Ingi Björn Albertsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. 598 breytingartillaga, málflytjendur (fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
 2. 904 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)

117. þing, 1993–1994

 1. 427 nefndarálit, skattamál (breyting ýmissa laga)
 2. 1009 breytingartillaga, aukatekjur ríkissjóðs (veiting atvinnuréttinda)
 3. 1168 breytingartillaga, umboðsmaður barna

116. þing, 1992–1993

 1. 395 breytingartillaga, samkeppnislög

115. þing, 1991–1992

 1. 139 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 2. 140 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 3. 286 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 4. 383 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 5. 402 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 6. 491 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
 7. 793 breytingartillaga, barnalög (heildarlög)

113. þing, 1990–1991

 1. 302 breytingartillaga, fjárlög 1991
 2. 330 breytingartillaga, fjárlög 1991
 3. 359 breytingartillaga, fjárlög 1991
 4. 391 breytingartillaga, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 5. 865 þál. (samhlj.), vegrið
 6. 920 þál. (samhlj.), björgunarþyrla
 7. 1014 breytingartillaga, almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta)

112. þing, 1989–1990

 1. 253 rökstudd dagskrá, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 2. 281 breytingartillaga, skuldbreytingar vegna loðdýraræktar (ábyrgð á lánum)
 3. 294 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, skráning og meðferð persónuupplýsinga (heildarlög)
 4. 295 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, skráning og meðferð persónuupplýsinga (heildarlög)
 5. 385 breytingartillaga, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 6. 1247 frávísunartilllaga, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)

111. þing, 1988–1989

 1. 271 breytingartillaga, fjárlög 1989
 2. 272 breytingartillaga, fjárlög 1989
 3. 320 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjaldflokkar og gjaldstofn)
 4. 326 breytingartillaga, vörugjald (gjaldflokkar og gjaldstofn)
 5. 393 breytingartillaga, fjárlög 1989
 6. 399 breytingartillaga, fjárlög 1989
 7. 426 nefndarálit, heimild til að hækka útsöluverð áfengis og tóbaks
 8. 670 breytingartillaga, lánsfjárlög 1989
 9. 929 nefndarálit, viðskiptabankar (bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
 10. 930 nefndarálit, sparisjóðir (stjórn, hagsmunaárekstrar o.fl.)
 11. 1134 breytingartillaga, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)

110. þing, 1987–1988

 1. 222 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 2. 246 breytingartillaga, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 3. 262 breytingartillaga, fjárlög 1988
 4. 407 breytingartillaga, fjárlög 1988
 5. 452 breytingartillaga, vörugjald (heildarlög)
 6. 466 breytingartillaga, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 7. 1129 breytingartillaga, virðisaukaskattur

