Jónína Rós Guðmundsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

140. þing, 2011–2012

 1. 569 breytingartillaga velferðarnefndar, umboðsmaður skuldara (gjaldtaka)
 2. 790 nál. með brtt. velferðarnefndar, reglubundnar árlegar heimsóknir til eldri borgara í forvarnaskyni
 3. 1412 breytingartillaga velferðarnefndar, sjúkratryggingar og lyfjalög (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur)

138. þing, 2009–2010

 1. 487 nefndarálit iðnaðarnefndar, heimild til samninga um álver í Helguvík (gildistími samningsins og stimpilgjald)
 2. 595 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl. (fyrirframgreiðslur tekjuskatts)

Meðflutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. 171 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, sjúkratryggingar og lyfjalög (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði, frestun)
 2. 251 nefndarálit velferðarnefndar, skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (réttur til launa í veikindum, EES-reglur)
 3. 263 nefndarálit velferðarnefndar, barnaverndarlög (frestun tilfærslu heimila og stofnana fyrir börn)
 4. 415 nál. með brtt. velferðarnefndar, málefni innflytjenda (stjórnsýsla, Fjölmenningarsetur, innflytjendaráð o.fl.)
 5. 584 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, lækningatæki (aukið eftirlit, skráning o.fl., EES-reglur)
 6. 677 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, sjúkratryggingar (samningar sjúkratryggingastofnunar)
 7. 735 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, greiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara (hækkun gjalds)
 8. 745 breytingartillaga atvinnuveganefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
 9. 813 nál. með brtt. velferðarnefndar, almannatryggingar (frítekjumark)
 10. 814 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, fæðingar- og foreldraorlof (hækkun greiðslna og lenging)
 11. 815 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, fæðingar- og foreldraorlof (hækkun greiðslna og lenging)
 12. 817 nál. með brtt. velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar (greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks o.fl.)
 13. 821 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, barnalög (frestun gildistöku o.fl.)
 14. 891 nál. með brtt. velferðarnefndar, málefni barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun
 15. 1021 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (afnám heimildar til að veita stofnfjárstyrki)
 16. 1073 nefndarálit velferðarnefndar, Ábyrgðasjóður launa (staðfesta vinnuveitanda og miðlun upplýsinga, EES-reglur)
 17. 1117 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki o.fl., EES-reglur)
 18. 1118 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, sveitarstjórnarlög (rafrænar íbúakosningar og rafrænar kjörskrár)
 19. 1123 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 20. 1124 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 21. 1125 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun í barnavernd til 2014
 22. 1132 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar)
 23. 1133 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar)
 24. 1183 nál. með brtt. velferðarnefndar, ætlað samþykki við líffæragjafir
 25. 1189 nefndarálit velferðarnefndar, jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum (tvöfalt lögheimili)
 26. 1190 nefndarálit velferðarnefndar, starfsmannaleigur (kjör starfsmanna, EES-reglur)
 27. 1202 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, tóbaksvarnir og verslun með áfengi og tóbak (bann við sölu skrotóbaks)
 28. 1228 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, kísilver í landi Bakka (fjárfestingarsamningur og ívilnanir)
 29. 1228 nefndarálit atvinnuveganefndar, uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (stækkun hafnar og vegtenging)
 30. 1230 nefndarálit atvinnuveganefndar, búfjárhald (heildarlög)
 31. 1231 breytingartillaga atvinnuveganefndar, búfjárhald (heildarlög)
 32. 1253 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandi
 33. 1255 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, merking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu
 34. 1256 nefndarálit atvinnuveganefndar, nýsköpunarátak til að stórefla heilsársferðaþjónustu úti á landi
 35. 1257 frhnál. með brtt. atvinnuveganefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (afnám greiðslumiðlunar)
 36. 1259 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (aukin hlutdeild, EES-reglur)
 37. 1296 nefndarálit velferðarnefndar, velferðarstefna -- heilbrigðisáætlun til ársins 2020
 38. 1303 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar)
 39. 1325 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, velferð dýra (heildarlög)

