Brynjar Níelsson: ræður


Ræður

Breyting á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs og ákvæða um tilgreinda séreign

(lágmarkstryggingavernd o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld

(nýsköpun, arður, yfirskattanefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Verðbréfasjóðir

lagafrumvarp

Markaðir fyrir fjármálagerninga

lagafrumvarp

Stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda

lagafrumvarp

Tímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar á Íslandi

(tilgreining kostnaðarliða, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(mansal)
lagafrumvarp

Fasteignalán til neytenda

(hámark greiðslubyrðar, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs

(framlenging úrræða o.fl.)
lagafrumvarp

Eignir Íslendinga á aflandssvæðum

sérstök umræða

Traust á stjórnmálum og stjórnsýslu

sérstök umræða

Fjölmiðlar

(stuðningur við einkarekna fjölmiðla)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn markaðssvikum

lagafrumvarp

Loftferðir

(skyldur flugrekenda vegna COVID-19)
lagafrumvarp

Málefni innflytjenda

(móttaka einstaklinga með vernd, innflytjendaráð)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(kynjahlutföll)
lagafrumvarp

Breyting á embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins

þingsályktunartillaga

Endurupptaka viðræðna um aðild að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Rannsókn og saksókn í skattalagabrotum

(tvöföld refsing, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum til einföldunar á regluverki

lagafrumvarp

Fjármálaáætlun 2022--2026

þingsályktunartillaga

Tímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar á Íslandi

(tilgreining kostnaðarliða, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Útlendingar og atvinnuréttindi útlendinga

(alþjóðleg vernd, brottvísanir, dvalar- og atvinnuleyfi)
lagafrumvarp

Þjóðkirkjan

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum vegna stuðnings til smærri innlendra áfengisframleiðenda og heimildar til sölu áfengis á framleiðslustað

(áfengisgjald, sala áfengis á framleiðslustað)
lagafrumvarp

Upplýsingaskylda útgefenda verðbréfa og flöggunarskylda

lagafrumvarp

Ábendingar sem varða stjórnsýsluna í rannsóknarskýrslum Alþingis um orsakir falls íslensku bankanna 2008

skýrsla

Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda

lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(varnarlína um fjárfestingarbankastarfsemi)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(kosningaaldur)
lagafrumvarp

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands

(forseti Íslands, ríkisstjórn o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um utanríkismál

um fundarstjórn

Þingsköp Alþingis og réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(starf þingnefnda, tímafrestir, eftirlit, starfsfólk, stjórnsýsla o.fl.)
lagafrumvarp

Skipagjald

lagafrumvarp

Samvinnufélög o.fl.

(viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Öflun og dreifing bóluefnis, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra. - Ein umræða

skýrsla ráðherra

Sala á hlut ríkisins í Íslandsbanka, munnleg skýrsla fjármála- og efnahagsráðherra. - Ein umræða

skýrsla ráðherra

Fæðingar- og foreldraorlof

lagafrumvarp

Fjármálaáætlun 2021--2025

þingsályktunartillaga

Staðan í sóttvarnaaðgerðum

um fundarstjórn

Búvörulög

(úthlutun tollkvóta)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(fjármagnstekjuskattur)
lagafrumvarp

Kosningalög

lagafrumvarp

Kynrænt sjálfræði

(ódæmigerð kyneinkenni)
lagafrumvarp

Utanríkisþjónusta Íslands

(skipun embættismanna o.fl.)
lagafrumvarp

Samvinnufélög o.fl.

(viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn)
lagafrumvarp

Staða mála á vinnumarkaði nú á tímum Covid-19, munnleg skýrsla félags- og barnamálaráðherra. - Ein umræða

skýrsla ráðherra

Sóttvarnalög

(opinberar sóttvarnaráðstafanir o.fl.)
lagafrumvarp

Opinber stuðningur við nýsköpun

lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Sóttvarnaaðgerðir með sérstakri áherslu á smitrakningu og einstakan árangur sem náðst hefur í henni hér á landi, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra. - Ein umræða

skýrsla ráðherra

Barnaverndarlög

(refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 61 270,22
Andsvar 105 201,1
Um atkvæðagreiðslu 4 4,43
Flutningsræða 1 3,33
Grein fyrir atkvæði 1 1,08
Um fundarstjórn 1 0,6
Samtals 173 480,76
8 klst.