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. 92 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjáraukalög 1994 (lántaka ríkissjóðs og húsbréfadeildar)
 2. 398 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 3. 399 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 4. 400 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög
 5. 400 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 6. 401 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 7. 402 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög
 8. 403 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög
 9. 404 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (heildarlög)
 10. 405 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (heildarlög)
 11. 406 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar
 12. 407 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar
 13. 408 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á norrænum fjárfestingarlánum til verkefna utan Norðurlanda
 14. 430 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög
 15. 431 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 16. 432 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar
 17. 449 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1995
 18. 450 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1995
 19. 451 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995 (breyting ýmissa laga)
 20. 452 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995 (breyting ýmissa laga)
 21. 476 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 22. 477 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 23. 506 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (tekjuskattur barna)
 24. 550 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 25. 624 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, embættisfærsla umhverfisráðherra
 26. 671 nefndarálit allsherjarnefndar, barnalög (réttur til upplýsinga um barn o.fl.)
 27. 672 breytingartillaga allsherjarnefndar, barnalög (réttur til upplýsinga um barn o.fl.)
 28. 681 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (skráningarskylda, endurgreiðsla, álag o.fl.)
 29. 682 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, refsiákvæði nokkurra skattalaga
 30. 684 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (takmörkun verslunarleyfis)
 31. 685 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (EES-reglur)
 32. 686 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (skattalagabrot)
 33. 687 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (skattalagabrot)
 34. 691 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (sérstakur gjaldflokkur)
 35. 721 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 36. 722 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 37. 724 breytingartillaga allsherjarnefndar, málflytjendur (fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
 38. 725 frhnál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (sérstakur gjaldflokkur)
 39. 726 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (fjárfesting í erlendum verðbréfum, víkjandi skuldabréfum o.fl.)
 40. 738 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, refsiákvæði nokkurra skattalaga
 41. 747 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda
 42. 748 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, réttur til endurgreiðslu af ofteknum sköttum (breyting ýmissa laga)
 43. 771 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu
 44. 773 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu
 45. 802 nefndarálit allsherjarnefndar, neyðarsímsvörun
 46. 803 breytingartillaga allsherjarnefndar, neyðarsímsvörun
 47. 804 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (óbundið þingsæti, kjörskrá o.fl.)
 48. 813 nál. með frávt. allsherjarnefndar, umferðaröryggismál
 49. 814 nál. með frávt. allsherjarnefndar, nýting landkosta
 50. 815 nál. með frávt. allsherjarnefndar, ráðherraábyrgð
 51. 816 nál. með frávt. allsherjarnefndar, leiðtogafundur á Þingvöllum árið 2000
 52. 867 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (meiðyrði í garð opinbers starfsmanns)
 53. 871 nál. með frávt. allsherjarnefndar, tjáningarfrelsi
 54. 872 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fréttaflutningur af slysförum
 55. 890 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
 56. 891 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
 57. 892 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vaxtalög (verðtrygging sparifjár og lánsfjár)
 58. 893 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vísitala neysluverðs (heildarlög)
 59. 894 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (gjaldhlutfall, gjaldflokkar, hópferðabílar o.fl.)
 60. 898 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, vátryggingastarfsemi (breyting ýmissa laga)
 61. 901 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu
 62. 902 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi

117. þing, 1993–1994

 1. 214 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 381 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1994
 3. 382 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1994
 4. 402 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kirkjumálasjóður
 5. 402 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, prestssetur
 6. 445 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994 (breyting ýmissa laga)
 7. 446 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994 (breyting ýmissa laga)
 8. 464 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1994
 9. 465 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994 (breyting ýmissa laga)
 10. 481 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 11. 483 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 12. 586 breytingartillaga allsherjarnefndar, álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES
 13. 666 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (hæfniskröfur samkeppnisráðsmanna)
 14. 681 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lyfjaverslun ríkisins
 15. 682 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lyfjaverslun ríkisins
 16. 710 nefndarálit allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands (tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
 17. 711 breytingartillaga allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands (tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
 18. 712 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (áfrýjun o.fl.)
 19. 713 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála (áfrýjun o.fl.)
 20. 714 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð einkamála (áfrýjun o.fl.)
 21. 715 nefndarálit allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu
 22. 718 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu
 23. 730 nál. með frávt. allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands (skipun dómara o.fl.)
 24. 790 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögheimili (dvalarheimili aldraðra)
 25. 958 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997
 26. 959 breytingartillaga, stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997
 27. 1000 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (stjórn Fasteignamats ríkisins)
 28. 1001 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (veitingarekstur og útleiga bifreiða)
 29. 1002 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (veitingarekstur og útleiga bifreiða)
 30. 1003 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (afskriftareikningur útlána)
 31. 1004 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (afskriftareikningur útlána)
 32. 1005 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (veiting atvinnuréttinda)
 33. 1011 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (leigutekjur af íbúðarhúsnæði)
 34. 1012 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (leigutekjur af íbúðarhúsnæði)
 35. 1013 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (stofnfjárbréf)
 36. 1014 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (stofnfjárbréf)
 37. 1040 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lyfjaverslun ríkisins
 38. 1058 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðadómstóllinn sem fjallar um stríðsglæpi í Júgóslavíu
 39. 1059 breytingartillaga allsherjarnefndar, alþjóðadómstóllinn sem fjallar um stríðsglæpi í Júgóslavíu
 40. 1134 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (framsal viðskiptabréfa, framkvæmd laganna o.fl.)
 41. 1135 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (undirboðs- og jöfnunartollar)
 42. 1156 nefndarálit allsherjarnefndar, söfnunarkassar
 43. 1157 breytingartillaga allsherjarnefndar, söfnunarkassar
 44. 1158 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, happdrætti Háskóla Íslands (happdrættisvélar)
 45. 1159 breytingartillaga allsherjarnefndar, happdrætti Háskóla Íslands (happdrættisvélar)
 46. 1160 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldaerinda (reglur stjórnvalda og stofnana)
 47. 1161 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 48. 1162 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 49. 1163 nál. með brtt. allsherjarnefndar, störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis (ársskýrsla)
 50. 1164 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (stjórn Fasteignamats ríkisins)
 51. 1165 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (afskriftareikningur útlána)
 52. 1174 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (atvinnuleysisbætur starfsmanna sveitarfélaga)
 53. 1175 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (atvinnuleysisbætur starfsmanna sveitarfélaga)
 54. 1178 nefndarálit allsherjarnefndar, umboðsmaður barna
 55. 1179 breytingartillaga allsherjarnefndar, umboðsmaður barna
 56. 1186 nefndarálit allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands (einkaleyfisgjald)
 57. 1187 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit Landhelgisgæslunnar innan 200 sjómílna efnahagslögsögunnar
 58. 1188 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (félagsráðgjöf og sálfræðiaðstoð)
 59. 1189 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga
 60. 1214 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollfrjálsar verslanir í höfnum)
 61. 1229 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (heildarlög)
 62. 1230 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (heildarlög)
 63. 1270 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollfrjálsar verslanir í höfnum)
 64. 1288 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (heildarlög)
 65. 1290 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (heildarlög)

116. þing, 1992–1993

 1. 91 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjaradómur (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 183 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (heildarlög)
 3. 234 nefndarálit, þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu
 4. 389 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 5. 390 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 6. 391 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir
 7. 392 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir
 8. 393 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands
 9. 394 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands
 10. 409 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, umboðssöluviðskipti (EES-reglur)
 11. 410 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, umboðssöluviðskipti (EES-reglur)
 12. 412 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íslenskt ríkisfang vegna EES (Evrópskt efnahagssvæði)
 13. 413 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íslenskt ríkisfang vegna EES (Evrópskt efnahagssvæði)
 14. 428 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, umboðssöluviðskipti (EES-reglur)
 15. 429 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992 (húsbréf)
 16. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 17. 432 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 18. 489 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 19. 490 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 20. 491 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjaradómur og kjaranefnd (heildarlög)
 21. 492 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjaradómur og kjaranefnd (heildarlög)
 22. 493 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (Kjaradómur og kjaranefnd)
 23. 517 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis
 24. 532 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 25. 533 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 26. 551 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 27. 553 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 28. 581 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kaup á björgunarþyrlu
 29. 589 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 30. 595 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 31. 647 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög
 32. 654 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands
 33. 744 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó (sigling um strandleið)
 34. 745 nefndarálit allsherjarnefndar, Skálholtsskóli (heildarlög)
 35. 757 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, eiginfjárstaða innlánsstofnana
 36. 841 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán
 37. 842 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán
 38. 921 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (Evrópskt efnahagssvæði)
 39. 922 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (Evrópskt efnahagssvæði)
 40. 943 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (Evrópskt efnahagssvæði)
 41. 971 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarðar (heildarlög)
 42. 972 breytingartillaga allsherjarnefndar, kirkjugarðar (heildarlög)
 43. 978 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (almenn endurskoðun)
 44. 979 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (almenn endurskoðun)
 45. 980 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefnaviðskipti)
 46. 996 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnsýslulög
 47. 997 breytingartillaga allsherjarnefndar, stjórnsýslulög
 48. 1068 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisábyrgð á bótagreiðslum vegna grófra ofbeldisbrota
 49. 1069 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisábyrgð á bótagreiðslum vegna grófra ofbeldisbrota
 50. 1071 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 51. 1072 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 52. 1097 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (refsidómar í öðru ríki)
 53. 1098 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðleg samvinna um fullnustu refsidóma
 54. 1099 breytingartillaga allsherjarnefndar, alþjóðleg samvinna um fullnustu refsidóma
 55. 1143 nál. með frávt. allsherjarnefndar, staða brotaþola við meðferð kynferðisbrotamála
 56. 1144 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögheimili (dvalarheimili aldraðra)
 57. 1145 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, lögheimili (dvalarheimili aldraðra)
 58. 1177 nefndarálit, almenn hegningarlög (aðdróttanir við opinberan starfsmann)
 59. 1181 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnunartollur á skipasmíðaverkefni
 60. 1182 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana
 61. 1183 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana
 62. 1184 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, lánskjör og ávöxtun sparifjár
 63. 1191 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (þjónustugjöld, stjórn o.fl.)
 64. 1192 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (þjónustugjöld, stjórn o.fl.)
 65. 1208 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinnuþróun í Mývatnssveit
 66. 1209 breytingartillaga allsherjarnefndar, atvinnuþróun í Mývatnssveit

