Valgerður Bjarnadóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 366 nefndarálit, tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
 2. 579 nál. með brtt., ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 3. 1737 nefndarálit, stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð
 4. 1739 nefndarálit, vextir og verðtrygging (verðtryggð neytendalán)

141. þing, 2012–2013

 1. 349 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, Stjórnarráð Íslands (skrifleg framlagning mála á ríkisstjórnarfundum)
 2. 636 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, Stjórnarráð Íslands (breyting ýmissa laga, flutningur verkefna)
 3. 710 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, upplýsingalög (heildarlög)
 4. 843 breytingartillaga meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, rannsóknarnefndir (skipun nefndar, kostnaður við gagnaöflun og skaðleysi nefndarmanna)
 5. 850 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, rannsóknarnefndir (skipun nefndar, kostnaður við gagnaöflun og skaðleysi nefndarmanna)
 6. 947 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, stjórnarskipunarlög (heildarlög)
 7. 948 breytingartillaga meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, stjórnarskipunarlög (heildarlög)
 8. 972 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, skipun rannsóknarnefndar um starfsemi lífeyrissjóða
 9. 1111 framhaldsnefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, stjórnarskipunarlög (heildarlög)
 10. 1112 breytingartillaga meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, stjórnarskipunarlög (heildarlög)

140. þing, 2011–2012

 1. 552 nefndarálit, staðgöngumæðrun (heimild til staðgöngumæðrunar)
 2. 568 breytingartillaga, staðgöngumæðrun (heimild til staðgöngumæðrunar)
 3. 830 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, meðferð frumvarps stjórnlagaráðs til stjórnarskipunarlaga
 4. 831 breytingartillaga meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, meðferð frumvarps stjórnlagaráðs til stjórnarskipunarlaga
 5. 841 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, Stjórnarráð Íslands (breyting ýmissa laga, heiti ráðherra)
 6. 908 nál. með rökst. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra
 7. 1097 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga
 8. 1098 breytingartillaga meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga
 9. 1247 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands (fækkun ráðuneyta)
 10. 1248 breytingartillaga, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga
 11. 1276 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, upplýsingalög (heildarlög)
 12. 1277 breytingartillaga meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, upplýsingalög (heildarlög)
 13. 1400 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, rannsókn á einkavæðingu banka

139. þing, 2010–2011

 1. 1262 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stjórnlagaþing (brottfall laganna)

138. þing, 2009–2010

 1. 1080 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 127/2007 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 2. 1081 nefndarálit utanríkismálanefndar, eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu (heildarlög)
 3. 1082 breytingartillaga utanríkismálanefndar, eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu (heildarlög)

Meðflutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 164 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga)
 2. 634 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (breyting ýmissa laga)
 3. 950 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild Gvatemala að fríverslunarsamningi milli EFTA-ríkjanna og Mið-Ameríkuríkjanna
 4. 958 nefndarálit utanríkismálanefndar, greining á sameiginlegum ávinningi að vestnorrænum fríverslunarsamningi og vestnorrænu viðskiptaráði
 5. 959 nefndarálit utanríkismálanefndar, langtímastefna fyrir samgöngur og innviði á Vestur-Norðurlöndum
 6. 960 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf við Grænland og Færeyjar um sjávarútvegsmál
 7. 1021 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland
 8. 1317 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum
 9. 1376 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
 10. 1382 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti
 11. 1422 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (einföldun og innleiðing ársreikningatilskipunar 2013/34/ESB, EES-reglur)
 12. 1423 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (einföldun og innleiðing ársreikningatilskipunar 2013/34/ESB, EES-reglur)
 13. 1434 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, undirbúningur að gerð þjóðhagsáætlana til langs tíma
 14. 1492 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál o.fl. (fjárstreymistæki til að draga úr neikvæðum áhrifum fjármagnsinnstreymis)
 15. 1522 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, EES-reglur)
 16. 1544 breytingartillaga, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 17. 1551 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 18. 1552 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 19. 1685 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 20. 1686 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 21. 1701 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 22. 1702 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 23. 1718 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur)
 24. 1719 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur)
 25. 1775 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.
 26. 1812 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (undanþága og endurgreiðslur til íþróttafélaga)

