Gylfi Þ Gíslason: þingskjöl

1. flutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. 787 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur

98. þing, 1976–1977

 1. 140 frumvarp eftir 2. umræðu, meðferð opinberra mála
 2. 174 breytingartillaga, fjárlög 1977
 3. 188 nefndarálit, tímabundið vörugjald
 4. 246 nefndarálit, tollskrá o.fl.
 5. 269 nefndarálit, lántaka vegna opinberra framkvæmda á árinu 1977
 6. 319 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

97. þing, 1975–1976

 1. 154 nefndarálit, vörugjald
 2. 155 nefndarálit, söluskattur
 3. 377 nál. með brtt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, flugvallagjald
 4. 619 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.
 5. 620 breytingartillaga, fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.
 6. 738 nefndarálit, Framkvæmdastofnun ríkisins
 7. 739 breytingartillaga, Framkvæmdastofnun ríkisins
 8. 811 nefndarálit, samkomulag við Belgíu um veiðar innan fiskveiðilandhelgi
 9. 812 nefndarálit, heimildir Færeyinga til fiskveiða innan fiskveiðilandhelgi Íslands

96. þing, 1974–1975

 1. 293 nefndarálit, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 2. 322 nefndarálit, ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði
 3. 323 breytingartillaga, ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði
 4. 482 nefndarálit, ráðstafanir í efnahagsmálum
 5. 483 breytingartillaga, ráðstafanir í efnahagsmálum

94. þing, 1973–1974

 1. 233 breytingartillaga, fjárlög 1974
 2. 478 nefndarálit, skattkerfisbreyting
 3. 479 breytingartillaga, skattkerfisbreyting
 4. 645 breytingartillaga, Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins
 5. 763 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, niðurfærsla verðlags o.fl.

93. þing, 1972–1973

 1. 212 nefndarálit, ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu
 2. 405 breytingartillaga, kaup og kjör yfirmanna á botnvörpuskipum
 3. 408 nefndarálit, kaup og kjör yfirmanna á botnvörpuskipum
 4. 468 nefndarálit, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973
 5. 632 nefndarálit, Húsnæðismálastofnun ríkisins

92. þing, 1971–1972

 1. 183 breytingartillaga, fjárlög 1972
 2. 195 breytingartillaga, fjárlög 1972
 3. 211 breytingartillaga, almannatryggingar
 4. 220 nefndarálit, Framkvæmdastofnun ríkisins
 5. 269 frávísunartilllaga, fjárlög 1972
 6. 337 breytingartillaga, landhelgismál
 7. 404 nál. með frávt., tekjuskattur og eignarskattur
 8. 405 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 448 nál. með frávt., tekjustofnar sveitarfélaga
 10. 453 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 11. 771 nefndarálit, öryggismál Íslands
 12. 778 nefndarálit, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972
 13. 922 breytingartillaga, veiting ríkisborgararéttar

87. þing, 1966–1967

 1. 161 breytingartillaga, fjárlög 1967
 2. 168 breytingartillaga, fjárlög 1967
 3. 561 breytingartillaga, skólakostnaður

85. þing, 1964–1965

 1. 669 breytingartillaga, náttúrurannsóknir

84. þing, 1963–1964

 1. 187 breytingartillaga, fjárlög 1964
 2. 647 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands

83. þing, 1962–1963

 1. 664 breytingartillaga, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 2. 680 breytingartillaga, skemmtanaskattur og þjóðleikhús

81. þing, 1960–1961

 1. 439 breytingartillaga, Lánasjóður íslenskra námsmanna
 2. 476 breytingartillaga, Landsbanki Íslands
 3. 478 breytingartillaga, Útvegsbanki Íslands
 4. 480 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands
 5. 530 breytingartillaga, úthlutun listamannalauna

80. þing, 1959–1960

 1. 380 breytingartillaga, innflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.
 2. 462 breytingartillaga, innflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.
 3. 481 breytingartillaga, innflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.
 4. 617 breytingartillaga, verðlagsmál

