Jón Gunnarsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 1484 breytingartillaga, fiskeldi (vannýttur lífmassi í fiskeldi)

150. þing, 2019–2020

 1. 688 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019--2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019--2023
 2. 1685 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fimm ára samgönguáætlun 2020--2024
 3. 1685 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2020--2034
 4. 1688 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fimm ára samgönguáætlun 2020--2024
 5. 1689 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2020--2034

149. þing, 2018–2019

 1. 742 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (stofnanir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis)
 2. 743 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (stofnanir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis)
 3. 745 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, landgræðsla
 4. 746 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, landgræðsla
 5. 890 breytingartillaga, fimm ára samgönguáætlun 2019--2023
 6. 1185 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, skógar og skógrækt
 7. 1186 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, skógar og skógrækt
 8. 1302 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, burðarpokar)
 9. 1311 nál. með frávt. umhverfis- og samgöngunefndar, efling björgunarskipaflota Landsbjargar
 10. 1331 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, póstþjónusta (erlendar póstsendingar og rafrænar sendingar)
 11. 1401 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, siglingavernd (dagsektir, laumufarþegar o.fl.)
 12. 1546 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, fimm ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019--2023
 13. 1546 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, stefna í fjarskiptum fyrir árin 2019--2033
 14. 1547 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, fimm ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019--2023
 15. 1548 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, stefna í fjarskiptum fyrir árin 2019--2033
 16. 1618 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög
 17. 1619 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög
 18. 1620 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (stjórnvaldssektir o.fl.)
 19. 1621 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (stjórnvaldssektir o.fl.)
 20. 1646 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, efnalög (breytt hugtakanotkun, einföldun á framkvæmd, EES-reglur um kvikasilfur)
 21. 1647 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, efnalög (breytt hugtakanotkun, einföldun á framkvæmd, EES-reglur um kvikasilfur)
 22. 1699 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða
 23. 1700 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða
 24. 1726 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög
 25. 1728 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (styrking á stjórnsýslu og umgjörð)
 26. 1729 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (styrking á stjórnsýslu og umgjörð)
 27. 1883 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, skilgreining auðlinda
 28. 1916 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, póstþjónusta
 29. 1917 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, póstþjónusta

148. þing, 2017–2018

 1. 236 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignasjóður)
 2. 830 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, Samgöngustofa, stjórnsýslustofnun samgöngumála (birting alþjóðlegra reglna á sviði siglinga)
 3. 894 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, fjarskipti (EES-reglur, nethlutleysi, CE-merkingar á fjarskiptabúnaði)
 4. 895 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, fjarskipti (EES-reglur, nethlutleysi, CE-merkingar á fjarskiptabúnaði)

145. þing, 2015–2016

 1. 327 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, Haf- og vatnarannsóknir (sameining stofnana)
 2. 327 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 3. 328 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, Haf- og vatnarannsóknir (sameining stofnana)
 4. 329 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 5. 471 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, Haf- og vatnarannsóknir (sameining stofnana)
 6. 472 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 7. 962 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla (útvíkkun skilgreiningar)
 8. 998 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, stefna um nýfjárfestingar
 9. 1202 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, matvæli, slátrun og eftirlit með fóðri (eftirlit, verkaskipting, EES-reglur)
 10. 1214 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, raforkulög (tenging minni virkjana við dreifikerfi raforku)
 11. 1245 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkur til hitaveitna)
 12. 1268 nefndarálit atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 13. 1269 breytingartillaga atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 14. 1334 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma, hækkun á hlutfalli endurgreiðslu)
 15. 1345 breytingartillaga atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 16. 1383 nefndarálit atvinnuveganefndar, virðisaukaskattur (veltumörk skattskyldu og fjárhæðarmörk uppgjörstímabila)
 17. 1399 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (byggðakvóti og framlenging bráðabirgðaákvæða)
 18. 1403 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla
 19. 1442 nefndarálit atvinnuveganefndar, áhættumat vegna ferðamennsku
 20. 1591 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 21. 1592 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 22. 1647 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 23. 1735 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, raflínur að iðnaðarsvæðinu á Bakka
 24. 1769 breytingartillaga atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)