144. þing, 2014–2015

 1. 775 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, endurupptaka vegna látinna dómþola í máli Hæstaréttar nr. 214/1978
 2. 1138 nál. með brtt. velferðarnefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks (aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta)
 3. 1294 nefndarálit minnihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, Stjórnarráð Íslands (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
 4. 1545 nefndarálit minnihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, Stjórnarráð Íslands (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)

143. þing, 2013–2014

 1. 369 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur)
 2. 383 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, sveitarstjórnarlög (eignarhlutir í orkufyrirtækjum)
 3. 696 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, skrásetning kjörsóknar eftir fæðingarári í kosningum á Íslandi frá vori 2014
 4. 899 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, samning stefnumarkandi frumvarpa og þingsályktunartillagna

142. þing, 2013

 1. 37 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi
 2. 50 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi
 3. 51 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi

141. þing, 2012–2013

 1. 238 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna (aðstoð við atkvæðagreiðslu)
 2. 276 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, rannsókn á einkavæðingu banka
 3. 300 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna (áheyrnarfulltrúi í landskjörstjórn og yfirkjörstjórn)
 4. 442 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2012
 5. 443 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2012
 6. 444 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2012
 7. 490 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2012
 8. 491 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2012
 9. 492 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2012
 10. 493 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2012
 11. 654 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, Stjórnarráð Íslands (breyting ýmissa laga, flutningur verkefna)
 12. 693 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2013
 13. 694 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2013
 14. 695 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2013
 15. 696 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2013
 16. 697 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2013
 17. 698 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2013
 18. 699 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2013
 19. 700 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2013
 20. 827 nál. með brtt. minnihluta fjárlaganefndar, sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum (söluheimild og reglur um söluferli)
 21. 1137 nál. með brtt. meirihluta fjárlaganefndar, stofnun opinbers hlutafélags um byggingu nýs Landspítala við Hringbraut í Reykjavík (opinber framkvæmd)
 22. 1199 nefndarálit fjárlaganefndar, lokafjárlög 2011
 23. 1200 breytingartillaga fjárlaganefndar, lokafjárlög 2011
 24. 1358 breytingartillaga, ætlað samþykki við líffæragjafir

140. þing, 2011–2012

 1. 360 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjalög (gildistaka ákvæðis um smásölu)
 2. 469 breytingartillaga, fjárlög 2012
 3. 504 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, sjúkratryggingar (samningar Sjúkratrygginga Íslands, frestun)
 4. 505 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, umboðsmaður skuldara (gjaldtaka)
 5. 528 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins (sértæk skuldaaðlögun)
 6. 549 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar o.fl. (hækkun bóta, lengra bótatímabil o.fl.)
 7. 550 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar o.fl. (hækkun bóta, lengra bótatímabil o.fl.)
 8. 569 breytingartillaga velferðarnefndar, umboðsmaður skuldara (gjaldtaka)
 9. 949 nál. með brtt., heilbrigðisstarfsmenn (heildarlög)
 10. 967 nefndarálit velferðarnefndar, málefni aldraðra, heilbrigðisþjónusta, almannatryggingar og kosningar til Alþingis (sameining vistunarmatsnefnda)
 11. 968 breytingartillaga velferðarnefndar, málefni aldraðra, heilbrigðisþjónusta, almannatryggingar og kosningar til Alþingis (sameining vistunarmatsnefnda)
 12. 1228 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 13. 1352 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, landlæknir og lýðheilsa (eftirlit með heilbrigðisþjónustu)
 14. 1353 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, landlæknir og lýðheilsa (eftirlit með heilbrigðisþjónustu)
 15. 1412 breytingartillaga velferðarnefndar, sjúkratryggingar og lyfjalög (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur)
 16. 1418 nefndarálit velferðarnefndar, réttarstaða einstaklinga með kynáttunarvanda (heildarlög)
 17. 1419 nefndarálit velferðarnefndar, réttindagæsla fyrir fatlað fólk (ráðstafanir til að draga úr nauðung í þjónustu)
 18. 1424 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna (áheyrnarfulltrúi í landskjörstjórn og yfirkjörstjórn)
 19. 1425 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra)
 20. 1427 nefndarálit velferðarnefndar, barnalög (réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.)
 21. 1428 breytingartillaga velferðarnefndar, barnalög (réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.)
 22. 1474 nefndarálit velferðarnefndar, barnalög (réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.)
 23. 1577 nefndarálit velferðarnefndar, húsaleigubætur (réttur námsmanna)
 24. 1579 nál. með brtt. velferðarnefndar, tímasett áætlun um yfirfærslu heilsugæslunnar frá ríki til sveitarfélaga
 25. 1580 nefndarálit velferðarnefndar, ætlað samþykki við líffæragjafir

