Finnur Ingólfsson: ræður


Ræður

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Samstarf á sviði rannsókna og nýsköpunar

fyrirspurn

Orkuvinnsla á bújörðum

fyrirspurn

Frummatsskýrsla um álver á Reyðarfirði

fyrirspurn

Yfirlýsingar bankastjóra Landsbankans um sameiningu banka

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(breyting ýmissa laga, yfirstjórn)
lagafrumvarp

Vinna umhvn. við skýrslu Landsvirkjunar og yfirlýsing Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Fjármálaeftirlit

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(lausafé lánastofnana)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Framhald umræðu um Fljótsdalsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Einkavæðing ríkisfyrirtækja og dreifð eignaraðild

umræður utan dagskrár

Umhverfismat á 220 kw. línu að Brennimel

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Horfur í orkuframleiðslu í vetur

umræður utan dagskrár

Lækkun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Verkefni sem sinna má á landsbyggðinni

fyrirspurn

Afnám verðtryggingar fjárskuldbindinga

lagafrumvarp

Eftirlit með fjármálastarfsemi

(stjórnsýsluleg staða, valdheimildir, o.fl.)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(bannregla, markaðsráðandi staða, frestir o.fl.)
lagafrumvarp

Kostnaður af losun gróðurhúsalofttegunda

fyrirspurn

Áhrif stórrar álbræðslu á fámennt samfélag

fyrirspurn

Lagaskil á sviði samningaréttar

lagafrumvarp

Úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja á íslenskum markaði

beiðni um skýrslu

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Öryggi greiðslufyrirmæla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Iðnaðarlög

(meistarabréf, útgáfa sveinsbréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsheiti landslagshönnuða

(landslagsarkitektar)
lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 21 174,72
Andsvar 100 143,17
Flutningsræða 12 82,03
Svar 14 44,95
Grein fyrir atkvæði 3 1,62
Um atkvæðagreiðslu 1 1,18
Um fundarstjórn 1 0,78
Samtals 152 448,45
7,5 klst.