144. þing, 2014–2015

 1. 334 nefndarálit atvinnuveganefndar, visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur)
 2. 457 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (niðurlagning orkuráðs)
 3. 501 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (hæfi dyravarða)
 4. 517 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda
 5. 566 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur)
 6. 588 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja (EES-reglur)
 7. 589 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, þátttaka íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi (heildarlög)
 8. 726 nefndarálit atvinnuveganefndar, vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur)
 9. 788 breytingartillaga, vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur)
 10. 789 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða)
 11. 841 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald)
 12. 884 breytingartillaga, jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða)
 13. 930 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 14. 972 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 15. 973 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, stefna stjórnvalda um lagningu raflína
 16. 1029 nefndarálit atvinnuveganefndar, jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða)
 17. 1091 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 18. 1092 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 19. 1180 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (Hvammsvirkjun)
 20. 1259 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, fjárfestingarsamningur við Thorsil ehf. um kísilmálmverksmiðju í Helguvík í Reykjanesbæ
 21. 1275 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (meðferð og ráðstöfun eigna veiðifélags)
 22. 1309 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (Hvammsvirkjun)
 23. 1310 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (hafnríkisaðgerðir)
 24. 1332 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, Haf- og vatnarannsóknir (heildarlög)
 25. 1332 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 26. 1333 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, Haf- og vatnarannsóknir (heildarlög)
 27. 1334 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 28. 1335 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 29. 1354 nefndarálit atvinnuveganefndar, dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (leyfisveitingar og EES-reglur)
 30. 1359 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar)
 31. 1395 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, leiga skráningarskyldra ökutækja (heildarlög)
 32. 1421 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, framleiðsla, verðlagning og sala búvöru o.fl. (umsjón og útgreiðsla beingreiðslna)
 33. 1424 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, byggðaáætlun og sóknaráætlanir (heildarlög)
 34. 1470 breytingartillaga, veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (hafnríkisaðgerðir)
 35. 1485 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (veiðigjald 2015--2018)
 36. 1491 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, innflutningur dýra (erfðaefni holdanautgripa)
 37. 1494 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla
 38. 1572 breytingartillaga, veiðigjöld (veiðigjald 2015--2018)
 39. 1573 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (fjárheimild)
 40. 1596 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Fiskistofa o.fl. (gjaldskrárheimildir)

143. þing, 2013–2014

 1. 205 nefndarálit atvinnuveganefndar, síldarútvegsnefnd og sjóðir í þágu síldarútvegsins (síldarrannsóknasjóður)
 2. 280 nefndarálit atvinnuveganefndar, dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (sjúkdómalistar og reglugerðarheimild)
 3. 283 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (umsýslustofnun)
 4. 285 nefndarálit atvinnuveganefndar, Orkuveita Reykjavíkur (heildarlög)
 5. 286 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, tollalög (úthlutun tollkvóta)
 6. 289 nefndarálit atvinnuveganefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun (byggðakort, styrktarsvæði og gildistími)
 7. 340 nefndarálit atvinnuveganefndar, matvæli (eftirlit og gjaldtökuheimild, EES-reglur)
 8. 341 nefndarálit atvinnuveganefndar, átak til atvinnuuppbyggingar í Austur-Húnavatnssýslu
 9. 373 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, velferð dýra (eftirlit)
 10. 384 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, Orkuveita Reykjavíkur (heildarlög)
 11. 385 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, Orkuveita Reykjavíkur (heildarlög)
 12. 535 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (ábyrgð félagsmanna í veiðifélögum)
 13. 745 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, visthönnun vöru sem notar orku (orkutengdar vörur og aukið eftirlit, EES-reglur)
 14. 746 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (framleiðsla og dreifing áburðar o.fl.)
 15. 748 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (niðurlagning orkuráðs)
 16. 834 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald)
 17. 956 nefndarálit atvinnuveganefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017
 18. 957 breytingartillaga atvinnuveganefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017
 19. 968 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, efling skógræktar sem atvinnuvegar
 20. 1074 nefndarálit atvinnuveganefndar, smáþörungaverksmiðja Algalífs Iceland ehf. á Reykjanesi (ívilnanir og sköttum og gjöldum o.fl.)
 21. 1098 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku
 22. 1107 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskeldi (breyting ýmissa laga)
 23. 1114 breytingartillaga atvinnuveganefndar, fiskeldi (breyting ýmissa laga)
 24. 1161 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (fjárhæð og álagning gjalda)
 25. 1162 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (fjárhæð og álagning gjalda)
 26. 1163 nefndarálit atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (aflahlutdeildir í rækju)
 27. 1178 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskvegur í Efra-Sog
 28. 1179 breytingartillaga, veiðigjöld (fjárhæð og álagning gjalda)
 29. 1181 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (aflahlutdeildir í rækju)