139. þing, 2010–2011

 1. 95 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungarsala (frestur)
 2. 246 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (ákvæði um slitameðferð og gjaldþrotaskipti)
 3. 427 nál. með brtt. viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (tilboðsskylda)
 4. 428 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, samkeppnislög (aukið aðhald og eftirlit)
 5. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (samningur Sameinuðu þjóðanna um spillingu)
 6. 454 nefndarálit allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (breyting ýmissa laga vegna sameiningar ráðuneyta)
 7. 469 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti (fyrningarfrestur)
 8. 470 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti (fyrningarfrestur)
 9. 494 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, rannsókn á Íbúðalánasjóði
 10. 496 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópska efnahagssvæðið (greiðslur í Þróunarsjóð EFTA)
 11. 538 nefndarálit allsherjarnefndar, Lúganósamningurinn um dómsvald og um fullnustu dóma í einkamálum (gagnkvæm viðurkenning og fullnusta dóma)
 12. 764 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, dómstólar (fjölgun dómara)
 13. 793 framhaldsnefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, samkeppnislög (aukið aðhald og eftirlit)
 14. 832 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (afnám launagreiðslna lögreglunema í grunnnámi)
 15. 903 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (innlausn veiðiréttar og breytt skipan matsnefndar)
 16. 931 nefndarálit viðskiptanefndar, einkaleyfi (reglugerðarheimild)
 17. 962 nefndarálit utanríkismálanefndar, gerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga
 18. 985 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 87/2009 og nr. 126/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginn (verndun grunnvatns)
 19. 988 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 55/2010 og nr. 124/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginn (grunngerð fyrir landupplýsingar)
 20. 1028 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipun stjórnlagaráðs
 21. 1029 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, skipun stjórnlagaráðs
 22. 1094 nefndarálit utanríkismálanefndar, stefna Íslands í málefnum norðurslóða
 23. 1095 framhaldsnefndarálit meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, húsnæðismál (niðurfærsla veðkrafna Íbúðalánasjóðs)
 24. 1096 breytingartillaga utanríkismálanefndar, stefna Íslands í málefnum norðurslóða
 25. 1274 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (fjárhagsleg endurskipulagning og slit)
 26. 1282 nefndarálit utanríkismálanefndar, rannsóknarnefnd um aðdraganda ákvörðunar um stuðning Íslands við innrásina í Írak árið 2003
 27. 1283 breytingartillaga utanríkismálanefndar, rannsóknarnefnd um aðdraganda ákvörðunar um stuðning Íslands við innrásina í Írak árið 2003
 28. 1363 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, landsdómur (kjörtímabil dómara)
 29. 1386 nefndarálit viðskiptanefndar, sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eftirlitsgjald)
 30. 1390 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa
 31. 1391 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Perús og landbúnaðarsamningur Íslands og Perús
 32. 1392 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Serbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Serbíu
 33. 1393 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Úkraínu og landbúnaðarsamningur Íslands og Úkraínu
 34. 1394 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Albaníu og landbúnaðarsamningur Íslands og Albaníu
 35. 1402 nefndarálit viðskiptanefndar, opinber innkaup (heimild til útboðs erlendis)
 36. 1403 breytingartillaga viðskiptanefndar, opinber innkaup (heimild til útboðs erlendis)
 37. 1404 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (heildarlög, EES-reglur)
 38. 1408 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra)
 39. 1469 nefndarálit viðskiptanefndar, bókhald (námskeið fyrir bókara)
 40. 1483 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (heildarlög, EES-reglur)
 41. 1485 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fullgilding Árósasamnings um aðgang að upplýsingum o.fl.
 42. 1486 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (heildarlög)
 43. 1488 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2011
 44. 1489 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samnings milli Íslands og Noregs um kolvetnisauðlindir á markalínum
 45. 1490 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 86/2009 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 46. 1491 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2011
 47. 1492 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 102/2010 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (almenn þjónusta)
 48. 1493 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 50/2010 um breytingu á IX. og XII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og fjármagnsflutningar)