140. þing, 2011–2012

 1. 360 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjalög (gildistaka ákvæðis um smásölu)
 2. 504 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, sjúkratryggingar (samningar Sjúkratrygginga Íslands, frestun)
 3. 505 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, umboðsmaður skuldara (gjaldtaka)
 4. 528 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins (sértæk skuldaaðlögun)
 5. 549 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar o.fl. (hækkun bóta, lengra bótatímabil o.fl.)
 6. 550 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar o.fl. (hækkun bóta, lengra bótatímabil o.fl.)
 7. 551 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, staðgöngumæðrun (heimild til staðgöngumæðrunar)
 8. 949 nál. með brtt., heilbrigðisstarfsmenn (heildarlög)
 9. 967 nefndarálit velferðarnefndar, málefni aldraðra, heilbrigðisþjónusta, almannatryggingar og kosningar til Alþingis (sameining vistunarmatsnefnda)
 10. 968 breytingartillaga velferðarnefndar, málefni aldraðra, heilbrigðisþjónusta, almannatryggingar og kosningar til Alþingis (sameining vistunarmatsnefnda)
 11. 980 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, úttekt á neytendavernd á fjármálamarkaði
 12. 1090 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, heilbrigðisstarfsmenn (heildarlög)
 13. 1209 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, varðveisla íslenskrar menningararfleifðar á stafrænu formi
 14. 1244 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, sjúkratryggingar og lyfjalög (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur)
 15. 1245 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, sjúkratryggingar og lyfjalög (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur)
 16. 1333 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, myndlistarlög (heildarlög)
 17. 1334 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, myndlistarlög (heildarlög)
 18. 1339 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (varnir gegn kynferðislegri misnotkun barna)
 19. 1340 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014
 20. 1341 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014
 21. 1345 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, menningarminjar (heildarlög)
 22. 1346 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, menningarminjar (heildarlög)
 23. 1351 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, sjúkratryggingar og lyfjalög (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur)
 24. 1352 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, landlæknir og lýðheilsa (eftirlit með heilbrigðisþjónustu)
 25. 1353 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, landlæknir og lýðheilsa (eftirlit með heilbrigðisþjónustu)
 26. 1381 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, háskólar (sjálfstæði og lýðræði í háskólum, réttindi fatlaðra nemenda)
 27. 1382 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, háskólar (sjálfstæði og lýðræði í háskólum, réttindi fatlaðra nemenda)
 28. 1418 nefndarálit velferðarnefndar, réttarstaða einstaklinga með kynáttunarvanda (heildarlög)
 29. 1419 nefndarálit velferðarnefndar, réttindagæsla fyrir fatlað fólk (ráðstafanir til að draga úr nauðung í þjónustu)
 30. 1427 nefndarálit velferðarnefndar, barnalög (réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.)
 31. 1428 breytingartillaga velferðarnefndar, barnalög (réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.)
 32. 1437 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, húsnæðismál (Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
 33. 1464 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða (heildarlög)
 34. 1465 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða (heildarlög)
 35. 1470 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi
 36. 1471 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (reglugerðarheimild fagráðherra)
 37. 1472 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (aðstoðarmenn dómara)
 38. 1474 nefndarálit velferðarnefndar, barnalög (réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.)
 39. 1475 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála og meðferð einkamála (endurupptökunefnd)
 40. 1479 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, heiðurslaun listamanna (heildarlög)
 41. 1549 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, fjölmiðlar (eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur)
 42. 1550 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, fjölmiðlar (eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur)
 43. 1565 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki (málshöfðunarfrestur o.fl.)
 44. 1572 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (undanþágur, endurgreiðslur o.fl.)
 45. 1574 breytingartillaga, samgönguáætlun 2011--2022
 46. 1579 nál. með brtt. velferðarnefndar, tímasett áætlun um yfirfærslu heilsugæslunnar frá ríki til sveitarfélaga
 47. 1580 nefndarálit velferðarnefndar, ætlað samþykki við líffæragjafir
 48. 1581 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (vegabréfsáritanir, hælisleitendur og EES-reglur)
 49. 1651 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki (málshöfðunarfrestur o.fl.)
 50. 1659 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (vegabréfsáritanir, hælisleitendur og EES-reglur)

