Pétur Sigurðsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

109. þing, 1986–1987

 1. 852 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gildistími)
 2. 1012 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (heildarlög)
 3. 1013 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarstyrkur og dagpeningar)
 4. 1029 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarstyrkur og dagpeningar)

108. þing, 1985–1986

 1. 584 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 2. 585 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, varnir gegn kynsjúkdómum

107. þing, 1984–1985

 1. 257 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing
 2. 258 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 3. 329 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 4. 331 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 5. 375 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra
 6. 547 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlit með matvælum
 7. 705 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 8. 706 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ávana- og fíkniefni
 9. 707 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta
 10. 902 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 11. 908 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 12. 1042 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 13. 1043 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 14. 1044 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 15. 1106 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 16. 1358 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 17. 1359 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar

106. þing, 1983–1984

 1. 296 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 2. 497 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjóntækjafræðingar
 3. 498 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjóntækjafræðingar
 4. 501 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 5. 628 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir
 6. 629 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir
 7. 630 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra
 8. 631 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 9. 632 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 10. 656 breytingartillaga, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 11. 686 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ónæmisaðgerðir
 12. 687 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni

105. þing, 1982–1983

 1. 298 breytingartillaga, Olíusjóður fiskiskipa
 2. 300 nefndarálit, Olíusjóður fiskiskipa
 3. 307 breytingartillaga, Olíusjóður fiskiskipa

104. þing, 1981–1982

 1. 483 nál. með frávt. minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 2. 565 breytingartillaga, öryggisbúnaður fiski- og farskipahafna

102. þing, 1979–1980

 1. 206 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 253 breytingartillaga, orkujöfnunargjald

99. þing, 1977–1978

 1. 63 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, niðurfelling útflutningsgjalda á kolmunna- og spærlingsafurðum
 2. 210 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 3. 267 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 4. 268 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 5. 470 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins
 6. 471 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskimálasjóður
 7. 481 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Selfosskauptúni
 8. 516 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi
 9. 517 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi

98. þing, 1976–1977

 1. 387 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi
 2. 392 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi
 3. 470 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 4. 478 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa
 5. 640 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, kaup og kjör sjómanna
 6. 678 breytingartillaga, veiðar í fiskveiðilandhelgi

97. þing, 1975–1976

 1. 180 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 2. 315 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 3. 316 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Stofnfjársjóður fiskiskipa
 4. 412 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, vátryggingariðgjöld fiskiskipa
 5. 549 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 6. 550 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar utan fiskveiðilandhelgi Íslands
 7. 878 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Olíusjóður fiskiskipa

96. þing, 1974–1975

 1. 189 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi
 2. 190 breytingartillaga, ráðstafanir í sjávarútvegi
 3. 195 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, samræmd vinnsla sjávarafla
 4. 218 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 5. 225 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 6. 227 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Framleiðslueftirlit sjávarafurða
 7. 243 breytingartillaga, fjárlög 1975
 8. 499 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Sjóvinnuskóli Íslands
 9. 500 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Sjóvinnuskóli Íslands
 10. 501 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Framleiðslueftirlit sjávarafurða
 11. 576 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins
 12. 577 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins
 13. 596 breytingartillaga, ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins
 14. 836 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fisksölusamstarf við Belgíumenn

94. þing, 1973–1974

 1. 212 breytingartillaga, rannsóknarnefnd vegna landhelgisgæslu
 2. 311 breytingartillaga, veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi

93. þing, 1972–1973

 1. 240 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 2. 347 breytingartillaga, dvalarheimili aldraðra
 3. 407 breytingartillaga, kaup og kjör yfirmanna á botnvörpuskipum
 4. 442 breytingartillaga, birting skjala varðandi landhelgissamning
 5. 481 breytingartillaga, sjónvarp á sveitabæi
 6. 684 breytingartillaga, veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni
 7. 685 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni
 8. 737 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 9. 741 breytingartillaga, Fiskveiðasjóður Íslands

92. þing, 1971–1972

 1. 115 breytingartillaga, áfengislög
 2. 228 breytingartillaga, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis
 3. 278 breytingartillaga, fjárlög 1972
 4. 429 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 544 breytingartillaga, erfðafjárskattur
 6. 753 breytingartillaga, þingsköp Alþingis

