Gunnar Ólafsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

38. þing, 1926

 1. 133 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 2. 158 nefndarálit landbúnaðarnefndar, áveita á Flóann
 3. 174 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningsbann á dýrum o. fl
 4. 176 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tilfærsla á veðrétti ríkissjóðs í togurum
 5. 190 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framlag til kæliskápakaupa o. fl.
 6. 201 nefndarálit fjárhagsnefndar, ellitrygging
 7. 213 nefndarálit fjárhagsnefndar, yfirsetukvennalög
 8. 224 nefndarálit fjárhagsnefndar, afnám gengisviðauka á vörutolli
 9. 264 nefndarálit landbúnaðarnefndar, forkaupsréttur á jörðum
 10. 378 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 11. 471 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gróðaskattur
 12. 476 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, byggingar og landnámssjóður
 13. 477 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1924
 14. 478 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1924
 15. 500 nefndarálit fjárhagsnefndar, sérleyfi til virkjunar Dynjandisár
 16. 515 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 17. 527 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 18. 528 nefndarálit landbúnaðarnefndar, einkasala á tilbúnum áburði
 19. 532 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útrýming fjárkláða
 20. 539 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 21. 548 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, vörutollur
 22. 571 nefndarálit fjárhagsnefndar, hlunnindi handa nýjum banka

22. þing, 1911

 1. 261 breytingartillaga, verslunarlóðin í Vestmannaeyjum
 2. 351 nál. með brtt. ar, vélgæsla á íslenskum gufuskipum
 3. 426 nefndarálit ar, eiðar og drengskaparorð
 4. 451 breytingartillaga ar, vélgæsla á íslenskum gufuskipum
 5. 502 breytingartillaga ar, eiðar og drengskaparorð
 6. 750 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 7. 751 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 8. 758 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 9. 808 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 10. 809 framhaldsnefndarálit ar, eiðar og drengskaparorð
 11. 819 framhaldsnefndarálit ar, vélgæsla á íslenskum gufuskipum
 12. 915 breytingartillaga, fjáraukalög 1910 og 1911
 13. 941 breytingartillaga, farmgjald
 14. 954 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913

21. þing, 1909

 1. 132 breytingartillaga, aðflutningsgjald
 2. 178 breytingartillaga, póstafgreiðsla í Vík
 3. 222 nefndarálit ar, bankavaxtabréf
 4. 742 breytingartillaga, stofnun landsbanka

Meðflutningsmaður

38. þing, 1926

 1. 545 breytingartillaga, sérleyfi til virkjunar Dynjandisár

22. þing, 1911

 1. 53 nefndarálit ar, sóttgæsluskírteini skipa
 2. 54 nál. með brtt. ar, vitar, sjómerki o. fl.
 3. 95 nefndarálit ar, stýrimannaskólinn
 4. 138 nefndarálit ar, sóttgæsluskírteini skipa
 5. 227 nefndarálit ar, skoðun á síld
 6. 276 breytingartillaga ar, skoðun á síld
 7. 292 nefndarálit ar, brúargerð á Jökulsá
 8. 293 nefndarálit ar, vitar, sjómerki o. fl.
 9. 294 nefndarálit ar, vitagjald
 10. 352 nefndarálit ar, útflutningsgjald
 11. 354 nefndarálit ar, víxilmál
 12. 355 nál. með brtt. ar, almenn viðskiptalög
 13. 356 nefndarálit ar, almennar auglýsingar
 14. 507 breytingartillaga, æðsta umboðsstjórn Íslands
 15. 608 framhaldsnefndarálit ar, almennar auglýsingar
 16. 612 nál. með brtt. ar, vegamál
 17. 617 breytingartillaga, fjáraukalög 1910 og 1911
 18. 694 framhaldsnefndarálit ar, stýrimannaskólinn
 19. 763 nefndarálit ar, verslunarbækur
 20. 838 nál. með brtt. ar, tollalög
 21. 931 nál. með brtt. ar, gufuskipaferðir
 22. 932 breytingartillaga ar, verslunarbækur
 23. 939 nefndarálit ar, farmgjald

21. þing, 1909

 1. 76 nefndarálit ar, dánarskýrslur
 2. 79 frv. (afgr. frá deild), aðflutningsgjald
 3. 102 frumvarp eftir 2. umræðu, dánarskýrslur
 4. 109 nefndarálit ar, aðflutningsgjald
 5. 115 nefndarálit ar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 6. 127 frumvarp eftir 2. umræðu, aðflutningsgjald
 7. 139 frumvarp eftir 2. umræðu, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 8. 156 breytingartillaga ar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 9. 181 frumvarp eftir 2. umræðu, aðflutningsgjald
 10. 182 framhaldsnefndarálit ar, aðflutningsgjald
 11. 189 breytingartillaga ar, hagfræðisskýrslur
 12. 193 breytingartillaga ar, aðflutningsgjald
 13. 233 breytingartillaga ar, hagfræðisskýrslur
 14. 240 breytingartillaga ar, hagfræðisskýrslur
 15. 279 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjáraukalög 1908 og 1909
 16. 330 breytingartillaga ar, námskeið verslunarmanna
 17. 345 nefndarálit ar, löggilding verslunarstaða
 18. 346 nefndarálit ar, löggilding verslunarstaða
 19. 413 frv. (afgr. frá deild), fjáraukalög 1908 og 1909
 20. 422 nefndarálit ar, kosningar til Alþingis
 21. 428 frv. (afgr. frá deild), fjárlög 1910 og 1911
 22. 432 nefndarálit fjárlaganefndar, fjáraukalög 1908 og 1909
 23. 434 nál. með brtt. ar, verslunarbækur
 24. 435 nál. með brtt. ar, námskeið verslunarmanna
 25. 447 frv. (afgr. frá deild), fjáraukalög 1906 og 1907
 26. 450 nefndarálit fjárlaganefndar, fjárlög 1910 og 1911
 27. 454 frumvarp eftir 2. umræðu, fjáraukalög 1908 og 1909
 28. 471 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjáraukalög 1908 og 1909
 29. 476 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 1910 og 1911
 30. 485 breytingartillaga ar, námskeið verslunarmanna
 31. 486 breytingartillaga ar, verslunarbækur
 32. 489 frv. (afgr. frá deild), vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 33. 497 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 1910 og 1911
 34. 500 nefndarálit ar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 35. 514 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 1910 og 1911
 36. 515 nefndarálit ar, fjáraukalög 1906 og 1907
 37. 534 frumvarp eftir 2. umræðu, fjárlög 1910 og 1911
 38. 544 frumvarp eftir 2. umræðu, fjáraukalög 1908 og 1909
 39. 550 nefndarálit ar, hagfræðisskýrslur
 40. 571 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 1910 og 1911
 41. 572 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 1910 og 1911
 42. 599 framhaldsnefndarálit fjárlaganefndar, fjáraukalög 1908 og 1909
 43. 600 framhaldsnefndarálit ar, löggilding verslunarstaða
 44. 607 framhaldsnefndarálit ar, námskeið verslunarmanna
 45. 608 frhnál. með brtt. ar, verslunarbækur
 46. 685 frumvarp eftir 2. umræðu, fjáraukalög 1906 og 1907
 47. 689 frumvarp eftir 2. umræðu, fjárlög 1910 og 1911
 48. 692 nefndarálit ar, fjáraukalög 1906 og 1907
 49. 709 nefndarálit fjárlaganefndar, fjárlög 1910 og 1911
 50. 710 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 1910 og 1911
 51. 723 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 1910 og 1911
 52. 760 breytingartillaga, fjárlög 1910 og 1911