115. þing, 1991–1992

 1. 216 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungarsala
 2. 229 nefndarálit allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 3. 230 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 4. 234 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 5. 235 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 6. 240 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1991 (erlend lántaka)
 7. 245 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 8. 246 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 9. 247 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (reikningsskilaráð)
 10. 248 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (skipting kostnaðar)
 11. 259 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála (heildarlög)
 12. 260 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdasjóður Íslands (starfslok)
 13. 262 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (innheimta)
 14. 274 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (heildarlög)
 15. 275 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (heildarlög)
 16. 285 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 17. 349 nefndarálit, jöfnunargjald (gildistími)
 18. 350 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
 19. 351 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
 20. 353 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 21. 377 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 22. 378 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 23. 384 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 24. 401 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 25. 417 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þinglýsingalög (málskot úrlausna)
 26. 446 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ökupróf o.fl.)
 27. 447 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ökupróf o.fl.)
 28. 481 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 29. 482 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 30. 483 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála (sala erlends gjaldeyris)
 31. 484 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga (skattskyld mörk eigna)
 32. 492 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
 33. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir (eigið fé og samstæðureikningar)
 34. 494 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir (eigið fé og samstæðureikningar)
 35. 495 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, yfirtökutilboð
 36. 570 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (ökupróf o.fl.)
 37. 639 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
 38. 644 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 39. 772 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, barnalög (heildarlög)
 40. 773 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, barnalög (heildarlög)
 41. 817 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 42. 818 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 43. 824 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður ljósmæðra (brottfall laga)
 44. 826 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 45. 827 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 46. 849 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (fjárfestingarlánasjóðir)
 47. 850 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (fjárfestingarlánasjóðir)
 48. 863 nefndarálit allsherjarnefndar, könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga
 49. 865 nefndarálit allsherjarnefndar, velferð barna og unglinga
 50. 994 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðslukortastarfsemi
 51. 995 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðhagsstofnun (endurskoðun á starfsemi)
 52. 1010 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla virðisaukaskatts til erlendra ferðamanna