76. þing, 1956–1957

 1. 351 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 2. 633 breytingartillaga, vísindasjóður
 3. 688 breytingartillaga, félagsheimili

75. þing, 1955–1956

 1. 65 breytingartillaga, ríkisútgáfa námsbóka
 2. 207 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 3. 208 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 4. 217 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 5. 316 nefndarálit, framleiðslusjóður
 6. 319 breytingartillaga, framleiðslusjóður
 7. 400 nefndarálit, olíueinkasala

74. þing, 1954–1955

 1. 137 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 2. 138 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 3. 256 nefndarálit, Norður-Atlantshafssamningurinn
 4. 442 breytingartillaga, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 5. 498 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 6. 591 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, húsnæðismál
 7. 617 nefndarálit, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 8. 618 nefndarálit, Ræktunarsjóður Íslands
 9. 621 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 10. 635 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 11. 637 breytingartillaga, húsnæðismál
 12. 638 breytingartillaga, húsnæðismál
 13. 648 breytingartillaga, húsnæðismál
 14. 766 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 15. 768 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, olíueinkasala

73. þing, 1953–1954

 1. 126 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 2. 127 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 3. 160 breytingartillaga, bátagjaldeyrislistinn
 4. 239 breytingartillaga, innflutningsmál- gjaldeyrismál, fjárfestingamál o. fl.
 5. 243 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutningsmál- gjaldeyrismál, fjárfestingamál o. fl.
 6. 253 breytingartillaga, tollskrá o. fl.
 7. 281 breytingartillaga, fjárlög 1954
 8. 334 breytingartillaga, fjárlög 1954
 9. 435 nál. með rökst. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 10. 473 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, félagsheimili
 11. 511 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 12. 512 breytingartillaga, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 13. 551 nefndarálit, húsaleiga
 14. 611 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 15. 612 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 16. 639 breytingartillaga, tollskrá o. fl.
 17. 647 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 18. 686 breytingartillaga, tollskrá o. fl.
 19. 693 breytingartillaga, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 20. 818 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, olíuflutningaskip
 21. 819 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sömu laun kvenna og karla
 22. 820 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, olíueinkasala
 23. 821 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof
 24. 837 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 25. 844 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, endurskoðun varnarsamnings
 26. 861 breytingartillaga, kosningar til Alþingis og lög um sveitarstjórnarkosningar
 27. 863 nál. með brtt. minnihluta utanríkismálanefndar, alsherjarafvopnun

72. þing, 1952–1953

 1. 553 nál. með rökst. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 2. 625 breytingartillaga, fjárlög 1953
 3. 649 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 4. 795 breytingartillaga, kaup á togurum og togveiðibát
 5. 795 breytingartillaga, ríkisborgararéttur

71. þing, 1951–1952

 1. 72 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 404 nefndarálit, atvinnuleysistryggingar
 3. 473 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 4. 524 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 5. 659 breytingartillaga, ríkisaðstoð vegna atvinnuörðugleika

70. þing, 1950–1951

 1. 323 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vinnumiðlun
 2. 436 breytingartillaga, almannatryggingar
 3. 437 breytingartillaga, almannatryggingar
 4. 485 breytingartillaga, vinnumiðlun
 5. 692 breytingartillaga, menntaskólar

69. þing, 1949–1950

 1. 94 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 2. 337 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórar (sveitarráðsmenn)
 3. 418 nefndarálit, gengisskráning o.fl.
 4. 429 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 5. 433 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 6. 435 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 7. 468 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 8. 525 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ónæmisaðgerðir
 9. 572 breytingartillaga, verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómur
 10. 629 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 11. 764 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar

68. þing, 1948–1949

 1. 506 breytingartillaga, þátttaka Íslands í Norður-Atlantshafssamningi
 2. 734 breytingartillaga, fjárlög 1949

67. þing, 1947–1948

 1. 123 nál. með rökst. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vinnumiðlun
 2. 425 nefndarálit, orlof
 3. 434 breytingartillaga, gjaldeyrir til námsmanna erlendis

66. þing, 1946–1947

 1. 514 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vinnumiðlun
 2. 709 breytingartillaga, fjárlög 1947
 3. 792 breytingartillaga, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit
 4. 854 breytingartillaga, lyfjasala

65. þing, 1946

 1. 42 breytingartillaga, niðurfelling herverndarsamningsins frá 1941 o.fl.

Meðflutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. 49 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 2. 186 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 190 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 4. 191 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 5. 192 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 6. 206 nefndarálit utanríkismálanefndar, gagnkvæmar fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga
 7. 217 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
 8. 218 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 9. 219 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 10. 220 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1975
 11. 225 breytingartillaga, fjárlög 1978
 12. 242 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978
 13. 243 breytingartillaga, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978
 14. 246 breytingartillaga, fjárlög 1978
 15. 288 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 16. 289 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 17. 348 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 18. 360 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 19. 361 rökstudd dagskrá, ráðstafanir í efnahagsmálum
 20. 690 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 21. 691 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 22. 692 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bókhald
 23. 693 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 24. 694 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 25. 695 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur milli lýðveldisins Íslands og Sambandslýðveldisins Þýskalands um aðstoð í tollamálum
 26. 696 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 27. 697 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga
 28. 698 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, leigumálar og söluverð lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar
 29. 809 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1976
 30. 853 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald
 31. 870 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur

98. þing, 1976–1977

 1. 145 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 2. 152 frumvarp eftir 2. umræðu, rannsóknarlögregla ríkisins
 3. 153 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innflutningur á olíupramma
 4. 165 breytingartillaga, fjárlög 1977
 5. 167 breytingartillaga, fjárlög 1977
 6. 176 breytingartillaga, fjárlög 1977
 7. 236 breytingartillaga, fjárlög 1977
 8. 259 breytingartillaga, fjárlög 1977
 9. 265 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 10. 266 frumvarp eftir 2. umræðu, tímabundið vörugjald
 11. 276 lög (samhlj.), tímabundið vörugjald
 12. 349 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 13. 367 lög (samhlj.), innflutningur á olíupramma
 14. 377 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðbótarsamningur milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum
 15. 378 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 16. 426 breytingartillaga, vegáætlun 1977-1980
 17. 479 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til að selja Húseiningum hf. húsnæði Tunnuverksmiðju ríkisins á Siglufirði
 18. 499 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, móttökuskilyrði fyrir sjónvarpssendingar á fiskimiðum úti fyrir Vestfjörðum
 19. 547 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, hundraðföldun verðgildis íslenskrar krónu
 20. 554 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi jarðstöðvar
 21. 555 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 22. 556 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 23. 557 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 24. 580 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar starfsmanna banka
 25. 616 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur

97. þing, 1975–1976

 1. 88 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1973
 2. 149 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 3. 152 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs
 4. 184 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum
 5. 185 nál. með brtt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 190 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 7. 202 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 8. 214 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976
 9. 255 breytingartillaga, almannatryggingar
 10. 266 breytingartillaga, almannatryggingar
 11. 276 breytingartillaga, fjárlög 1976
 12. 324 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, gjald af gas- og brennsluolíum
 13. 379 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 14. 426 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs
 15. 566 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 16. 567 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 17. 571 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 18. 599 breytingartillaga, kjördæmaskipan
 19. 731 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá
 20. 732 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 21. 735 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild til eflingar Landhelgisgæslunni
 22. 736 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdastofnun ríkisins
 23. 775 nefndarálit utanríkismálanefndar, Menningarsjóður Norðurlanda
 24. 778 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag um takmarkaðar veiðar norskra skipa innan fiskveiðilögsögu Íslands
 25. 813 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
 26. 814 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinbera starfsmanna
 27. 815 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 28. 816 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, laun starfsmanna ríkisins
 29. 820 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, verðtrygging fjárskuldbindinga
 30. 833 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnþróunarsjóður fyrir Portúgal
 31. 844 breytingartillaga, námslán og námsstyrkir
 32. 845 breytingartillaga, námslán og námsstyrkir
 33. 867 breytingartillaga, námslán og námsstyrkir
 34. 906 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, löggiltir endurskoðendur

