Albert Guðmundsson: ræður


Ræður

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Stjórnarfrumvarp um verðbréfaviðskipti

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Afstaða Íslands á fundi EFTA-landanna

umræður utan dagskrár

Afvopnun á höfunum

fyrirspurn

Framkvæmdasjóður á sviði menningarmála

lagafrumvarp

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Björgunarþyrla

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(starfslok launþega)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(íbúðarhúsnæði ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Varaflugvöllur

umræður utan dagskrár

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Iðgjöld vegna bifreiðatrygginga

þingsályktunartillaga

Innflutningur á vörum á fölsuðum upprunaskírteinum

þingsályktunartillaga

Ástand í raforkumálum

umræður utan dagskrár

Vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

umræður utan dagskrár

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Heimild til að hækka útsöluverð áfengis og tóbaks

lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Jólakveðjur í Nd.

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Afturköllun og upptaka tillagna

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Búminjasafn á Hvanneyri

þingsályktunartillaga

Skipasmíðaiðnaðurinn

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlýsingar fjármálaráðherra um samráð við

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(örorkumat)
lagafrumvarp

Listi yfir forgangsmál ríkisstjórnarinnar o.fl.

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Endurskoðun lánskjaravísitölu

þingsályktunartillaga

Hvalveiðistefna Íslendinga

þingsályktunartillaga

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Gjalddagi söluskatts

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(greiðsla opinberra gjalda með skuldaviðurkenningu)
lagafrumvarp

Nýtt álver við Straumsvík

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla bráðabirgðalaga ríkisstjórnarinnar um

umræður utan dagskrár

Afstaða utanríkisráðherra á alþjóðavettvangi

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Ferðaskrifstofa ríkisins

fyrirspurn

Lögverndun á starfsheiti fóstra

lagafrumvarp

Smíði skuttogara fyrir Marokkó

umræður utan dagskrár

Viðskilnaður ríkisstjórnar Þorsteins Pálssonar

umræður utan dagskrár

Takmörkun umræðna utan dagskrár

tilkynningar forseta

Kosning í fastanefndir í Nd.

kosningar