113. þing, 1990–1991

 1. 238 nefndarálit allsherjarnefndar, sektarmörk nokkurra laga o.fl.
 2. 239 breytingartillaga allsherjarnefndar, sektarmörk nokkurra laga o.fl.
 3. 240 nál. með brtt. allsherjarnefndar, brottfall laga og lagaákvæða
 4. 241 nál. með frávt. allsherjarnefndar, jarðgöng milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar
 5. 360 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (agaviðurlög)
 6. 361 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (agaviðurlög)
 7. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 8. 576 nefndarálit allsherjarnefndar, reiðvegaáætlun
 9. 577 breytingartillaga allsherjarnefndar, reiðvegaáætlun
 10. 590 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan prestakalla og prófastsdæma (Grundarfjarðarprestakall)
 11. 638 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.)
 12. 639 breytingartillaga allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.)
 13. 640 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.)
 14. 677 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kjörskrá, framboðsfrestur)
 15. 678 breytingartillaga allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kjörskrá, framboðsfrestur)
 16. 771 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kjörskrá, framboðsfrestur)
 17. 772 breytingartillaga allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kjörskrá, framboðsfrestur)
 18. 799 nefndarálit allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (Fjárlaga- og hagsýslustofnun)
 19. 840 nefndarálit allsherjarnefndar, vegrið
 20. 868 nefndarálit allsherjarnefndar, björgunarþyrla
 21. 869 nefndarálit allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (heildarlög)
 22. 870 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (heildarlög)
 23. 871 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum o.fl. (heildarlög)
 24. 880 nefndarálit allsherjarnefndar, gróðurkort og landfræðilegt upplýsingakerfi
 25. 892 nefndarálit allsherjarnefndar, Byggðastofnun (byggðaáætlun o.fl.)
 26. 992 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 27. 993 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

112. þing, 1989–1990

 1. 210 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 2. 211 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 3. 223 nefndarálit allsherjarnefndar, sakadómur í ávana- og fíkniefnamálum (meðdómsmenn)
 4. 302 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skuldbreytingar vegna loðdýraræktar (ábyrgð á lánum)
 5. 330 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar (sáttatilraunir)
 6. 360 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi o.fl.)
 7. 534 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti)
 8. 575 breytingartillaga, Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti)
 9. 634 breytingartillaga, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 10. 644 nefndarálit allsherjarnefndar, laun forseta Íslands (heildarlög)
 11. 690 nefndarálit allsherjarnefndar, Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum
 12. 691 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (ofbeldisverk í flugsamgöngum)
 13. 725 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 14. 726 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 15. 778 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó (breytingar frá 1987)
 16. 779 nefndarálit allsherjarnefndar, kyrrsetning, lögbann o.fl. (heildarlög)
 17. 792 nefndarálit allsherjarnefndar, rit um kristni á Íslandi í þúsund ár
 18. 992 nefndarálit allsherjarnefndar, siglingaleið um Hornafjörð
 19. 993 breytingartillaga allsherjarnefndar, siglingaleið um Hornafjörð
 20. 994 nefndarálit allsherjarnefndar, könnun á stofnun alþjóðlegrar björgunarsveitar
 21. 995 breytingartillaga allsherjarnefndar, könnun á stofnun alþjóðlegrar björgunarsveitar
 22. 1019 nefndarálit allsherjarnefndar, dómsvald í héraði (staðfesting bráðabirgðalaga)
 23. 1020 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 24. 1021 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 25. 1125 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (heildarlög)
 26. 1126 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (heildarlög)
 27. 1156 nefndarálit landbúnaðarnefndar, varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum (eftirlitsgjald)
 28. 1171 breytingartillaga, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 29. 1211 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Búnaðarmálasjóður (heildarlög)
 30. 1212 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Búnaðarmálasjóður (heildarlög)
 31. 1227 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan prestakalla (heildarlög)
 32. 1228 breytingartillaga allsherjarnefndar, skipan prestakalla (heildarlög)
 33. 1242 nál. með frávt. allsherjarnefndar, efling löggæslu
 34. 1248 breytingartillaga, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 35. 1297 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (öryggisbelti)
 36. 1298 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (öryggisbelti)
 37. 1307 nefndarálit landbúnaðarnefndar, flokkun og mat á gærum og ull (heildarlög)