96. þing, 1974–1975

 1. 250 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti (INTELSAT)
 2. 315 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði
 3. 332 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 4. 337 breytingartillaga, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 5. 373 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild fyrir ríkissjóð
 6. 494 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 7. 498 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 8. 648 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1972
 9. 649 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 10. 651 breytingartillaga, vegalög
 11. 703 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lán fyrir Flugleiðir hf.
 12. 711 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launajöfnunarbætur
 13. 733 nefndarálit utanríkismálanefndar, heimildir Færeyinga til fiskveiða við Ísland
 14. 734 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar
 15. 753 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lán vegna Rafmagnsveitna ríkisins og Vegagerðar ríkisins
 16. 765 breytingartillaga, vegalög
 17. 799 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni

94. þing, 1973–1974

 1. 110 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, bráðabirgðasamkomulag við Bretland um veiðar breskra togara
 2. 111 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Belgíu, Noreg og landsstjórn Færeyja um veiðar innan fiskveiðilögsögu Íslands
 3. 133 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Verslunarbanki Íslands
 4. 159 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973
 5. 210 nefndarálit félagsmálanefndar, húsbyggingar á vegum Viðlagasjóðs
 6. 235 breytingartillaga, fjárlög 1974
 7. 240 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 8. 241 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldaviðauki
 9. 242 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, veðdeild Landsbanka Íslands
 10. 249 nál. með brtt. félagsmálanefndar, skipulagslög
 11. 262 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 12. 295 breytingartillaga, fjárlög 1974
 13. 298 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 14. 299 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili
 15. 317 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 16. 351 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum
 17. 418 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey
 18. 419 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjald til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana
 19. 453 nefndarálit, Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins
 20. 471 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattaleg meðferð verðbréfa
 21. 540 nál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Bolungarvíkurkauptúni
 22. 581 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 23. 582 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 24. 583 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga
 25. 593 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1971
 26. 604 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild fyrir ríkissjóð
 27. 611 breytingartillaga, Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins
 28. 656 nál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Eskifjarðarhreppi
 29. 658 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Grindavíkurhreppi
 30. 679 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldmiðill Íslands
 31. 734 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimildir erlendis
 32. 741 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð við kaupstaði eða kauptún vegna landakaupa
 33. 766 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 34. 781 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 35. 791 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 36. 796 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, eftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkanna
 37. 888 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda

93. þing, 1972–1973

 1. 93 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka Fiskveiðasjóðs Íslands o.fl.
 2. 125 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldaviðauki
 3. 174 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlagsmál
 4. 220 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 5. 225 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 6. 253 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 7. 254 breytingartillaga, fjárlög 1973
 8. 382 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1970
 9. 393 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hafnalög
 10. 394 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hafnalög
 11. 449 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 12. 497 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 13. 498 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Háskóla Íslands
 14. 582 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 15. 583 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa
 16. 623 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 17. 637 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 18. 644 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 19. 691 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 20. 712 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 21. 747 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norrænn tækni- og iðnþróunarsjóður
 22. 749 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 23. 752 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um að koma í veg fyrir ólöglega töku loftfara
 24. 775 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi
 25. 784 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit

92. þing, 1971–1972

 1. 189 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörugjald
 2. 190 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 3. 204 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof
 4. 205 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fjörutíu stunda vinnuvika
 5. 210 breytingartillaga, Framkvæmdastofnun ríkisins
 6. 213 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi
 7. 214 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 8. 224 breytingartillaga fjárhagsnefndar, vörugjald
 9. 226 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 10. 233 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 11. 246 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, leigumálar og söluverð lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar
 12. 250 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afstaða foreldra til óskilgetinna barna
 13. 251 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afstaða foreldra til skilgetinna barna
 14. 252 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 15. 254 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 16. 335 nefndarálit utanríkismálanefndar, landhelgismál
 17. 336 breytingartillaga utanríkismálanefndar, landhelgismál
 18. 410 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1969
 19. 422 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnu- og þjónustufyrirtæki sveitarfélaga
 20. 423 nál. með frávt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 21. 425 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipulagsskrá fyrir minningarsjóð hjónanna frá Suður-Vík og dætra þeirra
 22. 426 nál. með frávt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, leigugjald fyrir íbúðir
 23. 468 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, íslenskt sendiráð í Kanada
 24. 518 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, erfðafjárskattur
 25. 552 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lántaka vegna kaupa á þyrlu og viðgerðar á varðskipinu Þór
 26. 585 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa
 27. 631 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður bænda
 28. 632 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán til kaupa á skuttogurum
 29. 634 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining Borgarfjarðarhrepps og Loðmundarfjarðarhrepps
 30. 636 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, stöðugt verðlag
 31. 641 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining Borgarfjarðarhrepps og Loðmundarfjarðarhrepps
 32. 676 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 33. 701 nefndarálit fjárhagsnefndar, Stofnlánadeild samvinnufélaga
 34. 727 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 35. 735 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 36. 765 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972
 37. 803 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, stofnun og slit hjúskapar
 38. 838 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 39. 844 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 40. 845 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 41. 849 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 42. 883 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 43. 895 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verkfræðiþjónusta á vegum landshlutasamtaka
 44. 917 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hjúkrunarskóli í Reykjavík
 45. 924 nefndarálit fjárhagsnefndar, ferðamál

91. þing, 1970–1971

 1. 706 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar
 2. 832 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, réttindi Íslendinga á hafinu umhverfis landið

90. þing, 1969–1970

 1. 121 nefndarálit utanríkismálanefndar, starfsreglur Norðurlandaráðs
 2. 208 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu

89. þing, 1968–1969

 1. 57 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, aðild að Fríverslunarsamtökum Evrópu
 2. 289 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um fiskveiðar í Norður-Atlantshafi
 3. 695 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um að dreifa ekki kjarnavopnum

88. þing, 1967–1968

 1. 267 nefndarálit utanríkismálanefndar, utanríkisráðuneyti Íslands

87. þing, 1966–1967

 1. 457 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, réttur Íslands til landgrunnsins

86. þing, 1965–1966

 1. 514 nefndarálit utanríkismálanefndar, skýrslugjafir fulltrúa Íslands á þjóðaráðstefnum
 2. 515 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, endurskoðun á aðild Íslands að Atlantshafsbandalagi og Norður-Atlantshafssamningi
 3. 708 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, réttur til landgrunns Íslands

85. þing, 1964–1965

 1. 320 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðstoð við þróunarlöndin

75. þing, 1955–1956

 1. 132 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna
 2. 133 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 3. 138 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandaráð
 4. 158 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 5. 159 nefndarálit fjárhagsnefndar, selja Laugarnes í Reykjavík
 6. 160 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, raforkulög
 7. 178 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 8. 188 breytingartillaga, fjárlög 1956
 9. 190 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld 1956 með viðauka
 10. 191 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 11. 194 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 12. 201 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 13. 205 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 14. 215 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 15. 249 breytingartillaga fjárhagsnefndar, ný orkuver og orkuveitur
 16. 250 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 17. 252 breytingartillaga fjárhagsnefndar, ný orkuver og orkuveitur
 18. 267 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 19. 296 breytingartillaga, fjárlög 1956
 20. 311 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 21. 367 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, skatt- og útsvarsgreiðslur útlendinga
 22. 383 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, áburðarverksmiðja
 23. 454 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 24. 498 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarskattsviðauki
 25. 595 breytingartillaga, mannanöfn
 26. 597 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, kjarnorkuvopn
 27. 599 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðtryggingasjóður
 28. 622 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, varnarsamningur við Bandaríkin
 29. 623 breytingartillaga minnihluta utanríkismálanefndar, varnarsamningur við Bandaríkin
 30. 666 breytingartillaga, jafnvægi í byggð landsins