91. þing, 1970–1971

 1. 395 breytingartillaga, útvarpslög
 2. 590 breytingartillaga, Fiskveiðasjóður Íslands
 3. 591 nefndarálit, Fiskveiðasjóður Íslands
 4. 752 nál. með rökst. minnihluta sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu (br. 21/1969, 62/1967)

90. þing, 1969–1970

 1. 718 breytingartillaga, námslán og námsstyrkir
 2. 782 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar

89. þing, 1968–1969

 1. 419 breytingartillaga, áfengislög
 2. 610 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 3. 655 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

88. þing, 1967–1968

 1. 385 breytingartillaga, rekstur fiskibáta

86. þing, 1965–1966

 1. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 2. 408 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar

85. þing, 1964–1965

 1. 616 breytingartillaga, bann gegn botnvörpuveiðum

84. þing, 1963–1964

 1. 413 breytingartillaga, loftferðir

Meðflutningsmaður

109. þing, 1986–1987

 1. 666 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútveg (skiptahlutfall)
 2. 831 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, sjómannadagur
 3. 857 nefndarálit allsherjarnefndar, ábyrgð vegna galla í húsbyggingum
 4. 858 breytingartillaga allsherjarnefndar, ábyrgð vegna galla í húsbyggingum
 5. 859 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðarátak í umferðaröryggi
 6. 860 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðarátak í umferðaröryggi
 7. 861 nefndarálit allsherjarnefndar, könnun á valdi í íslensku þjóðfélagi
 8. 862 breytingartillaga allsherjarnefndar, könnun á valdi í íslensku þjóðfélagi
 9. 863 nefndarálit allsherjarnefndar, auglýsingalöggjöf
 10. 864 breytingartillaga allsherjarnefndar, auglýsingalöggjöf
 11. 902 nefndarálit allsherjarnefndar, Þjóðhagsstofnun
 12. 903 breytingartillaga allsherjarnefndar, Þjóðhagsstofnun
 13. 956 breytingartillaga, veiting prestakalla (heildarlög)
 14. 1004 breytingartillaga, veiting prestakalla (heildarlög)
 15. 1064 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (aukið afla- og sóknarmark)

108. þing, 1985–1986

 1. 507 nál. með rökst. allsherjarnefndar, mat heimilisstarfa til starfsreynslu
 2. 624 nefndarálit allsherjarnefndar, réttaráhrif tæknifrjóvgunar
 3. 755 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skipulag svæðisins umhverfis Gullfoss og Geysi
 4. 758 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, kostnaðarhlutur útgerðar
 5. 773 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, selveiðar við Ísland

107. þing, 1984–1985

 1. 544 nefndarálit allsherjarnefndar, athvarf fyrir unga fíkniefnaneytendur
 2. 546 nefndarálit allsherjarnefndar, skóg- og trjárækt á Suðurnesjum
 3. 617 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 4. 790 nefndarálit allsherjarnefndar, endurreisn Viðeyjarstofu
 5. 791 breytingartillaga allsherjarnefndar, endurreisn Viðeyjarstofu
 6. 1006 nefndarálit allsherjarnefndar, kennslugögn í öllum fræðsluumdæmum
 7. 1007 breytingartillaga allsherjarnefndar, kennslugögn í öllum fræðsluumdæmum
 8. 1241 nál. með frávt. allsherjarnefndar, þjónusta við farþega í innanlandsflugi
 9. 1244 nefndarálit allsherjarnefndar, nýting ríkissjóðs á hluta af Seðlabankabyggingu
 10. 1245 breytingartillaga allsherjarnefndar, nýting ríkissjóðs á hluta af Seðlabankabyggingu

106. þing, 1983–1984

 1. 561 nefndarálit, sala ríkisbanka
 2. 578 nefndarálit allsherjarnefndar, könnun á kostnaði við einsetningu skóla
 3. 579 breytingartillaga allsherjarnefndar, könnun á kostnaði við einsetningu skóla
 4. 636 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, vistunarvandi öryrkja
 5. 697 nefndarálit allsherjarnefndar, aðgerðir gegn skattsvikum
 6. 698 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðgerðir gegn skattsvikum
 7. 699 nefndarálit allsherjarnefndar, umfang skattsvika
 8. 700 breytingartillaga allsherjarnefndar, umfang skattsvika

