Inga Sæland: ræður


Ræður

Fjármálaáætlun 2020--2024

þingsályktunartillaga

Úttekt á fjárhagslegum áhrifum þess fyrir ríkissjóð að afnema skerðingar ellilífeyris almannatrygginga vegna tekna af atvinnu

þingsályktunartillaga

Félagsleg aðstoð og almannatryggingar

(framfærsluuppbót og meðferð atvinnutekna)
lagafrumvarp

Fiskeldi

(áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni SÁÁ

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Félagsleg aðstoð og almannatryggingar

(framfærsluuppbót og meðferð atvinnutekna)
lagafrumvarp

Breyting á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu 2018--2022

þingsályktunartillaga

Lögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisstefna til ársins 2030

þingsályktunartillaga

Dagskrártillaga

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Lögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisstefna til ársins 2030

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður)

Störf þingsins

Utanspítalaþjónusta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn

(þriðji orkupakkinn)
þingsályktunartillaga

Synjun landvistarleyfis

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn

(þriðji orkupakkinn)
þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Hagsmunafulltrúi aldraðra

þingsályktunartillaga

Barnaverndarlög

(refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(hækkun lífeyris)
lagafrumvarp

Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Þungunarrof

lagafrumvarp

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Kjaramál

sérstök umræða

Frumvarp um þungunarrof

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þungunarrof

lagafrumvarp

Lokaumræða um frumvarp um þungunarrof

um fundarstjórn

Staða innflytjenda í menntakerfinu

sérstök umræða

Störf þingsins

Þungunarrof

lagafrumvarp

Störf þingsins

Þungunarrof

lagafrumvarp

Aðgerðaáætlun fyrir árin 2019--2022 til að styrkja stöðu barna og ungmenna

þingsályktunartillaga

Fjárframlög til SÁÁ

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum og tengd mál, munnleg skýrsla forsætisráðherra. -- Ein umræða

skýrsla ráðherra

Reglugerð um þátttöku Sjúkratrygginga vegna tannlækninga og tannréttinga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn

(þriðji orkupakkinn)
þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Fyrirvari við þriðja orkupakkann

óundirbúinn fyrirspurnatími

Dýrasjúkdómar o.fl.

(innflutningur búfjárafurða)
lagafrumvarp

Skerðingar vegna atvinnu- og lífeyrissjóðstekna eldri borgara og öryrkja

sérstök umræða

Fjármálaáætlun 2020--2024

þingsályktunartillaga

Starfsmannaleigur og eftirlit með starfsemi þeirra

sérstök umræða

Þriðji orkupakkinn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðbrögð stjórnvalda við dómi Mannréttindadómstóls Evrópu, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Fiskeldi

(áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.)
lagafrumvarp

Efnahagsleg staða íslenskra barna

sérstök umræða

Störf þingsins

Schengen-samstarfið

skýrsla

Störf þingsins

Bráðavandi SÁÁ

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Staða ferðaþjónustunnar

sérstök umræða

Framlög til SÁÁ

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kjaraviðræður

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar

sérstök umræða

Störf þingsins

Fimm ára samgönguáætlun 2019--2023

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Störf þingsins

Vandi ungs fólks á húsnæðismarkaði

sérstök umræða

Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið, munnleg skýrsla fjármála- og efnahagsráðherra

skýrsla ráðherra

Viðbótarframlag til SÁÁ

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Bráðavandi Landspítala

sérstök umræða

Hvalveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan í stjórnmálunum í byrjun árs og verkefnin fram undan, munnleg skýrsla forsætisráðherra. -- Ein umræða

skýrsla ráðherra

Fjáraukalög 2018

lagafrumvarp

Íslandspóstur

sérstök umræða

Störf þingsins

Þungunarrof

lagafrumvarp

Veiðigjald

lagafrumvarp

Störf þingsins

Bankasýsla ríkisins

(starfstími)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(uppbætur á lífeyri undanþegnar skattlagningu)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Veiðigjald

lagafrumvarp

Bankasýsla ríkisins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Veiðigjald

lagafrumvarp

Störf þingsins

Staða, þróun og framtíð íslenska lífeyrissjóðakerfisins

sérstök umræða

Hækkun til öryrkja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2019

lagafrumvarp

Drengir í vanda

sérstök umræða

Störf þingsins

Almannatryggingar

(afnám skerðingar ellilífeyris vegna atvinnutekna)
lagafrumvarp

Geðheilbrigðismál og framkvæmd geðheilbrigðisáætlunar, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Skýrsla milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (IPCC)

sérstök umræða

Starfsgetumat

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Forvarnir

sérstök umræða

Störf þingsins

Málefni öryrkja

sérstök umræða

Andlát vegna ofneyslu lyfja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fiskeldi

(rekstrarleyfi til bráðabirgða)
lagafrumvarp

Veiðigjald

lagafrumvarp

Húsnæðismál

sérstök umræða

Ópíóíðafaraldur og aðgerðir til að stemma stigu við honum

sérstök umræða

Störf þingsins

Almannatryggingar

(afnám krónu á móti krónu skerðingar)
lagafrumvarp

Fjárveitingar til SÁÁ

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2019

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 150 633,52
Andsvar 89 133,32
Flutningsræða 3 24,72
Um atkvæðagreiðslu 13 12,83
Grein fyrir atkvæði 10 8,15
Samtals 265 812,54
13,5 klst.