142. þing, 2013

 1. 21 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða o.fl. (krókaaflamarksbátar, strandveiðar og gjaldtökuheimildir)
 2. 22 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða o.fl. (krókaaflamarksbátar, strandveiðar og gjaldtökuheimildir)
 3. 23 nefndarálit atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (framlenging bráðabirgðaákvæða)
 4. 41 nefndarálit atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða o.fl. (krókaaflamarksbátar, strandveiðar og gjaldtökuheimildir)
 5. 52 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (innheimta veiðigjalda, sérstakt veiðigjald o.fl.)
 6. 73 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (innheimta veiðigjalda, sérstakt veiðigjald o.fl.)

141. þing, 2012–2013

 1. 716 breytingartillaga, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 2. 717 breytingartillaga, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 3. 718 breytingartillaga, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 4. 719 breytingartillaga, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 5. 720 breytingartillaga, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 6. 721 breytingartillaga, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 7. 1243 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, kísilver í landi Bakka (fjárfestingarsamningur og ívilnanir)
 8. 1243 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (stækkun hafnar og vegtenging)

140. þing, 2011–2012

 1. 553 nefndarálit, Landsvirkjun o.fl. (eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar)
 2. 896 breytingartillaga, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat vegna eldgosa)
 3. 1513 breytingartillaga, fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014

139. þing, 2010–2011

 1. 552 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
 2. 1897 nefndarálit, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (afnám greiðslumiðlunar, innheimta félagsgjalda)

138. þing, 2009–2010

 1. 456 nefndarálit, almannatryggingar o.fl. (breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs)

Meðflutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 800 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (málsmeðferð o.fl.)
 2. 948 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (niðurdæling koldíoxíðs)
 3. 1012 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, brottfall ýmissa laga (úrelt lög)
 4. 1028 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög (umframlosunargjald og einföldun regluverks)
 5. 1078 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, breytingar á ýmsum lögum tengdum málefnum sveitarfélaga (sveitarfélög og kórónuveirufaraldur)
 6. 1118 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, skipulagslög (uppbygging innviða og íbúðarhúsnæðis)
 7. 1119 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, skipulagslög (uppbygging innviða og íbúðarhúsnæðis)
 8. 1243 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (endurvinnsla og skilagjald)
 9. 1325 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftferðir (skyldur flugrekenda vegna COVID-19)
 10. 1364 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög (umframlosunargjald og einföldun regluverks)
 11. 1376 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, íslensk landshöfuðlén
 12. 1377 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, íslensk landshöfuðlén
 13. 1433 framhaldsnefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftferðir (skyldur flugrekenda vegna COVID-19)
 14. 1494 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftferðir (skyldur flugrekenda vegna COVID-19)
 15. 1495 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, skipalög
 16. 1496 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, skipalög
 17. 1546 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar á landi (tímabundnir gestaflutningar og fargjaldaálag)
 18. 1622 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, sveitarstjórnarlög og tekjustofnar sveitarfélaga (lágmarksíbúafjöldi sveitarfélags)
 19. 1623 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, sveitarstjórnarlög og tekjustofnar sveitarfélaga (lágmarksíbúafjöldi sveitarfélags)
 20. 1624 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, Fjarskiptastofa
 21. 1633 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, póstþjónusta og Byggðastofnun (flutningur póstmála)
 22. 1634 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, póstþjónusta og Byggðastofnun (flutningur póstmála)
 23. 1640 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (markmið um kolefnishlutleysi)
 24. 1680 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (EES-reglur, hringrásarhagkerfi)
 25. 1682 nál. með frávt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, Hálendisþjóðgarður
 26. 1732 frhnál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (markmið um kolefnishlutleysi)