105. þing, 1982–1983

 1. 140 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 2. 152 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 3. 153 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 4. 169 breytingartillaga, fjárlög 1983
 5. 186 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun aldraðra
 6. 214 breytingartillaga, fjárlög 1983
 7. 235 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 8. 244 breytingartillaga, fjárlög 1983
 9. 279 breytingartillaga, Olíusjóður fiskiskipa
 10. 358 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 11. 359 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 12. 360 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins
 13. 462 breytingartillaga, bann við ofbeldiskvikmyndum
 14. 480 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Þjóðólfshaga I í Holtahreppi
 15. 504 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 16. 510 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 17. 511 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 18. 517 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 19. 549 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 20. 607 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar

104. þing, 1981–1982

 1. 205 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög
 2. 226 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Framkvæmdasjóður aldraðra
 3. 227 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Framkvæmdasjóður aldraðra
 4. 241 breytingartillaga, fjárlög 1982
 5. 319 nefndarálit, olíugjald til fiskiskipa
 6. 404 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 7. 408 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi
 8. 409 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi
 9. 432 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfsölulög
 10. 506 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 11. 507 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 12. 526 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 13. 527 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 14. 528 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðalög
 15. 529 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðalög
 16. 532 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 17. 589 nál. með frávt. minnihluta landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 18. 647 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landgræðsla
 19. 654 breytingartillaga, almannatryggingar

103. þing, 1980–1981

 1. 70 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, olíugjald til fiskiskipa
 2. 187 breytingartillaga, iðnaðarstefna
 3. 205 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, meinatæknar
 4. 206 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra
 5. 214 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskimálasjóður
 6. 216 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 7. 217 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 8. 243 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 9. 530 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðilandhelgi Íslands
 10. 531 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 11. 618 nefndarálit, tímabundið olíugjald til fiskiskipa
 12. 652 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 13. 679 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir
 14. 680 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir
 15. 719 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, Framleiðsluráð landbúnaðarins
 16. 745 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands
 17. 781 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 18. 1019 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum

102. þing, 1979–1980

 1. 53 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, olíugjald til fiskiskipa
 2. 60 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra
 3. 66 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 4. 76 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 5. 113 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 6. 114 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 7. 125 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, olíugjald til fiskiskipa
 8. 213 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Lífeyrsjóður sjómanna
 9. 214 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Lífeyrsjóður sjómanna
 10. 220 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 11. 221 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 12. 237 breytingartillaga, fjárlög 1980
 13. 239 breytingartillaga, fjárlög 1980
 14. 242 breytingartillaga, fjárlög 1980
 15. 243 breytingartillaga, fjárlög 1980
 16. 281 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, olíugjald til fiskiskipa
 17. 299 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á sláturafurðum
 18. 328 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir
 19. 333 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 20. 334 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 21. 513 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ávana- og fíkniefni
 22. 520 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 23. 631 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda

99. þing, 1977–1978

 1. 161 breytingartillaga, fjárlög 1978
 2. 235 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 3. 237 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 4. 398 nál. með brtt. félagsmálanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 5. 431 nefndarálit félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 6. 432 nefndarálit félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 7. 433 nefndarálit félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 8. 460 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 9. 461 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarkosningar
 10. 478 breytingartillaga félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 11. 479 breytingartillaga félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 12. 480 breytingartillaga félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 13. 522 nefndarálit iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 14. 523 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 15. 567 nál. með frávt. meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnþróunarstofnun Austurlands
 16. 574 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 17. 591 nefndarálit félagsmálanefndar, erfðafjárskattur
 18. 635 nefndarálit félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar

98. þing, 1976–1977

 1. 226 frumvarp eftir 2. umræðu, tollskrá o.fl.
 2. 373 frávísunartilllaga, dvalarheimili aldraðra
 3. 455 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 4. 490 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, virkjun Hvítár í Borgarfirði
 5. 662 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður

97. þing, 1975–1976

 1. 222 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald raforku
 2. 226 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla við Straumsvík
 3. 788 nefndarálit iðnaðarnefndar, saltverksmiðja á Reykjanesi
 4. 823 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Orkubú Vestfjarða

96. þing, 1974–1975

 1. 161 breytingartillaga iðnaðarnefndar, virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal
 2. 234 breytingartillaga, fjárlög 1975
 3. 440 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 4. 517 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 5. 544 nál. með frávt. meirihluta iðnaðarnefndar, nýting innlendra orkugjafa
 6. 765 breytingartillaga, vegalög
 7. 791 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald

94. þing, 1973–1974

 1. 174 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 2. 175 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins
 3. 224 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi
 4. 225 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi
 5. 256 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi
 6. 312 breytingartillaga, fjárlög 1974
 7. 868 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

93. þing, 1972–1973

 1. 128 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, loðna til bræðslu
 2. 184 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 3. 185 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 4. 186 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 252 breytingartillaga, siglingalög
 6. 413 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 7. 414 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamningur um varnir gegn mengun sjávar
 8. 451 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, löndun loðnu til bræðslu
 9. 453 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 10. 510 nefndarálit atvinnumálanefndar, samkeppnisaðstaða íslensks skipasmíðaiðnaðar
 11. 511 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, rækju- og skelfiskleit fyrir Norðurlandi
 12. 512 nefndarálit atvinnumálanefndar, samstarf Íslendinga, Norðmanna og Færeyinga að fiskveiðum
 13. 578 nefndarálit atvinnumálanefndar, greiðsla ríkisframlaga samkvæmt jarðræktarlögum
 14. 588 nefndarálit meirihluta atvinnumálanefndar, olíuverslun
 15. 630 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, róðrartími fiskibáta
 16. 651 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, Tæknistofnun sjávarútvegsins
 17. 652 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 18. 696 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 19. 730 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamningur um varnir gegn mengun hafsins

92. þing, 1971–1972

 1. 199 breytingartillaga, fjárlög 1972
 2. 249 breytingartillaga, fjárlög 1972
 3. 338 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins
 4. 415 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, bann við losun hættulegra efna í sjó
 5. 549 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, lágmarksmöskvastærð þorskfiskneta
 6. 550 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, kaup á skuttogurum
 7. 551 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 8. 580 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 9. 630 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 10. 910 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 11. 914 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins

91. þing, 1970–1971

 1. 195 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Lagarfoss
 2. 338 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskimálasjóður (br. 89/1947)
 3. 361 nefndarálit iðnaðarnefndar, Útflutningsmiðstöð iðnaðarins
 4. 376 nefndarálit allsherjarnefndar, aðstoð Íslands við þróunarlöndin
 5. 388 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um stjórnmálasamband
 6. 389 nál. með brtt. allsherjarnefndar, eftirlit með dráttarvélum (til aukins öryggis við notkun þeirra)
 7. 392 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, hitun húsa með raforku
 8. 413 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins (tekjur áhafnadeildar)
 9. 415 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnalög (br. 48/1967)
 10. 437 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskiðja ríkisins
 11. 449 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, orkulög
 12. 455 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 13. 458 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, olíuhreinsunarstöð
 14. 510 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, mengun frá álbræðslunni í Straumi
 15. 555 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 16. 560 breytingartillaga, fiskvinnsluskóli
 17. 570 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Landsvirkjun
 18. 573 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 19. 632 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu
 20. 634 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskvinnsluskóli
 21. 670 nefndarálit allsherjarnefndar, hefð (br. um hefð, 46/1905)
 22. 705 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, virkjun fallvatns (í Þingeyjarsýslum)
 23. 716 nefndarálit allsherjarnefndar, utanríkisþjónusta Íslands
 24. 761 nefndarálit allsherjarnefndar, kjördagur 1971
 25. 847 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bátaábyrgðarfélög

