Guðmundur Ingi Kristinsson: ræður


Ræður

Ökutækjatryggingar

lagafrumvarp

Loftslagsmál

sérstök umræða

Sjúkratryggingar

(persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga)
lagafrumvarp

Skerðingar í lífeyriskerfinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um eftirlit Fiskistofu

álit nefndar

Störf þingsins

Staða Íslands í neytendamálum

sérstök umræða

Kjör öryrkja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Efnahagsleg staða íslenskra barna

sérstök umræða

Leiðrétting lífeyris vegna búsetuskerðinga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Málefni lögreglunnar

sérstök umræða

Störf þingsins

Launahækkanir bankastjóra ríkisbankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Aðgangur fatlaðs fólks að réttarkerfinu

fyrirspurn

Valkvæður viðauki við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

fyrirspurn

Fjarlækningar

sérstök umræða

Málefni aldraðra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni aldraðra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kjör öryrkja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Heilbrigðisstefna til ársins 2030

þingsályktunartillaga

Almenningssamgöngur og borgarlína

sérstök umræða

Störf þingsins

Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið, munnleg skýrsla fjármála- og efnahagsráðherra

skýrsla ráðherra

Endurgreiðsla vegna ólöglegra skerðinga TR

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan í stjórnmálunum í byrjun árs og verkefnin fram undan, munnleg skýrsla forsætisráðherra. -- Ein umræða

skýrsla ráðherra

Atvinnustefna á opinberum ferðamannastöðum

sérstök umræða

Persónuupplýsingar í sjúkraskrám

óundirbúinn fyrirspurnatími

Almannatryggingar

(barnalífeyrir)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta o.fl.

(dvalarrými og dagdvöl)
lagafrumvarp

Veiðigjald

lagafrumvarp

Störf þingsins

Námsgögn fyrir framhaldsskóla

fyrirspurn

Framkvæmdir við Arnarnesveg og um stefnumörkun í samgöngumálum

fyrirspurn

Áhrif fátæktar á heilsu fólks

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2019

lagafrumvarp

Tekjuskattur

(uppbætur á lífeyri undanþegnar skattlagningu)
lagafrumvarp

Fjárlög 2019

lagafrumvarp

Störf þingsins

Störf þingsins

Störf þingsins

Staða, þróun og framtíð íslenska lífeyrissjóðakerfisins

sérstök umræða

Fjárlög 2019

lagafrumvarp

Störf þingsins

Aðgengi fatlaðra að opinberum byggingum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2019

lagafrumvarp

Fasteignalán til neytenda

(eftirstöðvar í kjölfar nauðungarsölu)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(uppbætur á lífeyri undanþegnar skattlagningu)
lagafrumvarp

Framlög til öryrkja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Atvinnuþátttaka fólks með skerta starfsgetu

fyrirspurn

Hjálparhlutir fyrir fatlaða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Skerðingar í bótakerfinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Almannatryggingar

(afnám skerðingar ellilífeyris vegna atvinnutekna)
lagafrumvarp

Geðheilbrigðismál og framkvæmd geðheilbrigðisáætlunar, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Staða iðnnáms

sérstök umræða

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð)
lagafrumvarp

Aðgengi fatlaðra að hópferðabifreiðum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fátækt

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Rannsókn sjálfsvíga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni öryrkja

sérstök umræða

Samgönguáætlun 2019--2033

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Málefni fatlaðra barna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ópíóíðafaraldur og aðgerðir til að stemma stigu við honum

sérstök umræða

Störf þingsins

Almannatryggingar

(afnám krónu á móti krónu skerðingar)
lagafrumvarp

Framkvæmdir við Reykjanesbraut

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019

(tekjuskattur, persónuafsláttur, barnabætur, vaxtabætur, tryggingagjald)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 91 335,4
Andsvar 16 27,73
Flutningsræða 1 4,93
Um atkvæðagreiðslu 4 2,75
Grein fyrir atkvæði 2 1,08
Samtals 114 371,89
6,2 klst.