Pétur Magnússon: þingskjöl

1. flutningsmaður

67. þing, 1947–1948

 1. 43 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignakönnun (peningaskipti)
 2. 44 nefndarálit fjárhagsnefndar, útgáfa krónuseðla
 3. 74 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, hækkun á aðflutningsgjöldum 1947
 4. 92 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1948
 5. 93 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 6. 94 nefndarálit menntamálanefndar, gagnfræðanám
 7. 221 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 8. 222 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 9. 245 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 10. 248 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 11. 249 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 12. 264 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1948
 13. 365 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 14. 392 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignakönnun (skráning innistæðna o.fl.)
 15. 414 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 16. 492 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (breyting á l. 128/1947)
 17. 499 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 18. 526 nefndarálit menntamálanefndar, sóknargjöld
 19. 537 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (viðauki við l. 128/1947)
 20. 538 nefndarálit fjárhagsnefndar, síldarvinnslutæki o.fl.
 21. 599 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla
 22. 610 breytingartillaga, húsaleiga
 23. 611 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarnám byggingarlóða á Sauðárkróki
 24. 645 nefndarálit fjárhagsnefndar, hitaaflstöð og hitaveita á Ísafirði
 25. 678 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1944

66. þing, 1946–1947

 1. 415 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðafjárgreiðslu 1947
 2. 478 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 3. 479 nefndarálit allsherjarnefndar, Ferðaskrifstofa ríkisins
 4. 499 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 5. 530 breytingartillaga allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 6. 721 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, nýjar síldarverksmiðjur
 7. 772 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fyrningarsjóður ríkisins
 8. 786 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit
 9. 800 nefndarálit fjárhagsnefndar, innkaupastofnun ríkisins
 10. 808 nefndarálit allsherjarnefndar, Egilsstaðakauptún í Suður - Múlasýslu
 11. 869 breytingartillaga, nýjar síldarverksmiðjur á Norðurlandi
 12. 903 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 13. 918 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit
 14. 950 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 15. 961 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, skattgreiðsla Eimskipafélags Íslands
 16. 965 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, hreppstjóralaun
 17. 979 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1943
 18. 992 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, eignakönnun
 19. 1013 nefndarálit fjárhagsnefndar, ný orkuver og orkuveitur

64. þing, 1945–1946

 1. 372 breytingartillaga, fjárlög 1946

63. þing, 1944–1945

 1. 559 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir
 2. 741 breytingartillaga, fjárlög 1945

62. þing, 1943

 1. 40 nefndarálit fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 2. 79 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, happdrætti Laugarneskirkju
 3. 80 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, happdrætti Hallgrímskirkju
 4. 92 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 135 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 6. 225 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 7. 226 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 8. 254 nefndarálit fjárhagsnefndar, veitingaskattur
 9. 274 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld 1944 með viðauka
 10. 336 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningur 1940
 11. 356 nefndarálit fjárhagsnefndar, tjóni af veru herliðs hér á landi
 12. 357 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, innheimta skatta og útsvara
 13. 390 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tjóni af veru herliðs hér á landi
 14. 419 nefndarálit fjárhagsnefndar, heimild fyrir ríkisstjórnina og ríkisstofnanir að greiða eftirlaun
 15. 420 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 16. 421 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 17. 486 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 18. 562 nefndarálit fjárhagsnefndar, vinnuhæli berklasjúklinga
 19. 588 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 20. 653 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir ríkissjóð
 21. 654 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.

61. þing, 1942–1943

 1. 198 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 2. 214 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutningur og gjaldeyrismeðferð
 3. 254 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 4. 354 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvarsinnheimta 1943
 5. 368 nefndarálit fjárhagsnefndar, vatnasvæði Þverár og Markarfljóts
 6. 379 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlag
 7. 524 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 8. 525 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna
 9. 571 nefndarálit fjárhagsnefndar, virkjun Fljótaár
 10. 685 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 11. 744 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir

51. þing, 1937

 1. 386 breytingartillaga, kosningar til Alþingis

50. þing, 1936

 1. 319 breytingartillaga, vegalög
 2. 397 breytingartillaga, lax- og silungsveiði
 3. 408 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, fóðurtryggingarsjóðir
 4. 492 breytingartillaga, klaksjóður og klakstöðvar
 5. 615 breytingartillaga, jarðræktarlög