90. þing, 1969–1970

 1. 201 nefndarálit allsherjarnefndar, Norðurlandasamningur um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði
 2. 292 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu
 3. 322 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnþróunarsjóður
 4. 328 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, iðja og iðnaður
 5. 329 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verslunaratvinna
 6. 354 nefndarálit allsherjarnefndar, læknisþjónusta í strjálbýli
 7. 375 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla við Straumsvík
 8. 463 nál. með brtt. allsherjarnefndar, verslun með ópíum o.fl.
 9. 476 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, eignakönnun
 10. 517 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, Útgerðarstofnun ríkisins til atvinnujöfnunar
 11. 518 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hægri handar umferð
 12. 519 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, hægri handar umferð
 13. 525 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 14. 526 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög
 15. 527 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög
 16. 566 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 17. 625 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skipamælingar
 18. 626 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skipamælingar
 19. 627 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skráning skipa
 20. 628 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skráning skipa
 21. 629 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 22. 630 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 23. 631 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 24. 632 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 25. 642 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 26. 665 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, kaup á sex skuttogurum
 27. 741 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 28. 751 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 29. 774 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, flutningur síldar af fjarlægum miðum
 30. 775 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamningur um fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi
 31. 776 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 32. 777 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 33. 778 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skráning skipa
 34. 779 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skipamælingar

89. þing, 1968–1969

 1. 110 nefndarálit allsherjarnefndar, vörumerki
 2. 177 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 3. 191 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 4. 192 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 5. 194 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu
 6. 254 nefndarálit allsherjarnefndar, fyrirmæli Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna
 7. 259 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, rannsóknarnefnd vegna kaupa á Sjálfstæðishúsinu
 8. 265 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, lausn kjaradeilu útvegsmanna og yfirmanna á bátaflotanum
 9. 296 nefndarálit allsherjarnefndar, yfirráðaréttur íslenska ríkisins yfir landgrunninu
 10. 338 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar síldar af fjarlægum miðum
 11. 356 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 12. 374 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands
 13. 396 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög
 14. 470 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 15. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðing
 16. 473 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 17. 483 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu
 18. 485 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, aðstoð við fiskiskip sem stunda veiðar við Grænland
 19. 486 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 20. 492 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 21. 514 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa
 22. 554 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, sjómannalög
 23. 608 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 24. 609 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 25. 635 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 26. 637 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 27. 656 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 28. 659 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í fiskveiðilandhelgi Íslands
 29. 688 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, loðdýrarækt
 30. 696 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 31. 724 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

88. þing, 1967–1968

 1. 41 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræði
 2. 42 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 3. 178 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir á gengishagnaði af útfluttum sjávarafurðum
 4. 207 breytingartillaga, fjárlög 1968
 5. 228 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 6. 249 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hægri handar umferð
 7. 284 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, heimild til að veita Hans Samúelssyni stýrimannsskírteini
 8. 320 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskimálaráð
 9. 346 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins (bætur fyrir veiðarfæratjón)
 10. 353 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamþykkt um takmörkun á ábyrgð útgerðarmanna
 11. 354 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamþykkt um takmörkun á ábyrgð útgerðarmanna
 12. 355 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 13. 356 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 14. 361 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, rekstur fiskibáta
 15. 379 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 16. 381 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 17. 454 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög
 18. 463 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkfræðingar
 19. 482 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 20. 484 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 21. 486 nefndarálit allsherjarnefndar, vörumerki
 22. 488 nál. með brtt. allsherjarnefndar, verslunaratvinna
 23. 570 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, síldarútvegsnefnd
 24. 572 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 25. 573 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 26. 575 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 27. 576 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 28. 589 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum
 29. 590 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum
 30. 602 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Stofnfjársjóður fiskiskipa
 31. 649 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit og mat á fiski og fiskafurðum
 32. 650 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit og mat á fiski og fiskafurðum
 33. 651 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 34. 652 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 35. 653 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, nefnd til að rannsaka ýmis atriði herstöðvamálsins
 36. 656 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, styrjöldin í Víetnam
 37. 661 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 38. 662 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