111. þing, 1988–1989

 1. 183 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (gildistaka)
 2. 236 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988 (gjald af erlendum lánum)
 3. 238 nefndarálit, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 4. 247 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (áætlaðar tekjur, skattkort o.fl.)
 5. 248 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (áætlaðar tekjur, skattkort o.fl.)
 6. 284 breytingartillaga, aðgerðir í efnahagsmálum (staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
 7. 297 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 8. 303 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 9. 310 nefndarálit, aðgerðir í efnahagsmálum (staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
 10. 335 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
 11. 375 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 12. 376 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (fjárfestingarlánasjóðir)
 13. 402 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1989
 14. 403 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1989
 15. 422 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins (fiskeldislán)
 16. 423 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins (fiskeldislán)
 17. 509 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 18. 510 breytingartillaga, verðbréfaviðskipti
 19. 526 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 20. 631 nefndarálit, lánsfjárlög 1989
 21. 671 breytingartillaga, lánsfjárlög 1989
 22. 919 nefndarálit samgöngunefndar, heimild til að leyfa Köfunarstöðinni hf. innflutning á skipum
 23. 967 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (heildarendurskoðun)
 24. 968 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (heildarendurskoðun)
 25. 989 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (greiðsla opinberra gjalda með skuldaviðurkenningu)
 26. 1005 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búfjárræktarlög (lausaganga búfjár)
 27. 1006 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur búfjár (fósturvísar í kýr)
 28. 1014 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (heildarendurskoðun)
 29. 1019 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (forgangur skattkrafna við skipti)
 30. 1046 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (aðaltollhöfn á Egilstöðum)
 31. 1047 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (vélar til garðyrkju)
 32. 1091 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar (búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
 33. 1092 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar (búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
 34. 1106 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti)
 35. 1137 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar (búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
 36. 1151 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Hagþjónusta landbúnaðarins
 37. 1152 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Hagþjónusta landbúnaðarins
 38. 1162 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt (heildarlög)
 39. 1188 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 40. 1189 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 41. 1195 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög (framlög ríkissjóðs)
 42. 1217 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (vinnuumhverfi áhafna)
 43. 1233 breytingartillaga, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 44. 1273 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 45. 1274 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 46. 1292 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 47. 1324 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (húsnæðisbætur)

110. þing, 1987–1988

 1. 55 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, leyfi til slátrunar (Sláturfélag Arnfirðinga)
 2. 219 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 3. 258 breytingartillaga, fjárlög 1988
 4. 334 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 5. 421 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1988
 6. 422 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1988
 7. 436 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 8. 454 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (staðfesting bráðabirgðalaga)
 9. 500 breytingartillaga, lánsfjárlög 1988
 10. 862 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, mat á sláturafurðum (staðfesting bráðabirgðalaga)
 11. 983 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingamálastofnun ríkisins (aðild Landssambands smábátaeigenda að siglingamálaráði)
 12. 984 breytingartillaga samgöngunefndar, Siglingamálastofnun ríkisins (aðild Landssambands smábátaeigenda að siglingamálaráði)
 13. 1071 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 14. 1072 nefndarálit félagsmálanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda
 15. 1073 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (vextir á skyldusparnaði)
 16. 1074 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (sýsluvegir)
 17. 1127 nál. með brtt. samgöngunefndar, leigubifreiðar (réttur til leiguaksturs á fólksbílum)
 18. 1130 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala hluta ríkisjarðarinnar Þóroddsstaðar í Ljósavatnshreppi
 19. 1131 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ábúðarlög (veðsetning ríkisjarðar)
 20. 1142 nefndarálit samgöngunefndar, ferðamál (sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
 21. 1143 breytingartillaga samgöngunefndar, ferðamál (sala Ferðaskrifstofu ríkisins)