150. þing, 2019–2020

 1. 283 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta
 2. 436 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, óháð úttekt á Landeyjahöfn
 3. 681 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar (alþjóðlegar skuldbindingar)
 4. 703 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (smáskipaviðmið og mönnunarkröfur)
 5. 716 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (forsendur úthlutana úr Jöfnunarsjóði)
 6. 740 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (forsendur úthlutana úr Jöfnunarsjóði)
 7. 756 nál. með frávt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, endurskoðun á ráðstöfun almannafjár við gæðastýringu í sauðfjárrækt
 8. 1132 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, sveitarstjórnarlög (neyðarástand í sveitarfélagi)
 9. 1431 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (óbyggt víðerni)
 10. 1496 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, leigubifreiðar (innlögn atvinnuleyfis)
 11. 1623 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, uppbygging og rekstur fráveitna (átak í fráveitumálum)
 12. 1696 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar)

149. þing, 2018–2019

 1. 398 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, vaktstöð siglinga (hafnsaga)
 2. 879 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fimm ára samgönguáætlun 2019--2023
 3. 879 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, samgönguáætlun 2019--2033
 4. 880 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fimm ára samgönguáætlun 2019--2023
 5. 881 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, samgönguáætlun 2019--2033

148. þing, 2017–2018

 1. 52 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, mannvirki (faggilding, frestur)
 2. 53 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða)
 3. 612 nefndarálit, sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn)
 4. 815 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, einkaleyfi (EES-reglur, lyf fyrir börn o.fl.)
 5. 1056 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, siglingavernd og loftferðir (laumufarþegar, stjórnsýsluviðurlög, bakgrunnsathuganir o.fl.)
 6. 1058 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, siglingavernd og loftferðir (laumufarþegar, stjórnsýsluviðurlög, bakgrunnsathuganir o.fl.)
 7. 1065 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun o.fl. (gjaldtaka fyrir tíðnir og alþjónusta)
 8. 1087 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, mannvirki (stjórnsýsla við mannvirkjagerð o.fl.)
 9. 1124 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2018--2024
 10. 1125 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, köfun
 11. 1126 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, köfun
 12. 1149 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn skattundanskotum og skattsvikum (hert skatteftirlit og skattrannsóknir, aukin upplýsingaöflun o.fl.)
 13. 1150 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (dvalarleyfi vegna samninga við erlend ríki)
 14. 1161 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis)
 15. 1182 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2018--2029
 16. 1183 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnuskilyrði farmanna
 17. 1187 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar á landi (leyfisskyldir farþegaflutningar)
 18. 1195 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, skipulag haf- og strandsvæða
 19. 1196 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, skipulag haf- og strandsvæða

146. þing, 2016–2017

 1. 54 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2017
 2. 62 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (frestun réttaráhrifa)

145. þing, 2015–2016

 1. 466 breytingartillaga, Haf- og vatnarannsóknir (sameining stofnana)
 2. 467 breytingartillaga, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)

144. þing, 2014–2015

 1. 727 breytingartillaga atvinnuveganefndar, vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur)
 2. 753 breytingartillaga atvinnuveganefndar, uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (gildistími laganna)

143. þing, 2013–2014

 1. 1164 breytingartillaga atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (aflahlutdeildir í rækju)