139. þing, 2010–2011

 1. 440 breytingartillaga menntamálanefndar, fjárlög 2011
 2. 485 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
 3. 550 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, málefni fatlaðra (flutningur málaflokksins til sveitarfélaga)
 4. 551 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, málefni fatlaðra (flutningur málaflokksins til sveitarfélaga)
 5. 559 nefndarálit, atvinnuleysistryggingar og málefni aldraðra (lengra bótatímabil o.fl.)
 6. 560 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar og málefni aldraðra (lengra bótatímabil o.fl.)
 7. 793 framhaldsnefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, samkeppnislög (aukið aðhald og eftirlit)
 8. 927 nefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, landlæknir og lýðheilsa (sameining stofnana)
 9. 928 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, landlæknir og lýðheilsa (sameining stofnana)
 10. 998 nál. með brtt. meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, húsnæðismál (niðurfærsla veðkrafna Íbúðalánasjóðs)
 11. 1095 framhaldsnefndarálit meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, húsnæðismál (niðurfærsla veðkrafna Íbúðalánasjóðs)
 12. 1097 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (heildarlög, EES-reglur)
 13. 1098 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (heildarlög, EES-reglur)
 14. 1111 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, fjölmiðlar (heildarlög)
 15. 1112 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, fjölmiðlar (heildarlög)
 16. 1127 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, fjöleignarhús (leiðsöguhundar o.fl.)
 17. 1131 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur o.fl. (stjórnarformaður, kynjahlutfall í stjórn)
 18. 1160 framhaldsnefndarálit umhverfisnefndar, stjórn vatnamála (heildarlög, EES-reglur)
 19. 1161 breytingartillaga umhverfisnefndar, stjórn vatnamála (heildarlög, EES-reglur)
 20. 1275 nefndarálit umhverfisnefndar, grunngerð stafrænna landupplýsinga (EES-reglur, heildarlög)
 21. 1276 breytingartillaga umhverfisnefndar, grunngerð stafrænna landupplýsinga (EES-reglur, heildarlög)
 22. 1425 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, barnaverndarlög (markvissara barnaverndarstarf)
 23. 1426 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, barnaverndarlög (markvissara barnaverndarstarf)
 24. 1429 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára
 25. 1430 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára
 26. 1462 nál. með brtt. menntamálanefndar, skil menningarverðmæta til annarra landa (heildarlög, EES-reglur)
 27. 1467 nefndarálit menntamálanefndar, staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls (heildarlög)
 28. 1468 breytingartillaga menntamálanefndar, staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls (heildarlög)
 29. 1484 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar (heimild til að hækka bætur)
 30. 1540 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar o.fl. (breyting ýmissa laga)
 31. 1546 frhnál. með brtt. menntamálanefndar, almenningsbókasöfn (gjaldtökuheimildir)
 32. 1550 nál. með brtt. menntamálanefndar, námsstyrkir (aukið jafnræði til náms)
 33. 1561 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðisnefndar, tóbaksvarnir (skrotóbak)
 34. 1572 nál. með brtt. menntamálanefndar, menntun og atvinnusköpun ungs fólks
 35. 1592 nefndarálit menntamálanefndar, Landsbókasafn -- Háskólabókasafn (heildarlög)
 36. 1593 breytingartillaga menntamálanefndar, Landsbókasafn -- Háskólabókasafn (heildarlög)
 37. 1601 nefndarálit samgöngunefndar, stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir
 38. 1605 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar og réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (starfstengd vinnumarkaðsúrræði, upplýsingaskylda, desemberuppbót o.fl.)
 39. 1623 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, réttindagæsla fyrir fatlað fólk (heildarlög)
 40. 1640 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (bættur réttur nemenda o.fl.)
 41. 1641 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskólar (bættur réttur nemenda o.fl.)
 42. 1692 nefndarálit meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
 43. 1693 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
 44. 1814 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, orlof (orlof í kjölfar veikinda, EES-reglur)
 45. 1819 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, starfsmannaleigur (upplýsingagjöf og dagsektir)
 46. 1827 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar og réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (starfstengd vinnumarkaðsúrræði, upplýsingaskylda, desemberuppbót o.fl.)
 47. 1828 frhnál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Landsbókasafn -- Háskólabókasafn (heildarlög)
 48. 1829 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Þjóðminjasafn Íslands (heildarlög)
 49. 1845 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, safnalög (heildarlög)
 50. 1849 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, safnalög (heildarlög)
 51. 1893 nál. með brtt. menntamálanefndar, menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (leyfisbréf)