87. þing, 1966–1967

 1. 100 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, hlutverk Seðlabankans að tryggja atvinnuvegunum lánsfé
 2. 209 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis
 3. 239 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 4. 240 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding á verslunarstað í Egilstaðarkauptúni
 5. 241 breytingartillaga allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands
 6. 243 nefndarálit allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands
 7. 244 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 8. 264 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 9. 268 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 10. 279 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 11. 287 nefndarálit allsherjarnefndar, öryrkjaheimili og endurhæfingastöðvar
 12. 311 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bætt aðbúð sjómanna
 13. 353 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 14. 354 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 15. 424 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 16. 425 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 17. 426 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög
 18. 458 nefndarálit allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands
 19. 466 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak
 20. 467 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almannavarnir
 21. 476 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, námslaun og skóladvalarkostnaður
 22. 477 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, heildarskipulag miðbæjarins í Reykjavík
 23. 485 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þungaflutningar í snjó
 24. 505 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipum
 25. 506 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipum
 26. 510 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnalög
 27. 515 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hafnalög
 28. 522 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 29. 570 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 30. 580 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög
 31. 581 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum

86. þing, 1965–1966

 1. 120 nefndarálit allsherjarnefndar, ellefu hundruð ára afmæli Íslandsbyggðar 1974
 2. 135 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna
 3. 152 nál. með brtt. allsherjarnefndar, markaðsrannsóknir í þágu útflutningsatvinnuveganna
 4. 267 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 5. 331 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hægri handar umferð
 6. 356 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, samdráttur í iðnaði
 7. 369 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 8. 384 nefndarálit allsherjarnefndar, aðför
 9. 413 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 10. 424 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, héraðsskólar
 11. 425 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 12. 461 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lækkun kosningaaldurs (18 ára kosningaaldur)
 13. 492 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 14. 507 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 15. 508 nefndarálit allsherjarnefndar, lögheimili
 16. 528 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 17. 536 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 18. 538 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 19. 565 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarleitarskip
 20. 574 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 21. 595 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um lausn fjárfestingardeilna
 22. 616 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, heildarskipulag miðbæjarins í Reykjavík
 23. 664 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, atvinnuréttindi vélstjóra á íslenskum skipum
 24. 715 nefndarálit allsherjarnefndar, raforkuþörf Vestur-Skaftfellinga austan Mýrdalssands
 25. 716 nefndarálit allsherjarnefndar, löndun erlendra fiskiskipa í íslenskum höfnum
 26. 717 nál. með brtt. allsherjarnefndar, raforkuframkvæmdir á Vestfjörðum

85. þing, 1964–1965

 1. 42 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 2. 51 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 3. 83 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 4. 127 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum
 5. 183 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 6. 247 nefndarálit allsherjarnefndar, skjólbelti
 7. 256 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 8. 257 nefndarálit allsherjarnefndar, skipströnd og vogrek
 9. 267 nál. með brtt. allsherjarnefndar, radarspeglar á suðurströnd landsins
 10. 346 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 11. 354 nál. með brtt. allsherjarnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 12. 387 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 13. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki
 14. 413 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 15. 422 nefndarálit allsherjarnefndar, kvikmyndasýningar í sveitum
 16. 430 nefndarálit allsherjarnefndar, nafnskírteini
 17. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, hreppstjórar
 18. 440 nál. með brtt. allsherjarnefndar, síldarleit fyrir Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum
 19. 442 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum o.fl.
 20. 451 nefndarálit allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 21. 462 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, einkasala ríkisins á tóbaki (br. 58/1931)
 22. 469 nál. með brtt. allsherjarnefndar, vigtun bræðslusíldar
 23. 470 nefndarálit allsherjarnefndar, efling Akureyrar sem skólabæjar
 24. 490 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, eignaréttur og afnotaréttur fasteigna
 25. 494 nál. með brtt. allsherjarnefndar, síldarflutningar og síldarlöndun
 26. 497 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, samdráttur í iðnaði
 27. 513 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, tæknistofnun sjávarútvegsins
 28. 514 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fiskiðjuver við Rifshöfn
 29. 529 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 30. 565 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 31. 574 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla
 32. 575 nefndarálit allsherjarnefndar, dráttarbraut á Siglufirði
 33. 596 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með fyrirtækjasamtökum
 34. 613 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar á íslenskum skipum
 35. 618 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 36. 642 nál. með brtt. allsherjarnefndar, markaðsrannsóknir í þágu atvinnuveganna

