Guðmundur Bjarnason: ræður


Ræður

Landshlutabundin skógræktarverkefni

lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(gjaldskrá sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

(lánshlutfall)
lagafrumvarp

Jarðalög

(fulltrúar í jarðanefndir)
lagafrumvarp

Fyrirhuguð sala Áburðarverksmiðjunnar

umræður utan dagskrár

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frestun umræðu um náttúruvernd

um fundarstjórn

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(gjaldskrá sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Skógrækt og skógvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum

fyrirspurn

Náttúrugripasafn Íslands

fyrirspurn

Aðstaða fyrir ferðafólk í skóglendum ríkisins

fyrirspurn

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Sjálfbær nýting lífvera á hafsbotni

þingsályktunartillaga

Landgræðsla

(innfluttar plöntur)
lagafrumvarp

Mengunaráhrif af notkun nagladekkja og harðkornadekkja

fyrirspurn

Rannsóknir á rjúpnastofninum á Suðvesturlandi

fyrirspurn

Lausaganga búfjár

fyrirspurn

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(aðsetur Landmælinga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(útflutningsgjald)
lagafrumvarp

Fráveitumál sveitarfélaga

fyrirspurn

Málefni Stofnfisks

umræður utan dagskrár

Náttúrufræðistofnun Íslands

(stjórnskipulag o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um jarðadeild landbúnaðarráðuneytisins

umræður utan dagskrár

Undirbúningur svara við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Aðgerðir í þágu sauðfjárbænda vegna verðfalls á gærum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðjöfnunargjald af kindakjöti o.fl.)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Einkavæðing fiskeldisfyrirtækisins Stofnfisks

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sjálfbær orkustefna

þingsályktunartillaga

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 23 123,87
Flutningsræða 12 70,02
Andsvar 27 54,38
Svar 13 48,03
Grein fyrir atkvæði 1 0,82
Samtals 76 297,12
5 klst.