 49. 1494 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 56/2008 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfisvernd)
 50. 1495 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 149/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 51. 1496 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 35/2010 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 52. 1497 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknarnefndir (heildarlög)
 53. 1498 breytingartillaga allsherjarnefndar, rannsóknarnefndir (heildarlög)
 54. 1524 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorrænt samstarf til að bæta aðstæður einstæðra foreldra á Vestur-Norðurlöndum
 55. 1525 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 85/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 56. 1526 nefndarálit utanríkismálanefndar, efling samgangna milli Vestur-Norðurlanda
 57. 1527 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Singapúr-samnings um vörumerkjarétt
 58. 1528 nefndarálit utanríkismálanefndar, athugun á fyrirkomulagi fraktflutninga við austurströnd Grænlands
 59. 1532 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samvinna milli vestnorrænu ríkjanna um stjórn veiða úr sameiginlegum fiskstofnum
 60. 1533 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding á samningi um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum
 61. 1534 breytingartillaga utanríkismálanefndar, fullgilding á samningi um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum
 62. 1535 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna milli ríkissjónvarpsstöðva vestnorrænu ríkjanna
 63. 1538 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, stofnun björgunarskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi
 64. 1541 nefndarálit fjárlaganefndar, brottfall laga um ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta
 65. 1551 nefndarálit viðskiptanefndar, ársreikningar (góðir stjórnunarhættir o.fl., EES-reglur)
 66. 1552 breytingartillaga viðskiptanefndar, ársreikningar (góðir stjórnunarhættir o.fl., EES-reglur)
 67. 1554 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (breyting ýmissa laga, EES-reglur)
 68. 1554 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (heildarlög, EES-reglur)
 69. 1555 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (heildarlög, EES-reglur)
 70. 1556 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (breyting ýmissa laga, EES-reglur)
 71. 1610 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög)
 72. 1611 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög)
 73. 1662 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eftirlit með slitum, EES-reglur)
 74. 1663 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eftirlit með slitum, EES-reglur)
 75. 1664 nefndarálit, fjármálafyrirtæki (eigið fé, útlánaáhætta o.fl.)
 76. 1665 breytingartillaga, fjármálafyrirtæki (eigið fé, útlánaáhætta o.fl.)
 77. 1671 nefndarálit utanríkismálanefndar, áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2011--2014
 78. 1678 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar um breyt. á XIII. viðauka við EES-samninginn, reglugerð nr. 216/2008 (flutningastarfsemi)
 79. 1691 nál. með frávt. meirihluta viðskiptanefndar, ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum
 80. 1698 breytingartillaga utanríkismálanefndar, áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2011--2014
 81. 1745 breytingartillaga allsherjarnefndar, rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna
 82. 1824 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland
 83. 1825 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland
 84. 1826 nál. með frávt. meirihluta utanríkismálanefndar, friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja
 85. 1840 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, ökutækjatryggingar (heildarlög, EES-reglur)
 86. 1841 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, ökutækjatryggingar (heildarlög, EES-reglur)
 87. 1842 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, greiðsluþjónusta (heildarlög, EES-reglur)
 88. 1843 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, greiðsluþjónusta (heildarlög, EES-reglur)
 89. 1857 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, heildarendurskoðun á Stjórnarráði Íslands (breyting ýmissa laga)
 90. 1857 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (heildarlög)
 91. 1858 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (heildarlög)
 92. 1859 nefndarálit viðskiptanefndar, skilaskylda á ferskum matvörum
 93. 1865 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, heildarendurskoðun á Stjórnarráði Íslands (breyting ýmissa laga)
 94. 1870 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, upplýsingalög (heildarlög)
 95. 1871 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, upplýsingalög (heildarlög)
 96. 1949 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (heildarlög)
 97. 1974 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (heildarlög)