49. þing, 1935

 1. 154 breytingartillaga, fasteignaveðslán landbúnaðarins
 2. 157 breytingartillaga, fasteignaveðslán landbúnaðarins
 3. 350 breytingartillaga, einkaleyfi til að flytja út hrafntinnu
 4. 402 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 5. 486 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 6. 687 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs
 7. 816 breytingartillaga, Brunabótafélag Íslands
 8. 831 breytingartillaga, Brunabótafélag Íslands

48. þing, 1934

 1. 92 breytingartillaga, sláturfjárafurðir
 2. 207 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, prestssetur í Grundarþingaprestakalli
 3. 232 breytingartillaga, varðskip landsins og skipverja á þeim
 4. 416 breytingartillaga, vegalög
 5. 420 breytingartillaga, ritsíma- og talsímakerfi
 6. 430 breytingartillaga, verkamannabústaðir
 7. 506 breytingartillaga, varnir gegn því að verða barnshafandi og fóstureyðingar
 8. 520 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, vinnumiðlun
 9. 677 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 10. 679 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 11. 773 breytingartillaga, áfengislög
 12. 804 breytingartillaga, stimpilgjald
 13. 845 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Söfnunarsjóður Íslands

47. þing, 1933

 1. 44 breytingartillaga, ritsíma og talsímakerfi Íslands
 2. 180 breytingartillaga, ríkisborgararéttur

46. þing, 1933

 1. 136 breytingartillaga, vegarstæði og götulóðir í kaupstöðum og kauptúnum og fl.
 2. 357 breytingartillaga, hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað
 3. 715 breytingartillaga, varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands
 4. 761 breytingartillaga, fjárlög 1934
 5. 832 breytingartillaga, óréttmæta verslunarhætti
 6. 918 breytingartillaga, varnarþing og stefnufrest í víxilmálum
 7. 923 breytingartillaga, varnarþing og stefnufrest í víxilmálum

45. þing, 1932

 1. 170 nál. með brtt. allsherjarnefndar, opinber greinargerð starfsmanna ríkisins
 2. 191 breytingartillaga, leyfi til loftferða
 3. 227 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 4. 307 nál. með brtt. allsherjarnefndar, eignarnám á landspildu í Skeljavík
 5. 335 nefndarálit landbúnaðarnefndar, aðför
 6. 444 nefndarálit allsherjarnefndar, kosning sáttanefndarmanna í Reykjavík
 7. 508 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 8. 509 nefndarálit allsherjarnefndar, viðurkenning dóma og fullnægja þeirra
 9. 537 breytingartillaga, fimmtardómur
 10. 551 breytingartillaga, fátækralög
 11. 570 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, fimmtardómur
 12. 577 nefndarálit allsherjarnefndar, prófessorsembætti í læknadeild Háskóla Íslands
 13. 677 breytingartillaga, skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna
 14. 690 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað
 15. 731 breytingartillaga, frystihús á kjötútflutningshöfnum
 16. 735 breytingartillaga, lax- og silungsveiði
 17. 739 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrasamlög
 18. 764 breytingartillaga, lax- og silungsveiði
 19. 801 nefndarálit allsherjarnefndar, skipulag kauptúna og sjávarþorpa

44. þing, 1931

 1. 72 breytingartillaga, vegalög
 2. 196 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 3. 248 breytingartillaga, vegalög
 4. 256 breytingartillaga, forkaupsréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.
 5. 285 nál. með brtt. allsherjarnefndar, stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur

43. þing, 1931

 1. 57 breytingartillaga, vegalög
 2. 237 nál. með brtt. allsherjarnefndar, verslanaskrár, firma og prókúruumboð
 3. 243 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám
 4. 297 breytingartillaga, lokun Íslandsbanka
 5. 350 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, fimmtardómur
 6. 376 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 7. 377 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaðar að Súðavík

Meðflutningsmaður

67. þing, 1947–1948

 1. 70 rökstudd dagskrá, Keflavíkurflugvöllurinn
 2. 174 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, togarasmíði í tilraunaskyni
 3. 233 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 4. 301 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skráning skipa
 5. 308 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannsskírteini og vélstjóraskírteini
 6. 317 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skráning skipa
 7. 324 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Höfn í Hornafirði
 8. 325 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Þórshöfn
 9. 381 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 10. 394 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskiðjuver í Höfn í Hornafirði
 11. 398 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Höfn í Hornafirði
 12. 469 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 13. 474 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 14. 494 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskmat o.fl.
 15. 498 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 16. 502 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 17. 533 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, þurrkví við Elliðaárvog
 18. 535 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 19. 539 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 20. 547 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskmat o.fl.
 21. 572 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, beitumál
 22. 613 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verndun fiskimiða landgrunnsins
 23. 615 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 24. 622 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsráð, innflutningsverslun og verðlagseftirlit
 25. 625 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 26. 658 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands

66. þing, 1946–1947

 1. 501 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 2. 507 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, verbúðir
 3. 508 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 4. 573 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o. fl.
 5. 636 breytingartillaga, vegalög
 6. 646 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 7. 647 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 8. 650 nál. með brtt. allsherjarnefndar, útsvör
 9. 661 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 10. 666 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 11. 771 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, fiskiðjuver á Ísafirði
 12. 817 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 13. 825 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, landshöfn og fiskiðjuver í Höfn í Hornafirði
 14. 889 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 15. 890 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 16. 976 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fiskimálasjóður
 17. 996 nefndarálit allsherjarnefndar, embættisbústaðir dómara

64. þing, 1945–1946

 1. 362 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946

63. þing, 1944–1945

 1. 166 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, nýbygging fiskiskipa
 2. 743 breytingartillaga, fjárlög 1945

61. þing, 1942–1943

 1. 410 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 2. 751 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir

51. þing, 1937

 1. 71 breytingartillaga, meðferð utanríkismála o. fl.
 2. 197 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur á kjöti
 3. 198 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 4. 215 nefndarálit utanríkismálanefndar, meðferð utanríkismála o. fl.
 5. 229 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjársjúkdómar
 6. 249 breytingartillaga, klaksjóður og klakstöðvar
 7. 325 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útrýming sels úr Húnaósi

50. þing, 1936

 1. 94 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur á kjöti
 2. 230 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á prestsmötu
 3. 296 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 4. 463 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Skeiðaáveitan
 5. 491 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, klaksjóður og klakstöðvar
 6. 503 nefndarálit landbúnaðarnefndar, garðyrkjuskóli ríkisins
 7. 547 breytingartillaga, fjárlög 1937
 8. 616 breytingartillaga, jarðræktarlög

49. þing, 1935

 1. 86 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fasteignaveðslán landbúnaðarins
 2. 120 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 3. 148 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fasteignaveðslán landbúnaðarins
 4. 256 nefndarálit landbúnaðarnefndar, trjáplöntur og trjáfræ
 5. 258 nefndarálit landbúnaðarnefndar, flutningur á kartöflum
 6. 264 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útrýming fjárkláða
 7. 477 nefndarálit landbúnaðarnefndar, gelding húsdýra
 8. 569 nefndarálit landbúnaðarnefndar, erfðaábúð og óðalsréttur
 9. 571 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, verslun með kartöflur og aðra garðávexti
 10. 596 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, klakstöðvar
 11. 639 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eignarnámsheimild landa í Hafnarfirði
 12. 644 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búreikningaskrifstofa ríkisins
 13. 678 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, klakstöðvar
 14. 849 nefndarálit landbúnaðarnefndar, nýbýli og samvinnubyggðir
 15. 890 breytingartillaga, fjárlög 1936
 16. 929 breytingartillaga, fjárlög 1936

48. þing, 1934

 1. 109 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sláturfjárafurðir
 2. 118 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 3. 121 nál. með brtt. allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaða
 4. 132 nefndarálit allsherjarnefndar, prestssetur í Grundarþingaprestakalli
 5. 205 frhnál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sláturfjárafurðir
 6. 229 nefndarálit allsherjarnefndar, heimild rannsóknarstofnana ríkisins til lyfjasölu
 7. 291 nefndarálit allsherjarnefndar, hagfræðiskýrslur
 8. 348 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilbúinn áburður
 9. 372 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjóri í Ólafsfirði
 10. 380 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á eggjum eftir þyngd
 11. 381 nefndarálit allsherjarnefndar, verkamannabústaðir
 12. 390 nefndarálit allsherjarnefndar, hafnargerð í Ólafsvík
 13. 392 nál. með brtt. allsherjarnefndar, varnir gegn því að verða barnshafandi og fóstureyðingar
 14. 407 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma
 15. 537 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma
 16. 546 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 17. 553 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma
 18. 575 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 19. 576 nefndarálit allsherjarnefndar, óskilgetin börn
 20. 585 nál. með brtt. allsherjarnefndar, vistarskóli fyrir vanheil börn og unglinga
 21. 602 breytingartillaga, fjárlög 1935
 22. 620 breytingartillaga allsherjarnefndar, friðun náttúruminja
 23. 815 breytingartillaga, fjárlög 1935
 24. 820 nefndarálit landbúnaðarnefndar, smjörlíki o.fl.
 25. 832 breytingartillaga, fjárlög 1935
 26. 872 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög

47. þing, 1933

 1. 14 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudag reglulegs Alþingis árið 1934
 2. 27 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 3. 57 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 4. 182 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjóri í Bolungarvík
 5. 204 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 6. 212 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 7. 238 nefndarálit allsherjarnefndar, blindir menn og afnot af útvarpi
 8. 239 nefndarálit allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti
 9. 240 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjóri í Keflavík
 10. 260 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 11. 282 breytingartillaga, innflutningshöft
 12. 308 nefndarálit allsherjarnefndar, augnlækningaferð

46. þing, 1933

 1. 83 nefndarálit allsherjarnefndar, heimild til að afmá veðskuldbindingar úr veðmálabókum
 2. 127 nefndarálit allsherjarnefndar, vegarstæði og götulóðir í kaupstöðum og kauptúnum og fl.
 3. 142 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa
 4. 150 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilbúningur og verslun með smjörlíki og fl.
 5. 167 breytingartillaga allsherjarnefndar, sjúkrasamlög
 6. 185 breytingartillaga allsherjarnefndar, ljósmæðralög
 7. 201 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, tilbúningur og verslun með smjörlíki og fl.
 8. 209 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningsleyfi fyrir sauðfé
 9. 237 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lán úr Bjargráðasjóði
 10. 243 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á heyi
 11. 252 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 12. 285 nefndarálit allsherjarnefndar, Mið-Sámsstaði
 13. 290 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrasamlög
 14. 301 nefndarálit allsherjarnefndar, fjárþröng hreppsfélaga
 15. 305 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ullarmat
 16. 310 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðrask við sjó í kaupstöðum, kauptúnum og sjávarþorpum
 17. 312 nefndarálit landbúnaðarnefndar, salerni í sveitum
 18. 319 nefndarálit landbúnaðarnefndar, geldingu hesta og nauta
 19. 323 nefndarálit allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 20. 335 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ullarmat
 21. 342 breytingartillaga allsherjarnefndar, sjúkrahús og fl.
 22. 346 breytingartillaga allsherjarnefndar, fjárþröng hreppsfélaga
 23. 356 nefndarálit allsherjarnefndar, manntal í Reykjavík
 24. 373 breytingartillaga allsherjarnefndar, fjárþröng hreppsfélaga
 25. 374 breytingartillaga, fjárþröng hreppsfélaga
 26. 383 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 27. 423 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 28. 429 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 29. 437 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjargjöld í Vestmannaeyjum
 30. 438 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarsamvinnufélög
 31. 448 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 32. 473 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kjötmat og fl.
 33. 506 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hegningarlöggjöfina
 34. 507 nefndarálit allsherjarnefndar, veð
 35. 508 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á landi við Skerjafjörð
 36. 543 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 37. 544 nefndarálit landbúnaðarnefndar, áveitu á Flóann
 38. 557 nefndarálit allsherjarnefndar, barnavernd
 39. 610 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands
 40. 660 nefndarálit allsherjarnefndar, sláttu tveggja minnispeninga
 41. 694 nefndarálit landbúnaðarnefndar, refaveiðar og refarækt
 42. 709 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fóðurrannsóknir
 43. 737 nefndarálit allsherjarnefndar, skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta
 44. 738 nefndarálit allsherjarnefndar, bann við okri, dráttarvexti og fl.
 45. 767 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kreppulánasjóð
 46. 798 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ráðstafanir vegna fjárkreppunnar
 47. 801 nefndarálit allsherjarnefndar, óréttmæta verslunarhætti
 48. 803 breytingartillaga allsherjarnefndar, skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta
 49. 833 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ráðstafanir vegna fjárkreppunnar
 50. 859 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutning á kjöti
 51. 860 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningsbann á niðursoðinni mjólk
 52. 866 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eignarnámsheimild á afnotarétti landsvæðis úr Garðalandi
 53. 868 nefndarálit allsherjarnefndar, ráðstafanir vegna viðskiptasamnings við bresku stjórnina
 54. 871 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eignarnámsheimild á afnotarétti landsvæðis úr Garðalandi
 55. 872 nefndarálit allsherjarnefndar, læknishéraða - og prestakallasjóðir
 56. 891 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mjólkurbúastyrk og fl.
 57. 892 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útflutning á kjöti
 58. 904 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útflutning á kjöti
 59. 905 nefndarálit fjárhagsnefndar, viðbótar- tekju- og eignarskattur
 60. 907 breytingartillaga allsherjarnefndar, ráðstafanir vegna viðskiptasamnings við bresku stjórnina
 61. 934 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma

45. þing, 1932

 1. 99 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 2. 100 nefndarálit allsherjarnefndar, forkaupréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.
 3. 105 nefndarálit allsherjarnefndar, tannlækningar
 4. 113 nefndarálit allsherjarnefndar, geðveikrahæli
 5. 188 nefndarálit allsherjarnefndar, yfirsetukvennalög
 6. 198 nefndarálit landbúnaðarnefndar, gelding hesta og nauta
 7. 246 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóli Íslands
 8. 247 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarðar
 9. 253 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kartöflukjallarar og markaðsskálar
 10. 255 nál. með brtt. allsherjarnefndar, erfðalög
 11. 259 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 12. 308 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám á landspildu á Bolungavíkurmölum
 13. 309 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, gelding hesta og nauta
 14. 312 nál. með brtt. allsherjarnefndar, læknishérað í Ólafsfirði
 15. 319 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bann hjá opinberum starfsmönnum að taka umboðslaun
 16. 336 nál. með rökst. allsherjarnefndar, fávitahæli
 17. 337 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á hluta heimalands Auðkúlu
 18. 339 breytingartillaga allsherjarnefndar, eignarnám á landspildu í Skeljavík
 19. 372 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 20. 427 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 21. 453 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa
 22. 488 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 23. 541 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 24. 550 breytingartillaga allsherjarnefndar, fátækralög
 25. 592 breytingartillaga allsherjarnefndar, fátækralög
 26. 611 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lækningaleyfi
 27. 655 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á Reykjatanga
 28. 656 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna
 29. 662 nál. með rökst. allsherjarnefndar, land Garðakirkju
 30. 678 breytingartillaga, skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna
 31. 684 breytingartillaga, lækningaleyfi
 32. 700 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn berklaveiki
 33. 702 nefndarálit landbúnaðarnefndar, gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna
 34. 711 nefndarálit landbúnaðarnefndar, frystihús á kjötútflutningshöfnum
 35. 716 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sauðfjármörk
 36. 729 nefndarálit allsherjarnefndar, barnavernd
 37. 737 nefndarálit allsherjarnefndar, veitingasala, gistihúsahald o.fl.
 38. 754 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna
 39. 763 nefndarálit allsherjarnefndar, raforkuvirki
 40. 772 breytingartillaga, lax- og silungsveiði
 41. 805 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna
 42. 813 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarsamvinnufélög

44. þing, 1931

 1. 158 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna
 2. 171 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 3. 192 nefndarálit allsherjarnefndar, forkaupsréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.
 4. 197 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 5. 206 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur á sauðfé
 6. 269 nál. með brtt. allsherjarnefndar, notkun bifreiða
 7. 316 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, forðagæsla
 8. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, hýsing prestssetra
 9. 341 nál. með rökst. allsherjarnefndar, kynsjúkdómavarnir
 10. 345 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verzlunarstaðar að Rauðuvík
 11. 350 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kartöflukjallari og markaðsskáli
 12. 390 nefndarálit landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 13. 412 nefndarálit allsherjarnefndar, verkamannabústaðir
 14. 441 nefndarálit allsherjarnefndar, leyfi til að reka útvarpsstöð

43. þing, 1931

 1. 101 nefndarálit allsherjarnefndar, skattur af húseignum í Neskaupstað
 2. 126 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bókhald
 3. 138 breytingartillaga allsherjarnefndar, bókhald
 4. 146 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilbúinn áburður
 5. 147 breytingartillaga, tilbúinn áburður
 6. 163 nál. með brtt. allsherjarnefndar, úrskurðarvald sáttanefnda
 7. 167 nefndarálit allsherjarnefndar, forkaupsréttur kaupstaða og kauptúna á hafnarmannvirkjum o. fl.
 8. 192 frhnál. með brtt. allsherjarnefndar, bókhald
 9. 284 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðsla verkkaups
 10. 285 nefndarálit allsherjarnefndar, heimild til að veita Jóni Þorleifi Jósefssyni vélstjórnarskírteini
 11. 286 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, innflutningur á sauðfé
 12. 341 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, einkasöluheimild bæjar- og sveitarfélaga
 13. 375 nál. með brtt. allsherjarnefndar, opinber greinargerð starfsmanna ríkisins
 14. 381 nefndarálit allsherjarnefndar, sjóveita í Vestmannaeyjum
 15. 394 nál. með brtt. allsherjarnefndar, útsvör