Halla Signý Kristjánsdóttir: ræður


Ræður

Tækifæri garðyrkjunnar

sérstök umræða

Heilbrigðisstefna til ársins 2030

þingsályktunartillaga

Fræðsla um og meðferð við vefjagigt

þingsályktunartillaga

Þungunarrof

lagafrumvarp

Kjaramál

sérstök umræða

Búvörulög

(endurskoðun samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar og verðjöfnunargjöld)
lagafrumvarp

Lokaumræða um frumvarp um þungunarrof

um fundarstjórn

Störf þingsins

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Þungunarrof

lagafrumvarp

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum og tengd mál, munnleg skýrsla forsætisráðherra. -- Ein umræða

skýrsla ráðherra

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn

(þriðji orkupakkinn)
þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Dýrasjúkdómar o.fl.

(innflutningur búfjárafurða)
lagafrumvarp

Skerðingar vegna atvinnu- og lífeyrissjóðstekna eldri borgara og öryrkja

sérstök umræða

Fjármálaáætlun 2020--2024

þingsályktunartillaga

Starfsmannaleigur og eftirlit með starfsemi þeirra

sérstök umræða

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður

lagafrumvarp

Meðferð einkamála og meðferð sakamála

(táknmálstúlkar o.fl.)
lagafrumvarp

Fiskeldi

(áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.)
lagafrumvarp

Uppgræðsla lands og ræktun túna

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi

þingsályktunartillaga

Fæðingar- og foreldraorlof

(fæðingarstyrkur vegna ættleiðingar)
lagafrumvarp

Staðarvalskönnun fyrir nýjan flugvöll á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Velferðartækni

þingsályktunartillaga

Aðgangur fatlaðs fólks að réttarkerfinu

fyrirspurn

Fjarlækningar

sérstök umræða

Fimm ára samgönguáætlun 2019--2023

þingsályktunartillaga

Búvörulög

(afurðastöðvar í kjötiðnaði)
lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(kosningaaldur)
lagafrumvarp

Bráðavandi Landspítala

sérstök umræða

Lyfjalög og landlæknir og lýðheilsa

(lyfjaávísanir hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra)
lagafrumvarp

Þungunarrof

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(barnalífeyrir)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar o.fl.

(framlag í lífeyrissjóði)
lagafrumvarp

Veiðigjald

lagafrumvarp

Störf þingsins

Almannatryggingar

(barnalífeyrir)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar o.fl.

(framlag í lífeyrissjóði)
lagafrumvarp

Símenntun og fullorðinsfræðsla

fyrirspurn

Störf þingsins

Áætlun fyrir árin 2019--2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess

þingsályktunartillaga

Svæðisbundin flutningsjöfnun

lagafrumvarp

Veiðigjald

lagafrumvarp

Náttúruhamfaratrygging Íslands

(skýstrókar)
lagafrumvarp

Fjárlög 2019

lagafrumvarp

Störf þingsins

Gerð krabbameinsáætlunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Alexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelli

þingsályktunartillaga

Stofnun lýðháskóla Ungmennafélags Íslands á Laugarvatni

þingsályktunartillaga

Náttúrustofur

þingsályktunartillaga

Orð þingmanns í störfum þingsins -- frumvarp um búvörulög

um fundarstjórn

Búvörulög og búnaðarlög

(verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld)
lagafrumvarp

Geðheilbrigðismál og framkvæmd geðheilbrigðisáætlunar, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Málefni öryrkja

sérstök umræða

Samgönguáætlun 2019--2033

þingsályktunartillaga

Fiskeldi

(rekstrarleyfi til bráðabirgða)
lagafrumvarp

Laxeldi í sjókvíum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Veiðigjald

lagafrumvarp

Ópíóíðafaraldur og aðgerðir til að stemma stigu við honum

sérstök umræða

Stofnun ráðgjafarstofu innflytjenda

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Orkuöryggi þjóðarinnar

sérstök umræða

Fjárlög 2019

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 61 307,47
Andsvar 40 55,88
Flutningsræða 3 30,58
Um atkvæðagreiðslu 6 5,43
Grein fyrir atkvæði 1 0,67
Um fundarstjórn 1 0,53
Samtals 112 400,56
6,7 klst.