefndar, lögmenn (heildarlög)
 10. 1041 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögmenn (heildarlög)
 11. 1106 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 12. 1107 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 13. 1210 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga (notkun fánans o.fl.)
 14. 1211 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga (notkun fánans o.fl.)
 15. 1212 breytingartillaga, lögmenn (heildarlög)
 16. 1214 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðlendur
 17. 1215 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðlendur
 18. 1254 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (afnám varðhaldsrefsingar)
 19. 1255 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (afnám varðhaldsrefsingar)
 20. 1291 breytingartillaga, þjóðlendur
 21. 1293 nál. með frávt. allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands (happdrættisvélar)
 22. 1293 nál. með frávt. allsherjarnefndar, söfnunarkassar (brottfall laga)
 23. 1294 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla
 24. 1295 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fyrning sakar)
 25. 1296 nál. með frávt. allsherjarnefndar, staðsetning nýrra ríkisfyrirtækja
 26. 1305 nefndarálit allsherjarnefndar, ritun sögu heimastjórnartímabilsins 1904-18
 27. 1306 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með starfsemi stjórnvalda
 28. 1307 breytingartillaga allsherjarnefndar, eftirlit með starfsemi stjórnvalda
 29. 1326 rökstudd dagskrá, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 30. 1327 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög (heildarlög)
 31. 1328 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög (heildarlög)
 32. 1331 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (eftirlit með meðferð áfengis)
 33. 1333 nál. með frávt. allsherjarnefndar, fjarstörf og fjarvinnsla í ríkisrekstri
 34. 1334 nál. með frávt. allsherjarnefndar, hámarkstími til að svara erindum
 35. 1346 breytingartillaga, almenn hegningarlög (fyrning sakar)
 36. 1385 nál. með frávt. allsherjarnefndar, réttarstaða barna til umgengni við báða foreldra sína
 37. 1434 breytingartillaga, áfengislög (heildarlög)
 38. 1535 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög (heildarlög)
 39. 1536 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög (eftirlit með meðferð áfengis)
 40. 1537 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (afnám varðhaldsrefsingar)

121. þing, 1996–1997

 1. 257 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (eignaskiptayfirlýsing)
 2. 334 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 3. 346 breytingartillaga, fjárlög 1997
 4. 348 breytingartillaga, fjárlög 1997
 5. 349 breytingartillaga, fjárlög 1997
 6. 449 breytingartillaga, fjárlög 1997
 7. 464 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 8. 1078 nál. með brtt. félagsmálanefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (félagsmálanefndir, ráðgjöf, fjárhagsaðstoð o.fl.)
 9. 1082 nefndarálit félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
 10. 1083 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
 11. 1092 nefndarálit félagsmálanefndar, opinber fjölskyldustefna
 12. 1093 breytingartillaga félagsmálanefndar, opinber fjölskyldustefna
 13. 1135 breytingartillaga, opinber fjölskyldustefna
 14. 1151 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1995
 15. 1156 nál. með brtt. félagsmálanefndar, erfðafjárskattur (niðurfelling hjá sambýlisfólki)
 16. 1271 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996 (uppgjör)

120. þing, 1995–1996

 1. 191 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (atkvæðagreiðsla um sameiningu sveitarfélaga)
 2. 275 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1994 (niðurstöðutölur ársins)
 3. 280 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 4. 281 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 5. 343 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (eignaskiptayfirlýsingar og bílskúrar)
 6. 344 breytingartillaga félagsmálanefndar, fjöleignarhús (eignaskiptayfirlýsingar og bílskúrar)
 7. 351 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnalög (holræsagjald)
 8. 352 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur, þjónustuframlög)
 9. 354 nefndarálit, fjárlög 1996
 10. 364 breytingartillaga, fjárlög 1996
 11. 407 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur, þjónustuframlög)
 12. 423 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heimæðar, vatnsgjald)
 13. 424 breytingartillaga félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heimæðar, vatnsgjald)
 14. 439 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðisstofnun ríkisins (lánstími húsbréfa o.fl.)
 15. 440 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðisstofnun ríkisins (lánstími húsbréfa o.fl.)
 16. 441 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður (heildarlög)
 17. 453 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 18. 584 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1991
 19. 675 nefndarálit félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 20. 676 breytingartillaga félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 21. 716 breytingartillaga félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 22. 729 breytingartillaga, skaðabótalög (margföldunarstuðull o.fl.)
 23. 949 breytingartillaga, tæknifrjóvgun
 24. 985 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
 25. 995 breytingartillaga, vegáætlun 1995--1998 (endurskoðun fyrir 1996)
 26. 1034 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1994
 27. 1035 nefndarálit fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995 (greiðsluuppgjör)
 28. 1048 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar eignaríbúðir)
 29. 1055 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (flutningur grunnskólans)
 30. 1085 nál. með brtt. félagsmálanefndar, menningar- og tómstundastarf fatlaðra
 31. 1126 nefndarálit félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög (félagslegar íbúðir, atvinnuleysistryggingar)
 32. 1127 nefndarálit félagsmálanefndar, rannsókn á launa- og starfskjörum landsmanna
 33. 1138 nefndarálit félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga (samningar við skuldara)
 34. 1139 breytingartillaga félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga (samningar við skuldara)