Björn Leví Gunnarsson: ræður


Ræður

Stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti

lagafrumvarp

Störf þingsins

Fjáraukalög 2020

lagafrumvarp

Ferðagjöf

lagafrumvarp

Hugtakið mannhelgi

fyrirspurn

Aðgerðir gegn stafrænu kynferðisofbeldi

fyrirspurn

Fjárhagsstaða stúdenta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjáraukalög 2020

lagafrumvarp

Brottfall ýmissa laga

(úrelt lög)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu

lagafrumvarp

Samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir

lagafrumvarp

Orð þingmanns um annan þingmann

um fundarstjórn

Aðgerðir í þágu námsmanna vegna COVID-19

þingsályktunartillaga

Breyting á ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs, fiskeldis, lax- og silungsveiði vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu

lagafrumvarp

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl.

(viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar)
lagafrumvarp

Barnalög

(skipt búseta barns)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráning raunverulegra eigenda

(ráðstafanir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka)
lagafrumvarp

Ársreikningar og endurskoðendur og endurskoðun

(gagnsæi stærri kerfislega mikilvægra félaga)
lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða

(markmið og hlutverk)
lagafrumvarp

Opinber stuðningur til fjárfestinga í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum

lagafrumvarp

Yfirvofandi verkfall Eflingar

um fundarstjórn

Aðgerðir í þágu atvinnulausra vegna COVID-19 heimsfaraldursins

þingsályktunartillaga

Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun

(endurgreiðslur)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2020

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2020

lagafrumvarp

Sérstakt tímabundið fjárfestingarátak

þingsályktunartillaga

Tímabundnar greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa

(minnkað starfshlutfall)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(neyðarástand í sveitarfélagi)
lagafrumvarp

Staða námsmanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sveitarstjórnarlög

(neyðarástand í sveitarfélagi)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(persónuarður)
lagafrumvarp

Störf Íslands í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Breyting á ýmsum lögum varðandi leyfisveitingar

(einföldun regluverks)
lagafrumvarp

Jafnt atkvæðavægi

sérstök umræða

Störf þingsins

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Störf þingsins

Stuðningur við rannsóknir og nýsköpun utan höfuðborgarsvæðisins

sérstök umræða

Leiðrétting á lögum um almannatryggingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kolefnismerking á kjötvörur og garðyrkjuafurðir til manneldis

þingsályktunartillaga

Starfshópur um útgáfu öruggra opinberra skilríkja

þingsályktunartillaga

Opinber fjármál

(framlagning fjármálaáætlunar)
lagafrumvarp

Innviðir og þjóðaröryggi

beiðni um skýrslu

Samanburður á greiðslum Samherja fyrir veiðirétt í Namibíu og á Íslandi

beiðni um skýrslu

Meðferð sakamála

(bann við myndatökum og hljóðupptökum í dómhúsum)
lagafrumvarp

Barnalög

(fæðingarstaður og sveitarfélag fyrsta lögheimilis barns)
lagafrumvarp

Rafræn birting álagningarskrár

þingsályktunartillaga

Brottfall ýmissa laga

(úrelt lög)
lagafrumvarp

Kjötrækt

þingsályktunartillaga

Stofnun embættis tæknistjóra ríkisins

þingsályktunartillaga

Stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019--2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019--2023

þingsályktunartillaga

Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað

(gjaldfrjáls rafræn útgáfa)
lagafrumvarp

Þriðja valfrjálsa bókunin við barnasáttmálann

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fæðingar- og foreldraorlof

(afnám takmarkana)
lagafrumvarp

Kristnisjóður o.fl.

(ókeypis lóðir)
lagafrumvarp

Staða hjúkrunarheimila og Landspítala

sérstök umræða

Störf þingsins

Rafræn fasteignaviðskipti og ástandsskýrslur fasteigna

þingsályktunartillaga

Fasteignalán til neytenda og nauðungarsala

(nauðungarsala og eftirstöðvar)
lagafrumvarp

Staðan í stjórnmálunum í byrjun árs og verkefnin fram undan

skýrsla ráðherra

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl.

(viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2019

lagafrumvarp

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl.

(viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar)
lagafrumvarp

Staðfesting ríkisreiknings 2018

lagafrumvarp

Vegalög

(framlenging)
lagafrumvarp

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl.

(viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(forsendur úthlutana úr Jöfnunarsjóði)
lagafrumvarp

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl.

(viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(forsendur úthlutana úr Jöfnunarsjóði)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2019

lagafrumvarp

Staðfesting ríkisreiknings 2018

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2019

lagafrumvarp

Skráning raunverulegra eigenda

lagafrumvarp

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl.

(viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020

lagafrumvarp

Störf þingsins

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl.

(viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Viðvera þingmanna við atkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2019 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn

(flutningastarfsemi)
þingsályktunartillaga

Fimm ára samgönguáætlun 2020-2024

þingsályktunartillaga

Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda

(tekjuskattur einstaklinga, barnabætur, persónuafsláttur)
lagafrumvarp

Heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017

lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(viðaukar)
lagafrumvarp

Heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur og tekjuskattur

(vistvæn ökutæki o.fl.)
lagafrumvarp

Staðfesting ríkisreiknings 2018

lagafrumvarp

Framlagning stjórnarmála

um fundarstjórn

Heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017

lagafrumvarp

Störf þingsins

Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda

(tekjuskattur einstaklinga, barnabætur, persónuafsláttur)
lagafrumvarp

Heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017

lagafrumvarp

Úrskurður forseta um óundirbúna fyrirspurn þingmanns

um fundarstjórn

Stofnun dótturfélags RÚV

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2020

lagafrumvarp

Störf þingsins

Fjárlög 2020

lagafrumvarp

Störf þingsins

Orð fjármálaráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Úttekt á starfsemi Menntamálastofnunar

beiðni um skýrslu

Fjárlög 2020

lagafrumvarp

Spilling

sérstök umræða

Fjárlög 2020

lagafrumvarp

Störf þingsins

Fjáraukalög 2019

lagafrumvarp

Samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins

sérstök umræða

Menntasjóður námsmanna

lagafrumvarp

Störf þingsins

Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta

(leyfisveitingar, málsmeðferð, endurupptaka o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir í loftslagsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Veggjöld

óundirbúinn fyrirspurnatími

Grænn samfélagssáttmáli

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Fríverslunarsamningar í Norður-Atlantshafi

sérstök umræða

Íslenskt bankakerfi og sala á hlutum ríkisins í bönkunum

sérstök umræða

Sveitarstjórnarlög

(íbúakosningar um einstök mál)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Störf þingsins

Utanríkisþjónusta Íslands

(skipun ráðuneytisstjóra og sendiherra)
lagafrumvarp

Ráðherraábyrgð

(upplýsingaskylda ráðherra)
lagafrumvarp

Bygging hátæknisorpbrennslustöðvar

þingsályktunartillaga

Stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019--2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019--2023

þingsályktunartillaga

Aðgangur að gögnum úr Panama-málinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017

lagafrumvarp

Velsældarhagkerfið

sérstök umræða

Undirritun og fullgilding þriðju valfrjálsu bókunarinnar við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2020--2023

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Árangurstenging kolefnisgjalds

þingsályktunartillaga

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(hækkun starfslokaaldurs)
lagafrumvarp

Spilafíkn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta

lagafrumvarp

Fjárlög 2020

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 110 536,35
Andsvar 220 363,38
Flutningsræða 10 63,15
Um atkvæðagreiðslu 22 22,15
Grein fyrir atkvæði 28 20,15
Um fundarstjórn 4 2,68
Samtals 394 1007,86
16,8 klst.