84. þing, 1963–1964

 1. 182 breytingartillaga, fjárlög 1964
 2. 233 nefndarálit allsherjarnefndar, kal í túnum o.fl.
 3. 243 nál. með brtt. allsherjarnefndar, viðgerðarþjónusta fiskileitartækja
 4. 314 nál. með brtt. allsherjarnefndar, örorku- og dánarbætur sjómanna
 5. 346 nefndarálit allsherjarnefndar, hefting sandfoks við Þorlákshöfn
 6. 348 nefndarálit allsherjarnefndar, efling skipasmíða
 7. 350 nál. með brtt. allsherjarnefndar, geðveikralög
 8. 364 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnlánasjóðir sjávarútvegsins
 9. 397 nál. með brtt. allsherjarnefndar, úthlutun listamannalauna
 10. 450 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fiskiðnskóli
 11. 456 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, héraðsskólar o.fl.
 12. 461 nál. með brtt. allsherjarnefndar, efling byggðar á Reykhólum
 13. 504 nefndarálit allsherjarnefndar, unglingafræðsla utan kaupstaða
 14. 523 nefndarálit allsherjarnefndar, æskulýðsmálaráðstefna
 15. 569 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þörf atvinnuveganna fyrir tæknimenntað fólk
 16. 570 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð dómsmála
 17. 573 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengisvandamálið
 18. 602 nefndarálit allsherjarnefndar, hægri handar akstur
 19. 606 nál. með frávt. meirihluta allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna
 20. 619 nál. með frávt. meirihluta allsherjarnefndar, rafvæðingaráætlun
 21. 620 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, fækkun og stækkun sveitarfélaga
 22. 650 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tunnuverksmiðja á Skagaströnd
 23. 657 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgi
 24. 660 nál. með brtt. allsherjarnefndar, félagsheimili
 25. 665 nefndarálit, varðskip landsins og skipverjar á þeim

83. þing, 1962–1963

 1. 253 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi
 2. 254 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 3. 258 nefndarálit allsherjarnefndar, hagfræðilegar leiðbeiningar fyrir bændur
 4. 267 nál. með brtt. allsherjarnefndar, byggingarframkvæmdir og fornleifarannsóknir í Reykholti
 5. 297 nefndarálit allsherjarnefndar, Stýrimannaskóli Íslands og sjóvinnuskóli
 6. 298 nefndarálit allsherjarnefndar, ferðir íslenzkra fiskiskipa
 7. 300 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, sjómannalög
 8. 305 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurskoðun skiptalaganna
 9. 307 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 10. 318 nefndarálit allsherjarnefndar, hlutdeildar- og arðskiptifyrirkomulag í atvinnurekstri
 11. 319 nefndarálit allsherjarnefndar, launabætur af ágóða atvinnufyrirtækja
 12. 383 nefndarálit allsherjarnefndar, lausn ítaka af jörðum
 13. 396 nefndarálit allsherjarnefndar, samningar Evrópuríkja um félagslegt öryggi
 14. 397 breytingartillaga allsherjarnefndar, samningar Evrópuríkja um félagslegt öryggi
 15. 398 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamþykkt er varðar misrétti með tilliti til atvinnu
 16. 399 breytingartillaga allsherjarnefndar, alþjóðasamþykkt er varðar misrétti með tilliti til atvinnu
 17. 426 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurskoðun veðlaga
 18. 448 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, raforkumál
 19. 490 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, eiturlyfjanautn
 20. 494 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, bættar samgöngur á sjó við Vestfirði
 21. 495 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurskoðun girðingalaga
 22. 511 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hægri handar akstur
 23. 524 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, þátttaka síldarverksmiðja ríkisins í útgerðarfélagi
 24. 535 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, vegabætur á Vestfjörðum
 25. 539 nefndarálit allsherjarnefndar, senditæki í gúmbjörgunarbáta
 26. 546 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, laxveiðijarðir
 27. 557 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsókn á orsökum sjóslysa
 28. 583 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, kal í túnum o.fl.
 29. 665 nál. með brtt. allsherjarnefndar, verknámsskóli í járniðnaði
 30. 666 nefndarálit allsherjarnefndar, bifreiðaferja á Hvalfjörð
 31. 667 nál. með brtt. allsherjarnefndar, stöðvun á fólksflótta úr Vestfjarðakjördæmi
 32. 668 nefndarálit allsherjarnefndar, afurðalán vegna garðávaxta
 33. 669 nál. með brtt. allsherjarnefndar, námskeið í vinnuhagræðingu
 34. 693 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, heimild til að veita Rafni Kolssyni skipstjóraskírteini

