Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Þingfrestun

Kveðjuorð

um fundarstjórn

Félagsleg aðstoð

(bifreiðastyrkir)
lagafrumvarp

Fasteignalán til neytenda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afgreiðsla mála fyrir þinglok

um fundarstjórn

Störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Beiðni um skýrslu um niðurfærslu verðtryggðra fasteignaveðlána

um fundarstjórn

Mannabreytingar í nefnd

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipting fjármagnstekna og launatekna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kveðjuorð

um fundarstjórn

Kveðjuorð

um fundarstjórn

Afturköllun dagskrártillögu

tilkynningar forseta

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Störf þingsins

Dagskrártillaga

tilkynningar forseta

Áætlanir um þinglok

um fundarstjórn

Kjarnorkuafvopnun og Sameinuðu þjóðirnar

fyrirspurn til skrifl. svars

Mannabreyting í nefnd

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afturköllun dagskrártillögu

tilkynningar forseta

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kveðjuorð

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Þriggja fasa rafmagn í dreifbýli

fyrirspurn til skrifl. svars

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Framhald og lok þingstarfa

um fundarstjórn

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Afgreiðsla mála fyrir þinglok

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Mannabreyting í nefnd

tilkynningar forseta

Almennar stjórnmálaumræður

Orð þingmanna um stjórnarskrárbrot

tilkynningar forseta

Afgreiðsla EES-máls og hugsanlegt brot á stjórnarskrá

um fundarstjórn

Störf þingsins

Fundur í fastanefnd á þingfundartíma

um fundarstjórn

Afgreiðsla EES-máls og hugsanlegt brot á stjórnarskrá

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Verksmiðjubú

fyrirspurn til skrifl. svars

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Yfirlýsing forseta um skýrslu fjárlaganefndar

um fundarstjórn

Skýrsla meiri hluta fjárlaganefndar um einkavæðingu bankanna

yfirlýsing forseta

Álagning bifreiðagjalds á landbúnaðarvélar

fyrirspurn til skrifl. svars

Nefndaseta þingmanna

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Vísun máls til nefndar

tilkynningar forseta

Búvörulög o.fl.

(búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
lagafrumvarp

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Mannabreyting í nefnd

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Starfsáætlun sumarþings

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Samúðarkveðjur til ítalska þingsins

tilkynningar forseta

Störf þingsins

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Náttúruvernd

(rusl á almannafæri, sektir)
lagafrumvarp

Dagskrármál um verðtryggingu

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Námslán og námsstyrkir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Minnst látins fyrrverandi alþingismanns, Kristínar Halldórsdóttur

minning

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Kjaramál Félags íslenskra flugumferðarstjóra

lagafrumvarp

Minnst látins fyrrverandi alþingismanns, Jóns Skaftasonar

minning

Þingfrestun

Tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda

lagafrumvarp

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Beiðni um skýrslu

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

um fundarstjórn

Dagskrármál til umræðu

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

25 ára afmæli einnar málstofu

tilkynningar forseta

Almennar stjórnmálaumræður

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Nám erlendis

fyrirspurn til skrifl. svars

Störf þingsins

Lögfræðikostnaður hælisleitenda og málshraði við meðferð hælisumsókna

fyrirspurn til skrifl. svars

Fundahöld

fyrirspurn til skrifl. svars

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Flutningur verkefna til sýslumannsembætta

fyrirspurn til skrifl. svars

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald

(heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Mannabreyting í nefnd

tilkynningar forseta

Leiðrétting þingmanns

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Framlög til vísindastarfsemi og háskólastarfsemi

fyrirspurn til skrifl. svars

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjarvera iðnaðarráðherra

um fundarstjórn

Fundahöld

fyrirspurn til skrifl. svars

Fundahöld

fyrirspurn til skrifl. svars

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Panama-skjölin og afleiðingar þeirra

um fundarstjórn

Aðkoma að samningum við kröfuhafa og meðferð slitabúa föllnu bankanna o.fl.

fyrirspurn til skrifl. svars

Rannsóknarnefndir

lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Kjördagur og málaskrá ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Rannsóknir í ferðaþjónustu

fyrirspurn til skrifl. svars

Embættismaður alþjóðanefndar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Öryggisúttekt á vegakerfinu

fyrirspurn til skrifl. svars

Túlkun reglna um hagsmunaskráningu þingmanna

um fundarstjórn

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tímasetning kosninga

um fundarstjórn

Fjármagnsflutningar og skattgreiðslur álfyrirtækja

fyrirspurn til skrifl. svars

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

þingsályktunartillaga

Breyting á ríkisstjórn

tilkynning frá ríkisstjórninni

Ávarp forseta

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsóknir í ferðaþjónustu

fyrirspurn til skrifl. svars

Tilkynning um tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun

tilkynningar forseta

Skýringar forsætisráðherra á aflandsfélagi

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Minnst látins fyrrverandi alþingismanns, Stefáns Gunnlaugssonar

minning

Menningarminjar o.fl.