74. þing, 1954–1955

 1. 133 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 134 nefndarálit fjárhagsnefndar, veitingaskattur
 3. 135 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 4. 172 breytingartillaga, frjáls innflutningur bifreiða
 5. 209 nefndarálit fjárhagsnefndar, óréttmætir verslunarhættir
 6. 215 nefndarálit fjárhagsnefndar, Krabbameinsfélag Íslands
 7. 253 breytingartillaga, fjárlög 1955
 8. 285 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna
 9. 297 breytingartillaga, fjárlög 1955
 10. 305 breytingartillaga, fjárlög 1955
 11. 309 breytingartillaga, fjárlög 1955
 12. 315 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna, lífeyrissjóð o. fl.
 13. 316 breytingartillaga fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna, lífeyrissjóð o. fl.
 14. 388 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar fyrir árið 1952
 15. 410 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 16. 411 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 17. 412 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 18. 443 breytingartillaga, lífeyrissjóður barnakennara
 19. 462 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnun happdrættis
 20. 468 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fasteignamat
 21. 491 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignamat
 22. 572 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignamat
 23. 589 breytingartillaga fjárhagsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 24. 592 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, húsnæðismál
 25. 596 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarakaup fyrir Neskaupstað
 26. 599 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarinn Valborg Herjólfsdóttir
 27. 613 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 28. 619 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 29. 631 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 30. 666 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 31. 667 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 32. 668 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 33. 703 breytingartillaga, kostnaður við skóla
 34. 763 nefndarálit fjárhagsnefndar, greiðsluafgangur ríkissjóðs
 35. 764 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna
 36. 767 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, smíði togara innanlands
 37. 772 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna

73. þing, 1953–1954

 1. 99 nefndarálit fjárhagsnefndar, alþjóðaflugþjónusta
 2. 115 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning
 3. 117 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 4. 119 nefndarálit fjárhagsnefndar, bæjarútgerð Siglufjarðar
 5. 139 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, greiðslur vegna skertrar starfshæfni
 6. 140 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 7. 141 breytingartillaga, almannatryggingar
 8. 182 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahús o. fl.
 9. 188 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahús o. fl.
 10. 209 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán ríkissjóðs
 11. 210 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxlar
 12. 211 nefndarálit fjárhagsnefndar, tékkar
 13. 212 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning
 14. 216 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, firma og prókúruumboð
 15. 224 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sóttvarnarlög
 16. 252 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 17. 254 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 18. 255 breytingartillaga fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 19. 274 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 20. 306 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 21. 315 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra
 22. 335 breytingartillaga fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 23. 431 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 24. 452 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 25. 467 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsskrár
 26. 494 nefndarálit fjárhagsnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 27. 499 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 28. 518 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, orkuver Vestfjarða
 29. 550 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 30. 575 nefndarálit fjárhagsnefndar, orkuver og orkuveitur
 31. 577 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 32. 594 nefndarálit fjárhagsnefndar, Greiðslubandalag Evrópu
 33. 598 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvör
 34. 621 breytingartillaga fjárhagsnefndar, orkuver og orkuveitur
 35. 623 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 36. 630 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 37. 636 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 38. 646 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 39. 663 breytingartillaga fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 40. 694 nefndarálit fjárhagsnefndar, raforkulög
 41. 695 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 42. 696 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Húsavíkurkaupstaðar
 43. 701 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignaskattur
 44. 707 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 45. 708 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 46. 710 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, Framkvæmdabanki Íslands
 47. 745 nefndarálit fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 48. 760 nefndarálit fjárhagsnefndar, smáíbúðabyggingar