138. þing, 2009–2010

 1. 159 nál. með brtt. allsherjarnefndar, nauðungarsala (frestun uppboðs)
 2. 407 nefndarálit heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
 3. 413 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð sakamála (frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara)
 4. 424 nefndarálit viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (lengri frestur til að höfða riftunarmál)
 5. 425 nál. með brtt. viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur, réttindi hluthafa)
 6. 426 nefndarálit, hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
 7. 427 breytingartillaga, hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
 8. 437 nefndarálit allsherjarnefndar, skaðabótalög (meðábyrgð starfsmanns við vinnuslys)
 9. 457 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.)
 10. 585 nefndarálit allsherjarnefndar, handtaka og afhending manna milli Norðurlanda vegna refsiverðra verknaða (norræn handtökuskipun)
 11. 586 breytingartillaga allsherjarnefndar, handtaka og afhending manna milli Norðurlanda vegna refsiverðra verknaða (norræn handtökuskipun)
 12. 605 frhnál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (skilafrestur skýrslu, meðferð á Alþingi o.fl.)
 13. 630 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010
 14. 631 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010
 15. 715 nál. með brtt. allsherjarnefndar, nauðungarsala (frestun uppboðs)
 16. 773 nefndarálit allsherjarnefndar, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (lækkun framlaga)
 17. 784 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum)
 18. 797 nefndarálit utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 19. 798 breytingartillaga utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 20. 862 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2009 um breytingu á X. og XI. viðauka við EES-samning (þjónustuviðskipti)
 21. 863 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (aukning eignarhlutdeildar í fjármálageiranum)
 22. 994 framhaldsnefndarálit utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 23. 995 breytingartillaga utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 24. 1001 nefndarálit utanríkismálanefndar, árlegur vestnorrænn dagur
 25. 1002 nefndarálit utanríkismálanefndar, skýrsla sjávarútvegsráðherra Vestur-Norðurlanda um formlega samvinnu landanna á sviði sjávarútvegs
 26. 1003 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, vestnorrænt tilraunaverkefni á sviði fjarkennslu á háskólastigi
 27. 1004 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samkomulag milli Íslands og Grænlands um skipti á útsendum sendifulltrúum
 28. 1005 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, málefni aldraðra á Vestur-Norðurlöndum
 29. 1036 nefndarálit heilbrigðisnefndar, brottfall laga nr. 16/1938 (afkynjanir)
 30. 1092 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2010
 31. 1094 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2010
 32. 1112 breytingartillaga allsherjarnefndar, dómstólar (reglur um skipun dómara)
 33. 1113 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding mansalsbókunar við Palermó-samninginn
 34. 1115 nefndarálit allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara og meðferð sakamála (verksvið embættisins)
 35. 1117 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmdarvald ríkisins í héraði (tímabundin setning í sýslumannsembætti)
 36. 1121 nefndarálit allsherjarnefndar, sanngirnisbætur (heildarlög)
 37. 1122 breytingartillaga allsherjarnefndar, sanngirnisbætur (heildarlög)
 38. 1126 nefndarálit heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (gjafaegg og gjafasæði)
 39. 1153 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi (uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
 40. 1196 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 141/2007 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (rafhlöður og rafgeymar)
 41. 1197 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (réttarstaða skuldara)
 42. 1204 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, varnarmálalög (afnám Varnarmálastofnunar)
 43. 1205 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, varnarmálalög (afnám Varnarmálastofnunar)
 44. 1208 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stjórnlagaþing (heildarlög)
 45. 1209 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, stjórnlagaþing (heildarlög)
 46. 1215 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hjúskaparlög, staðfest samvist o.fl. (ein hjúskaparlög)
 47. 1292 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna (heildarlög)
 48. 1293 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna (heildarlög)
 49. 1296 breytingartillaga allsherjarnefndar, stjórnlagaþing (heildarlög)
 50. 1301 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, stjórnlagaþing (heildarlög)
 51. 1317 nál. með brtt. allsherjarnefndar, aðför og gjaldþrotaskipti (árangurslaust fjárnám)
 52. 1318 nefndarálit allsherjarnefndar, sameining Þjóðskrár og Fasteignaskrár Íslands
 53. 1319 breytingartillaga allsherjarnefndar, sameining Þjóðskrár og Fasteignaskrár Íslands
 54. 1329 nál. með brtt. allsherjarnefndar, afgerandi lagaleg sérstaða Íslands varðandi tjáningar- og upplýsingafrelsi
 55. 1331 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (siðareglur)
 56. 1354 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, stjórnlagaþing (heildarlög)
 57. 1355 breytingartillaga allsherjarnefndar, stjórnlagaþing (heildarlög)
 58. 1356 breytingartillaga, Stjórnarráð Íslands (siðareglur)
 59. 1442 nefndarálit utanríkismálanefndar, árleg ráðstefna á Akureyri um málefni heimskautasvæðanna
 60. 1445 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, aðild að samningi Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu
 61. 1446 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (sameining ráðuneyta)
 62. 1447 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (frambjóðendur í forsetakosningum, lækkun nafnleyndargólfs o.fl.)
 63. 1483 breytingartillaga allsherjarnefndar, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (frambjóðendur í forsetakosningum, lækkun nafnleyndargólfs o.fl.)
 64. 1489 frhnál. með brtt., Stjórnarráð Íslands (sameining ráðuneyta)