141. þing, 2012–2013

 1. 736 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, búnaðarlög og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (leiðbeiningarþjónusta, búvörusamningar o.fl.)
 2. 744 nefndarálit atvinnuveganefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
 3. 745 breytingartillaga atvinnuveganefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
 4. 749 breytingartillaga, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
 5. 1130 nefndarálit atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (kyntar veitur)
 6. 1131 nefndarálit atvinnuveganefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (afnám greiðslumiðlunar)
 7. 1159 nefndarálit, stjórn fiskveiða (stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar)
 8. 1216 nefndarálit atvinnuveganefndar, velferð dýra (heildarlög)
 9. 1217 breytingartillaga atvinnuveganefndar, velferð dýra (heildarlög)
 10. 1230 nefndarálit atvinnuveganefndar, búfjárhald (heildarlög)
 11. 1231 breytingartillaga atvinnuveganefndar, búfjárhald (heildarlög)
 12. 1322 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, vatnalög og rannsóknir á auðlindum í jörðu (samræming reglna um vatnsréttindi)
 13. 1326 breytingartillaga, velferð dýra (heildarlög)

140. þing, 2011–2012

 1. 488 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (EES-reglur)
 2. 532 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (hækkun raforkueftirlitsgjalds)
 3. 558 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma laganna)
 4. 583 frhnál. með brtt. atvinnuveganefndar, Landsvirkjun o.fl. (eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar)
 5. 743 nefndarálit atvinnuveganefndar, norræna hollustumerkið Skráargatið
 6. 993 nefndarálit atvinnuveganefndar, efling græna hagkerfisins á Íslandi
 7. 994 breytingartillaga atvinnuveganefndar, efling græna hagkerfisins á Íslandi
 8. 1051 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (breyting ýmissa ákvæða)
 9. 1061 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.)
 10. 1076 nefndarálit atvinnuveganefndar, matvæli (takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur)
 11. 1076 nefndarálit atvinnuveganefndar, matvæli (tímabundið starfsleyfi)
 12. 1077 breytingartillaga atvinnuveganefndar, matvæli (takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur)
 13. 1435 nefndarálit, veiðigjöld (heildarlög)
 14. 1561 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, matvæli (heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur)
 15. 1562 nefndarálit atvinnuveganefndar, upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur)
 16. 1563 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (stofnstyrkir, frádráttarákvæði)
 17. 1568 nefndarálit atvinnuveganefndar, nýsköpunarátak til að stórefla heilsársferðaþjónustu úti á landi

139. þing, 2010–2011

 1. 483 nefndarálit iðnaðarnefndar, viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík (nýr samningur um orkusölu)
 2. 484 nefndarálit iðnaðarnefndar, Orkuveita Reykjavíkur (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur)
 3. 540 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.)
 4. 571 breytingartillaga, kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (sérregla um félagsaðild)
 5. 586 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (skil á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum)
 6. 887 frhnál. með brtt. iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.)
 7. 903 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (innlausn veiðiréttar og breytt skipan matsnefndar)
 8. 990 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (heildarlög)
 9. 1171 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara)
 10. 1239 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013
 11. 1255 nefndarálit iðnaðarnefndar, verndar- og orkunýtingaráætlun (heildarlög)
 12. 1264 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, olíu- og gasrannsóknir á landgrunni Íslands undan Norðausturlandi
 13. 1286 breytingartillaga iðnaðarnefndar, verndar- og orkunýtingaráætlun (heildarlög)
 14. 1390 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa
 15. 1391 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Perús og landbúnaðarsamningur Íslands og Perús
 16. 1392 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Serbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Serbíu
 17. 1393 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Úkraínu og landbúnaðarsamningur Íslands og Úkraínu
 18. 1394 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Albaníu og landbúnaðarsamningur Íslands og Albaníu
 19. 1410 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, Byggðastofnun (ársfundur og stjórnarmenn)
 20. 1531 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, Hagþjónusta landbúnaðarins o.fl. (afnám stofnunarinnar)
 21. 1544 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkuskipti í samgöngum
 22. 1545 breytingartillaga iðnaðarnefndar, orkuskipti í samgöngum
 23. 1548 breytingartillaga iðnaðarnefndar, leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (olíuleitarleyfi)
 24. 1553 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (framlengdur frestur vegna öskufalls og díoxínmengunar)
 25. 1608 nefndarálit iðnaðarnefndar, ferðamálaáætlun 2011--2020
 26. 1609 breytingartillaga iðnaðarnefndar, ferðamálaáætlun 2011--2020
 27. 1710 nefndarálit, stjórn fiskveiða (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
 28. 1822 nefndarálit iðnaðarnefndar, vatnalög (brottfall laga frá 2006 o.fl.)
 29. 1823 breytingartillaga iðnaðarnefndar, vatnalög (brottfall laga frá 2006 o.fl.)
 30. 1904 frhnál. með brtt. iðnaðarnefndar, vatnalög (brottfall laga frá 2006 o.fl.)

