Helga Vala Helgadóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Fjármálaáætlun 2021--2025

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Fjármálaáætlun 2021--2025

þingsályktunartillaga

Útgjöld til heilbrigðismála

óundirbúinn fyrirspurnatími

Barnalög

(skipt búseta barna)
lagafrumvarp

Kyrrsetning, lögbann o.fl.

(lögbann við birtingu efnis)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(umsáturseinelti)
lagafrumvarp

Valdheimildir sóttvarnalæknis og heilbrigðisráðherra til opinberra sóttvarnaráðstafana, munnleg skýrsla forsætisráðherra. - Ein umræða

skýrsla ráðherra

Störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Störf þingsins

Orð þingmanns í störfum þingsins

um fundarstjórn

Biðlistar eftir úrræðum fyrir börn með geðheilbrigðisvandamál

sérstök umræða

Aðgengi einstaklinga sem ferðast til Íslands að þungunarrofi

þingsályktunartillaga

Launasjóður íslensks afreksíþróttafólks

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(kynferðisleg friðhelgi)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Sóttvarnaaðgerðir með sérstakri áherslu á smitrakningu og einstakan árangur sem náðst hefur í henni hér á landi, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra. - Ein umræða

skýrsla ráðherra

Fæðingar- og foreldraorlof

lagafrumvarp

Sóttvarnalög

(opinberar sóttvarnaráðstafanir o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni framhaldsskólans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lækningatæki

lagafrumvarp

Störf þingsins

Greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs

lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð og almannatryggingar

(framfærsluuppbót og eingreiðsla)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(tekjutengdar bætur)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð og almannatryggingar

(framfærsluuppbót og eingreiðsla)
lagafrumvarp

Athugasemd forseta við orðalag þingmanns

um fundarstjórn

Samþætting þjónustu í þágu farsældar barna

lagafrumvarp

Fjárlög 2021

lagafrumvarp

Kynrænt sjálfræði

(ódæmigerð kyneinkenni)
lagafrumvarp

Greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs

lagafrumvarp

Ferðagjöf

(framlenging gildistíma)
lagafrumvarp

Greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(tekjutengdar bætur)
lagafrumvarp

Búvörulög

(úthlutun tollkvóta)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

lagafrumvarp

Horfur um afhendingu bóluefnis vegna Covid-19, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra. - Ein umræða

skýrsla ráðherra

Greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs

lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

lagafrumvarp

Greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs

lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

lagafrumvarp

Fjölmiðlar

(stuðningur við einkarekna fjölmiðla)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Staða stjórnarskrármála

sérstök umræða

Öflun og dreifing bóluefnis, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra. - Ein umræða

skýrsla ráðherra

Sóttvarnalög

(opinberar sóttvarnaráðstafanir o.fl.)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands

(forseti Íslands, ríkisstjórn o.fl.)
lagafrumvarp

Greining leghálssýna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Covid-19 og horfurnar fram undan, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra. -- Ein umræða

skýrsla ráðherra

Fjármálafyrirtæki

(varnarlína um fjárfestingarbankastarfsemi)
lagafrumvarp

Staða sjúkraþjálfara og talmeinafræðinga

sérstök umræða

Breytingar á skipulagi og framkvæmd skimunar fyrir krabbameini í leghálsi

beiðni um skýrslu

Almenn hegningarlög

(mansal)
lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

(samþætting þjónustu, hlutverk o.fl.)
lagafrumvarp

Uppbygging geðsjúkrahúss

þingsályktunartillaga

Réttindi sjúklinga

(beiting nauðungar)
lagafrumvarp

Tilraunir til þöggunar

um fundarstjórn

Störf þingsins

Ákvæði um trúnað í nefndum

um fundarstjórn

Barnalög

(skipt búseta barna)
lagafrumvarp

Færsla reksturs hjúkrunarheimila og réttindi starfsfólks

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu drengja í skólakerfinu

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Sóttvarnaráðstafanir og bólusetningar gegn Covid-19, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra. - Ein umræða

skýrsla ráðherra

Menntastefna 2021--2030

þingsályktunartillaga

Fjármálaáætlun 2022--2026

þingsályktunartillaga

Hertar sóttvarnareglur, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra. - Ein umræða

skýrsla ráðherra

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Hjúskaparlög

(aldur hjónaefna, könnunarmenn o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsókn og saksókn í skattalagabrotum

(tvöföld refsing, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Barnalög

(skipt búseta barna)
lagafrumvarp

Trúnaður um skýrslu

um fundarstjórn

Sóttvarnalög og útlendingar

(sóttvarnahús og för yfir landamæri)
lagafrumvarp

Breytingar á fyrirkomulagi skimunar fyrir legháls- og brjóstakrabbameini

sérstök umræða

Störf þingsins

Skýrsla um skimanir fyrir leghálskrabbameini

um fundarstjórn

Málefni innflytjenda

(móttaka einstaklinga með vernd, innflytjendaráð)
lagafrumvarp

Skipulögð glæpastarfsemi

sérstök umræða

Starfsemi Samkeppniseftirlitsins

beiðni um skýrslu

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð)
lagafrumvarp

Traust á stjórnmálum og stjórnsýslu

sérstök umræða

Fjármálaáætlun 2022--2026

þingsályktunartillaga

Staða bólusetninga og sóttvarnaráðstafana, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra. - Ein umræða

skýrsla ráðherra

Atvinnuleysistryggingar og greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs

(framlenging úrræða o.fl.)
lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Skimanir fyrir leghálskrabbameini

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samþætting þjónustu í þágu farsældar barna

lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

(samþætting þjónustu, hlutverk o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla um leghálsskimanir o.fl.

um fundarstjórn

Fjöleignarhús

(rafrænir húsfundir og fjölbreytt húsnæði)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs

(framlenging úrræða o.fl.)
lagafrumvarp

Frumvarp um starfslokaaldur ríkisstarfsmanna o.fl.

um fundarstjórn

Samþætting þjónustu í þágu farsældar barna

lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

(samþætting þjónustu, hlutverk o.fl.)
lagafrumvarp

Samþætting þjónustu í þágu farsældar barna

lagafrumvarp

Skýrsla um leghálsskimanir

um fundarstjórn

Lýðheilsustefna

þingsályktunartillaga

Ávana- og fíkniefni

(iðnaðarhampur)
lagafrumvarp

Slysatryggingar almannatrygginga

(atvinnusjúkdómar, miskabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(barnaverndarþjónusta, samþætting o.fl.)
lagafrumvarp

Aðbúnaður og meðferð fullorðins fatlaðs fólks með þroskahömlun og fullorðinna með geðrænan vanda

skýrsla

Launasjóður íslensks afreksíþróttafólks

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 97 429,17
Andsvar 69 119,88
Flutningsræða 4 38,43
Grein fyrir atkvæði 28 26,67
Um atkvæðagreiðslu 26 26,17
Samtals 224 640,32
10,7 klst.