72. þing, 1952–1953

 1. 314 breytingartillaga, fjárlög 1953
 2. 320 breytingartillaga, fjárlög 1953
 3. 327 breytingartillaga, fjárlög 1953
 4. 347 breytingartillaga, tekjuskattsviðauki
 5. 357 nál. með brtt. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 6. 371 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahús o. fl.
 7. 502 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 8. 505 breytingartillaga, almannatryggingar
 9. 601 breytingartillaga, fjárlög 1953
 10. 607 breytingartillaga, fjárlög 1953
 11. 627 breytingartillaga, fjárlög 1953
 12. 631 breytingartillaga, fjárlög 1953
 13. 697 breytingartillaga, almannatryggingar
 14. 707 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 15. 743 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar

71. þing, 1951–1952

 1. 260 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heimilishjálp í viðlögum
 2. 308 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 3. 315 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 4. 321 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 5. 520 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 6. 526 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 7. 528 breytingartillaga, almannatryggingar
 8. 529 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 9. 703 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahús

70. þing, 1950–1951

 1. 241 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórar
 2. 248 breytingartillaga, sveitarstjórnarkosningar
 3. 322 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahús o.fl.
 4. 435 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 5. 454 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 6. 490 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sóttvarnir gagnvart útlöndum
 7. 575 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknishéruð
 8. 582 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipulag kauptúna og sjávarþorpa
 9. 604 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 10. 646 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga
 11. 728 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar

69. þing, 1949–1950

 1. 376 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórar (sveitarráðsmenn)
 2. 408 breytingartillaga iðnaðarnefndar, verkstjóranámskeið
 3. 579 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórar (sveitarráðsmenn)
 4. 585 breytingartillaga, læknabifreiðar
 5. 669 breytingartillaga, fjárhagsráð
 6. 725 breytingartillaga, fjárlög 1950
 7. 761 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús o.fl.

68. þing, 1948–1949

 1. 57 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Sogsins
 2. 137 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra
 3. 320 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, kirkjugarðar
 4. 322 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 5. 335 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahús o.fl.
 6. 336 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 7. 409 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenzkra berklasjúklinga
 8. 419 breytingartillaga iðnaðarnefndar, iðnfræðsla
 9. 488 breytingartillaga, fjárlög 1949
 10. 494 breytingartillaga, fjárlög 1949
 11. 539 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, iðnfræðsla
 12. 659 nefndarálit iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 13. 730 breytingartillaga, fjárlög 1949
 14. 731 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkulög
 15. 737 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða o. fl.

67. þing, 1947–1948

 1. 162 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ljósmæðralög
 2. 208 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 3. 339 nefndarálit iðnaðarnefndar, sementsverksmiðja
 4. 393 breytingartillaga iðnaðarnefndar, sementsverksmiðja
 5. 501 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahús o.fl.
 6. 522 nál. með rökst. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilbrigðisnefndir og heilbrigðissamþykktir
 7. 582 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 8. 662 nál. með rökst. meirihluta iðnaðarnefndar, ullarverksmiðja í Hafnarfirði

66. þing, 1946–1947

 1. 361 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vatnsveitur
 2. 399 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tannlækningar
 3. 428 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tannlækningar
 4. 429 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, bæjarstjórn á Sauðárkróki
 5. 442 breytingartillaga, veiting prestakalla
 6. 457 breytingartillaga iðnaðarnefndar, raforkulög
 7. 482 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tannlækningar
 8. 547 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna
 9. 549 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ljósmæðralög
 10. 585 nál. með rökst. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 11. 604 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 12. 710 breytingartillaga, fjárlög 1947
 13. 728 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 14. 729 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, óskilgetin börn
 15. 775 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 16. 867 breytingartillaga, framleiðsluráð landbúnaðarins o. fl.
 17. 883 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vatnsveitur
 18. 923 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, dagheimili fyrir börn
 19. 924 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, dagheimili fyrir börn