138. þing, 2009–2010

 1. 353 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
 2. 354 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
 3. 355 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (djúpfryst svínasæði)
 4. 357 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (atkvæðisréttur eigenda eyðijarða í veiðifélögum)
 5. 430 breytingartillaga, endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
 6. 451 nefndarálit minnihluta félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar o.fl. (aukið eftirlit og þrengri reglur)
 7. 475 frhnál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
 8. 645 nál. með rökst. minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
 9. 646 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
 10. 811 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, skipan ferðamála (einfaldari málsmeðferð og EES-reglur)
 11. 816 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
 12. 1027 frhnál. með brtt. minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 13. 1029 nefndarálit minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, veiðieftirlitsgjald (strandveiðigjald)
 14. 1037 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ
 15. 1090 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (skipun í stjórn Tækniþróunarsjóðs)
 16. 1110 frhnál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ
 17. 1154 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, skipan ferðamála (gæðamál, tryggingarfjárhæðir)
 18. 1218 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, efling græna hagkerfisins
 19. 1279 nefndarálit iðnaðarnefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 20. 1295 breytingartillaga iðnaðarnefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 21. 1298 nefndarálit iðnaðarnefndar, upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur)
 22. 1325 nefndarálit, vatnalög og varnir gegn landbroti (afnám laganna)
 23. 1352 nefndarálit minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (byggðakvóti)
 24. 1353 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (byggðakvóti)
 25. 1417 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (viðurlög, heimavinnsla og aðilaskipti að greiðslumarki í mjólkurframleiðslu)
 26. 1443 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, áætlun um ferðamennsku á miðhálendi Íslands
 27. 1444 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald (ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess)

137. þing, 2009

 1. 116 nefndarálit minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (samningsbundnar greiðslur til bænda)
 2. 117 nefndarálit minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)

136. þing, 2008–2009

 1. 81 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (breytt staða íslenskra banka)
 2. 82 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (breytt staða íslenskra banka)
 3. 139 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (leyfisbundin starfsemi þrotabús)
 4. 140 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (leyfisbundin starfsemi þrotabús)
 5. 192 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga (greiðslujöfnunarvísitala)
 6. 218 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, húsnæðismál (lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika)
 7. 309 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (nýr staðall um atvinnugreinaflokkun)
 8. 314 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára)
 9. 351 nefndarálit viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofn eftirlitsgjalds)
 10. 352 breytingartillaga viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofn eftirlitsgjalds)
 11. 414 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur, vörugjald o.fl. (framlenging ákvæða um lækkun gjalda af vistvænum ökutækjum)
 12. 440 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 13. 441 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 14. 442 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 15. 443 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 16. 444 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 17. 445 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 18. 558 nefndarálit umhverfisnefndar, uppbygging og rekstur fráveitna (heildarlög)
 19. 559 breytingartillaga umhverfisnefndar, uppbygging og rekstur fráveitna (heildarlög)
 20. 766 nál. með brtt. umhverfisnefndar, náttúruvernd (gjaldtökuheimild)
 21. 767 nefndarálit umhverfisnefndar, breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis)
 22. 841 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (frístundaveiðar)
 23. 864 nál. með brtt. umhverfisnefndar, náttúruverndaráætlun 2009--2013