82. þing, 1961–1962

 1. 177 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamþykkt um varnir gegn óhreinkun sjávarins
 2. 178 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, innflutningur á hvalveiðiskipum
 3. 180 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 4. 213 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 5. 217 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 6. 226 nál. með brtt. allsherjarnefndar, átta stunda vinnudagur verkafólks
 7. 253 breytingartillaga, fjárlög 1962
 8. 290 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 9. 304 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 10. 346 nál. með brtt. allsherjarnefndar, námskeið til tæknifræðimenntunar
 11. 368 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi
 12. 379 nefndarálit allsherjarnefndar, öryggi opinna vélbáta
 13. 443 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi
 14. 684 nefndarálit allsherjarnefndar, læknisvitjanasjóðir
 15. 692 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra
 16. 693 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, lögskráning sjómanna
 17. 794 nefndarálit allsherjarnefndar, úthlutun listamannalauna 1962
 18. 800 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, hafnarbótasjóður

81. þing, 1960–1961

 1. 208 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarsamvinnufélög (endurskoðun lagaákvæða)
 2. 301 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, lántaka til hafnarframkvæmda
 3. 302 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 4. 317 nefndarálit allsherjarnefndar, fiskveiðar með netum
 5. 508 nefndarálit allsherjarnefndar, hafnarstæði við Héraðsflóa (rannsókn)
 6. 509 nefndarálit allsherjarnefndar, skaðabótaábyrgð ríkis og sveitarfélaga
 7. 524 nefndarálit allsherjarnefndar, vitar og leiðarmerki (öryggi sjófarenda)
 8. 577 nefndarálit allsherjarnefndar, læknaskortur
 9. 584 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lögskráning sjómanna
 10. 591 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 11. 593 nefndarálit allsherjarnefndar, framfærslukostnaður námsfólks
 12. 594 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, brottflutningur fólks frá Íslandi
 13. 617 nefndarálit allsherjarnefndar, slys við akstur dráttarvéla
 14. 642 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, heimild til að veita Guðjóni Ármanni Eyjólfssyni stýrimannaskírteini
 15. 689 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, síldarútvegsnefnd (útflutningur á síld, hagnýting markaða)
 16. 698 nefndarálit allsherjarnefndar, alþingishús

80. þing, 1959–1960

 1. 240 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamningur um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs
 2. 249 nefndarálit allsherjarnefndar, flugsamgöngur við Siglufjörð
 3. 329 nefndarálit allsherjarnefndar, endurskoðun laga nr. 11 1905, um landsdóm
 4. 344 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, samstarfsnefndir launþega og vinnuveitenda
 5. 358 nefndarálit allsherjarnefndar, krabbameinsvarnir
 6. 369 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn
 7. 383 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hagnýting farskipaflotans
 8. 413 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 9. 458 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasiglingamálastofnun (IMCO)
 10. 461 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, byggingarsjóðir
 11. 464 nál. með brtt. allsherjarnefndar, dvalarheimili í heimavistarskólum
 12. 465 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fiskileit á Breiðafirði
 13. 469 nál. með brtt. allsherjarnefndar, síldariðnaður á Vestfjörðum o. fl.
 14. 524 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ferskfiskeftirlit
 15. 532 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tæknimenntun
 16. 533 nál. með brtt. allsherjarnefndar, starfsfræðsla
 17. 536 nál. með brtt. allsherjarnefndar, flugsamgöngur
 18. 537 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungarvinna
 19. 562 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, vitabyggingar
 20. 563 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 21. 614 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiðitími og netjanotkun fiskiskipa