Smári McCarthy: ræður


Ræður

Brottfall laga um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis

(bann við leit og vinnslu jarðefnaeldsneytis)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs og ákvæða um tilgreinda séreign

(lágmarkstryggingavernd o.fl.)
lagafrumvarp

Félög til almannaheilla

lagafrumvarp

Hálendisþjóðgarður

lagafrumvarp

Stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda

lagafrumvarp

Póstþjónusta og Byggðastofnun

(flutningur póstmála)
lagafrumvarp

Fasteignalán til neytenda

(hámark greiðslubyrðar, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla um leghálsskimanir

um fundarstjórn

Framlagning dagskrártillögu

um fundarstjórn

Almenn hegningarlög

(mansal)
lagafrumvarp

Fasteignalán til neytenda

(hámark greiðslubyrðar, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs

(framlenging úrræða o.fl.)
lagafrumvarp

Samráð við utanríkismálanefnd

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2021

lagafrumvarp

Eignir Íslendinga á aflandssvæðum

sérstök umræða

Fjármálaáætlun 2022--2026

þingsályktunartillaga

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(nýting séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Fasteignalán til neytenda

(hámark greiðslubyrðar, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Ástandsskýrslur fasteigna

þingsályktunartillaga

Breyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru

(framlenging úrræða, viðbætur)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Mótun sjálfbærrar iðnaðarstefnu

þingsályktunartillaga

Málefni innflytjenda

(móttaka einstaklinga með vernd, innflytjendaráð)
lagafrumvarp

Efnahagsmál

sérstök umræða

Viðurkenning á Anfal-herferðinni sem þjóðarmorði á Kúrdum

þingsályktunartillaga

Endurupptaka viðræðna um aðild að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Beiðni um afgreiðslu máls úr nefnd

um fundarstjórn

Viðræður við ráðherraráð Evrópusambandsins um samstarf í gjaldeyrismálum og gagnkvæmar gengisvarnir

þingsályktunartillaga

Rannsókn og saksókn í skattalagabrotum

(tvöföld refsing, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Trúnaður um skýrslu

um fundarstjórn

Rannsókn og saksókn í skattalagabrotum

(tvöföld refsing, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Opinber stuðningur við nýsköpun

lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs og ákvæða um tilgreinda séreign

(lágmarkstryggingavernd o.fl.)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Fjármálaáætlun 2022--2026

þingsályktunartillaga

Suðurstrandarvegur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Opinber stuðningur við nýsköpun

lagafrumvarp

Loftferðir

lagafrumvarp

Þjóðkirkjan

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mótun klasastefnu

skýrsla

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Tilraunir til þöggunar

um fundarstjórn

Stofnun þings kjörinna fulltrúa innan Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Birting alþjóðasamninga í C-deild Stjórnartíðinda

þingsályktunartillaga

Hlutafélög

(uppgjörsmynt arðgreiðslna)
lagafrumvarp

Innviðir og þjóðaröryggi

sérstök umræða

Fjármálafyrirtæki

(varnarlína um fjárfestingarbankastarfsemi)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Uppfærð markmið Íslands fyrir aðildarríkjafund loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna (COP26)

sérstök umræða

Alþjóðaþingmannasambandið 2020

skýrsla

Evrópuráðsþingið 2020

skýrsla

Fríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2020

skýrsla

Vestnorræna ráðið 2020

skýrsla

Utanríkisviðskiptastefna Íslands, munnleg skýrsla utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra. - Ein umræða

skýrsla ráðherra

Umræður um utanríkismál

um fundarstjórn

Samskipti Íslands og Bandaríkjanna eftir valdaskiptin 20. janúar sl.

sérstök umræða

Orkuskipti í flugi á Íslandi

þingsályktunartillaga

Staða stóriðjunnar

sérstök umræða

Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll

þingsályktunartillaga

Vextir og verðtrygging

(takmarkanir á notkun verðtryggingar í lánssamningum til neytenda)
lagafrumvarp

Sala á hlut ríkisins í Íslandsbanka, munnleg skýrsla fjármála- og efnahagsráðherra. - Ein umræða

skýrsla ráðherra

Forsendur við sölu Íslandsbanka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðspyrnustyrkir

lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(tryggingagjald o.fl.)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Athugasemd forseta við orðalag þingmanns

um fundarstjórn

Hálendisþjóðgarður

lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2021

lagafrumvarp

Kjaramál flugvirkja Landhelgisgæslu Íslands

lagafrumvarp

Viðspyrnustyrkir

lagafrumvarp

Viðskiptaleyndarmál

lagafrumvarp

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/2020 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn

(flutningastarfsemi)
þingsályktunartillaga

Opinber stuðningur við nýsköpun

lagafrumvarp

Ráðstafanir gegn óréttmætri takmörkun á netumferð o.fl.

lagafrumvarp

Opinber fjármál

(skilyrði um heildarjöfnuð og skuldahlutfall)
lagafrumvarp

Tekjufallsstyrkir

lagafrumvarp

Loftslagsmál

sérstök umræða

Störf þingsins

Græn utanríkisstefna

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

(jöfnun atkvæðavægis)
lagafrumvarp

Mótun sjálfbærrar iðnaðarstefnu

þingsályktunartillaga

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2021

lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda

(samsköttun og erlent vinnuafl)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(milliverðlagning)
lagafrumvarp

Sveigjanleg símenntun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálaáætlun 2021--2025

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 74 409,05
Andsvar 99 198,8
Flutningsræða 6 55,53
Um atkvæðagreiðslu 10 9,43
Grein fyrir atkvæði 4 3,5
Um fundarstjórn 3 3,47
Samtals 196 679,78
11,3 klst.