Guðmundur Ingi Kristinsson: ræður


Ræður

Staðan í stjórnmálunum í byrjun árs og verkefnin framundan. Munnleg skýrsla forsætisráðherra. - Ein umræða.

skýrsla ráðherra

Atvinnustefna á opinberum ferðamannastöðum

sérstök umræða

Persónuupplýsingar í sjúkraskrám

óundirbúinn fyrirspurnatími

Almannatryggingar

(barnalífeyrir)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta o.fl.

(dvalarrými og dagdvöl)
lagafrumvarp

Veiðigjald

lagafrumvarp

Störf þingsins

Námsgögn fyrir framhaldsskóla

fyrirspurn

Framkvæmdir við Arnarnesveg og um stefnumörkun í samgöngumálum

fyrirspurn

Áhrif fátæktar á heilsu fólks

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2019

lagafrumvarp

Tekjuskattur

(uppbætur á lífeyri undanþegnar skattlagningu)
lagafrumvarp

Fjárlög 2019

lagafrumvarp

Störf þingsins

Störf þingsins

Störf þingsins

Staða, þróun og framtíð íslenska lífeyrissjóðakerfisins

sérstök umræða

Fjárlög 2019

lagafrumvarp

Störf þingsins

Aðgengi fatlaðra að opinberum byggingum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2019

lagafrumvarp

Fasteignalán til neytenda

(eftirstöðvar í kjölfar nauðungarsölu)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(uppbætur á lífeyri undanþegnar skattlagningu)
lagafrumvarp

Framlög til öryrkja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Atvinnuþátttaka fólks með skerta starfsgetu

fyrirspurn

Hjálparhlutir fyrir fatlaða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Skerðingar í bótakerfinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Almannatryggingar

(afnám skerðingar ellilífeyris vegna atvinnutekna)
lagafrumvarp

Geðheilbrigðismál og framkvæmd geðheilbrigðisáætlunar, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Staða iðnnáms

sérstök umræða

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð)
lagafrumvarp

Aðgengi fatlaðra að hópferðabifreiðum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fátækt

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Rannsókn sjálfsvíga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni öryrkja

sérstök umræða

Samgönguáætlun 2019--2033

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Málefni fatlaðra barna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ópíóíðafaraldur og aðgerðir til að stemma stigu við honum

sérstök umræða

Störf þingsins

Almannatryggingar

(afnám krónu á móti krónu skerðingar)
lagafrumvarp

Framkvæmdir við Reykjanesbraut

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019

(tekjuskattur, persónuafsláttur, barnabætur, vaxtabætur, tryggingagjald)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 54 225
Andsvar 15 25,92
Flutningsræða 1 4,93
Um atkvæðagreiðslu 4 2,75
Grein fyrir atkvæði 2 1,08
Samtals 76 259,68
4,3 klst.