Guðmundur J. Guðmundsson: ræður


Ræður

Vaxtalög

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(álagning útsvara og innheimta)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Varnir gegn mengun hafsins við Ísland

þingsályktunartillaga

Afnám skyldusparnaðar ungmenna

þingsályktunartillaga

Álit milliþinganefndar um húsnæðismál

skýrsla

Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra

lagafrumvarp

Kennsla í útvegsfræðum við Háskóla Íslands

fyrirspurn

Síldarsamningar Norðmanna og Sovétmanna

umræður utan dagskrár

Stöðvun verkfalls á fiskiskipum og á farskipum

lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

(mat á ferskum fiski)
lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

(mat á ferskum fiski)
lagafrumvarp

Samfélagsþjónusta

þingsályktunartillaga

Dagvistarheimili fyrir börn

(uppeldisáætlun og fósturliðar)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður allra landsmanna

þingsályktunartillaga

Síldarsölusamningar við Sovétríkin

umræður utan dagskrár

Kjarnorkuverið í Dounreay í Skotlandi

fyrirspurn