137. þing, 2009

 1. 218 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir, EES-reglur)
 2. 219 breytingartillaga umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir, EES-reglur)
 3. 220 nefndarálit umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (flutningur úrgangs milli landa, EES-reglur)
 4. 221 breytingartillaga umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (flutningur úrgangs milli landa, EES-reglur)
 5. 231 nefndarálit umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur (upplýsingar til almennings, EES-reglur)
 6. 232 breytingartillaga umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur (upplýsingar til almennings, EES-reglur)
 7. 249 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, aðildarumsókn að Evrópusambandinu
 8. 250 nál. með rökst. meirihluta utanríkismálanefndar, undirbúningur mögulegrar umsóknar um aðild að Evrópusambandinu
 9. 277 nefndarálit allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara og meðferð sakamála (efling embættisins)
 10. 278 breytingartillaga allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara og meðferð sakamála (efling embættisins)
 11. 326 breytingartillaga allsherjarnefndar, breyting á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðsins
 12. 341 nefndarálit allsherjarnefndar, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (upplýsingar um fjárframlög 2002-2006)

135. þing, 2007–2008

 1. 164 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 762 nál. með brtt. samgöngunefndar, samgönguáætlun
 3. 763 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (bætt kjör aldraðra og öryrkja)
 4. 764 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (bætt kjör aldraðra og öryrkja)