Valgerður Sverrisdóttir: ræður


Ræður

Starfslok á Alþingi

tilkynning frá þingmanni

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Framkvæmd fjárlaga og samskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Áhrif gjaldeyrishafta á samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sérnefndar á frumvarpi um stjórnarskipunarlög

um fundarstjórn

Opinn fundur í fjárlaganefnd -- afgreiðsla sérnefndar á frumvarpi um stjórnarskipunarlög

störf þingsins

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Rannsóknarstofnun um utanríkis- og öryggismál

þingsályktunartillaga

Umræða um utanríkismál

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(frístundaveiðar)
lagafrumvarp

Réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kostnaður við stjórnlagaþing

störf þingsins

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
lagafrumvarp

Álver í Helguvík

óundirbúinn fyrirspurnatími

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðildarumsókn að ESB -- Icesave

störf þingsins

Lánveitingar bankanna til eigenda, málþóf o.fl.

störf þingsins

Samgöngumál -- tónlistarhús -- forgangsmál ríkisstjórnarinnar

störf þingsins

Tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur

(greiðsludreifing aðflutningsgjalda)
lagafrumvarp

Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum

þingsályktunartillaga

Tillögur nefndar um endurreisn bankakerfisins

fyrirspurn

Endurúthlutun aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Visthönnun vöru sem notar orku

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Staða landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Innlend fóðurframleiðsla

þingsályktunartillaga

Byggðastofnun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Undirbúningur loftslagsráðstefnu í Kaupmannahöfn

umræður utan dagskrár

Málefni Hólaskóla -- efnahagsmál og ESB

störf þingsins

Breytt skipan gjaldmiðilsmála

(tenging krónunnar við aðra mynt)
þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Uppbygging álvers í Helguvík

fyrirspurn

Áform ríkisstjórnarinnar um uppbyggingu álvers á Bakka við Húsavík

umræður utan dagskrár

Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Albaníu og Króatíu

þingsályktunartillaga

Heilbrigðismál -- stefna í virkjunarmálum

störf þingsins

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla úr ríkissjóði til málshöfðunar fyrir erlendum dómstólum

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur, vörugjald o.fl.

(framlenging ákvæða um lækkun gjalda af vistvænum ökutækjum)
lagafrumvarp

Hugsanleg lögsókn gegn Bretum -- ummæli þingmanns

störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um áframeldi og krókaaflahlutdeild)
lagafrumvarp

Tímabundnar ráðningar í utanríkisráðuneytinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

GSM-samband

fyrirspurn

Skattlagning kolvetnisvinnslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

þingsályktunartillaga

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Samvinna við sveitarfélögin um atvinnuuppbyggingu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Jafnræði kynja í ríkisbönkum

fyrirspurn

Landgræðsluskóli Sameinuðu þjóðanna

fyrirspurn

Efling gjaldeyrissjóðsins

umræður utan dagskrár

Sjúkraskrár

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Kolvetnisstarfsemi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Eftirlaunalög o.fl.

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Hlutverk og horfur sveitarfélaga í efnahagskreppu

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára)
lagafrumvarp

Þorskeldi

umræður utan dagskrár

Afkoma heimilanna

umræður utan dagskrár

Friðlýsing vatnasviðs Skjálfandafljóts

þingsályktunartillaga

Orð þingmanns um eftirlaunafrumvarp

um fundarstjórn

Rannsóknarstofnun um utanríkis- og öryggismál

þingsályktunartillaga

Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa

(öryggi frístundaskipa)
lagafrumvarp

Hækkun stýrivaxta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Staða bankakerfisins, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(kaup viðskiptabanka á hlutabréfum)
lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 73 299,88
Flutningsræða 8 71,15
Andsvar 41 53,68
Um fundarstjórn 4 5,42
Grein fyrir atkvæði 3 2,58
Um atkvæðagreiðslu 2 1,97
Samtals 131 434,68
7,2 klst.