135. þing, 2007–2008

 1. 164 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 425 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (fjölgun greiðsludaga)
 3. 426 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (fjölgun greiðsludaga)
 4. 435 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna (tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar)
 5. 436 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna (tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar)
 6. 454 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (veiðigjald fyrir þorsk og rækju)
 7. 460 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (afmörkun á heimild til upplýsingaöflunar)
 8. 478 nefndarálit viðskiptanefndar, fyrning kröfuréttinda (heildarlög)
 9. 479 breytingartillaga viðskiptanefndar, fyrning kröfuréttinda (heildarlög)
 10. 480 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (ákvörðunarvald til yfirdýralæknis)
 11. 535 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 12. 536 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 13. 648 framhaldsnefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 14. 649 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 15. 679 nál. með brtt. viðskiptanefndar, sértryggð skuldabréf (heildarlög)
 16. 739 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, matvæli (EES-reglur, rekjanleiki umbúða)
 17. 763 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (bætt kjör aldraðra og öryrkja)
 18. 764 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (bætt kjör aldraðra og öryrkja)
 19. 935 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil launa o.fl.)
 20. 936 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil launa o.fl.)
 21. 943 nefndarálit viðskiptanefndar, eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins (EES-reglur)
 22. 944 breytingartillaga viðskiptanefndar, eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins (EES-reglur)
 23. 957 nefndarálit viðskiptanefndar, sértryggð skuldabréf (staða afleiðusamninga)
 24. 958 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls
 25. 966 nefndarálit viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun reglna um greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé, EES-reglur o.fl.)
 26. 967 breytingartillaga viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun reglna um greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé, EES-reglur o.fl.)
 27. 968 nefndarálit viðskiptanefndar, öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (löggilding á rafverktökum)
 28. 969 breytingartillaga viðskiptanefndar, öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (löggilding á rafverktökum)
 29. 1065 framhaldsnefndarálit meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil launa o.fl.)
 30. 1066 breytingartillaga meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil launa o.fl.)
 31. 1090 nefndarálit viðskiptanefndar, neytendalán (efling neytendaverndar)
 32. 1091 breytingartillaga viðskiptanefndar, neytendalán (efling neytendaverndar)
 33. 1092 nefndarálit viðskiptanefndar, innheimtulög (heildarlög)
 34. 1093 breytingartillaga viðskiptanefndar, innheimtulög (heildarlög)
 35. 1102 nefndarálit viðskiptanefndar, samkeppnislög (samruni fyrirtækja, EES-reglur)
 36. 1103 breytingartillaga viðskiptanefndar, samkeppnislög (samruni fyrirtækja, EES-reglur)
 37. 1104 nál. með brtt. viðskiptanefndar, breyting á lögum er varða verðbréfaviðskipti (breyting ýmissa laga)
 38. 1119 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar (frítekjumark örorkulífeyrisþega)
 39. 1129 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, Fiskræktarsjóður (hlutverk og staða sjóðsins)
 40. 1130 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, Fiskræktarsjóður (hlutverk og staða sjóðsins)
 41. 1131 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, fiskeldi (heildarlög)
 42. 1132 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, fiskeldi (heildarlög)
 43. 1133 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu (breyting ýmissa laga)
 44. 1134 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu (breyting ýmissa laga)
 45. 1135 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga o.fl. (tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
 46. 1136 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga o.fl. (tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
 47. 1138 nál. með brtt. viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (aukið eftirlit og skráningarskylda)
 48. 1143 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum til 2010
 49. 1144 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum til 2010
 50. 1145 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda
 51. 1334 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, nálgunarbann (heildarlög)
 52. 1335 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, nálgunarbann (heildarlög)
 53. 1341 nál. með brtt. viðskiptanefndar, Viðlagatrygging Íslands (staðfesting bráðabirgðalaga)
 54. 1343 framhaldsnefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (EES-reglur)

134. þing, 2007

 1. 27 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu barna og ungmenna
 2. 28 nefndarálit viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki o.fl. (EES-reglur)
 3. 28 nefndarálit viðskiptanefndar, kauphallir (EES-reglur, heildarlög)
 4. 28 nefndarálit viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög, EES-reglur)
 5. 29 breytingartillaga viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög, EES-reglur)
 6. 30 breytingartillaga viðskiptanefndar, kauphallir (EES-reglur, heildarlög)
 7. 31 breytingartillaga viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki o.fl. (EES-reglur)