(Þjóðminjastofnun)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um samningamál SÁÁ

beiðni um umfjöllun

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Erlend skattaskjól

fyrirspurn til skrifl. svars

Hagsmunatengsl forsætisráðherra

um fundarstjórn

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Fyrirspurnir á dagskrá

um fundarstjórn

Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir

fyrirspurn til skrifl. svars

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Starfsemi Stjórnstöðvar ferðamála

fyrirspurn til skrifl. svars

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisjarðir

fyrirspurn til skrifl. svars

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Minnst látins fyrrverandi alþingismanns, Eggerts Haukdals

minning

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Reglur um starfsemi fasteignafélaga

fyrirspurn til skrifl. svars

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Embættismaður alþjóðanefndar

tilkynningar forseta

Mælendaskrá í störfum þingsins

um fundarstjórn

Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir

fyrirspurn til skrifl. svars

Rannsóknir í ferðaþjónustu

fyrirspurn til skrifl. svars

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um embættismann fastanefndar

tilkynningar forseta

Parísarfundurinn um loftslagsmál, munnleg skýrsla umhverfis- og auðlindaráðherra

skýrsla ráðherra

Rannsökuð mál hjá Samkeppniseftirlitinu

fyrirspurn til skrifl. svars

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umsóknir Albana um hæli og dvalarleyfi

fyrirspurn til skrifl. svars

Mannabreyting í nefnd

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Innflæði gjaldeyris

fyrirspurn til skrifl. svars

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Minning Málmfríðar Sigurðardóttur

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Jólakveðjur

Kosning umboðsmanns Alþingis skv. 1. gr. laga nr. 85 1997, um umboðsmann Alþingis, með síðari breytingum, til fjögurra ára, frá 1. janúar 2016 til 31. desember 2019

kosningar

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Ásakanir þingmanns

um fundarstjórn

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Orð þingmanns -- lengd þingfunda

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Störf þingsins

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Viðvera ráðherra við atkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Leiðrétting þingmanns

um fundarstjórn

Upphæð veiðigjalds

óundirbúinn fyrirspurnatími

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Hamingjuóskir til forseta

tilkynningar forseta

Minning Lárusar Jónssonar

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um rekstur og fjárhagsstöðu Ábyrgðasjóðs launa (eftirfylgniskýrsla)

beiðni um umfjöllun

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Breytingartillögur ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Störf þingsins

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

2. umræða fjárlaga

um fundarstjórn

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Íslensk tunga í stafrænum heimi

sérstök umræða

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Samúðarkveðjur til frönsku þjóðarinnar frá Alþingi

tilkynningar forseta

Náttúruvernd

(varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.)
lagafrumvarp

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Störf þingsins

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Tekjuskattur o.fl.

(nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Minning Árna Steinars Jóhannssonar

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Ný útgáfa Flateyjarbókar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Minning Guðbjarts Hannessonar

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármálastjórn Landbúnaðarháskóla Íslands (eftirfylgniskýrsla)

beiðni um umfjöllun

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Sjötíu ára afmæli Sameinuðu þjóðanna

tilkynningar forseta

Ósk um viðveru heilbrigðisráðherra

um fundarstjórn

Afnám verðtryggingar o.fl.

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Kosning 2. varaforseta í stað Silju Daggar Gunnarsdóttur, skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 82. gr. þingskapa

kosningar

Beiðni um sérstaka umræðu

um fundarstjórn

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Tilkynning um embættismann fastanefndar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Tilkynning um embættismann fastanefndar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afsögn varaforseta

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Rannsókn kjörbréfs

Vísun máls til nefndar

tilkynningar forseta

Tilkynning um embættismenn fastanefnda

tilkynningar forseta

Siðareglur fyrir alþingismenn

þingsályktunartillaga

Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Kosning 6. varaforseta í stað Óttars Proppés, skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 82. gr. þingskapa

kosningar

Alþjóðlegur dagur lýðræðis

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afsal varaforseta

tilkynningar forseta

100 ára afmæli þingskapa

tilkynningar forseta

Fyrirkomulag fjárlagaumræðu

tilkynningar forseta

Viðvera forsætisráðherra í fjárlagaumræðu

um fundarstjórn

Vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Lengd þingfundar og tilhögun fjárlagaumræðu

tilkynningar forseta

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Afbrigði um sætaúthlutun

þingsetning

Tilkynning um stefnuræðu forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um stjórnir þingflokka

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afsal þingmennsku

tilkynningar forseta

Ávarp forseta Alþingis

þingsetning

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 395 202,87
Flutningsræða 3 17,15
Andsvar 5 9,67
Samtals 403 229,69
3,8 klst.