138. þing, 2009–2010

 1. 105 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, vörumerki (EES-reglur)
 2. 358 nál. með brtt. viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleiki upplýsinga, gildissvið laganna o.fl., EES-reglur)
 3. 441 nefndarálit meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar o.fl. (breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs)
 4. 442 breytingartillaga meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar o.fl. (breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs)
 5. 443 nefndarálit meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar o.fl. (aukið eftirlit og þrengri reglur)
 6. 444 breytingartillaga meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar o.fl. (aukið eftirlit og þrengri reglur)
 7. 469 nefndarálit viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
 8. 470 breytingartillaga viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
 9. 750 breytingartillaga menntamálanefndar, framhaldsfræðsla
 10. 751 nefndarálit menntamálanefndar, framhaldsfræðsla
 11. 799 nál. með brtt. menntamálanefndar, viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (EES-reglur, heildarlög)
 12. 811 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, skipan ferðamála (einfaldari málsmeðferð og EES-reglur)
 13. 837 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, kjaramál flugvirkja (bann við vinnustöðvunum)
 14. 1037 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ
 15. 1053 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 16. 1054 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 17. 1090 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (skipun í stjórn Tækniþróunarsjóðs)
 18. 1110 frhnál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ
 19. 1147 nál. með brtt. menntamálanefndar, framhaldsskólar (skipulag skólastarfs o.fl.)
 20. 1148 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, opinberir háskólar (almenningsfræðsla, endurmenntun o.fl.)
 21. 1154 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, skipan ferðamála (gæðamál, tryggingarfjárhæðir)
 22. 1156 frhnál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 23. 1218 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, efling græna hagkerfisins
 24. 1220 frhnál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi (uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
 25. 1263 frhnál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (hertar reglur)
 26. 1279 nefndarálit iðnaðarnefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 27. 1285 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur, heildarlög)
 28. 1286 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur, heildarlög)
 29. 1287 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur, takmarkanir á höfundarétti o.fl.)
 30. 1292 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna (heildarlög)
 31. 1293 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna (heildarlög)
 32. 1295 breytingartillaga iðnaðarnefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 33. 1298 nefndarálit iðnaðarnefndar, upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur)
 34. 1299 nefndarálit iðnaðarnefndar, vatnalög og varnir gegn landbroti (afnám laganna)
 35. 1331 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (siðareglur)
 36. 1443 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, áætlun um ferðamennsku á miðhálendi Íslands
 37. 1444 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald (ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess)
 38. 1449 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, fjölmiðlar (heildarlög, EES-reglur)
 39. 1450 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, fjölmiðlar (heildarlög, EES-reglur)
 40. 1497 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013

137. þing, 2009

 1. 55 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heimild til útgreiðslu úr þrotabúum gömlu bankanna)
 2. 77 frhnál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heimild til útgreiðslu úr þrotabúum gömlu bankanna)
 3. 184 nál. með brtt. menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (afnám skilyrðis um ábyrgðarmenn)
 4. 198 breytingartillaga viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun reglna við samruna og skiptingu, EES-reglur)
 5. 205 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (sparisjóðir)
 6. 206 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (sparisjóðir)
 7. 234 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, vörumerki (EES-reglur)
 8. 243 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (viðurlög og stjórnvaldsheimildir)
 9. 244 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, Bankasýsla ríkisins (heildarlög)
 10. 245 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, Bankasýsla ríkisins (heildarlög)
 11. 297 framhaldsnefndarálit menntamálanefndar, Ríkisútvarpið ohf. (gjalddagar útvarpsgjalds)